Zavrieť

Porady

Zrušenie pracovného miesta - ako postupovať?

Chcem sa spýtať, aký by mal byť vlastne postup pri zrušení pracovného miesta, teda najprv sa rozhodne zamestnávateľ, zrejme spísať nejakú zápisnicu, potom prerokovať výpovede v odborovej organizácii a až potom doručiť výpoveď zamestnancovi? Alebo je potrebný ešte pred písomnou výpoveďou uskutočniť pohovor s dotyčným zamestnancom s tým, že dostane výpoveď? , alebo stačí po rozhodnutiach organizácie už len doručiť výpoveď? Asi som to komplikovane napísala v podstate mi nie je jasné, či pred tým než bude doručená výpoveď je potrebné spraviť pohovor so zamestnancom, ktorého sa organizačná zmena týka?
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

ajobs je offline (nepripojený) ajobs

muž ajobs
Magma
Chcem sa spýtať, aký by mal byť vlastne postup pri zrušení pracovného miesta, teda najprv sa rozhodne zamestnávateľ, zrejme spísať nejakú zápisnicu, potom prerokovať výpovede v odborovej organizácii a až potom doručiť výpoveď zamestnancovi? Alebo je potrebný ešte pred písomnou výpoveďou uskutočniť pohovor s dotyčným zamestnancom s tým, že dostane výpoveď? , alebo stačí po rozhodnutiach organizácie už len doručiť výpoveď? Asi som to komplikovane napísala v podstate mi nie je jasné, či pred tým než bude doručená výpoveď je potrebné spraviť pohovor so zamestnancom, ktorého sa organizačná zmena týka?
1. rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách-najlepšie v písomnej podobe,
2. prerokovať výpovede so zástupcami zamestnancov (nemusí to byť iba odborová organizácia),
3. napísať výpovede a platne doručiť zamestnancom.
Pohovor môže byť urobený vtedy, keď firma už jednoznačne o organizačných zmenách už vie, a taktiež vie, koho uvoľní.

Melnick je offline (nepripojený) Melnick

človek čo opustil Poradu. Melnick
Prosím o odsúhlasenie môjho postupu a ďakujem za prípadné vyjadrenia.

1x dávam výpovede zamestnancom občianskeho združenia podľa § 63 ods1,pís.a a zvolila som nasledovný postup:

- rozhodnutie valnej hromady o zániku združenia
- oboznámenie zamestnancov s pripravovanou zmenou
- odovzdanie písomných výpovedí zamestnancom - 2 mes.výp. lehota
- prijatie žiadosti od zamestnancov o ukončenie PP dohodou /podmienka: vyplatenie odstupného a preplatenie nevyčerpanej dovolenky./
- ukončenie PP dohodou, podľa § 60 s dôvodu §63 s pristúpením
zamestnávateľa na požiadavky zamestnancov.

Je to všetko,alebo.........

Chobot je teraz online Chobot

Chobot
Melnick Pozri príspevok
Prosím o odsúhlasenie môjho postupu a ďakujem za prípadné vyjadrenia.

1x dávam výpovede zamestnancom občianskeho združenia podľa § 63 ods1,pís.a a zvolila som nasledovný postup:

- rozhodnutie valnej hromady o zániku združenia
- oboznámenie zamestnancov s pripravovanou zmenou
- odovzdanie písomných výpovedí zamestnancom - 2 mes.výp. lehota
- prijatie žiadosti od zamestnancov o ukončenie PP dohodou /podmienka: vyplatenie odstupného a preplatenie nevyčerpanej dovolenky./
- ukončenie PP dohodou, podľa § 60 s dôvodu §63 s pristúpením
zamestnávateľa na požiadavky zamestnancov.

Je to všetko,alebo.........
Skoro dokonale, akurát ak zamestnanec požiada o skončenie PP pred začiatkom výp. doby, tak spôsob skončenia sa nemení, zostáva stále skončenie PP výpoveďou podľa § 63. To nie je zmena spôsobu na dohodu. Jednoducho taký postup vyplýva, ak sa dá skončenie výpoveďou. Dôvod skončenia na výstupnom liste bude §63, nie dohoda §60.

Zrušenie pracovného miesta - ako postupovať?

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.