Zavrieť

Porady

Pracovný pomer na kratší pracovný čas

M3G M3G

M3G je offline (nepripojený) M3G

Zamestnanec je zamestnaný na 4 hodiny denne, dohodnutá mzda je minimálne 3040 Sk za mesiac.

Má nárok na odpočítateľnú položku na seba?

Má nárok na daňový bonus?

Vymeriavací základ pre všetky poistenia (SP, ZP) je mzda (teda napríklad 3040), nemusím teda rátať zo 6080 Sk(SP)?

Čo by sa zmenilo, keby bol postihnutý?
Usporiadat
M3G M3G

M3G je offline (nepripojený) M3G

Ešte ma napadlo, či by mi niekto vedel povedať, ako je to s dovolenkami, sviatkami, resp. celkovo aké sú rozdiely medzi normálnym a skráteným pracovným časom.

Ďakujem
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Pokiaľ ide o daň, nie je rozdiel medzi zamestnancom na kratší prac.čas (PČ) a "normálny" PČ.

Pre sociálne poistenie platí, že minimálny VZ v tom zmysle, ako je stanovený pri normálnom PČ, pri kratšom PČ neexistuje. VZ = dosiahnutá mzda, pri predpoklade, že sa dodrží zákon o minimálnej mzde.

Detto zdravotné poistenie.

Pokiaľ ide o postihnutých, tak ustanovenie, že poistenec neplatí inv.poistenie ak jeho pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % nezáleží od PČ.

Dovolenky, sviatky - žiadny rozdiel.
§ 97 odsek 2 - zamestnancovi s kratším PČ nemožno nariadiť prácu nadčas.
Naposledy upravil Jozef Mihál : 20.06.04 at 14:59
0 0
M3G M3G

M3G je offline (nepripojený) M3G

Vďaka pán Mihál,

ešte som predtým zabudol napísať, že zamestnanec by mal predložiť vyhlásenie o tom, že si nikde neuplatňuje odpočítateľnú položku na seba.
Rovnako aj čo sa týka daňového bonusu. Dúfam, že sa nemýlim, ale tu tuším platí, že zamestnanec má nárok na daňový bonus, pokiaľ jeho mzda je minimálne 3040/mesiac.
0 0
Jozef Mihál Jozef Mihál

Jozef Mihál je offline (nepripojený) Jozef Mihál

Lektor - dane, mzdy a odvody a poslanec NRSR (SaS) ...viac
Samozrejme musí podpísať Vyhlásenie k dani,
nárok na bonus má ako každý iný, čiže napr. za nejaký mesiac vtedy, ak si ho uplatňuje a jeho zdaniteľný príjem je aspoň 3040 (2280 čiast.inv., 1520 invalidi) za daný mesiac. Pozor, zdaniteľný príjem a mzda sú dva rôzne pojmy...
Zdaniteľný príjem = mzda + nepeňažné príjmy + príjem zo sociál.fondu podliehajúci dani...
(Rýchly návod ako získať daňový bonus ak moja mzda je 3000 Sk - tak, že budem mať k tomu ešte nepeňažný príjem 40 Sk...)
0 0
Peťo Peťo

Peťo je offline (nepripojený) Peťo

K časti otázky M3G ... "celkovo, aké sú rozdiely medzi normálnym a skráteným pracovným časom " chcel by som upozorniť na prac.pomer, kde rozsah prac. času je menej ako 20 hod. týždenne. V takomto prípade zmluvné strany môžu p.p. skončiť výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu, resp.bez uvedenia dôvodu . Výpovedná doba je 15 dní a začína plynuť dňom v ktorom sa doručila výpoveď - § 49 ods. 6 . Na takéto p.p. sa nevzťahujú ďalšie utanovenia ZP uvedené v tom istom paragrafe ods. 7 ako napr. o p.p.
dohodnutom na dobu určitú, o vypovednej dobe, o zákaze výpovede, o odstupnom a odchodnom a pod. Pekný deň.
0 0
Maxinka Maxinka

Maxinka je offline (nepripojený) Maxinka

Práve potrebujem túto odpoveď, len som si neni istá či je ešte platná, preto prosím poraďte.

Zamestnanec je zamestnaný na 4 hodiny denne, dohodnutá mzda je minimálne 3500 Sk za mesiac.
Má nárok na odpočítateľnú položku na seba?
Má nárok na daňový bonus, kedže sa mu teraz narodilo dieťa?
Ďakujem
0 0
Denda Denda

Denda je offline (nepripojený) Denda

Maxinka
Práve potrebujem túto odpoveď, len som si neni istá či je ešte platná, preto prosím poraďte.

Zamestnanec je zamestnaný na 4 hodiny denne, dohodnutá mzda je minimálne 3500 Sk za mesiac.
Má nárok na odpočítateľnú položku na seba?
Má nárok na daňový bonus, kedže sa mu teraz narodilo dieťa?
Ďakujem
Áno má nárok na odpočítateľnú položku.Na daňový bonus splnil podmienku zdaniteľného príjmu zo závislej činnosti. Má príjem v mesiaci vyšší ako je polovica minimálnej mzdy.
0 0
Maxinka Maxinka

Maxinka je offline (nepripojený) Maxinka

Ďakujem velmi pekne!Prajem všetkým pekný deň.
0 0
Janka6685 Janka6685

Janka6685 je offline (nepripojený) Janka6685

mladá začínajúca podnikateľka - účtovníčka, mzdárka, ktorá potrebuje poradiť a ak to bude možné, rada poradím aj ja ...viac
Ahojte.

Je v poriadku, ak do zmluvy na skrátený pracovný úväzok napíšem, že pracovný čas bude priemerne 18 hod./týž.? Ak áno, čo by sa stalo, ak by v jeden mesiac odrobil viac ako 72 hodín. Vtedy by ani ten priemer nesedel.
Ďakujem.
0 0
Janka6685 Janka6685

Janka6685 je offline (nepripojený) Janka6685

mladá začínajúca podnikateľka - účtovníčka, mzdárka, ktorá potrebuje poradiť a ak to bude možné, rada poradím aj ja ...viac
Neviete mi poradiť? Prosíííííím.
0 0
Jana Motyčková Jana Motyčková

Jana Motyčková je offline (nepripojený) Jana Motyčková

Do pracovnej zmluvy daj pracovný čas 18 hodín týždenne a napíš, že má nerovnomerne rozvrhnutý týždenný pracovný čas. Pozri si k tomu §87 Zákonníka práce. Mala by si mať pre neho urobený rozvrh pracovných zmien.
0 0
Janka6685 Janka6685

Janka6685 je offline (nepripojený) Janka6685

mladá začínajúca podnikateľka - účtovníčka, mzdárka, ktorá potrebuje poradiť a ak to bude možné, rada poradím aj ja ...viac
somij
Do pracovnej zmluvy daj pracovný čas 18 hodín týždenne a napíš, že má nerovnomerne rozvrhnutý týždenný pracovný čas. Pozri si k tomu §87 Zákonníka práce. Mala by si mať pre neho urobený rozvrh pracovných zmien.
Mohol by potom odrobiť aj viac, alebo menej hodín do týždňa ako je 18? Samozrejme, ak po sčítaní hodín to bude každý mesiac 72 hod.
0 0
McMarti McMarti

McMarti je offline (nepripojený) McMarti

Chcem sa utvrdit, ked dám dnes výpoved (pracovný úväzok 5,5hod,), tak mi výpovedna doba trva 15 dní, je tak?


Peťo
K časti otázky M3G ... "celkovo, aké sú rozdiely medzi normálnym a skráteným pracovným časom " chcel by som upozorniť na prac.pomer, kde rozsah prac. času je menej ako 20 hod. týždenne. V takomto prípade zmluvné strany môžu p.p. skončiť výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu, resp.bez uvedenia dôvodu . Výpovedná doba je 15 dní a začína plynuť dňom v ktorom sa doručila výpoveď - § 49 ods. 6 . Na takéto p.p. sa nevzťahujú ďalšie utanovenia ZP uvedené v tom istom paragrafe ods. 7 ako napr. o p.p.
dohodnutom na dobu určitú, o vypovednej dobe, o zákaze výpovede, o odstupnom a odchodnom a pod. Pekný deň.
0 0
ajobs ajobs

ajobs je offline (nepripojený) ajobs

muž
McMarti
Chcem sa utvrdit, ked dám dnes výpoved (pracovný úväzok 5,5hod,), tak mi výpovedna doba trva 15 dní, je tak?
Ak máš úväzok 5,5 hodín denne a pracuješ každý deň, potom týždenný úväzok pri 5-dňovom pracovnom týždni je 27,5 hodín.
Ak dáš dnes výpoveď ( a aj ju doručíš ), potom výpovedná doba skončí 31.3.2006.
0 0
McMarti McMarti

McMarti je offline (nepripojený) McMarti

ajobs
Ak máš úväzok 5,5 hodín denne a pracuješ každý deň, potom týždenný úväzok pri 5-dňovom pracovnom týždni je 27,5 hodín.
Ak dáš dnes výpoveď ( a aj ju doručíš ), potom výpovedná doba skončí 31.3.2006.
Vdaka, nasla som potom v zakone že je tam presne napísane 20hod. týždenne.
0 0
Jankaaa Jankaaa

Jankaaa je offline (nepripojený) Jankaaa

Môže zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov na skrát.prac.úvazok /4 hod/den/ dať zamestnancom strav.lístky s tým, že za 20 prac. dní dostanú iba 10 strav.lístkov. Chce urobiť kolektívnu zmluvu a tam to určiť.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Jankaaa
Môže zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov na skrát.prac.úvazok /4 hod/den/ dať zamestnancom strav.lístky s tým, že za 20 prac. dní dostanú iba 10 strav.lístkov. Chce urobiť kolektívnu zmluvu a tam to určiť.
Pozri ZP:
§ 152
Stravovanie zamestnancov(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu.

(2) Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Na účely stravovania sa za pracovnú zmenu považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

(3) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 vo výške najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

(4) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 3, len ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku alebo ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2.

(5) Zamestnávateľ môže so súhlasom zástupcov zamestnancov

a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas prekážok v práci,
b) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie.
0 0
Jankaaa Jankaaa

Jankaaa je offline (nepripojený) Jankaaa

Bod 5/b to že môže poskytovať stravné /dobrovolne/ to viem, ale môže to upraviť v kolektívnej zmluve tak, aby dostávali stravné za 20 odprac.dní iba 10 lístkov?
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Jankaaa
Bod 5/b to že môže poskytovať stravné /dobrovolne/ to viem, ale môže to upraviť v kolektívnej zmluve tak, aby dostávali stravné za 20 odprac.dní iba 10 lístkov?
Takto určite nie, bola by to diskriminácia. Zákon hovorí o stravenke za odpr. zmenu, nie o polovičnej stravenke. Ak sa to upraví v KZ, tak takto určite nie(1/2). Teda, ak odpracujú 20 dní a bude to upravené v KZ majú dostať 20 straveniek.
0 0
STRELEC STRELEC

STRELEC je offline (nepripojený) STRELEC

Jankaaa
Bod 5/b to že môže poskytovať stravné /dobrovolne/ to viem, ale môže to upraviť v kolektívnej zmluve tak, aby dostávali stravné za 20 odprac.dní iba 10 lístkov?
Došlo by k porušeniu zákona. Zamestnanec aj v tomto prípade má nárok na závodné stravovanie rovnako ako zamestnanec pracujúci 6 či 8 hodín.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať