Zavrieť

Porady

Odvod do literárneho fondu

Nič ohľadne literárneho fondu som nenašla, tak zadávam ako novú tému. FO, ktorá má príjmy len z autorskej činnosti podáva DP "B" a uplatňuje výdavky vo výške 25% týchto príjmov. Čiže odráta od príjmov odvody do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, úľavu na dani a potom zdaňuje. Aspoň tak sa to praktizuje.

Ak študujem § 6, ods. 10/ ZDP, v texte je napísané približne toto: "ak daňovník uplatní výdavky vo výške 25%, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť. Toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške."

Podľa textu zákona by som aj odvod do literárneho fondu, ktorý je povinným odvodom, považovala za výdavok, ktorý sa nezarátava do 25%, ale "medzi zaplatené poistné a príspevky, ktoré je daňovník povinný platiť". Zákon sa totiž neodvoláva na konkrétne zákony - o soc. poistení a o zdravotnom poistení a uvedený odvod je rovnako povinný, ako tie predchádzajúce.

Nemáte náhodou niekto osobnú skúsenosť, či tie 2% nemôžem uplatniť tak, ako píšem ja, čiže nie v tých 25%-tách, ale navyše?
Usporiadat
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Hm, práve (včera) sme sa s kolegom začali hádať o to, či 2% do literárneho fondu sú alebo nie sú zahrnuté do 25% paušálnych výdavkov. Môj názor je, že príspevok do LF je už zahrnutý v paušále, a pred hodinkou som si to overoval v zákone -

§ 5 ods. 7 definuje pojem "poistné a príspevky" takto:

e) poistné na verejné zdravotné poistenie, 20) poistné na sociálne poistenie, 21) poistné na sociálne zabezpečenie22) a príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu (ďalej len poistné a príspevky), ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca...

Ako vidím vyššie príspevky, už ste to tu kvalitne rozobrali a ja teda len pritakám názoru, že 2% príspevky do LF už sú zahrnuté v 25% paušálnych výdavkoch.
0 0
Nike Nike

Nike je offline (nepripojený) Nike

Len doplním. Tiež som preverovala tento problém a dostala som rovnakú odpoveď ako je vyššie rozpísaná "legislatívna skratka". Bolo to z pohľadu príspevku komore.

Novela to možno zmení, len aby to nezmenila tak ako to bolo do 1.1.2004 a budeme mať naozaj všetky príspevky v 25%.
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať