Zavrieť

Porady

Priebeh vysporiadania BSM

Prosím Vás, vie niekto popísať priebeh vysporiadania BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov) po rozvode? Proste čo k tomu potrebujem, koho kontaktovať ..., tiež by som potreboval vzor žiadosti o vysporiadanie pre podanie na súd. Ďakujem.

Môžte poslať aj na vlado.s@azet.sk.
Naposledy upravil Vlado.s : 09.12.07 at 22:24 Dôvod: mail
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Chobot je teraz online Chobot

  Chobot
  Vlado.s Pozri príspevok
  Prosím Vás, vie niekto popísať priebeh vysporiadania BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov) po rozvode? Proste čo k tomu potrebujem, koho kontaktovať ..., tiež by som potreboval vzor žiadosti o vysporiadanie pre podanie na súd. Ďakujem.

  Môžte poslať aj na vlado.s@azet.sk.
  Jeden vzor som ti našiel.:

  Žaloba na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva
  Manželov
  (§ 149 ods. 1 a 3 OZ)

  Okresnému súdu
  v Galante

  Žalobkyňa: Edita Tvrdá, bytom Šaľa, Štúrova 90
  Žalovaný: Eduard Tvrdý, bytom Galanta, Lesná 61

  o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  I.
  Manželstvo so žalovaným sme uzavreli 2. júla 1988 pred býv. MNV v Šali. Z tohto manželstva sa nám narodili dve deti, Jarmila, 19. februára 1989 a Daniel, 14. júla 1994. Manželstvo účastníkov bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu v Galante z 12. januára 2002, č. k. 11C 516/95–58, ktorý nadobudol právoplatnosť 29. februára 2002. Obidve maloleté deti boli na čas po rozvode zverené do mojej výchovy.

  Dôkaz: Spis Okresného súdu v Galante sp. zn. 11C 516/02

  II.
  Počas trvania manželstva sme do bezpodielového spoluvlastníctva nadobudli tieto veci:
  a) rodinný dom č. 149 v Šali na Štúrovej 90, postavený na parc. č. 3241/1 vo výmere 700 m2 kat. úz. Šaľa, zapísaný na liste vlastníctva č. 306 Správy katastra v Galante. Uvedený stavebný pozemok mi darovali rodičia. Dom podľa znaleckého posudku Ing. Jána Presného z 10. 7. 1995 má hodnotu 840 000 Sk,
  b) motorové vozidlo zn. Renault ŠPZ GAA 32-21, ktorého cena podľa znaleckého posudku je 540 000 Sk,
  c) drevenú zrubovú chatu č. 53 a parc. č. 2941/3 vo výmere 200 m2 v kat. úz. Diakovce, zapísané na liste vlastníctva č. 703 Správy katastra v Galante; uvedené nehnuteľnosti majú podľa znaleckého posudku Ing. Ján Kopala z 15. marca 2002 hodnotu 450 000 Sk,
  d) chladničku Calex 150 l v hodnote cca 10 000 Sk,
  e) mrazničku Calex 220 l v hodnote cca 15 000 Sk,
  f) obývačku Kleopatra v hodnote cca 25 000 Sk.
  Ostatné zariadenie bytu nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pretože som ho obdržala darom od rodičov, okrem spálne zn. Diana, ktorú žalovanému darovali jeho rodičia a ktorú si žalovaný už odviezol aj so svojimi osobnými vecami.
  Slovenskej sporiteľni, a. s., pobočka v Galante, dlhujeme titulom pôžičky, poskytnutej nám na základe zmluvy č. 345123 z 20. februára 1997 ešte sumu 40 000 Sk vrátane úrokov.

  Dôkaz: Výpisy z katastra nehnuteľností Správy katastra v Galante
  Znalecké posudky Ing. Jána Presného a Ing. Jána Kopala
  Výsluch účastníkov
  Potvrdenie Slovenskej sporiteľne a. s. pobočky v Galante o výške dlhu

  III.
  Žalovaný sa z našej spoločnej domácnosti pred pol rokom odsťahoval ku svojej družke. Vyzvala som ho listom z 15. marca 2002 na uzavretie dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, avšak na moju výzvu nereagoval. Navrhujem preto, aby súd vyporiadal naše bezpodielové spoluvlastníctvo tak, že mne prikáže do výlučného vlastníctva dom, v ktorom bývam s deťmi a ktorý je postavený na mojom pozemku, ďalej chladničku, mrazničku a obývačku. Motorové vozidlo a chatu navrhujem prikázať do výlučného vlastníctva žalovanému; uvedené veci aj doteraz prevažne on užíval. Rozdiel vo finančnom vyjadrení, t.j. v sume 50 000 Sk, nech je žalovaný zaviazaný mi do troch dní vyplatiť.
  Pokiaľ ide o pôžičku, navrhujem, aby účastníci boli povinní Slovenskej sporiteľni a. s. pobočka v Galante ju vyplatiť každý v 1/2, pretože aj tak na základe zmluvy o pôžičke za splnenie tohto záväzku zodpovedáme solidárne.

  Dôkaz: List z 15. 2. 2002
  Výsluch účastníkov
  Zmluva o pôžičke

  IV.
  Navrhujem preto, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento

  rozsudok:
  Z vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov sa do výlučného vlastníctva prikazuje
  žalobkyni: rodinný dom č. 149 v Šali na Štúrovej ul. 90, postavený na parcele žalobkyne č. 3241/1 kat. úz. Šaľa, zapísanej na LV č. 306 Správy katastra v Galante, chladničku Calex 150 l, mrazničku Calex 220 l a obývačku Kleopatra,
  žalovanému: motorové vozidlo zn. Renault ŠPZ GAA 32-21 a drevenú zrubovú chatu č. 53 a parc. č. 2941/3 vo výmere 200 m2 kat. úz. Diakovce, zapísané na LV č. 703 Okresného úradu v Galante.
  Žalovaný je povinný zaplatiť žalobkyni 50 000 Sk do 3 dní od právoplatnosti rozsudku na vyrovnanie majetkovej hodnoty, ktorú pri vyporiadaní obdržal vo väčšom rozsahu.
  Zvyšok pôžičky v sume 40 000 Sk z titulu zmluvy o pôžičke č. 345123 z 20. februára 1997 účastníci zaplatia Slovenskej sporiteľni, a. s. pobočka v Galante, každý v 1/2, t. j. po 20 000 Sk.


  V Šali 10. apríla 2002

  Zoznam vecí ako aj informáciu o deťoch si samozrejme musíš upraviť .

  Na mail ti písať nebudem a doporučujem ti neuvádzať ho takto verejne, pokiaľ na neho nechceš dostávať kopec spamu.

  Priebeh vysporiadania BSM

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.