Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Upozornenie na výklad SP k podmienke 270 dní trvania nemocenského poistenia

Značky   , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Upozornenie na výklad SP k podmienke 270 dní trvania nemocenského poistenia

Autor Jozef Mihál   02.01.08
Okrem iných zmien v zákone č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktoré sú účinné od 1. januára 2008, sa menia aj podmienky nároku na nemocenské z dobrovoľného nemocenského poistenia a podmienky nároku na materské z akéhokoľvek nemocenského poistenia.

§ 33 ods. 2 zákona v znení účinnom od 1. januára 2008:

"Dobrovoľne nemocensky poistená osoba má nárok na nemocenské, ak jej vznikla dočasná pracovná neschopnosť a v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti bola nemocensky poistená najmenej 270 dní."

§ 48 ods. 1 zákona v znení účinnom od 1. januára 2008:

"Poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní."

Podľa výkladu Sociálnej poisťovne sa však do požadovanej doby 270 dní započítava len obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia.

Doslovná citácia z webovej stránky Sociálnej poisťovne, vrátane ponechaných zvýraznených častí textu:

"Na nárok na nemocenské dobrovoľne nemocensky poistenej osoby a na nárok na materské u všetkých skupín poistencov na účel splnenia podmienky 270 dní nemocenského poistenia sa započítava obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia."

Podľa tohto výkladu má dobrovoľne nemocensky poistená osoba nárok na nemocenské alebo na materské len vtedy, ak jej aktuálne dobrovoľné nemocenské poistenie v posledných dvoch rokoch pred vznikom PN (alebo pred pôrodom) trvalo najmenej 270 dní, pričom k dobe trvania aktuálneho dobrovoľného nemocenského poistenia sa pripočítajú aj doby akýchkoľvek predchádzajúcich - avšak už ukončených - nemocenských poistení v období dvoch rokov pred vznikom PN (alebo pred pôrodom).

Podľa tohto výkladu má zamestnankyňa nárok na materské len vtedy, ak jej aktuálne povinné nemocenské poistenie zamestnanca v posledných dvoch rokoch pred pôrodom trvalo najmenej 270 dní, pričom k dobe trvania aktuálneho povinného nemocenského poistenia zamestnanca sa pripočítajú aj doby akýchkoľvek predchádzajúcich - avšak už ukončených - nemocenských poistení v období dvoch rokov pred pôrodom.

Napokon podľa tohto výkladu má povinne nemocensky poistená SZČO nárok na materské len vtedy, ak jej aktuálne povinné nemocenské poistenie SZČO v posledných dvoch rokoch pred pôrodom trvalo najmenej 270 dní, pričom k dobe trvania aktuálneho povinného nemocenského poistenia SZČO sa pripočítajú aj doby akýchkoľvek predchádzajúcich - avšak už ukončených - nemocenských poistení v období dvoch rokov pred pôrodom.

ZSP_§33
ZSP_§48

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

0
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Upozornenie na výklad SP k podmienke 270 dní trvania nemocenského poistenia

Riešenie témy "Upozornenie na výklad SP k podmienke 270 dní trvania nemocenského poistenia" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Upozornenie na výklad SP k podmienke 270 dní trvania nemocenského poistenia

Riešenie témy "Upozornenie na výklad SP k podmienke 270 dní trvania nemocenského poistenia" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu