Zavrieť

Porady

plat v štátnej správe

Prosím vás chcem sa spýtať ako sa určí plat pracovníka na obvodnom úrade? Je tam tabuľkový základ a čo ďalej? Je to čiste súkromná otázka známa ma žiada o prepočítanie a ja tomu moc nerozumiem neviem ako sa prideľujú tie ostatné príplatky. Aký je rozdiel medzi osobným a osobitným príplatkom? Jednotlivé zložky mzdy sú vopred dané alebo sa mesačne menia? Díky
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Oľa je offline (nepripojený) Oľa

  Oľa
  zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých z mestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme:
  § 4
  Plat zamestnanca
  (1) Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým je
  a) tarifný plat,
  b) príplatok za riadenie,
  c) príplatok za zastupovanie,
  d) osobný príplatok,
  e) príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí,
  f) príplatok za prácu v krízovej oblasti,
  g) príplatok za zmennosť,
  h) príplatok za činnosť triedneho učiteľa,
  i) príplatok za praktickú prípravu,
  j) príplatok za prácu v noci,
  k) príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu,
  l) príplatok za prácu vo sviatok,
  m) plat za prácu nadčas,
  n) odmena.

  § 4 ods. 4:
  Funkčný plat je súčet tarifného platu, zvýšenia tarifného platu podľa § 7 ods. 7 (zamestnanci VÚC- Zamestnancovi vyššieho územného celku a obce, ktorý zabezpečuje výkon samosprávnej pôsobnosti alebo prenesený výkon štátnej správy, patrí zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 o 15 %. ) a príplatkov určených mesačnou sumou podľa odseku 1 písm. b) až h)., ktoré sa určujú v rámci stanoveného percentuálneho rozpatia z najvyššieho platového stupňa platovej triedy v ktorej je zamestnanec zaradený a priznávajú pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor.
  Zamestnanci sú odmeňovaní mesačným platom, plat sa im mení iba pri zmene platového dekrétu (napr. zvýšenie osobného príplatku za kvalitné plnenie úloh), inak je prizaný mesačný plat rovnaký.

  Výpočet: funkčný plat/počet pracovných dní v mesiaci*počet odpracovaných dní v príslušnom mesiaci.

  premenlivé príplatky sú vyplácané podľa odpracovaných hodín - prípatok noc, so, ne ...
  Naposledy upravil Oľa : 24.07.07 at 13:40

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Len čo si pamätám z praxe kedysi:
  Osobný príplatok má každý - podľa vzdelania, praxe, schopností. Navrhuje nadriadený, schvaľuje - niekto určený.
  Osobitný býval plat pre skutočne vynikajúcich (niečim osobitným) zamestnancov.

  Oľa je offline (nepripojený) Oľa

  Oľa
  Mária27 Pozri príspevok
  Len čo si pamätám z praxe kedysi:
  Osobný príplatok má každý - podľa vzdelania, praxe, schopností. Navrhuje nadriadený, schvaľuje - niekto určený.
  Osobitný býval plat pre skutočne vynikajúcich (niečim osobitným) zamestnancov.
  nesúhlasím s podaným vysvetlením:
  osobný príplatok je nenároková zložka mzdy,t.j. automatikcy ho nepoberajú všetci zamestnanci, priznáva ho nadriadený na základe dosahovaných mimoriadnych pracovných výsledkov,
  osobitný plat neexistuje ani neexistoval,
  v súčasnosti existuje v štátnej službe osobný plat, a od 1. 9. bude existovať aj pre niektoré skupiny vedecko-výskumných a pedagogických zamestnancov vo verejnom záujme
  osobitný príplatok existuje u niektorých zamestnancov v štátnej službe, je to mesačný pevný príplatok

  marco04 je offline (nepripojený) marco04

  marco04
  Pracujem na obci. Zrušilo sa miesto mojej kolegyne a všetku jej prácu som dostala ja. Chcem sa opýtať, dá sa to riešiť zvýšením osobného príplatku, myslím ohodnotenie tej práce navyše, ale odmenami?

  A ešte by som poprosila mzdárka mi nezarátala do započítanej praxe 6 rokov predlženej rodič.dovolenky zo zdrav. dôvodov dieťaťa, myslím si, že by mi ich mala zarátať, má niekto s tým skúsenosť? Ďakujem

  007gituska je offline (nepripojený) 007gituska

  007gituska
  v prvom rade si treba ujasniť, či zamestnanec vykonáva:
  a/ štátnu službu
  b/ prácu vo verejnom záujme.
  postup pri odmeňovaní v prípade a/ je iný ako v prípade b/

  k otázke marco04 - zápočet rodičovskej dovolenky:
  pracujete na obci = vykonávate prácu vo verejnom záujme. zápočet všetkých dovoleniek, t.j. materskej a rodičovskej do započítateľnej praxe je možné maximálne 6 rokov. teda ak ste mali tri deti a boli ste s prvým na rodičovskej dovolenke do 2. roku veku dieťaťa, pri druhom napr. do 1 roku veku dieťaťa a pri treťom do 5. roku veku dieťaťa /kvôli zdrav. postihnutiu/ = celkom 8 rokov, do započítateľnej praxe sa započíta 6 rokov.

  ivanam je offline (nepripojený) ivanam

  ivanam
  Je povinnosťou v platovom dekréte uviesť všetky platové zložky tvoriace funkčný plat? A je potrebné pri zmenách urobiť aktualizáciu dekrétu?

  007gituska je offline (nepripojený) 007gituska

  007gituska
  v dekréte je povinnosť uviesť všetky zložky, z ktorých sa plat skladá. pri zmenách je povinnosť vydať nový dekrét

  plat v štátnej správe

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.