Zavrieť

Porady

Fajčenie v spoločných priestoroch

Viete mi niekto poradiť, čo sa dá robiť so susedom, ktorý v jednom kuse fajčí pred bytom na schodišti? Bývame v starom meste bez výťahu v 3poschodovom dome, takže vždy keď idem domov, mám pocit, že som vošla do krčmy. Sused býva na druhom a my na treťom. Všetko nám to ťahá hore a smrdí nám z toho chodba. Taktiež si občas zapálime, ale určite nie pred bytom, aby sme tým otravovali všetkých susedov.

Dá sa s takýmto susedom niečo robiť? Je na to nejaký zákon a je možné mu pohroziť pokutou? Už sme z toho viacerí zúfalí, lebo tento sused je okrem iného aj neplatič a má kopec detí, ktoré veľmi neprispievajú ani k poriadku v dome
Usporiadat
peton peton

peton je offline (nepripojený) peton

Každý bytový dom má resp. mal by mať tzv. Domový poriadok, ktorý je určitou právnou normou zaväzujúcou všetkých členov spoločenstva. Ak je neustále porušovaný a narušuje pokojné spolunažívanie v dome je možné na návrh ktoréhokoľvek vlastníka pristúpiť aj k nakrajnejšiemu riešeniu - predaju bytu. Preštuduj už milionkrát spomínaný zákon 182/93 v z.n.p.

Otázka - a povedali ste niekto susedovi, že si želáte aby fajčil inde a nie v spoločných priestoroch, alebo ste len tradiční frfliči, ktorí sa kade-tade posťažujú ale nič neriešia? Ak už nijak inak doporučujem sa dohodnúť s ostatnými susedmi a napísať susedovi výzvu, ktorú mu:
1. pošlete na jeho adresu (spolu s domovým poriadkom, aby si to osvojili aj jeho deti)
2. vycapíte na vchodové dvere (často veľmi účinné)
3. pošlete aj predsedovi spoločenstva (ať ví, že se něco v dome děje).
Prajem veľa zdaru. Potom daj vedieť výsledok. :-)
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
natalycom natalycom

natalycom je offline (nepripojený) natalycom

Susedovi to opakujem dosť často a jediná jeho odpoveď je "fajčím tu už 20 rokov, tak sa nezbláznite" . . . Mám v pláne to riešiť, tak dúfam, že sa dostanem k nejakému domovému poriadku. Náš predseda je pasívny a správca ešte pasívnejší. Správcovskú už tiež vyhľadávam novú :-(
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

natalycom Pozri príspevok
Susedovi to opakujem dosť často a jediná jeho odpoveď je "fajčím tu už 20 rokov, tak sa nezbláznite" . . . Mám v pláne to riešiť, tak dúfam, že sa dostanem k nejakému domovému poriadku. Náš predseda je pasívny a správca ešte pasívnejší. Správcovskú už tiež vyhľadávam novú :-(
Z tohoto by som nevinil správcu. Ten nemá v kompetencii zaoberať sa susedskými spormi ani porušovaním domového poriadku. On môže nanajvýš ten domový poriadok zostaviť a vycapiť niekde v dome. Aj to len potom, čoho schváli nadpolovičná väčšina majiteľov domu, lebo nie správca určuje, šo sa bude môcť v dome robiť a čo nie, ale jeho majitelia.


Ak ho niekto porušuje, tak treba volať mestskú alebo štátnu políciu, ktorá mu zase môže len uložiť nejakú pokutu. Bohužiaľ s neporiadnymi ľuďmi musíme bývať a pokiaľ sa nedopúšťajú trestného činu, tak slušní majitelia veľa nezmôžu.
0 0
willma willma

willma je offline (nepripojený) willma

pozdrav kompetentných pánov a spýtaj sa ich, či im niečo hovorí Zákon 377/2004 v znení neskorších predpisov. Je to o ochrane nefajčiarov
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

willma Pozri príspevok
pozdrav kompetentných pánov a spýtaj sa ich, či im niečo hovorí Zákon 377/2004 v znení neskorších predpisov. Je to o ochrane nefajčiarov
Ale tento zákon nezakazuje fajčenie v spoločných priestoroch domu, takže ten sused sa bohužiaľ žiadneho priestupku nedopúšťa a tudíž tí páni nemajú čo podniknúť (krem zostavenia toho domového poriadku):

"(1) Zakazuje sa fajčiť

a) v prostriedkoch pravidelnej osobnej železničnej dopravy okrem vyhradených vozňov, v prostriedkoch ostatnej vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, v čakárňach a v prístreškoch na zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach vo vzdialenosti 4 metre od vymedzenej plochy nástupíšť,
b) v zdravotníckych zariadeniach,
c) v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk,
d) vo vysokých školách a v študentských domovoch,
e) v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov,
f) v kultúrnych zariadeniach a v uzavretých športových zariadeniach,
g) vo verejne prístupných priestoroch úradných budov a zariadení, obchodov, divadiel, kín, výstavísk, múzeí a galérií,
h) v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých zariadení spoločného stravovania, ktoré majú oddelenú časť pre fajčiarov,
i) v cukrárňach a v zariadeniach rýchleho stravovania,
j) v priestoroch, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody."
0 0
willma willma

willma je offline (nepripojený) willma

ale s prižmúrením očí by sa aj dal použiť §8 ods.1, písm.a
0 0
natalycom natalycom

natalycom je offline (nepripojený) natalycom

ten §8 to máš pravdu willma. To by sa dalo použiť. Musím získať ten domový poriadok.

...a čo sa týka správcu, tak toho viním aj pre kopec iných vecí. Musím mu napísať aspoň 3x mail a 12x zatelefonovať, aby sa uráčil zodpovedať na otázku a namiesto odstránenia drobných závad nám poslal telefónne číslo, kde si máme zavolať, aby nám to prišli spraviť. Nehovoriac o tom, že po pol roku nám konečne predložil ponuky poistení - výsledok ?! Dve ponuky z jednej poisťovne (jedna so zodpovednosťou druhá bez). Všade inde, kde som si dala potom vypracovať ponuky ja, neboli také vysoké a zahŕňali omnoho viac rizík .... atď ... no comment
0 0
Letko Letko

Letko je offline (nepripojený) Letko

...letom-svetom...
Ak by toto prešlo:

http://www.sme.sk/c/6711465/fajcenie...okutovala.html

a v našom vchode sme o fajčení nehlasovali, automaticky by bolo v spoločných priestoroch zakázané fajčiť alebo je to len na to, že ak si odhlasujeme zákaz fajčenia, budú môcť byť fajčiace osoby pokutované?
0 0
GabiZ GabiZ

GabiZ je offline (nepripojený) GabiZ

Podľa toho, čo je tam napísané, tak chcú dať priamo do zákona o ochrane nefajčiarov zákaz fajčenia v spoločných priestoroch bytových domov, čo by v praxi znamenalo, že ak niekto v dome tento zákon poruší, môže byť riešený prostredníctvom priestupkového konania a sankcionovaný pokutou. Tu nebude potrebný súhlas vlastníkov bytov. Ale všetko závisí od toho, ako bude tento konkrétny § znieť. To znamená, že už vlastníci bytov nebudú musieť o tomto zákaze hlasovať, ak by takémuto konaniu chceli zabrániť, ale bude to vyplývať priamo zo zákona a dotyčný bude priamo postihnuteľný ako pri iných priestupkoch.
2 0
luja5 luja5

luja5 je offline (nepripojený) luja5

Letko Pozri príspevok
Ak by toto prešlo:

http://www.sme.sk/c/6711465/fajcenie...okutovala.html

a v našom vchode sme o fajčení nehlasovali, automaticky by bolo v spoločných priestoroch zakázané fajčiť alebo je to len na to, že ak si odhlasujeme zákaz fajčenia, budú môcť byť fajčiace osoby pokutované?
Áno, ak by bol návrh novely zákona schválený v podobe, v akej bol predložený do NR SR.
Podľa predloženého návrhu by sa za zákaz fajčenia na účely podľa zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov mal považovať (o.i.) zákaz fajčenia v spoločných častiach a spoločných zariadeniach BD, o ktorom rozhodne schôdza vlastníkov bytov a NP v BD alebo zhromaždenie podľa zákona č. 182/1993 Z. z. a zákaz fajčenia takto už prijatý pred účinnosťou navrhovanej novely by sa považoval za zákaz fajčenia podľa tohto zákona. Nadväzne by platila možnosť uloženia pokuty do 331 eur za porušenie zákazu fajčenia, o ktorom rozhodne schôdza vlastníkov ...

Návrh novely zákona sa dá pozrieť tu: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?...&MasterID=4347.
1 0
Letko Letko

Letko je offline (nepripojený) Letko

...letom-svetom...
Takže musí sa o tom najprv hlasovať na schôdzi?
0 0
luja5 luja5

luja5 je offline (nepripojený) luja5

Letko Pozri príspevok
Takže musí sa o tom najprv hlasovať na schôdzi?
Bude sa musieť, ak bude návrh novely zákona schválený v znení predloženom do NR SR a bude záujem využiť možnosť uloženia pokuty v prípade porušenia zákazu fajčenia. Vyplýva to aj z dôvodovej správy (na stránke NR SR, ktorú som pripojila vo svojom prísp. č. 11).

Osobne som však toho názoru, že rozhodovanie o zákaze fajčenia by nemalo byť obmedzené len na schôdzu, ako sa to môže vysvetľovať na základe formulácie navrhnutej predkladateľmi novely zákona o ochrane nefajčiarov. Predkladatelia sa pritom opierajú o zákon č. 182/1993 Z.z., ktorý však umožňuje aj písomné hlasovanie. Z tohto pohľadu by som očakávala preformulovanie príslušného ustanovenia tak, aby nevyvolávalo pochybnosti pri výklade zákona o možnosti rozhodovať aj formou písomného hlasovania.

Bude záležať na poslancoch NR SR, počkajme si, navrhovaná účinnosť je od 1.6.2013.
2 0
GabiZ GabiZ

GabiZ je offline (nepripojený) GabiZ

luja5 Pozri príspevok
Áno, ak by bol návrh novely zákona schválený v podobe, v akej bol predložený do NR SR.
Podľa predloženého návrhu by sa za zákaz fajčenia na účely podľa zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov mal považovať (o.i.) zákaz fajčenia v spoločných častiach a spoločných zariadeniach BD, o ktorom rozhodne schôdza vlastníkov bytov a NP v BD alebo zhromaždenie podľa zákona č. 182/1993 Z. z. a zákaz fajčenia takto už prijatý pred účinnosťou navrhovanej novely by sa považoval za zákaz fajčenia podľa tohto zákona. Nadväzne by platila možnosť uloženia pokuty do 331 eur za porušenie zákazu fajčenia, o ktorom rozhodne schôdza vlastníkov ...

Návrh novely zákona sa dá pozrieť tu: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?...&MasterID=4347.
Z článku, ktorý bol uvedený ako informácia o tomto zákone nebolo zrejmé, či bude potrebné, alebo nebude hlasovanie. Až v návrhu novely, ktorú priložila luja5 (a ktorý som si až teraz pozerala) je to jasné a ako píše v tomto príspevku vyššie, tak to tak aj bude ak bude schválený v tejto podobe. Súhlasím aj s tým, že ak sa bude postupovať v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z., bolo by potrebné konkretizovať spôsob hlasovania v tomto prípade a minimálne upraviť aj tento zákon.
0 0
Llívia Llívia

Llívia je offline (nepripojený) Llívia

Letko Pozri príspevok
Ak by toto prešlo:

http://www.sme.sk/c/6711465/fajcenie...okutovala.html

a v našom vchode sme o fajčení nehlasovali, automaticky by bolo v spoločných priestoroch zakázané fajčiť alebo je to len na to, že ak si odhlasujeme zákaz fajčenia, budú môcť byť fajčiace osoby pokutované?
Zákon zakazuje fajčenie aj na autobusových/vlakových staniciach a aj tam si tolerantní fajčiari veselo fajčia - nie raz aj pred policajtami, ktorí to majú na háku. Prejde zákon a problém sa presunie - z chodby do okna, na balkón, do bytu - niekedy nepomôže ani pozatvárať okná, cigaretový smrad sa tlačí tuším aj cez steny. Už vidím tie húfy policajtov, ktorí nabehú do 10 sekúnd po ohlásenií porušenia zákona, aby pokutovali vinníka Mne cigaretový dym a smrad vadí, ale neverím tomu, že zákon niečo zmení.
0 0
Martin1310 Martin1310

Martin1310 je offline (nepripojený) Martin1310

Ja som teda tieto zákony neštudoval ale nechce sa mi veriť že by schvalili zákon ktorým by zakazovali fajčenie v bytových domoch ktoré sú vlastne majetkom ludí ktorý tam bývajú,teda sú súkromným majetkom.To už by potom mohli rovno zakázať fajčiť aj ludom v rodinných domoch.Ved tie spoločné priestory sú tiež vaše nieje to verejné priestranstvo a ani niesu majetkom štátu preto sa mi nezdá správne aby to bolo takto uzákonené,mali by o tom rozhodnúť sami majitelia bytového domu.
Ja si predsa vrodinnom dome tiež rozhodujem sám či a kde budem fajčiť.Spoločné priestori sú tiež vaše a vy by ste mali rozhodovať,nie štát nejakým zákonom.
0 0
Letko Letko

Letko je offline (nepripojený) Letko

...letom-svetom...
Martin, aj obchodné domy a reštaurácie sú súkromným majetkom.
0 0
Martin1310 Martin1310

Martin1310 je offline (nepripojený) Martin1310

No to iste ale to je predmet podnikania a predsa je to trochu rozdiel nie? -bytový dom a trebárs supermarket,kam môže ísť ktokolvek teda je to fakticky verejné miesto.
Ja proti tomu nič nemám len ked si od štátu takto necháme o všetkom rozhodovať, raz to môže dôjsť do štádia že sa nám to nebude páčiť.
0 0
Llívia Llívia

Llívia je offline (nepripojený) Llívia

Martin1310 Pozri príspevok
Ja som teda tieto zákony neštudoval ale nechce sa mi veriť že by schvalili zákon ktorým by zakazovali fajčenie v bytových domoch ktoré sú vlastne majetkom ludí ktorý tam bývajú,teda sú súkromným majetkom.To už by potom mohli rovno zakázať fajčiť aj ludom v rodinných domoch.Ved tie spoločné priestory sú tiež vaše nieje to verejné priestranstvo a ani niesu majetkom štátu preto sa mi nezdá správne aby to bolo takto uzákonené,mali by o tom rozhodnúť sami majitelia bytového domu.
Ja si predsa vrodinnom dome tiež rozhodujem sám či a kde budem fajčiť.Spoločné priestori sú tiež vaše a vy by ste mali rozhodovať,nie štát nejakým zákonom.
Myslíš si, že keď bytové domy sú súkromným majetkom, tak vlastníci si môžu robiť čokoľvek bez obmedzenia?
0 0
nika.sum nika.sum

nika.sum je offline (nepripojený) nika.sum

Martin1310 Pozri príspevok
Ja som teda tieto zákony neštudoval ale nechce sa mi veriť že by schvalili zákon ktorým by zakazovali fajčenie v bytových domoch ktoré sú vlastne majetkom ludí ktorý tam bývajú,teda sú súkromným majetkom.To už by potom mohli rovno zakázať fajčiť aj ludom v rodinných domoch.Ved tie spoločné priestory sú tiež vaše nieje to verejné priestranstvo a ani niesu majetkom štátu preto sa mi nezdá správne aby to bolo takto uzákonené,mali by o tom rozhodnúť sami majitelia bytového domu.
Ja si predsa vrodinnom dome tiež rozhodujem sám či a kde budem fajčiť.Spoločné priestori sú tiež vaše a vy by ste mali rozhodovať,nie štát nejakým zákonom.
bohuzial, ked su ludia bezohladni, netolerantni a neda sa po dobrom, tak je treba zakon. Aj my mame takych susedov. Niektori fajcia dokonca vo vytahu. Ja som nefajciar a naozaj mi vadi dym. Mnohokrat mam pocit, ze ked prejdem po chodbe, akoby som presla cez krcmu, citim so seba potom ten cigarotovy zapach polovicu dna. Nehovorim o tom, ze sa na chodbach nachadza odklepany popol. Ale tiez je bezohladne fajcit v okne priamo nad vchodom a odklepkavat von oknom - aj to tu mame, alebo mam predzahradku na balkone, momentalne bez kvetin a to vidim ako si suseda o dve poschodia vyssie urobila z nej popolnik - a potom nechajte otvorene v lete okno a dufajte, ze tam nevleti horuci spak. Proste sme hlupy, bezohladny narod....a vidiet to vsade okolo nas, odpadky, spaky na zemi, občurane schody, muriky, kolesa aut, extrementy po milacikoch nielen na travnikoch v parku ale vsade aj na chodnikoch. A pri tom by stacilo tak malo - spravat sa slusne a vnimat ze aj za prahom mojho bytu treba udrziavat poriadok...
3 0
Llívia Llívia

Llívia je offline (nepripojený) Llívia

nika.sum Pozri príspevok
bohuzial, ked su ludia bezohladni, netolerantni a neda sa po dobrom, tak je treba zakon. Aj my mame takych susedov. Niektori fajcia dokonca vo vytahu. Ja som nefajciar a naozaj mi vadi dym. Mnohokrat mam pocit, ze ked prejdem po chodbe, akoby som presla cez krcmu, citim so seba potom ten cigarotovy zapach polovicu dna. Nehovorim o tom, ze sa na chodbach nachadza odklepany popol. Ale tiez je bezohladne fajcit v okne priamo nad vchodom a odklepkavat von oknom - aj to tu mame, alebo mam predzahradku na balkone, momentalne bez kvetin a to vidim ako si suseda o dve poschodia vyssie urobila z nej popolnik - a potom nechajte otvorene v lete okno a dufajte, ze tam nevleti horuci spak. Proste sme hlupy, bezohladny narod....a vidiet to vsade okolo nas, odpadky, spaky na zemi, občurane schody, muriky, kolesa aut, extrementy po milacikoch nielen na travnikoch v parku ale vsade aj na chodnikoch. A pri tom by stacilo tak malo - spravat sa slusne a vnimat ze aj za prahom mojho bytu treba udrziavat poriadok...
Návrh zákona nezakazuje fajčenie v oknách, na balkónoch, v bytoch, preto aj keby ho prijali, veľa sa nezmení - smrad nebude v spoločných priestoroch, v bytoch áno.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať