Zavrieť

Porady

Materiál alebo réžia?

Poprosila by som Vás o radu ,ak je to možné.Pokračujem v JÚ po koleg.,ktorá viedla účtovníctvo manuálne.Nákup krátkodobého majetku viedla v PD ako materiál,ktorý aj ako materiál uviedla na vo výkaze o MaZ.Já som začala účtovať v ALFE a tento materiál vediem ako réžiu,ktorú člením .Do výkazu o MZ ju teda nemôžem dať.Prosím Vás je môj postup správný? Vopred ďakujem.
Usporiadat
Lydka R Lydka R

Lydka R je offline (nepripojený) Lydka R

Večný optimista so zmyslom pre humor, ale aj prísny detailista obľubujúci matematiku a logiku. ...viac
Milena202 Pozri príspevok
Poprosila by som Vás o radu ,ak je to možné.Pokračujem v JÚ po koleg.,ktorá viedla účtovníctvo manuálne.Nákup krátkodobého majetku viedla v PD ako materiál,ktorý aj ako materiál uviedla na vo výkaze o MaZ.Já som začala účtovať v ALFE a tento materiál vediem ako réžiu,ktorú člením .Do výkazu o MZ ju teda nemôžem dať.Prosím Vás je môj postup správný? Vopred ďakujem.
Len výcuc z postupov účtovania v JU

(12) Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú
a) pozemky, stavby15), byty a nebytové priestory16), umelecké diela17), zbierky a predmety z drahých kovov, bez ohľadu na ich ocenenie,
b) samostatné hnuteľné veci, alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma ustanovená v osobitnom predpise18) okrem hnuteľných vecí podľa písmena a),
..

a ešte
(25) Hmotný majetok podľa odseku 12 písm. b), ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu18) alebo je nižšie, možno zaradiť do dlhodobého hmotného majetku, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(26) Hmotný majetok podľa odseku 12 písm. b), ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu18) alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku, sa účtuje ako zásoby.

Teda účtovanie ako materiál je správne.
0 0
petovsan petovsan

petovsan je offline (nepripojený) petovsan

Lydka R Pozri príspevok
...sa účtuje ako zásoby.

Teda účtovanie ako materiál je správne.
No a ak ten krátkodobý majetok vydám priamo do spotreby? Už to predsa nebude zásoba, alebo sa mýlim ???
V takomto prípade som názoru, že aj účtovanie do prevádzkovej réžie je obhájiteľné, či nie?
0 0
Jarka 1 Jarka 1

Jarka 1 je offline (nepripojený) Jarka 1

petovsan Pozri príspevok
No a ak ten krátkodobý majetok vydám priamo do spotreby? Už to predsa nebude zásoba, alebo sa mýlim ???
V takomto prípade som názoru, že aj účtovanie do prevádzkovej réžie je obhájiteľné, či nie?
V takomto prípade áno. V.I.P. členovia sa však väčšinou prikláňajú k názoru, že treba nákup zaúčtovať cez materiál a ak ho ihneď vydáš do spotreby, tak ho už nebude uvádzať vo výkaze, lebo to už nebude zásoba. Môžeš si viesť aj naďalej jeho evidenciu pre vlastnú potrebu, nemusíš ho povinne inventarizovať, ale dobrovoľne môžeš. Do výkau uvedieš len ak je to nevydané a trčí to na sklade.
0 0
Johanka Johanka

Johanka je offline (nepripojený) Johanka

Jarka 1 Pozri príspevok
V takomto prípade áno. V.I.P. členovia sa však väčšinou prikláňajú k názoru, že treba nákup zaúčtovať cez materiál a ak ho ihneď vydáš do spotreby, tak ho už nebude uvádzať vo výkaze, lebo to už nebude zásoba. Môžeš si viesť aj naďalej jeho evidenciu pre vlastnú potrebu, nemusíš ho povinne inventarizovať, ale dobrovoľne môžeš. Do výkau uvedieš len ak je to nevydané a trčí to na sklade.
môžem mať pri profile stokrát VIP, keď napíšem kravinu.
Všetko uvedené vyplýva z Postupov účtovania a to je podstatné .
0 0
Jarka 1 Jarka 1

Jarka 1 je offline (nepripojený) Jarka 1

Johanka Pozri príspevok
môžem mať pri profile stokrát VIP, keď napíšem kravinu.
Všetko uvedené vyplýva z Postupov účtovania a to je podstatné .

Súhlasím Johanka, ale každý deň poctivo študujem Poradu a ešte som sa nestretla s tým, že by tu nietko z V.I.P. členov napísal kravinu. Ak sa v niečom nezhodnete, nie sú to prkotiny, ktoré ovláda každý malý účtovníček. A vtedy sa väčšinou okamžite zapoja aj ďalší a prídete k správnej odpovedi.
Veľká vďaka Vám všetkým za to .
0 0
Milena202 Milena202

Milena202 je offline (nepripojený) Milena202

Ďakujem za Vaše reagovanie na môj problém.
0 0
Zuzy Zuzy

Zuzy je offline (nepripojený) Zuzy

žena v domácnosti
Jarka 1 Pozri príspevok
V takomto prípade áno. V.I.P. členovia sa však väčšinou prikláňajú k názoru, že treba nákup zaúčtovať cez materiál a ak ho ihneď vydáš do spotreby, tak ho už nebude uvádzať vo výkaze, lebo to už nebude zásoba. Môžeš si viesť aj naďalej jeho evidenciu pre vlastnú potrebu, nemusíš ho povinne inventarizovať, ale dobrovoľne môžeš. Do výkau uvedieš len ak je to nevydané a trčí to na sklade.
Prepáčte dámy, ale teraz ste ma poriadne pomiatli. Aj ja som účtovala nákup DHM /skriňa, TV a mraznička/ priamo do prev. réžie a po predchádzajúcom príspevku som všetko opravila a dala do matreriálu. Všetky tri vecú sú dané do používania, tak teraz je to prev,. réžia alebo materiál? Mám zasa robiť opravu? Ďakujem za kladnú odpoveď
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
Zuzy Pozri príspevok
Prepáčte dámy, ale teraz ste ma poriadne pomiatli. Aj ja som účtovala nákup DHM /skriňa, TV a mraznička/ priamo do prev. réžie a po predchádzajúcom príspevku som všetko opravila a dala do matreriálu. Všetky tri vecú sú dané do používania, tak teraz je to prev,. réžia alebo materiál? Mám zasa robiť opravu? Ďakujem za kladnú odpoveď

Postupy účtovania JU

§ 10
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

(26) Hmotný majetok podľa odseku 12 písm. b), ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu18) alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku, sa účtuje ako zásoby.
0 0
petovsan petovsan

petovsan je offline (nepripojený) petovsan

smith Pozri príspevok
Postupy účtovania JU

§ 10
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

(26) Hmotný majetok podľa odseku 12 písm. b), ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu18) alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku, sa účtuje ako zásoby.
v ods. 12 písm. b) postupov je uvedený nasledovný majetok, citujem:

(12) Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú
a) pozemky, stavby15), byty a nebytové priestory16), umelecké diela17), zbierky a predmety z drahých kovov, bez ohľadu na ich ocenenie,
b) samostatné hnuteľné veci, alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma ustanovená v osobitnom predpise18) okrem hnuteľných vecí podľa písmena a),
c) pestovateľské celky trvalých porastov19) s dobouplodnosti dlhšou ako tri roky,
d) plemenné a chovné zvieratá4) za účelom hospodárskeho využitia, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu, pričom hospodárskym úžitkom sa rozumie najmä narodenie mláďat, produkcia mlieka, vlny, využitie ťažnej sily zvieraťa,
e) hospodársky využívané chovy muflónov, danielov, jeleňov, pštrosov, ak ich využiteľnosť v chove je dlhšia ako štyri roky,
f) otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie20), ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku; súčasťou technickej rekultivácie môžu byť len stavby, napríklad komunikácie, ktoré svojím charakterom, účelom a rozsahom slúžia na vykonanie rekultivácie, pričom technická rekultivácia nie je dlhodobým hmotným majetkom, ak tak ustanovuje osobitný predpis21).

... z toho mi teda vyplýva, že ostatný drobný majetok môžem účtovať priamo do prev. réžie za predpokladu, že som ho zaradila rovno do používania, t.j. neúčtujem o ňom ako o zásobách .... alebo sa mýlim?
0 0
Lenuška Lenuška

Lenuška je offline (nepripojený) Lenuška

Lydka R Pozri príspevok
Len výcuc z postupov účtovania v JU

(12) Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú
a) pozemky, stavby15), byty a nebytové priestory16), umelecké diela17), zbierky a predmety z drahých kovov, bez ohľadu na ich ocenenie,
b) samostatné hnuteľné veci, alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma ustanovená v osobitnom predpise18) okrem hnuteľných vecí podľa písmena a),
..

a ešte
(25) Hmotný majetok podľa odseku 12 písm. b), ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu18) alebo je nižšie, možno zaradiť do dlhodobého hmotného majetku, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(26) Hmotný majetok podľa odseku 12 písm. b), ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu18) alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku, sa účtuje ako zásoby.

Teda účtovanie ako materiál je správne.
Vzhľadom na skutočnosť, že vo výkaze o MaZ vykazujem dlhodobý majetok
v zostatkovej hodnote..........myslím, že ten krátkodobý majetok vo výkaze nebudem uvádzať, nakoľko som ho zaradila a zároveň vyradila do používania
t.j. 100% odpísala. Na evidenciu majetku mi slúži v Alfe ...evidenia Dlhodobý majetok a Krátkodobý majetok - pre inventúru....
V JÚ účtujem krátkodobý majetok - réžia v členení KM a v operatívnej evidencii Krátkodobý majetok. Myslím si, Prehľade Príjmy a Výdavky sa mi viažu dva okruhy....pri predaji TOVARU = nákup tovaru a predaj tovaru, pri poskytovaní služieb = predaj služieb a nákup materiálu.
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
smith Pozri príspevok
Postupy účtovania JU

§ 10
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
(26) Hmotný majetok podľa odseku 12 písm. b), ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu18) alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku, sa účtuje ako zásoby.
petovsan Pozri príspevok
v ods. 12 písm. b) postupov je uvedený nasledovný majetok, citujem:

(12) Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú
a) pozemky, stavby15), byty a nebytové priestory16), umelecké diela17), zbierky a predmety z drahých kovov, bez ohľadu na ich ocenenie,
b) samostatné hnuteľné veci, alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma ustanovená v osobitnom predpise18) okrem hnuteľných vecí podľa písmena a),
c) pestovateľské celky trvalých porastov19) s dobouplodnosti dlhšou ako tri roky,
d) plemenné a chovné zvieratá4) za účelom hospodárskeho využitia, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu, pričom hospodárskym úžitkom sa rozumie najmä narodenie mláďat, produkcia mlieka, vlny, využitie ťažnej sily zvieraťa,
e) hospodársky využívané chovy muflónov, danielov, jeleňov, pštrosov, ak ich využiteľnosť v chove je dlhšia ako štyri roky,
f) otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie20), ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku; súčasťou technickej rekultivácie môžu byť len stavby, napríklad komunikácie, ktoré svojím charakterom, účelom a rozsahom slúžia na vykonanie rekultivácie, pričom technická rekultivácia nie je dlhodobým hmotným majetkom, ak tak ustanovuje osobitný predpis21).

... z toho mi teda vyplýva, že ostatný drobný majetok môžem účtovať priamo do prev. réžie za predpokladu, že som ho zaradila rovno do používania, t.j. neúčtujem o ňom ako o zásobách .... alebo sa mýlim?
Drobný majetok, ktorý nie je uvedený v 12 písm.b sa účtuje podľa §10 ods.26
0 0
Zuzy Zuzy

Zuzy je offline (nepripojený) Zuzy

žena v domácnosti
Myslím si, že predsa smith bude mať pravdu, lebo v zákone čítam, že: § 11 ods. 2/ Ako materiál sa účtujú najmä suroviny, pomocné látky, a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a majetok podľa § 10 ods. 25 do doby jeho uvedenia do použiívania a majetok podľa § 10 ods. 26...
0 0
petovsan petovsan

petovsan je offline (nepripojený) petovsan

smith Pozri príspevok
Drobný majetok, ktorý nie je uvedený v 12 písm.b sa účtuje podľa §10 ods.26
Smith, už si ma načisto doplietol ... ale predsa v §10 ods. 26 sa píše, že ako zásoby sa účtuje majetok, ktorý JE uvedený v § 10 ods. 12 písm. b) ... a nie, ktorý NIE JE
... podľa toho, čo tvrdíš, tak ak nakúpim pre účely svojho podnikania napr. pero zn. PARKER za 900,- Sk (predpokladám, že mi bude slúžiť dlhšie ako 1 rok), tak si ho zaevidujem do VOZD v členení "nákup materiálu" ? ... podľa mňa je to jasná prevádzk. réžia !!!
0 0
Zuzy Zuzy

Zuzy je offline (nepripojený) Zuzy

žena v domácnosti
Ešte jedna otázka, že ten "materiál" uvádzam vo výkaze o majetku a záväzkoch? Lebo nie sú to suroviny ani pomocné látky, ktoré potom spotrebujem?
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
petovsan Pozri príspevok
Smith, už si ma načisto doplietol ... ale predsa v §10 ods. 26 sa píše, že ako zásoby sa účtuje majetok, ktorý JE uvedený v § 10 ods. 12 písm. b) ... a nie, ktorý NIE JE
... podľa toho, čo tvrdíš, tak ak nakúpim pre účely svojho podnikania napr. pero zn. PARKER za 900,- Sk (predpokladám, že mi bude slúžiť dlhšie ako 1 rok), tak si ho zaevidujem do VOZD v členení "nákup materiálu" ? ... podľa mňa je to jasná prevádzk. réžia !!!
No pero nebudem považovať nikdy za drobný majetok. Nato je tobré mať smernicu, v ktorej si stanovým od akej výšky si budem viesť evidenciu drobného majetku.
0 0
petovsan petovsan

petovsan je offline (nepripojený) petovsan

Zuzy Pozri príspevok
Myslím si, že predsa smith bude mať pravdu, lebo v zákone čítam, že: § 11 ods. 2/ Ako materiál sa účtujú najmä suroviny, pomocné látky, a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a majetok podľa § 10 ods. 25 do doby jeho uvedenia do použiívania a majetok podľa § 10 ods. 26...
... no veď práve, o tom sa tu celý čas bavíme, že je tak uvedené ... ako materiál ... a majetok podľa § 10 ods. 25 do doby jeho uvedenia do používania ...
... z čoho mi teda logicky vyplýva, že ak ja ten majetok (napr. to pero) uvediem dňom nákupu do používania, tak o ňom už neúčtujem ako o zásobe !!!
0 0
petovsan petovsan

petovsan je offline (nepripojený) petovsan

smith Pozri príspevok
Drobný majetok, ktorý nie je uvedený v 12 písm.b sa účtuje podľa §10 ods.26
nemalo by tam byť správne uvedené, že: Drobný majetok, ktorý JE uvedený v 12 písm.b sa účtuje podľa §10 ods.26 ???

už tomu akosi prestávam rozumieť ... pripojí sa ešte niekto do našej debaty ???
0 0
petovsan petovsan

petovsan je offline (nepripojený) petovsan

Nedá mi to pokoj, tak skúsim ešte takúto otázku:
Ak kúpim chladničku (napr. mám reštauráciu) a dňom nákupu ju uvediem do používania .... tak o nej podľa môjho názoru budem účtovať ako o nákupe krátkodobého majetku, zápis do PD bude VOZD, prevádzk. réžia, nákup KM + zápis do evidencie KM, na konci roku inventarizujem KM ... podľa Smitha by to malo byť VOZD, nákup materiálu ... a na konci roku inventarizujem ako zásobu .... ale zásoby sú podľa mňa zásoby, t.j. niečo, čo mám v zásobe (na sklade) a nepoužívam to !!!
0 0
Erika-ežka Erika-ežka

Erika-ežka je offline (nepripojený) Erika-ežka

petovsan Pozri príspevok
Nedá mi to pokoj, tak skúsim ešte takúto otázku:
Ak kúpim chladničku (napr. mám reštauráciu) a dňom nákupu ju uvediem do používania .... tak o nej podľa môjho názoru budem účtovať ako o nákupe krátkodobého majetku, zápis do PD bude VOZD, prevádzk. réžia, nákup KM + zápis do evidencie KM, na konci roku inventarizujem KM ... podľa Smitha by to malo byť VOZD, nákup materiálu ... a na konci roku inventarizujem ako zásobu .... ale zásoby sú podľa mňa zásoby, t.j. niečo, čo mám v zásobe (na sklade) a nepoužívam to !!!
Ja si to tiež myslím, aj to tak robím. Skôr ma prekvapilo, že by som to mala písať aj do Výkazu o majetku a záväzkoch - ako zásobu. Myslím si, že tam majú byť iba zásoby, ktoré sa nepoužili a sú na sklade k 31.12. Či sa mýlim
0 0
Zuzy Zuzy

Zuzy je offline (nepripojený) Zuzy

žena v domácnosti
My máme hostinec a tam sme kúpili mrazničku, preto som pýtala, kam to mám zaúčtovať, ale krátkodobý majetok to nebude, lebo to budem používať viac ako jeden rok. Žeby podľa nového zákona je to materiál? § 11 ods. 2
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať