Zavrieť

Porady

Zoznam firiem oprávnených vykonávať Pracovnú zdr.službu

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
Por.
čís.
Názov firmy
Adresa
Číslo oprávnenia
Dátum vydania
Platnosť do
1.
TeamPrevent, s.r.o.
Vajnorská 40
832 63 Bratislava
OPPL-5000/2006-Oj
8.8.2006
31.8.2011
2.
ProBenefit, s.r.o.
Okružná 1427/52
020 01 Púchov
OPPL-5036/2006-Oj
10.8.2006
31.8.2011
3.
Zdravie pri práci, s.r.o.
Svätoplukova 16
949 01 Nitra
OPPL-5347/2006-Oj
6.9.2006
30.9.2011
4.

ProCare, s.r.o.
oprávnenie odobraté rozhodnutím ÚVZ SR
(viď por. č. 57)
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom

OPPL-5214/2006-Oj

OPPL-5451/2007-Oj
6.9.2006

30.9.2011
25.5.2007
5.
Priemyselné zdravotnícke centrum Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 49
821 07 Bratislava
OPPL-5512/2006-Oj
6.9.2006
30.9.2011
6.
Pavel Jakubis - OHS
972 02 Opatovce
nad Nitrou 256
OPPL-5438/2006-Oj
8.9.2006
30.9.2011
7.
NOVAPHARM, s.r.o.
Klemensova 7
811 09 Bratislava
OPPL-5519/2006-Oj
18.9.2006
30.9.2011
8.
DUSLO, a.s.
Administratívna
budova, ev.č. 1236
927 03 Šaľa
OPPL-5589/2006-Oj
19.9.2006
30.9.2011
9.
FM Consulting,
spol. s r.o.
Ružová 1779/9
020 01 Púchov
OPPL-5440/2006-Oj
21.9.2006
30.9.2011
10.
BIO - FIT, s.r.o.
SNP 36
914 51 Trenčianske Teplice
OPPL-5722/2006-Oj
21.9.2006
30.9.2011
11.
ERGOMED s.r.o.
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
OPPL-5724/2006-Oj
2.10.2006
31.10.2011
12.
MEDICHEM, s.r.o.
Štúrova 11
811 01 Bratislava
OPPL-6098/2006-Oj
4.10.2006
31.10.2011
13.
Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o.
Masarykova 9
040 01 Košice
OPPL-6077/2006-Oj
6.10.2006
31.10.2011
14.
TOP - MED, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
OPPL-6140/2006-Oj
16.10.2006
31.10.2011
15.
Medicentrum MUDr. Pavel Slanina s.r.o.
Hviezdoslavova 469/33
979 01 Rimavská Sobota
OPPL-5968/2006-Oj
19.10.2006
31.10.2011
16.
ROMED s.r.o.
Hlavná 452
049 22 Gemerská Poloma
OPPL-6276/2006-Oj
20.10.2006
31.10.2011
17.
MEDI RELAX M+M s.r.o.
Hollého 14
903 01 Senec
OPPL-6189/2006-Oj
24.10.2006
31.10.2011
18.
Profmed s.r.o.
Poliklinika Q
Rúbanisko II
984 03 Lučenec
OPPL-5990/2006-Oj
25.10.2006
31.10.2011
19.
MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16
040 11 Košice
OPPL-6233/2006-Oj
25.10.2006
31.10.2011
20.
BIONORMA, s.r.o.
Gagarinova 773/5
018 51 Nová Dubnica
OPPL-6480/2006-Oj
25.10.2006
31.10.2011
21.
Nemocničná a.s.
1. mája 41
902 01 Pezinok
OPPL-6480/2006-Oj
25.10.2006
31.10.2011
22.
Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice
Rastislavova 43
041 90 Košice
OPPL-5421/2006-Oj
8.11.2006
30.11.2011
23.
MEDIREX - medicínske centrum, s.r.o.
Hattalova12/C
831 03 Bratislava
OPPL-6368/2006-Oj
13.11.2006
30.11.2011
24.
PaLS s.r.o.
Konštantínova 17
080 01 Prešov
OPPL-6792/2006-Oj
20.11.2006
30.11.2011
25.
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
Lúčna 57
040 15 Košice - Šaca
OPPL-6895/2006-Oj
30.11.2006
30.11.2011
26.
OHS, s.r.o.
972 02 Opatovce nad Nitrou 256
OPPL-7185/2006-Oj
30.11.2006
30.11.2011
27.
MUDr. Žáková s.r.o.

oprávnenie odobraté rozhodnutím ÚVZ SR
Opatovská 41
911 01 Trenčín
OPPL-7249/2006-Oj


OPPL-4573/2007-Oj
1.12.2006

31.12.2011
17.4.2007
28.
Komerčná zdravotná kancelária s.r.o.
Pod Tobolou 1
949 05 Nitra
OPPL-7363/2006-Oj
4.12.2006
31.12.2011
29.
NEW TECH SLOVAKIA, a.s.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
OPPL-8105/2006-Oj
27.12.2006
31.12.2011
30.
Nemocnica s poliklinikou Levice, n.o.
ul. SNP č. 19
934 01 Levice
OPPL-7942/2006-Oj
27.12.2006
31.12.2011
31.
BE-SOFT a.s.
Štúrova 6
040 01 Košice
OPPL-7215/2006-Oj
30.12.2006
31.12.2011
32.
MEDFIN, družstvo
Nobelova18
831 02 Bratislava
OPPL-360/2007-Oj
10.1.2007
31.1.2012
33.
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
OPPL-418/2007-Oj
10.1.2007
31.1.2012
34.
PRO BIOS spol. s r.o.
neštátna poliklinika
Ružová dolina 21
821 09 Bratislava
OPPL-1262/2007-Oj
16.1.2007
31.1.2012
35.
Nemocnica Ministerstva obrany SR, a.s.
Cesta na Červený most 1
833 31 Bratislava
OPPL-1428/2007-Oj
25.1.2007
31.1.2012
36.
PRAKTIK - NZZ, s.r.o.
Mudroňova 10
036 01 Martin
OPPL-651/2007-Oj
29.1.2007
31.1.2012
37.
MEDCENTRUM, s.r.o.
J. Milca 33
010 01 Žilina
OPPL-672/2007-Oj
17.1.2007
31.1.2012
38.
Nemocnice a polikliniky, n.o.
Záhradnícka 46
821 08 Bratislava
OPPL-1451/2007-Oj
26.1.2007
31.1.2012
39.
HAS centrum, s.r.o.
Nedožerská cesta 7
971 01 Prievidza
OPPL-161/2007-Oj
2.2.2007
28.2.2012
40.
Ústredná vojenská nemocnica SNP
Ružomberok
ul. gen. Miloša Vesela č.21
034 26 Ružomberok
OPPL-1864/2007-Oj
7.2.2007
28.2.2012
41.
Salus - EC, s.r.o.
Študentská 17
960 01 Zvolen
OPPL-1866/2007-Oj
13.2.2007
28.2.2012
42.
ŽILPO s.r.o.
Vysokoškolákov 31
010 08 Žilina
OPPL-1526/2007-Oj
22.2.2007
28.2.2012
43.
KRANKAS s.r.o.
Bratislavská 1
010 01 Žilina
OPPL-1867/2007-Oj
23.2.2007
28.2.2012
44.
MEDISON PLUS, s.r.o.
Nová 1230
908 01 Kúty
OPPL-2476/2007-Oj
23.2.2007
28.2.2012
45.
Medicínske centrum ZUNZ s.r.o.
Mládežnícka 2174
017 01 Považská Bystrica
OPPL-2731/2007-Oj
26.2.2007
28.2.2012
46.
Martinská fakultná nemocnica
Kollárova 2
036 59 Martin
OPPL-1727/2007-Oj
27.2.2007
28.2.2012
47.
Revúcka medicínsko-humanitná n.o.
Litovelská 25
050 01 Revúca
OPPL-1978/2007-Oj
27.2.2007
28.2.2012
48.
ALW, s.r.o.
Stummerova 1059/109
955 01 Topoľčany
OPPL-2475/2007-Oj
27.2.2007
28.2.2012
49.
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
J. Stanislava 1
841 05 Bratislava
OPPL-1977/2007-Oj
27.2.2007
28.2.2012
50.
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
OPPL-2946/2007-Oj
16.3.2007
31.3.2012
51.
Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o.
Fatranská 12
949 01 Nitra
OPPL-3093/2007-Oj
16.3.2007
31.3.2012
52.
Súkromné zdravotné stredisko - TOKYWILL, s.r.o.
Jána Mazúra 28
036 01 Martin
OPPL-3403/2007-Oj
19.3.2007
31.3.2012
53.
EUROTRADE SLOVAKIA, s.r.o.
J. Jiskru 8
960 03 Zvolen
OPPL-3838/2007-Oj
20.3.2007
31.3.2012
54.
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Hollého 14
081 81 Prešov
OPPL-1694/2007-Oj
23.3.2007
31.3.2012
55.
MED - AID s.r.o.
066 01 Lackovce 38
OPPL-2555/2007-Oj
4.4.2007
30.4.2012
56.
MEDCARE, s.r.o.
Javorinská 401/11
915 01 Nové Mesto nad Váhom
OPPL-3840/2007-Oj
4.4.2007
30.4.2012
57.
HMO Slovakia, a.s.

zmena obchodného mena na:
ProCare, a.s.
Einsteinova 21/3692
851 01 Bratislava
OPPL-4235/2007-Oj
4.4.2007
30.4.2012
58.
Ergomed ProCare, s.r.o.
Trieda SNP 48/A
040 01 Košice
OPPL-4392/2007-Oj
5.4.2007
30.4.2012
59.
Letecká vojenská nemocnica, a.s.
Murgašova 1
040 86 Košice
OPPL-4175/2007-Oj
20.4.2007
30.4.2012
60.
BENEFICA, s.r.o.
J. Murgaša 32/3
971 01 Prievidza
OPPL-4175/2007-Oj
23.4.2007
30.4.2012
61.
PZS5, s.r.o.
Štefánikova 2
071 01 Michalovce
OPPL-4491/2007-Oj
24.4.2007
30.4.2012
62.
GHP Medical Services, s.r.o.
Okružná 1297/52
071 01 Michalovce
OPPL-4897/2007-Oj
26.4.2007
30.4.2012
63.
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
Vansovej 1
080 01 Prešov
OPPL-5291/2007-Oj
18.5.2007
31.5.2012
64.PZS, s.r.o.Československej armády 20/1632
974 01 Banská Bystrica
OPPL-5679/2007-Oj18.6.2007
30.6.2012
65.Ivan Stolár - Servis a predaj hasiacich prístrojov a hydrantov, vedenie PO a POZPHollého 367
034 95 Likavka
OPPL-6343/2007-Oj2.7.2007 31.7.201266.JUMA Trenčín, s.r.o.Pred poľom 1652
911 01 Trenčín
OPPL-6338/2007-Oj4.7.2007
31.12.2012
67.Euromedix consultin, s.r.o.Prievozská 6
821 06 Bratislava
OPPL-5973/2007-Oj6.7.2007
31.12.2012
68.BOZPO, s.r.o.Nadjazdná 4
971 01 Prievidza
OPPL-6109/2007-Oj11.7.2007
31.12.2012
69.ENSARA, s.r.o.Štefánikova 95
921 01 Piešťany
OPPL-6547/2007-Oj25.7.2007
31.7.2012
70.MEDIRESC, s.r.o.Jesenského 69
943 01 Štúrovo
OPPL-6513/2007-Oj25.7.2007 31.7.2012
71.Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o.Nemocničná 7
066 01 Humenné
OPPL-6737/2007-Oj26.7.2007
31.7.2012
72.PRO SANUS, a.s.Daxnerovo nám. 3
821 04 Bratislava
OPPL-6866/2007-Oj26.7.2007
31.7.2012
73.
THYROCOM, s.r.o
Kalinčiaka 772/23
052 01 Spišská Nová Ves
OPPL-7056/2007-Oj
21.8.2007
31.8.2012
74.
PZS SM - Práca
a zdravie, s.r.o.
Saleziánov 1284/8
071 01 Michalovce
OPPL-7604/2007-Oj
24.8.2007
31.8.2012

75.
Ružinovská poliklinika, a.s.
Ružinovská 10 P.O.Box 48
820 07 Bratislava
OPPL-7649/2007-Oj
21.9.2007
21.9.2012
76.
MED POINT, s.r.o.
Hollého 14
903 01 Senec
OPPL-8097/2007-Oj
1.10.2007
1.10.2012
77.
Pracovná zdravotná služba, s.r.o.
Staničná 9
058 01 Poprad
OPPL-8263/2007-Oj
2.10.2007
2.10.2012

Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

  Zoznam firiem oprávnených vykonávať Pracovnú zdr.službu

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.