Zavrieť

Porady

Doprava

ahojte, mohol by mi niekto z vás poradiť ako je to pri podnikaťní s dopravou? dopravou na Slovensku, s aviou, chcem si na to otvoriť s.r.o, čo k tomu potrebujem, ako to funguje s odpisovaním DPH, základné info okolo toho,ďakujem
Usporiadat
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

Doprava je koncesovaná živnosť. Z hľadiska DPH tu máš potrobne rozpísané situácie, ktoré môžu vzniknúť v rámci poskytovania dopravných služieb.

1. medzi Skovákom so slovenským IČ DPH a subjektom z iného štátu únie, ktorý nám poskytne IČ DPH na Slovensku nie je žiadny rozdiel,
2. registrácia DPH sa musí overiť. Ak niekto poskytne IČ, to ešte nemusí znamenať, že je registrovaný na DPH. Overuje sa na internetovej stránke daňového riaditeľstva :www.drsr.sk, záložka Dane, riadok Overovanie DIČ DPH v SR a EÚ (vyberie sa príslušný štát),
3. medzinárodnou prepravou sa po vstupe do EÚ chápe iba preprava z a do štátov mimo EÚ, tzv. tretí štát.

1.Preprava na Slovensku (začiatok aj koniec prepravy je na Slovensku)
- pre akéhokoľvek odberateľa (bez ohľadu na to, či má elebo nemá IČ DPH) fakturujeme vždy s DPH 19%

2. Preprava medzi štátmi EÚ (začiatok na Slovensku koniec v inom štáte EÚ)
- odberateľ má IČ DPH na Slovensku alebo nemá IČ DPH fakturujeme s DPH 19%
- odberateľ má IČ DPH v inom štáte EÚ (mimo Slovenska) fakturujeme bez DPH - povinnosť platiť daň prechádza na odberateľa - § 16 (povinnosť dodaniť v štáte IČ DPH)

3. Preprava medzi štátmi EÚ (začiatok mimo Slovenska)
- odberateľ má IČ DPH na Slovensku , fakturujeme s DPH 19%
- odberateľ má IČ DPH v inom štáte EÚ (mimo Slovenska), fakturujeme bez DPH - § 16 (povinnosť dodaniť v štáte kde je IČ DPH)
- odberateľ nemá IČ DPH - vznikne nám povinnosť registrovať sa na DPH v štáte, kde preprava začína a fakturovať so sadzbou DPH platnou v príslušnom štáte
- do tejto kategórie prepráv patrí aj preprava z členského štátu EÚ do iného štátu EÚ cez nečlenský štát - platia všetky vyššie uvedené zrážky pod bodom 3 - tzn. posudzuje sa IČ DPH odberateľa

4. Preprava z a do tretieho štátu
- jedná sa o medzinárodnú prepravu (s vyclením a prepustením tovaru v mieste nakládky, resp. vykládky) je oslobodená od DPH, aj keď fakturujeme len slovenský úsek alebo časť prepravy - z prepravného dokladu musí byť jasné, že sa jedná o medzinárodnú prepravu - § 47 a 48
- tranzit cez viac štátov EÚ, ale preprava z tretieho štátu cez štáty EÚ do tretieho štátu oslobodená od DPH (na nákladnom liste na začiatku prepravy bude pečiatka colnice a na konci taktiež, musí byť jasné, že ide o režim tranzit) - § 47 a 48

5. Služby v colnom sklade
- priamo spojené s vývozom do tretieho štátu oslobodené od DPH - § 47
- poskytnuté pri dovoze tovaru a ak ich hodnota je zahrnutá do základu dane na dovoze sú oslobodené podľa § 48, ak nie sú zahrnuté do základu dane na dovoze podliehajú dani 19%

6. Ručenie za colný dlh pri dovoze tovaru
- oslobodené od DPH podľa § 39 odst. 1 písm. b zákona o DPH

Skús ešte poriadne pohľadať v iných príspevkoch, o doprave tu je toho naozaj veľmi veľa
1 0
zalobaba zalobaba

zalobaba je offline (nepripojený) zalobaba

baba
Skús popísať bližšie, čo konkrétne potrebuješ ?
0 0
renatak123 renatak123

renatak123 je offline (nepripojený) renatak123

staci nato iba ZL alebo su potrebne aj nejake ine povolenia
0 0
zalobaba zalobaba

zalobaba je offline (nepripojený) zalobaba

baba
renatak123 Pozri príspevok
staci nato iba ZL alebo su potrebne aj nejake ine povolenia
Pri doprave v rámci SR potrebuješ Koncesnú listinu na vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu vydanú príslušným ŽÚ a mimo SR potrebuješ Povolenie na prevádzkovanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy vydanú príslušným Krajským úradom. Na vydanie oboch je potrebné splniť určité špecifické požiadavky vrátane zodpovedného zástupcu.
0 0
renatak123 renatak123

renatak123 je offline (nepripojený) renatak123

aké sú tie špecifické požiadavky a kto by mal byť ten zodpovedný zástupca?
0 0
luciaJ luciaJ

luciaJ je offline (nepripojený) luciaJ

Ahoj.
takže zodpovedný zástupca musí byť osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti z Krajského úradu Dopravy. Sú to skúšky, ktoré musíš urobiť, stojí to cca 16.000 myslím. Potom potrebuješ doklad o finančnej spoľahlivosti 9.000Eur. Súhlas zodpovedného zástupcu ( musíš ho zamestnať ). Žiadosť, kolok Sk 1.000,--, výpisy z RT si vyžiada ŽÚ, a zápisnicu z VZ alebo súhlas 1 spoločníka.
0 0
renatak123 renatak123

renatak123 je offline (nepripojený) renatak123

zodpovedný zastupcom mozem byt aj ja?doklad o financnej spolahlivosti potrebujem aj pri doprave v ramci SR
0 0
zalobaba zalobaba

zalobaba je offline (nepripojený) zalobaba

baba
luciaJ Pozri príspevok
Ahoj.
takže zodpovedný zástupca musí byť osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti z Krajského úradu Dopravy. Sú to skúšky, ktoré musíš urobiť, stojí to cca 16.000 myslím. Potom potrebuješ doklad o finančnej spoľahlivosti 9.000Eur. Súhlas zodpovedného zástupcu ( musíš ho zamestnať ). Žiadosť, kolok Sk 1.000,--, výpisy z RT si vyžiada ŽÚ, a zápisnicu z VZ alebo súhlas 1 spoločníka.
Súhlasím čiastočne a trochu ťa opravím finančné spoľahlivosť vo výške 9.000,- Euro iba na prvé vozidlo, na každé ďalšie je to už menej, ak bude zodpovedný zástupca spoločníkom alebo konateľom spoločnosti, nemusí byť zamestnaný, kolok si myslela kam? (ŽÚ alebo KÚ), nesedí mi jeho výška. Skús veci upresniť.
0 0
zalobaba zalobaba

zalobaba je offline (nepripojený) zalobaba

baba
renatak123 Pozri príspevok
zodpovedný zastupcom mozem byt aj ja?doklad o financnej spolahlivosti potrebujem aj pri doprave v ramci SR
Môžeš, ak si vlastníkom Osvedčenia, ktoré tu už ktosi spomínal. Finančnú spoľahlivosť potrebuješ preukázať aj pri doprave v rámci SR.
0 0
renatak123 renatak123

renatak123 je offline (nepripojený) renatak123

co je to to osvedcenie?
0 0
zalobaba zalobaba

zalobaba je offline (nepripojený) zalobaba

baba
renatak123 Pozri príspevok
co je to to osvedcenie?
..... no - porada je síce dobrá stránka, ale vidím, že ty si sa predtým ako si založil/a novú tému, vôbec - ale vôbec nič nesnažil/a nájsť na nete, v zákonoch atď. Takže Osvedčenie je úplne tá prvá vec, ktorú je potrebné mať, pri prevádzkovaní dopravy, či už vnútroštátnej, medzinárodnej a pod...... A vieš vlastne čo je vodičák ?
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

Renatak123, skús si odskočiť na www.cesmad.sk, prezri si tú stránku - je to vyslovene stránka týkajúca sa tvojej problematiky.
0 0
luciaJ luciaJ

luciaJ je offline (nepripojený) luciaJ

Kolok som myslela na živnostenský register, aby Ti bol vydaný živnolist, je to koncesovaná živnosť.
0 0
zalobaba zalobaba

zalobaba je offline (nepripojený) zalobaba

baba
luciaJ Pozri príspevok
Kolok som myslela na živnostenský register, aby Ti bol vydaný živnolist, je to koncesovaná živnosť.
Pri koncesovanej živnosti sa vydáva Koncesná listina a nie Živnostenský list.
Pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave je potrebný aj ďalší kolok k žiadosti na Krajský úrad.
0 0
luciaJ luciaJ

luciaJ je offline (nepripojený) luciaJ

Ospravedlňujem sa koncesná listina.
0 0
daja daja

daja je offline (nepripojený) daja

danushka Pozri príspevok
Doprava je koncesovaná živnosť. Z hľadiska DPH tu máš potrobne rozpísané situácie, ktoré môžu vzniknúť v rámci poskytovania dopravných služieb.

1. medzi Skovákom so slovenským IČ DPH a subjektom z iného štátu únie, ktorý nám poskytne IČ DPH na Slovensku nie je žiadny rozdiel,
2. registrácia DPH sa musí overiť. Ak niekto poskytne IČ, to ešte nemusí znamenať, že je registrovaný na DPH. Overuje sa na internetovej stránke daňového riaditeľstva :www.drsr.sk, záložka Dane, riadok Overovanie DIČ DPH v SR a EÚ (vyberie sa príslušný štát),
3. medzinárodnou prepravou sa po vstupe do EÚ chápe iba preprava z a do štátov mimo EÚ, tzv. tretí štát.

1.Preprava na Slovensku (začiatok aj koniec prepravy je na Slovensku)
- pre akéhokoľvek odberateľa (bez ohľadu na to, či má elebo nemá IČ DPH) fakturujeme vždy s DPH 19%

2. Preprava medzi štátmi EÚ (začiatok na Slovensku koniec v inom štáte EÚ)
- odberateľ má IČ DPH na Slovensku alebo nemá IČ DPH fakturujeme s DPH 19%
- odberateľ má IČ DPH v inom štáte EÚ (mimo Slovenska) fakturujeme bez DPH - povinnosť platiť daň prechádza na odberateľa - § 16 (povinnosť dodaniť v štáte IČ DPH)

3. Preprava medzi štátmi EÚ (začiatok mimo Slovenska)
- odberateľ má IČ DPH na Slovensku , fakturujeme s DPH 19%
- odberateľ má IČ DPH v inom štáte EÚ (mimo Slovenska), fakturujeme bez DPH - § 16 (povinnosť dodaniť v štáte kde je IČ DPH)
- odberateľ nemá IČ DPH - vznikne nám povinnosť registrovať sa na DPH v štáte, kde preprava začína a fakturovať so sadzbou DPH platnou v príslušnom štáte
- do tejto kategórie prepráv patrí aj preprava z členského štátu EÚ do iného štátu EÚ cez nečlenský štát - platia všetky vyššie uvedené zrážky pod bodom 3 - tzn. posudzuje sa IČ DPH odberateľa

4. Preprava z a do tretieho štátu
- jedná sa o medzinárodnú prepravu (s vyclením a prepustením tovaru v mieste nakládky, resp. vykládky) je oslobodená od DPH, aj keď fakturujeme len slovenský úsek alebo časť prepravy - z prepravného dokladu musí byť jasné, že sa jedná o medzinárodnú prepravu - § 47 a 48
- tranzit cez viac štátov EÚ, ale preprava z tretieho štátu cez štáty EÚ do tretieho štátu oslobodená od DPH (na nákladnom liste na začiatku prepravy bude pečiatka colnice a na konci taktiež, musí byť jasné, že ide o režim tranzit) - § 47 a 48

5. Služby v colnom sklade
- priamo spojené s vývozom do tretieho štátu oslobodené od DPH - § 47
- poskytnuté pri dovoze tovaru a ak ich hodnota je zahrnutá do základu dane na dovoze sú oslobodené podľa § 48, ak nie sú zahrnuté do základu dane na dovoze podliehajú dani 19%

6. Ručenie za colný dlh pri dovoze tovaru
- oslobodené od DPH podľa § 39 odst. 1 písm. b zákona o DPH

Skús ešte poriadne pohľadať v iných príspevkoch, o doprave tu je toho naozaj veľmi veľa
Ahojte,
chcem sa spýtať. Robíme prepravy pre taliansku špedičku /tal. IČ DPH/. Ide o prepravy z IT do SK. Tento tovar sa vyclieva v SK na dokladoch je pečiatka slovenskej colnice. Žiadne ďalšie štáty sa v dokladoch neuvádzajú. Ide v tomto prípade o trojstranný obchod.? My tejto talianskej špedičke fakturujeme bez DPH. To je správne, ale my keď túto prepravu predáme inému dopravcovi, bude nám ju on taktiež fakturovať bez DPH? Ďakujem.
0 0
Nokerla Nokerla

Nokerla je offline (nepripojený) Nokerla

osvedcenie o odbornej sposobilosti ti vyda prislusny krajsky urad a na financnu sposobilost ti staci ak mas poistenie CMR
0 0
mary2322 mary2322

mary2322 je offline (nepripojený) mary2322

zalobaba Pozri príspevok
Súhlasím čiastočne a trochu ťa opravím finančné spoľahlivosť vo výške 9.000,- Euro iba na prvé vozidlo, na každé ďalšie je to už menej, ak bude zodpovedný zástupca spoločníkom alebo konateľom spoločnosti, nemusí byť zamestnaný, kolok si myslela kam? (ŽÚ alebo KÚ), nesedí mi jeho výška. Skús veci upresniť.
Zdravím poradáci.
čítam tu veci čo ma doosť zaskočili.Chcem rozšíriť svoje podnikanie o autodopravu,ale len vozidlom do 3,5t.Mám možnosť prepravovať týmto vozidlom aj do zahraničia.Tak teraz fakt neviem čo mam robiť,na žu mi povedali,že nepotr.takmer nič,len rozšíriť si živnosť na dopravu.Prosím veľmi to potrebujem vedieť.Tieto prispevky sú už dosť staré,možno sa niečo pomenilo..Dakujem veľmi pekne
0 0
mary2322 mary2322

mary2322 je offline (nepripojený) mary2322

Zdravím poradáci.
čítam tu veci čo ma doosť zaskočili.Chcem rozšíriť svoje podnikanie o autodopravu,ale len vozidlom do 3,5t.Mám možnosť prepravovať týmto vozidlom aj do zahraničia.Tak teraz fakt neviem čo mam robiť,na žu mi povedali,že nepotr.takmer nič,len rozšíriť si živnosť na dopravu.Prosím veľmi to potrebujem vedieť.Tieto prispevky sú už dosť staré,možno sa niečo pomenilo..Dakujem veľmi pekne
0 0
Nokerla Nokerla

Nokerla je offline (nepripojený) Nokerla

zalobaba Pozri príspevok
Môžeš, ak si vlastníkom Osvedčenia, ktoré tu už ktosi spomínal. Finančnú spoľahlivosť potrebuješ preukázať aj pri doprave v rámci SR.
Financnu spolahlivost staci dokladovat, ze mas uzatvorenu poistku CMR
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať