Zavrieť

Porady

pozemkové spoločenstvá, urbáre

Dobrý deň,

v prvom rade sa vopred ospravedlňujem, keď som to zaradila do nesprávnej Porady.
Určite niekto z Vás vedie účtovníctvo pre pozemkové spoločenstvo, alebo urbár. Bola by som veľmi rada, keby sa niekto ozval, s kým sa môžem v niektorých problematických veciach poradiť. Keď môžem byť ešte presnejšia, pracuje niekto s takým PS, ktoré ma vybudovanú vlastnú pílu a na nej spracováva drevnú hmotu zo svojich lesov?

Veľmi pekne ďakujem.
Mária
Usporiadat
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

V zásade by bolo možné súhlasiť, ako píše janka67, keby šlo o rezervu, vytvorenú podľa § 19 postupov. Lebo tie sa tvoria na existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla a pravdepodobne v budúcnosti zníži ekonomické úžitky. Kľúčovým slovom je pravdepodobnosť, ktorá nemusí nastať. Ďalšou okolnosťou je, že výška budúceho záväzku nie je v čase tvorby zrejmá, iba hrubo odhadnutá. Z toho vyplýva, že ak tá pravdepodobnosť nenastane, alebo nebola správne okvantifikovaná v čase tvorby, tak sa prebytok tej rezervy zruší. Ak predajca tovaru mal v r. 2012 povinnosť vytvoriť rezervu na záručné opravy, určitým percentom a do roku 2014 neboli žiadne reklamácie, tak tú rezervu môže smelo zrušiť, nenaplnila sa jej pravdepodobnosť.
Všeobecnou zásadou pre vysporiadanie účtovných prebytkov je účtovanie na 648. Ale pre rezervy je mínus, resp. dal 548. Ak by ročné saldo účtu 548 malo mať z tohto titulu mínusový zostatok, tak by som asi uprednostnil 648.Nebolo by to presne podľa § 19/8 PúP, ale ... lepšie to vyzerá vo VZaS.
Toto som považoval za nutnosť popísať. Ale by som chcel upozorniť, že tieto zásady naplno platia pre rezervy účtovné a ostatné - účet 459, nie pre zákonné, účet 451. Hoci to nikde nie je uvedené, je to medzi riadkami § 19/1 PúP. Pre zákonné rezervy prednostne platia ustanovenia splnomocňujúceho zákona, teda v našom prípade § 20/9/1/b. ZoDP. Ten pre tvorbu určuje iné pravidlá - podkladový projekt, vytvorený OLH na základe vopred známych kvalitatívnych aj kvantitatívnych parametrov a vysoko reálnych predpokladov. Samozrejme, že tá rezerva sa tvorí účtovne, tak platí aj § 19 postupov, ako podporné opatrenie, kde neodporuje zákonu. Lebo zákon je predpis vyššej právnej sily, než postupy vydané k inému zákonu.
Ak sa ruší zákonná rezerva, musí byť nato náležitý dôvod. Ak je dôvodom zrušenia, že už pri tvorbe rezervy znižujúcej základ dane neboli dôvody na jej tvorbu, resp. sumu, tak to nie je na zrušenie 451/548, ani 648, ale na 451/428 a dodatočné priznanie k roku tvorby rezervy. Už som tu niekde riešil prípad, že druhý rok po tvorbe zákonnej rezervy nevyčerpanú časť účtovali na 451/648, lebo ju nestihli v budúcom roku vyčerpať. Ale prečo ? Veď 451 je dlhodobá rezerva, ktorej vecný dôvod tvorby sa kvôli nepredvídaným okolnostiam v lesnej výrobe môže reálne a legálne ťahať až do 10-16 rokov. Zákonnú rezervu, reálne tvorenú a vyčíslenú by som nikdy nerušil, ale vždy dočerpal. Aj za cenu zmeny alebo zámeny pôvodných podkladov na jej tvorbu. Viem si predstaviť, že sa vytvorí zákonná rezerva na zalesnenie. Ale skôr, než sa začne zalesňovať sa objaví bohaté prirodzené zmladenie. To by mohol byť dôvod na zrušenie rezervy, ale iný ... neviem. Teda ... nič nerušte, ale čerpajte v budúcnosti. Keď sa môže rozpočet ktoréhokoľvek mesta, alebo obce meniť aj 6 krát do roka, tak prečo by sa nemohla meniť vecná náplň zákonnej rezervy? Iba pestovná činnosť z nej financovaná musí byť známa už v roku jej tvorby, nie neskôr. No a ešte ... k zrušeniu rezervy by som siahol, keby mi hrozilo vykázanie straty a následne platiť daňovú licenciu pri nedostačujúcej dani. Pretože si myslím, že je oprávnené uprednostniť výnos 648 z rozpustenia rezervy a jej vecnú náplň v budúcich rokoch vykryť radšej z nákladov.
Naposledy upravil a_je_to : 05.03.15 at 13:29
2 0
urbariatps urbariatps

urbariatps je offline (nepripojený) urbariatps

Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď, fakt si to veľmi cením , poučím sa aj do budúcna. Čo sa týka zrušenia tej rezervy teda len časti , chceme k tomu pristúpiť z dôvodu, že vykážeme stratu a to v dôsledku toho , že nemôžme ( alebo môžme ?) čerpať prostriedky z účtu rezervy lebo máme tú žiadosť o dotáciu ako som písala v predch.príspevku, výbor chce vykázať zisk, (tak či tak budeme platiť daňovú licenciu...), aby sme aj v budúcnosti mohli žiadať o dotáciu.
Takže keď to zhrniem mne sa tiež ten mínusový stav 548 nepáči,tak dám 648?
0 0
Lívia20 Lívia20

Lívia20 je offline (nepripojený) Lívia20

a_je_to
Lívia20
Je to fakt, na blbé žarty nemám čas. Ja účtujem podnikateľské subjekty. Ale toto mi zožerie polovicu času s pár položkami z toho, čo poúčtujem u iných veľkých firiem. Skutočne DU trval na tom, že musím podávať závierku za neziskovku. Preto sa bojím, že zasa niečo vymyslia. Preto by som bola rada, keby mi to potvrdil niekto, kto s tým má praktické skúsenosti. Ďakujem
Potrebuješ ešte viac skúseností, ako má janka67 ? Ale na druhej strane máš trochu pravdy. Lebo § 9, ZoÚ hovorí iba o tom, že účtuje ... nie v JÚ ... teda v PÚ. Ale v postupoch pre podnikateľov nepatrí ani pod jeden bod. Lebo nepodniká ani nie je založená podľa obchodného zákonníka, ale je založená podľa občianskeho práva a hospodári na spoločnej nehnuteľnosti. Zadné dvierka sú len v ustanovení ... a iných predpisov. Ale zákon o PS nie je podľa obchodného práva, iba podporuje alternatívu. Kým ale PS nemá živnosť aj na inú činnosť, tak nemožno tvrdiť, že podniká. Ale na druhej strane nie je vymenované ani v úvode postupov pre neziskové, lebo nemá žiadny neziskový štatút. Takže nejasná legislatíva, ale viac naklonená podnikateľskému účtovníctvu podľa spôsobu zdaňovania. My od roku 2008 robíme zo zotrvačnosti PÚ pre podnikateľov, bez toho, aby sme protestovali. Ak Ti nezoberú závierku pre podnikateľov, tak podaj sťažnosť na ministerstvo, nech to riešia. Určite Ti dajú za pravdu, iné ani nemôžu.
a_je_to
Lívia20
Je to fakt, na blbé žarty nemám čas. Ja účtujem podnikateľské subjekty. Ale toto mi zožerie polovicu času s pár položkami z toho, čo poúčtujem u iných veľkých firiem. Skutočne DU trval na tom, že musím podávať závierku za neziskovku. Preto sa bojím, že zasa niečo vymyslia. Preto by som bola rada, keby mi to potvrdil niekto, kto s tým má praktické skúsenosti. Ďakujem
Potrebuješ ešte viac skúseností, ako má janka67 ? Ale na druhej strane máš trochu pravdy. Lebo § 9, ZoÚ hovorí iba o tom, že účtuje ... nie v JÚ ... teda v PÚ. Ale v postupoch pre podnikateľov nepatrí ani pod jeden bod. Lebo nepodniká ani nie je založená podľa obchodného zákonníka, ale je založená podľa občianskeho práva a hospodári na spoločnej nehnuteľnosti. Zadné dvierka sú len v ustanovení ... a iných predpisov. Ale zákon o PS nie je podľa obchodného práva, iba podporuje alternatívu. Kým ale PS nemá živnosť aj na inú činnosť, tak nemožno tvrdiť, že podniká. Ale na druhej strane nie je vymenované ani v úvode postupov pre neziskové, lebo nemá žiadny neziskový štatút. Takže nejasná legislatíva, ale viac naklonená podnikateľskému účtovníctvu podľa spôsobu zdaňovania. My od roku 2008 robíme zo zotrvačnosti PÚ pre podnikateľov, bez toho, aby sme protestovali. Ak Ti nezoberú závierku pre podnikateľov, tak podaj sťažnosť na ministerstvo, nech to riešia. Určite Ti dajú za pravdu, iné ani nemôžu.
a_je_to
Lívia20
Je to fakt, na blbé žarty nemám čas. Ja účtujem podnikateľské subjekty. Ale toto mi zožerie polovicu času s pár položkami z toho, čo poúčtujem u iných veľkých firiem. Skutočne DU trval na tom, že musím podávať závierku za neziskovku. Preto sa bojím, že zasa niečo vymyslia. Preto by som bola rada, keby mi to potvrdil niekto, kto s tým má praktické skúsenosti. Ďakujem
Potrebuješ ešte viac skúseností, ako má janka67 ? Ale na druhej strane máš trochu pravdy. Lebo § 9, ZoÚ hovorí iba o tom, že účtuje ... nie v JÚ ... teda v PÚ. Ale v postupoch pre podnikateľov nepatrí ani pod jeden bod. Lebo nepodniká ani nie je založená podľa obchodného zákonníka, ale je založená podľa občianskeho práva a hospodári na spoločnej nehnuteľnosti. Zadné dvierka sú len v ustanovení ... a iných predpisov. Ale zákon o PS nie je podľa obchodného práva, iba podporuje alternatívu. Kým ale PS nemá živnosť aj na inú činnosť, tak nemožno tvrdiť, že podniká. Ale na druhej strane nie je vymenované ani v úvode postupov pre neziskové, lebo nemá žiadny neziskový štatút. Takže nejasná legislatíva, ale viac naklonená podnikateľskému účtovníctvu podľa spôsobu zdaňovania. My od roku 2008 robíme zo zotrvačnosti PÚ pre podnikateľov, bez toho, aby sme protestovali. Ak Ti nezoberú závierku pre podnikateľov, tak podaj sťažnosť na ministerstvo, nech to riešia. Určite Ti dajú za pravdu, iné ani nemôžu.
Ďakujem Tebe aj Janke. Asi pre 6 rokmi som sa bola niečo informovať na DÚ a nedopatrením som sa dozvedela, že dostali z hora príkaz, že majú kontrolovať všetky pozemkové spoločenstvá. Ale ako rýchlo to začali, tak rýchlo s tou kontrolou museli aj skončiť s odôvodnením, že naša legislatíva je tak strašne deravá čo sa týka PS, že nemôžu nikoho pokutovať, lebo prípadný súdny proces by DU určite prehral. Dúfam, že teraz mi nebudú kontrolovať tie staré roky, že mi nedajú pokutu za podanie nesprávnej závierky a za nesprávne vedenie účtovníctva, lebo ja som tým pádom používala účtovú osnovu pre NZ.
0 0
Dáša_ Dáša_

Dáša_ je teraz online Dáša_

Pozemkové spoločenstvo prešlo na podvojné účtovníctvo v roku 2013. V jednoduchom účtovníctve dosiahlo v roku 2012 daňovú stratu. môžem túto stratu odpočítať v roku 2014. IČO, DIČ spoločenstva sa nezmenilo.

A druhá otázka - môžem považovať toto spoločenstvo za mikroúčtovnú jednotku - históriu ma dlhšiu, len teda, v podvojnom účtovníctve neviem porovnávať dva roky, iba jeden rok mám na porovnanie.
0 0
IvetaH IvetaH

IvetaH je offline (nepripojený) IvetaH

a_je_to
DARJA22
Taktiež som v tejto oblasti nováčik, preštudovala som si tému,
chcem poprosiť o kontrolu môjho učtovania, či som to dobre pochopila:

1. k dátumu zápisu spoločenstva do registra 30.6.2014 - účtujem zostatok peňazí zo starého 211/368

2. všetky výdavky pred zápisom ( daň z nehnuteľností, správne poplatky...) -účtujem dňom 30.6.2014, na príslušný nákladový účet 5.../211

3. PPD za palivové drevo 211/601

4. Mám len VPD - vyplatená odmena lesnému hospodárovi (tú som ostala v pomykove, či nemala byť dohoda o vyk. práce, resp. o prac. činnosti, - odviesť ZP, SP, daň zo závislej činnosti.....)
K otázkam :
1. áno ...
2. nie ... daň z nehnuteľnosti je ročná platba a treba ju rozdeliť na polovice /úmerne k obdobiu trvania/. Aj pre PS pred, aj pre PS po registrácii. V PS pred registráciou sa dáva do daňovej evidencie polovica, podľa § 10 ZoDP, nie do PÚ. Lebo PS bez registrácie nie je subjekt, ani účtovná jednotka. Do PS so subjektivitou sa dá druhá polovica zápisom 532/368. Správne poplatky nesúvisia s činnosťou a príjmami PS pred registráciou, ale sú to zriaďovacie náklady nového subjektu. Teda celé 5xx/211 ale do nového, dátum nie je záväzný.
3. áno ... a podľa obdobia dodávky do prvého , alebo druhého PS. Ak bolo dodané pred 30.6.14, tak ide do prvého, aj keby bolo zaplatené po 30.6.14 - vtedy sa príjem zaúčtuje na 211/368.
4. závisí, či s OLH je uzavretá zmluva pracovná, alebo dodávateľská. Lebo OLH môže byť aj živnosť, aj pracovný pomer, resp. dohoda. Ak dodávateľská /príkazná/ zmluva, tak stačí VPD. Ak pracovná zmluva, resp. dohoda - nepravidelný príjem, tak SP, ZP, DPZČ. Ak nebola pracovná zmluva - dohoda, tak je automaticky dodávateľská zmluva.

S tou odmenou je to jasné u OLH, ale ak má odmenu len predseda a hospodár, tak to bude §5 ? a ja s odvodami SP a ZP?
Ďakujem
0 0
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

[QUOTE="IvetaH"]
a_je_to
S tou odmenou je to jasné u OLH, ale ak má odmenu len predseda a hospodár, tak to bude §5 ? a ja s odvodami SP a ZP?
Ďakujem
No ... určite áno. Ja to považujem za odmeňovanie podľa zásad o odmeňovaní dohody o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem. Právny vzťah nevzniká spísaním dohody, ale voľbou a nemusí byť aj začiatkom odmeňovania. Odmeňovanie začína schválením návrhu odmeňovacieho poriadku valným zhromaždením, čo môže mať aj posun začatia spätne, ak k tomu termínu boli prihlásení do SP. No a samozrejme, so všetkým, čo k tomu patrí. Teda aj zdanením a odvodmi do ZP a SP, prihlášky, odhlášky, výkazy, hlásenia a pod.
1 0
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

Dáša_
Pozemkové spoločenstvo prešlo na podvojné účtovníctvo v roku 2013. V jednoduchom účtovníctve dosiahlo v roku 2012 daňovú stratu. môžem túto stratu odpočítať v roku 2014. IČO, DIČ spoločenstva sa nezmenilo.

A druhá otázka - môžem považovať toto spoločenstvo za mikroúčtovnú jednotku - históriu ma dlhšiu, len teda, v podvojnom účtovníctve neviem porovnávať dva roky, iba jeden rok mám na porovnanie.
No ... to je tak trochu prúser. Lebo ak malo v roku 2012 právnu subjektivitu, tak už od 1.1.2012 bolo povinné viesť podvojné účtovníctvo a mať v ňom spracovaný celý rok 2012. Ak bola v povinnom období vykázaná strata v JÚ, ešte neznamená, že strata musí byť aj v PÚ, ale zas môže byť aj vyššia. Pochybujem, že niektoré PS bude iné, než mikro. Lebo súvahový majetok nad 350 tis. a obrat nad 700 tis. máloktoré spĺňa. Iba ak dobrovoľne .... to môže, ale načo ? Málo informácií na odpočet straty, ale ak malo daňový zisk tak treba odpočítať. Len už neviem, či kvôli uvedenému bude aj náležite uznaná ... :-(
1 0
Dáša_ Dáša_

Dáša_ je teraz online Dáša_

a_je_to
Dáša_
Pozemkové spoločenstvo prešlo na podvojné účtovníctvo v roku 2013. V jednoduchom účtovníctve dosiahlo v roku 2012 daňovú stratu. môžem túto stratu odpočítať v roku 2014. IČO, DIČ spoločenstva sa nezmenilo.

A druhá otázka - môžem považovať toto spoločenstvo za mikroúčtovnú jednotku - históriu ma dlhšiu, len teda, v podvojnom účtovníctve neviem porovnávať dva roky, iba jeden rok mám na porovnanie.
No ... to je tak trochu prúser. Lebo ak malo v roku 2012 právnu subjektivitu, tak už od 1.1.2012 bolo povinné viesť podvojné účtovníctvo a mať v ňom spracovaný celý rok 2012. Ak bola v povinnom období vykázaná strata v JÚ, ešte neznamená, že strata musí byť aj v PÚ, ale zas môže byť aj vyššia. Pochybujem, že niektoré PS bude iné, než mikro. Lebo súvahový majetok nad 350 tis. a obrat nad 700 tis. máloktoré spĺňa. Iba ak dobrovoľne .... to môže, ale načo ? Málo informácií na odpočet straty, ale ak malo daňový zisk tak treba odpočítať. Len už neviem, či kvôli uvedenému bude aj náležite uznaná ... :-(
jaj, až táto odpoveď ma prinútila sa ísť pozrieť a ono to podvojné je fakt od roku 2012 robené Takže všetko v pohode, aj MUJ, aj odpočítanie straty

Dakujem za odpove´d aj za nasmerovanie môjho pohľadu.
Naposledy upravil Dáša_ : 10.03.15 at 07:15
0 0
urbarik urbarik

urbarik je offline (nepripojený) urbarik

Ahojte, prosím Vás o radu, na účet sme prijali platbu za nájom pozemkov od poľovnej spoločnosti. kde bude tento príjem uvedený v kontrolnom výkaze k dph?
0 0
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

urbarik
Ahojte, prosím Vás o radu, na účet sme prijali platbu za nájom pozemkov od poľovnej spoločnosti. kde bude tento príjem uvedený v kontrolnom výkaze k dph?
Podľa všetkého zrejme nikde. Lebo to nájomné neobsahuje DPH a oslobodené sa KV nevykazujú ... niet čo kontrolovať.
0 0
urbarik urbarik

urbarik je offline (nepripojený) urbarik

ďakujem a_je_to, v daňovom priznaní DPH sa tento príjem nikde neuvádza?
0 0
urbarik urbarik

urbarik je offline (nepripojený) urbarik

Chcem Vás poprosiť o radu, naše spoločenstvo vlastní kolesový traktor, práve prišla faktúra za opravu a súčiastky v sume 3412,-50 bez dph.
Počas roka sa bežne nakupujú súčiastky, účtujem na účte 501 nakoľko ide o malé sumy.
Túto faktúru (súčiastok bolo mnoho plus práca), môžem dať na 501 či 022?
0 0
janka67 janka67

janka67 je offline (nepripojený) janka67

Ak je to faktúra za opravu v rozsahu odstránenia čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia za účelom uvedenia traktora do prevádzkyschopného stavu ( § 35 ods.2 písm. f) opatrenia pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva) tak sa oprava účtuje na účet 511.
Naposledy upravil janka67 : 13.03.15 at 09:45
0 0
IvetaH IvetaH

IvetaH je offline (nepripojený) IvetaH

[QUOTE="a_je_to"]
IvetaH
a_je_to
S tou odmenou je to jasné u OLH, ale ak má odmenu len predseda a hospodár, tak to bude §5 ? a ja s odvodami SP a ZP?
Ďakujem
No ... určite áno. Ja to považujem za odmeňovanie podľa zásad o odmeňovaní dohody o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem. Právny vzťah nevzniká spísaním dohody, ale voľbou a nemusí byť aj začiatkom odmeňovania. Odmeňovanie začína schválením návrhu odmeňovacieho poriadku valným zhromaždením, čo môže mať aj posun začatia spätne, ak k tomu termínu boli prihlásení do SP. No a samozrejme, so všetkým, čo k tomu patrí. Teda aj zdanením a odvodmi do ZP a SP, prihlášky, odhlášky, výkazy, hlásenia a pod.

To je síce pekné, lenže oni si tie odmeny vyplácali v roku 2011 aj 2012 aj 2013 aj 2014 a bez akejkoľvek registrácie kdekoľvek a hlavne bez zrážok. Tak teraz neviem, či to nechať tak, alebo to spätne riešiť. Lebo ani toľko nedostali, koľko zaplatia na pokutách. Išlo o sumy 3 členovia po 300€ každý rok.
Čo poviete na to. Ešte dodám, že to nerobili schválene, aby okradli štát, jednoducho to tak robili, lebo " vždy sme to tak robili a dobre bolo".
0 0
urbarik urbarik

urbarik je offline (nepripojený) urbarik

janka67
Ak je to faktúra za opravu v rozsahu odstránenia čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia za účelom uvedenia traktora do prevádzkyschopného stavu ( § 35 ods.2 písm. f) opatrenia pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva) tak sa oprava účtuje na účet 511.

Janka ďakujem veľmi pekne! Vážim si pomoc tu na porade, vidím že si rozhľadená :-)

môžem ťa ešte poprosiť o dva účtovné prípady s ktorými si neviem dať rady??

1.Zamestnanec celý mesiac marodoval, má mzdu len za tých 10 dní PN čo platí zamestnávateľ. Zaúčtujem 521/331 a 331/221?

2. v roku 2014 sme zaplatili nájom za parkovacie miesto na traktor za roky 2013,2014 a 2015. Vôbec neviem ako to zaúčtovať. :-(

Vopred ďakujem za rady.
0 0
janka67 janka67

janka67 je offline (nepripojený) janka67

Náhrada zamestnávateľa pri dočasnej PN sa účtuje 527/331 a vyplatenie 331/221 resp. 211.
Nájom za parkovacie miesto musíš zaúčtovať tak, aby sa do nákladov roku 2014 premietla iba časť nájmu zodpovedajúca roku 2014.
Ak máš na nájom došlú faktúru zaúčtuješ ju ako 518/321 - rok 2014
381/321 - rok 2015
a rok 2013 zaúčtuješ:
ak ste už v roku 2013 mali právnu subjektivitu, viedli podvojné účto, ale o nájme ste neúčtovali, tak 518/321, s tým, že táto čiastka nesmie ovplyvniť základ dane v roku 2014, bude to pripočítateľná položka v DP za rok 2014

ak ste v roku 2013 boli bez právnej subjektvity tak zaúčtuješ časť súvisiacu s rokom 2013 368/321

Dúfam, že som to napísala aspoň trochu zrozumiteľne .. . ešte doplním, že takto by sa to malo účtovať v prípade, ak faktúra bola doručená v roku 2014 až v čase, keď spoločenstvo už malo právnu subjektivitu.
Naposledy upravil janka67 : 13.03.15 at 12:56
0 0
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

urbarik
ďakujem a_je_to, v daňovom priznaní DPH sa tento príjem nikde neuvádza?
Ale ... jasne, že sa uvádza ... na riadku 15 a zadáva povinnosť počítať koeficient v poslednom priznaní aj krátenie odpočtu z réžijných výdavkov koeficientom. Len mi prepána neodpíš, že ako sa počíta koeficient .... :-(
0 0
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

IvetaH
To je síce pekné, lenže oni si tie odmeny vyplácali v roku 2011 aj 2012 aj 2013 aj 2014 a bez akejkoľvek registrácie kdekoľvek a hlavne bez zrážok. Tak teraz neviem, či to nechať tak, alebo to spätne riešiť. Lebo ani toľko nedostali, koľko zaplatia na pokutách. Išlo o sumy 3 členovia po 300€ každý rok.
Čo poviete na to. Ešte dodám, že to nerobili schválene, aby okradli štát, jednoducho to tak robili, lebo " vždy sme to tak robili a dobre bolo".
Takéto tradície sa pozakladali ešte v spoločenstvách bez subjektivity, ktoré nemali žiadne IČO a tým ani žiadne DIČ a registráciu. A úspešne pokračujú v tejto tradícii aj po transformácii na subjektivitu. Aj my sme si to takto do transformácie vyplácali. Ale ja som si to kvôli opatrnosti zdaňoval v svojom priznaní aj s podielmi, ktoré som dovtedy dostal. Ostatní ... ktorý ako ... všetkých aj tak nepresvedčíš
0 0
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

janka67
a rok 2013 zaúčtuješ:
ak ste už v roku 2013 mali právnu subjektivitu, viedli podvojné účto, ale o nájme ste neúčtovali, tak 518/321, s tým, že táto čiastka nesmie ovplyvniť základ dane v roku 2014, bude to pripočítateľná položka v DP za rok 2014
K tomuto mám vysvetlenie, že ... môže zostať v základe za 2014, nemusí uplatniť pripočítateľnú položku ... s odvolaním na uplatnenie § 17/29 ZoDP ... namiesto § 17/15. Keď to zákon umožňuje a daňovákom to ušetrí spracovať DDP a vracanie daní ... tak prečo nie ?
1 0
janka67 janka67

janka67 je offline (nepripojený) janka67

a_je_to
janka67
a rok 2013 zaúčtuješ:
ak ste už v roku 2013 mali právnu subjektivitu, viedli podvojné účto, ale o nájme ste neúčtovali, tak 518/321, s tým, že táto čiastka nesmie ovplyvniť základ dane v roku 2014, bude to pripočítateľná položka v DP za rok 2014
K tomuto mám vysvetlenie, že ... môže zostať v základe za 2014, nemusí uplatniť pripočítateľnú položku ... s odvolaním na uplatnenie § 17/29 ZoDP ... namiesto § 17/15. Keď to zákon umožňuje a daňovákom to ušetrí spracovať DDP a vracanie daní ... tak prečo nie ?
Vďaka, toto mi uniklo.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať