Zavrieť

Porady

Zaúčtovanie dokladu z r. 2006

Minulý týždeň som objavila doklad z r. 2006, ktorý nebol zaúčtovaný. Ide o nákup tovaru v hotovosti v neveľkej sume. Dokladom je bločik z ERP. Môžem tento doklad zaúčtovať v r. 2007? Firma mala za minlý rok veľmi vysokú stratu. Ako to zaúčtovať? Na neuhradenú stratu min. rokov a pokladňu? Ako zaúčtovať DPH, ktorá mala byť odpočítaná - do daňovo neuznaných nákladov r. 2007? Prosím, poraďte. Musím kvôli takej malej sume vystaviť dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov PO a dodatočné daňové priznanie k DPH? Alebo to môžem zaúčtovať v r. 2007?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  Z pohľadu účtovníctva:
  Opravy chýb minulých účtovných období.
  Podľa postupov účtovania sa náklady a výnosy účtujú do obdobia, s kt. časovo a vecne súvisia. Ak UJ nezaúčtuje N alebo V do UO, s kt. časovo a vecne súvisia, alebo ich zaúčtuje nesprávne, potom o nich musí účtovať v tom období, v kt. sa o týchto opravách dozvie. teda bude účtovať o oprave chýb min. obdobia
  Postupy rozlišujú významné a nevýznamné opravy chýb min. UO a podľa toho
  ustanovujú aj sposob účtovania.

  Učtovanie nevýznamných opráv nákladov a výnosov. Učtujeme ich ako bežné prípady bežného UO na príslušných účtoch N a V z hospod. činnosti jednotky.
  Učtovanie vyznamných N a V sa účtujú na účte 428, 429

  Podmienku významnosti si stanovuje Uj v internej smernici, pretože 50 tis. Sk môže byť pre menšiu UJ významná chyba a teda pojde aj o významnú opravu, ale pre inú UJ pojde o nevýznamnú chybu (nevýznamnú opravu).

  Ak UJ zistí, že v priebehu roka zaúčtovala nesprávne účtovný prípad a UZ už bola za predch rok schválená najvyšším orgánom spoločnosti, opatovné otvorenie UK už neprichádza do úvahy, o oprave nesprávne zaúčtovaného účtovného prípadu bude účtovať v tomto UO, teda v období, v kt. na chybu, resp. na nesrávne zaúčtovaný prípad prišla.
  To isté platí, aj v prípade, ak Uj nemá ešte nemá schválenú UZ, ale z pohľadu UJ ide o nevýznamnú opravu, koli kt. nebude opatovne otvárať UK, aj tento prípad zaúčtuje v tomto UO, v kt. sa chyba zistila..

  Z pohľadu DPH:
  (2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo d) v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, alebo v prvom zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d); ak platiteľ do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d), vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70.

  Orsz je offline (nepripojený) Orsz

  Orsz
  Zjednodušene: ak je to teda nevýznamná suma, zaúčtuješ tovar do roku 2007, ak nebol v roku 2006 predaný, tak môže byť riadnym daňovým nákladom v roku 2007, ak sa v tomto roku predá /pretože by bol bol k 31.12 na účte 132/. DPH by som neuplatňovala - keďže ide o bloček z ERP, nechala by som to ako pripočítateľnú položku, a zaúčtovala na 548 - no možno je aj iné riešenie. Ja sa riadim tým, že ak sú to hotovostné bločky - dávam ich do obdobia, kde patria, ak je to faktúra, uplatním DPH v tom období, kedy som ju obdržala, ale normálne posúvam o jedno zdaňovacie obdobie podľa zákona, iba v prípade, ak mi firma poznačí, že ide o opis faktúry, a potvrdí ho, dám si ho do obdobia, kedy som ho obdržala.

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  Skúste ešte pozrieť tu, aký bol vývoj odpočítavania DPH z bločkov: Jana Acs, Benka, odávajú slušné argumenty:
  http://wwww.porada.sk/showthread.php...e+DPH+blo%E8ek

  Zaúčtovanie dokladu z r. 2006

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.