Zavrieť

Porady

Daňový bonus-druh a družka

Zamestnankyňa žije s druhom v spoločnej domácnosti, v mieste druhovho trvalého bydliska, pričom :
- zamestnankyňa má inde trvalý pobyt ako druh (nemá nahlásený ani prechodný u druha)
- spolu majú dieťa (2-ročné), ktoré žije s nimi v domácnosti v ktorej má nahlásené aj trvalý pobyt
- zamestnankyňa má z predchádzajúceho vťahu ešte jednu dcéru (14-ročnú), ktorá tiež žije s nimi v domácnosti u druha, ale trvalé bydlisko má ako matka

Môže si zamestnankyňa uplatniť daňový bonus na obe svoje deti pričom stačí predložiť zamestávateľovi rodné listy? Alebo to musia byť doklady od príslušného úradu?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  Monika Kováčová
  Doplňujem Tweety:
  Trvalý alebo prechodný pobyt jedného z partnerov nemá žiadny vplyv na vyplatenie DB. Zákon hovorí len o rodičovi, vyživovanom dieťati a spoločnej domácnosti.


  § 33
  Daňový bonus

  (1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy124) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6, môže si uplatniť daňový bonus v sume 6480 Sk ročne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom;57) prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň.
  (2) Za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.125)

  Daňový bonus-druh a družka

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.