Zavrieť

Porady

obecný byt - doklad o príjme

Vážení poraďaci, môžete poradiť v nasledovnom probléme? Susedia, nie vždy pravidelne platili nájom obecného (štátneho) bytu. Dôvodom bola nezamestnanosť. Dostali výpoveď z nájmu bytu s tým, že ak uhradia nedoplatky, výpoveď je neplatná. Nedoplatky uhradili, časť do daného termínu, časť 3 dni po termíne. Teraz chce s nimi bytový podnik uzatvoriť zmluvu o nájme na dobu určitú. Podmieňujú to však preukázaním príijmu všetkých členov rodiny od roku 2005. Otázka: má bytový podnik právo na dokladovnie príjmov - predloženie potvrdenia o príjme?
Naposledy upravil b.breza : 12.09.07 at 09:00
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Halli je offline (nepripojený) Halli

  Halli
  b.breza Pozri príspevok
  Vážení poraďaci, môžete poradiť v nasledovnom probléme? Susedia, nie vždy pravidelne platili nájom obecného (štátneho) bytu. Dôvodom bola nezamestnanosť. Dostali výpoveď z nájmu bytu s tým, že ak uhradia nedoplatky, výpoveď je neplatná. Nedoplatky uhradili, časť do daného termínu, časť 3 dni po termíne. Teraz chce s nimi bytový podnik uzatvoriť zmluvu o nájme na dobu určitú. Podmieňujú to však preukázaním príijmu všetkých členov rodiny od roku 2005. Otázka: má bytový podnik právo na dokladovnie príjmov - predloženie potvrdenia o príjme?
  Predloženie dokladov by som ani nežiadala, súhlasím s dobou určitou. Je to nájomný byt a doby, keď sa pozeralo na neplatičov z pohľadu socialneho cítenia sú už dávno preč. Nezaleží na dokladovaní, či má bytový podnik právo na to , alebo nie, zaleží na tom, že ak pravidelne neplatia, budú mať problémy.

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Oplatí sa trvať na tom, že výpoveď je neplatná a pokračovať v nájme na dobu neurčitú. Pokiaľ poznám takéto prípady, súd bol na strane nájomníka. Vydržať, do ťažkostí sa môže dostať hocikto, najmä jednorazovo. Neskúsení nájomníci nevedia vždy správne reagovať.

  Na druhej strane, ak budú ďalej riadne platiť, počas dohodnutej doby by im nájom nemali zrušiť. Ale čo potom? Myslím, že obec si pripravuje ten byt pre niekoho iného.

  empaty je offline (nepripojený) empaty

  empaty
  b.breza Pozri príspevok
  Vážení poraďaci, môžete poradiť v nasledovnom probléme? Susedia, nie vždy pravidelne platili nájom obecného (štátneho) bytu. Dôvodom bola nezamestnanosť. Dostali výpoveď z nájmu bytu s tým, že ak uhradia nedoplatky, výpoveď je neplatná. Nedoplatky uhradili, časť do daného termínu, časť 3 dni po termíne. Teraz chce s nimi bytový podnik uzatvoriť zmluvu o nájme na dobu určitú. Podmieňujú to však preukázaním príijmu všetkých členov rodiny od roku 2005. Otázka: má bytový podnik právo na dokladovnie príjmov - predloženie potvrdenia o príjme?
  Právny stav, ktorý teraz u Vás nastal sa dá popísať takto:
  Prenajímateľ - Obecný úrad - má právo dať výpoveď z nájmu podľa §711 Občianskeho zákonníka, ak nedoplatok nájomcu prekročí trojnásobok platby jemu predpísaného preddavku. Táto výpoveď má trojmesačnú výpovednú lehotu a má po jej uplynutí charakter rozhodnutia súdu.

  Voči tejto výpovedi sa môžete brániť jedine tým, že podáte odpor na súd, ktorý ale musíte dobre právne odôvodniť, prečo a za akých okolností ste v čase splatnosti platieb (termín ku ktorému pohľadávka - nedoplatok vznikol) nezaplatili.

  To, že Vám prenajímateľ umožnil zaplatiť nedoplatok v rámci troch mesiacov je nad rámec zákona, ale táto podmienka, pokiaľ bola uvedená vo výpovedi z nájmu bytu je voči vlastníkovi bytu - prenajímateľovi záväzná. Ak ste ju nesplnili, čo i len čiastočne, je výpoved z nájmu plne platná.

  Pokiaľ chce s Vami vlastník uzavrieť novú zmluvu na dobu určitú, má právo vyžadovať od Vás potvrdenia o príjme, lebo je vo Vašom záujme získať prenájom bytu. V opačnom prípade môže prenajímateľ trvať na vyprataní bytu a v prípade že byt nevypracete, môže podať na súd žalobu o vypratanie bytu, kde má veľkú šancu takmer 99% že na súde uspeje.

  Rada pre Vás: zdokladujte prenajímateľovi Váš príjem a pokúste sa ho presvedčiť o stabilite Vášho príjmu a podpísaní zmluvy o nájme na dobu neurčitú. Skúste využiť na to podporu poslancov miestneho zastupiteľstva obce, že išlo o prechodný nedostatok finančných prostriedkov v súvislosti so stratou zamestnania a to sa dnes môže stať každému. Takýto trest ako dôsledok je príliš tvrdý, pretože Vy ste mali zákonné právo na prevod toho bytu do osobného vlastníctva za zostatkovú cenu bytu. Teda dalo by sa to chápať tak, že kvôli pár tisícom korún, prichádzate o viac ako milión korún, čo je značne neprimerané. Ale podobných prípadov sú stovky.

  Prajem veľa šťastia. A určite angažujte a poraďte sa s právnikom. Toto je veľmi vážna vec.
  Naposledy upravil empaty : 12.09.07 at 11:51

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Prosím poradákov posúdiť túto otázku ešte podľa § 710 ods. 4 občianskeho zákonníka:
  "(4) Ak bola daná výpoveď z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d), že nájomca nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu, a preukáže, že ku dňu doručenia výpovede bol v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, 5b) výpovedná lehota sa predlžuje o ochrannú lehotu, ktorá trvá šesť mesiacov."

  5b) § 7 až 9 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorší ch predpisov.

  Je pravdou, že § 7 s definíciami hmotnej núdze bol zrušený zákonom č. 599/2003 Z.z. Posudzuje teraz stav hmotnej núdze súd?

  hasta je offline (nepripojený) hasta

  hasta
  Mária27 Pozri príspevok
  Prosím poradákov posúdiť túto otázku ešte podľa § 710 ods. 4 občianskeho zákonníka:
  "(4) Ak bola daná výpoveď z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d), že nájomca nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu, a preukáže, že ku dňu doručenia výpovede bol v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, 5b) výpovedná lehota sa predlžuje o ochrannú lehotu, ktorá trvá šesť mesiacov."

  5b) § 7 až 9 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorší ch predpisov.

  Je pravdou, že § 7 s definíciami hmotnej núdze bol zrušený zákonom č. 599/2003 Z.z. Posudzuje teraz stav hmotnej núdze súd?
  Mária, myslím, že je to tak, že by musel na preukázanie hmotnej núdze vydokladovať, že požiadal o podporu na bývanie sociálnu poisťovňu, je evidovaný na úrade práce a na miestnom úrade. Ale ak bol v hmotnej núdzi, len sa mu predlžuje letota na 6 mesiacov. Ak dlh ani v nej nevyrovnal (a tu je rozdiel, že ho ešte vyrovnať môže oproti tomu ak nie je v hmotnej núdzi) výpoved je právoplatná so všetkými dôsledkami.

  Hmotnú núdzu buď uzná po predložení dokladov vlastník bytu, alebo ju musí nájomca dokázať na súde a uzná ju súd. Ale ak to tak nebolo alebo si neurobila potrebné administratívne kroky, dokazuje sa to veľmi ťažko. Žiaľ jeden sused u nás v dome takto dopadol, v byte ešte býva, ale stratil možnosť si ho odkúpiť do osobného vlastníctva.
  Naposledy upravil hasta : 18.09.07 at 20:17

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Ak v predĺženej lehote zaplatili, potom následne platí § 711 ods. 5 obč.z. - dôvod výpovede zanikol:

  (5) Ak nájomca, ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, pred uplynutím ochrannej lehoty (§ 710 ods. 4) zaplatí prenajímateľovi dlžné nájomné alebo sa písomne dohodne s prenajímateľom o spôsobe jeho úhrady, rozumie sa tým, že dôvod výpovede nájmu bytu zanikol.

  obecný byt - doklad o príjme

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.