Zavrieť

Porady

Vypisovať výdavkové doklady?

Musí podnikateľ, ktorý nikoho nezamestnáva vypisovať pokladničné doklady pri hradených platbách cez registračnú poklaňu. Nestačí ako doklad do JU len potvrdenka z RP od dodavateľa, ktorú označí poradovým číslom a číslom výdajového dokladu v denníku? Zdá sa mi to dosť nelogické a zbytočné vypísať potvrdenku na seba a pripnúť k tomu doklad.Ktorý paragraf zákona mi to prikazuje? Nemá niekto skúsenosť s daňovákmi?
Usporiadat
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
Paula Pozri príspevok
No, to bude asi tak, že dodal doklady o nákupoch, ale nevypísal k ním výdavkové doklady.
Aha. A vypísanie VPD k bločku z ERP je dôkaz toho, že skutočne som to nakúpil? Keď nevypíšem VPD, tak to je potom iba doklad "zohnaný" na zníženie základu dane?
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

Možno sa mýlim, ale pochopila som to takto: Podnikateľ dáva na spracovanie doklady. Niektorý dodá už nalepené + vypísaný výd. doklad. a účtovník to už iba zaúčtuje Iný podnikateľ dodá kôpku nákupov a nechá na účtovníkovi, aby ich nalepil a vypísal. výd. doklad a zaúčtoval. A účtovník nevie, či môže zaúčtovať a sám vypísať aj výd. doklad . Asi tak
0 0
Heni Heni

Heni je offline (nepripojený) Heni

Zuzana Boháčová Pozri príspevok
ahojte poraďáci
ja si VPD vypisujem ručne na predtlačených kúpených VPD
môžem si číslo VPD vpravo hore napísať ceruzkou? napr. V-00001
niekedy mi doložia doklady aj neskôr,keď už mám mesiac hotový,potom by som musela celé PD odnovu prepisovať
dúfam že to písanie ceruzkou nie je veľký problém
inak je celý VPD vypísaný perom
ďakujem za názory

prípadne prebehneš ceruzkou napísané číslo dokladu zvýrazňovačom...
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
Paula Pozri príspevok
Možno sa mýlim, ale pochopila som to takto: Podnikateľ dáva na spracovanie doklady. Niektorý dodá už nalepené + vypísaný výd. doklad. a účtovník to už iba zaúčtuje Iný podnikateľ dodá kôpku nákupov a nechá na účtovníkovi, aby ich nalepil a vypísal. výd. doklad a zaúčtoval. A účtovník nevie, či môže zaúčtovať a sám vypísať aj výd. doklad . Asi tak
Paula toto nemyslíš vážne, že?
0 0
Zuzana Boháčová Zuzana Boháčová

Zuzana Boháčová je offline (nepripojený) Zuzana Boháčová

dik poraďáci
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

smith Pozri príspevok
Paula toto nemyslíš vážne, že?


Nechcem tu robiť mrník, vychádzala som z prísp. č. 17 a ako to má kto zaužívané, je na ňom.
0 0
mirpo mirpo

mirpo je offline (nepripojený) mirpo

Psíčkarka-závisláčka, večná optimistka ...viac
Ako som už písala v pr. 17 ja nie som účtovníčka.
Preplácam § 60 - Prevádzkové náklady chránenej dielne. Ako doklady k žiadosti je potrebné doložiť okrem žiadosti o úhradu platby i faktúry /alebo doklady o nákupe/ aj doklad o zaplatení /výbis z BÚ alebo VPD/... Ako som zistila, klient je paušálny plátca DPH. Ja mu chcem tie výdavky preplatiť, ale kontrola odo mňa bude žiadať VPD alebo vysvetlenie, prečo nie sú doložené.
Preto sa opäť pýtam: Musí klient vystavovať VPD?
0 0
turbo turbo

turbo je offline (nepripojený) turbo

Stavebný inžinier
Zákon o účtovníctve hovorí toto:
par. 10
Účtovný doklad

(1) Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať

a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
f) podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

(2) Účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje, a to tak, aby bolo možno určiť obsah každého jednotlivého účtovného prípadu spôsobom podľa § 8 ods. 5.

Môj názor je, že doklad z ERP, pokiaľ obsahuje všetky náležitosti podľa vyššie ustanoveného par., nie je potrebné naň znova vypisovať výdavkový doklad. Ja ho už len opečiatkujem s vlastnými údajmi, očíslujem ako môj výdavkový doklad, napíšem číslo v PD a podpíšem. Neviem v čom som porušil zákon o účtovníctve ak som takto postupoval a k bloku z ERP som nevystavil ďalší - duplicitný výdavkový doklad. Toľko môj názor. S prianím pekného dňa.
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať