Zavrieť

Porady

obchodný majetok

Dobrý deň. Neviete mi, prosím, niekto poradiť? Ak fyzická osoba prenajíma byt a uplatňuje si paušálne výdavky (25%), je tento byt v zmysle zákona o dani z príjmu zaradený do obchodného majetku (chápe sa ako obchodný majetok)?
Naposledy upravil Tomáš : 08.03.05 at 08:49
Usporiadat
Ala Ala

Ala je teraz online Ala

Byt prenajíma firma je to majetok firmy. Prenájom-príjem z tohto bytu sa dáva celý do zanitelného príjmu a do výdavkov skutočné výdavky na tento byt. Byt, ktorý prenájíma fyzická osoba, uplatniť si paušalné výdavky /myslím si, že sa nedajú/ je nezmysel, pretože uvediem skutočné výdavky na tento byt. Samozrejme ak prenájom bytu nie je 100 000,-- Sk mesačne, to je už iná káva.
0 0
Tomáš Tomáš

Tomáš je offline (nepripojený) Tomáš

Pri prenajme nehnuteľnosti sa dajú uplatniť 25% výdavky (paušálne) v zmysle zákona o dani z prijmu, §6 ods.10. O to mi nejde. Mňa zaujíma skôr to, čo som sa pýtal v zadaní témy.
0 0
jessica jessica

jessica je offline (nepripojený) jessica

neznášam keď neviem a nerozumiem... ...viac
Ak je fyzická osoba živnostníkom a zaradí byt do podnikania a v živnosti má uvedenú činnosť prenajímanie nehnuteľností, tak je byt obchodným majetkom. Ak je to súkromný byt a pritom jeho majiteľ (prenajímateľ) je aj SZČO napr.živnostník nemusí byť byt zaradený vo firme. Ak si však chce uplatniť 25% výdavky musí si ich uplatniť na všetky druhy príjmov, ktoré má, teda aj na živnosť. Ak si na živnosť uplatní preukázateľné výdavky, musí si ich uplatniť aj pri prenájme, čo však nepodmieňuje zaradenie bytu do obchodného majetku. Tento stav je platný len pre rok 2004. V 2005 už môžeš kombinovať výdavky paušálne za prenájom s výdavkami preukázateľnými zo živnosti.
0 0
Tomáš Tomáš

Tomáš je offline (nepripojený) Tomáš

Nejedná sa o podnikateľa ani inak samostatne zárobkovo činnú osobu.
V zákone o dani z príjmu je stanovené, čo je obchodný majetok (v §2 ods.m), ale nie je mi jasné, či je ním aj prenajímaný byt, pri ktorom sa uplatňujú paušálne výdavky.
0 0
ondrejvla ondrejvla

ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac
Tomáš
Nejedná sa o podnikateľa ani inak samostatne zárobkovo činnú osobu.
V zákone o dani z príjmu je stanovené, čo je obchodný majetok (v §2 ods.m), ale nie je mi jasné, či je ním aj prenajímaný byt, pri ktorom sa uplatňujú paušálne výdavky.
NIE!!!!!!! Je to tvoj majetok, pretože ho prenajímaš, si povinný to uviesť v DPFO, inak nie je firemným majetkom, ty len priznávaš príjmy resp.zisk z prenájmu vlastného majetku!
0 0
Nike Nike

Nike je offline (nepripojený) Nike

Ideš na to dobre. § 2m ZDP hovorí čo je obch. majetkom. ....ktoré táto FO účtovala... a odvoláva sa na zákon o účtovníctve. § 2/4 hovorí čo je majetok. Veľmi zjednodušene povedané je to suma, ktorú odpisuješ.

Takže ak máš paušálne výdavky, tieto síce môžu zahŕňať aj možný odpis majetku, ale ak si neuplatňoval odpis v predchádzajúcich rokoch a nemáš inventárnu kartu tak asi o majetku neúčtuješ a teda zjednodušene povedané pri paušálnych výdavkoch nehovoríme o prenajímanej nehnuteľnosti ako o obchodnom majetku.
0 0
Zuzina Zuzina

Zuzina je offline (nepripojený) Zuzina

Mali sme raz daňovú kontrolu a bolo nám povedané, že ak je prenajímaná nehnuteľnosť v majetku firmu (inven. karta a odpisy), je to obchodný majetok a príjmy idú do príjmov zo živnosti § 6 ods. 1.

Ak prenajímaš osobný majetok a uplatníš si paušálne výdavky, nič ďalej nerieš. Ak si paušálne neuplatníš, myslím, že je možné uplatniť aj odpisy, ale určite sa tvoj byt nepovažuje za obchodný majetok. Obchodným majetkom je len majetok zahrnutý do podnikania !

Prenájom osobného majetku sa uvádza v DP v príjmoch podľa § 6 ods. 3.
0 0
ivan01 ivan01

ivan01 je offline (nepripojený) ivan01

tomaš, ak prenajímaš byt a uplatníš si 25% výdavky tak sa byt nepovažuje za obchodný majetok. Ale ak si k uvedeným príjmom uplatníš odpisy (aj ako nepodnikateľ ) stáva sa tvoj byt obchodným majetkom v zmysle zákona o dani z príjmov. Zrejme ti ide o test 5 rokov na uplatnenie oslobodenia pri predaji „vyradeného“ obchodného majetku.
0 0
Tomáš Tomáš

Tomáš je offline (nepripojený) Tomáš

Áno Ivan, presne o to mi ide - o oslobodenie pri predaji. Kvôli tomu som sa na to pýtal.
0 0
ivan01 ivan01

ivan01 je offline (nepripojený) ivan01

Tomáš, takže radšej výdavky 25%. A ešte ti dávam do pozornosti par. 9 -1h. Ale, pozor uvedenú sumu nesmieš prekročiť. (čiastočne sa to zmenilo až od 1.1.2005)
0 0
Tomáš Tomáš

Tomáš je offline (nepripojený) Tomáš

Ivan, v súvislosti s §9/(1)/h) máte zrejme na mysli príjem z prenajmu, však?
0 0
Nike Nike

Nike je offline (nepripojený) Nike

Tomáš
Áno Ivan, presne o to mi ide - o oslobodenie pri predaji. Kvôli tomu som sa na to pýtal.
Podľa §9/1a platného od 1.1.2005 (sorry za omyl včera) príjem nie je oslobodený ak bol majetok zahrnutý do obchodného majetku. Ak nebol, predáš a príjem je oslobodnený. Ak zarnutý bol, tak musíš vyradiť z majetku a po piatich rokoch je príjem oslobodený.
0 0
Nike Nike

Nike je offline (nepripojený) Nike

Tomáš
Ivan, v súvislosti s §9/(1)/h) máte zrejme na mysli príjem z prenajmu, však?
Ano má na mysli príjem z prenájmu.
0 0
Zuzina Zuzina

Zuzina je offline (nepripojený) Zuzina

Nie, Ivan myslel, že keď príjem z prenájmu neprekrekočí 5-násobok minimálnej mzdy, je oslobodený od dane. Od 1.1.2005 je odsek trochu zmenení, že ak prekročíš uvedenú hranicu, daň sa počíta len zo sumy prekračujúcej príjem. Ale treba si to bližšie pozrieť.

Zabudnime (v dobrom slova zmysle) už na § 9 ako na §, ktorý voľakedy zastupoval príjmy z prenájmu.
0 0
Zuzina Zuzina

Zuzina je offline (nepripojený) Zuzina

Sorry, oprava. Ak v roku 2005 prekročíš 5-násobok minimálnej mzdy ...
0 0
jessica jessica

jessica je offline (nepripojený) jessica

neznášam keď neviem a nerozumiem... ...viac
Zuzina
Sorry, oprava. Ak v roku 2005 prekročíš 5-násobok minimálnej mzdy ...
... 5-násobok životného minima ...
0 0
Zuzina Zuzina

Zuzina je offline (nepripojený) Zuzina

áno, ospravedlňujem sa. niekedy som trošku zbrklá.
0 0
Tomáš Tomáš

Tomáš je offline (nepripojený) Tomáš

Ďakujem Vám všetkým za odpovede, za pomoc.
0 0
Babakan Babakan

Babakan je offline (nepripojený) Babakan

Podľa § 2 ZDP ods. m) obchodným majetkom súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré má fyzická osoba s príjmami podľa § 6 vo vlastníctve a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala, 1) eviduje alebo evidovala podľa § 6 ods. 11; obchodným majetkom podľa tohto ustanovenia je aj hmotný majetok obstarávaný formou finančného prenájmu,

Podľa § 6 ods. (11) Ak daňovník uplatňuje pri príjmoch uvedených v odseku 3 (z prenájmu) preukázateľne vynaložené daňové výdavky, vedie počas celého zdaňovacieho obdobia evidenciu o
a) príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede,
b) hmotnom majetku a nehmotnom majetku, ktorý možno odpisovať,
c) zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.

Mne z toho vychádza, že ak pri prenajímaní bytu si daňovník uplatňuje pri príjmoch z prenájmu paušálne výdavky, potom byt obchodným majetkom nie je, lebo o výdavkoch týkajúcich sa bytu sa neučtuje.
Ak si daňovník uplatňuje pri príjmoch z prenájmu preukázateľne vynaložené daňové výdavky, v ktorých sú zahrnuté odpisy z ceny bytu, potom je byt obchodným majetkom, lebo o výdavkoch týkajúcich sa bytu sa účtuje.
Nejasným ostáva prípad, ak si daňovník uplatňuje pri príjmoch z prenájmu preukázateľne vynaložené daňové výdavky, v ktorých sú zahrnuté inkasné poplatky, prípadne náklady na údržbu bytu (vymaľovanie bytu, resp. jeho bežné opravy), lebo o výdavkoch sa účtuje, ale otáznym ostáva, či sú to výdavky týkajúce sa bytu alebo služieb spojených s užívaním bytu.

Má niekto na takúto situáciu jednoznačný názor?
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

Ak by som si chcela uplatňovať preukázateľné výdavky v súvislosti s prenájmom, byt zaradím do OM.
Druhá možnosť je, ak si uplatním preukázateľné výdavky v súvislosti s prenájmom, a byt nezaradím do OM, o akých výdavkoch môžem účtovať? Zrejme o žiadnych: pretože maľovanie súvisí s údržbou nehnuteľnosti, ak mám v OM, ide o jasný výdavok, detto opravy, tie sa tiež vzťahujú k nehnuteľnosti, .....

Z toho mi vyplýva,
1. buď zaradím a budem účtovať o skutočných výdavkoch
2. nezaradím, nebudem mať výdavky
3. uplatním paušálne výdavky.

Ale keď takto rozmýšľame, v paušálnych výdavkoch sú zahrnuté všetky moje výdavky, v súvislosti s prenájmom, i keď ho nemám v OM.

Máš pravdu je tu mnoho nejasností
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať