Zavrieť

Porady

Kúpno predajná zmluva

Dobrý deň,

mohol by mi niekto z Vás poslať vzor kúpno-predajnej zmluvy na kúpu bytu? Ďakujem.
Usporiadat
ondrejvla ondrejvla

ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac
gjana
Dobrý deň,

mohol by mi niekto z Vás poslať vzor kúpno-predajnej zmluvy na kúpu bytu? Ďakujem.
Klikni si na hľadať - daj si kúpno predajná zmluva, určite som to už na Porade videla. Myslím, že to prikladala Lenkak
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Treba si to trošku upraviť ....
Vzor kúpnej zmluvy


Kúpna zmluva
(kúpa a predaj nehnuteľnosti)
(§ 588 OZ)
I.
Zmluvné strany
1. Predávajúci: .................................................. ................. (meno, priezvisko, bydlisko, dátum nar., rod. číslo)
2. Kupujúci: .................................................. ................ (názov spoločnosti, sídlo, IČO, zapísaná v Obchod. registri Okresného súdu v ..............., v oddieli Sro, vložka č. ........ zastúpená konateľom ............................)
II.
Predmet zmluvy
Predávajúci ................................... (meno, priezvisko) odpredáva kupujúcemu ..................................... (názov spoločnosti) nehnuteľnosť zapísanú v LV č. ........ katastrálneho územia ..............v zložke č. ......... ako parcela č. ..........
III.
Kúpna cena
1. Cena nehnuteľnosti bola určená dohodou zmluvných strán na ................... Sk. Vychádza z ceny určenej znaleckým posudkom, ktorý vypracoval súdny znalec ............................. (meno, priezvisko) dňa .............. Znalecký posudok je prílohou tejto kúpnej zmluvy.
2. Celá kúpna cena bola vyplatená v hotovosti, čo obidve zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom.
IV.
Ďalšie ustanovenia
1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti. Na nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy a jej prevod nie je nijako obmedzený.
2. Kupujúci prehlasuje, že je mu známy technický stav nehnuteľnosti.
3. Predávajúci prehlasuje, že kupujúceho oboznámil s technickým stavom nehnuteľnosti a že žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil.
4. Zmluva je platná podpisom zmluvy. Vlastníctvo k predmetnej nehnuteľnosti prechádza na kupujúceho zápisom do listu vlastníctva v katastri nehnuteľností v Správe katastra ............
5. Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša predávajúci, poplatky spojené s registráciou znáša kupujúci.


V ....................., dňa .............

................................................ ............................................
predávajúci kupujúci

(overené podpisy)
0 0
ondrejvla ondrejvla

ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac
Lenka, ja som vedela, že ty to priložíš!
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Ale ja si už nepamätám, že by som niekedy prikladala takýto vzor, ani som nič také nenašla, tak som si to pozrela v mojom PC, či sa niečo také nenájde, tak som prikladala, ale myslím si že prvý raz.
0 0
Hlinkovx Hlinkovx

Hlinkovx je offline (nepripojený) Hlinkovx

ta som to ja :-)
lenkak
Ale ja si už nepamätám, že by som niekedy prikladala takýto vzor, ani som nič také nenašla, tak som si to pozrela v mojom PC, či sa niečo také nenájde, tak som prikladala, ale myslím si že prvý raz.
Lenka..máš tu vcelku dobre vložené zmluvu a podobné veci
akorát ma mrzí, že to nevložíš ako prílohu
skús to nabudúce vložiť ako prílohu..ďakujem
0 0
gjana gjana

gjana je offline (nepripojený) gjana

Ďakujem Lenkak. Pekný deň.
0 0
coneek coneek

coneek je offline (nepripojený) coneek

nerad kazim Vas optimizmus, ale tato zmluva nie je pouzitelna na kupu bytu. Dala by sa pouzit tak na kupu pozemku, ale na byt to nestaci.

Zmluva o prevode vlastnictva bytu musi okrem vseobecnych nalezitosti kupnej zmluvy obsahovat aj specialne ustanovenia podla § 5 zakona c. 182/1993 Z.z. o vlastnictve bytov a nebytovych priestorov.

Tuho rozmyslam, ci sem mam nejaky vzor zmluvy poskytnut. Ked ho zacnu vsetci pouzivat, prestane byt uzitocnym. Vsetci ten vzor pouziju bez hlbsich znalosti problematiky a bez prisposobenia na konkretny pripad a bude zle. V lepsom pripade to zamietne Sprava katastra a bude treba zmluvu opravovat, v horsom pripade niekto pride o peniaze, ale k bytu nepride... Takze nakoniec s tym nepomozem, ale iba skomplikujem situaciu...

S nehnutelnostami robim pomerne casto, tak viem o com hovorim (pisem ). Toto je nieco ine ako poskytnut vzor sprostredkovatelskej zmluvy, tu uz nejde o fazulky...
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Hlinkovx
Lenka..máš tu vcelku dobre vložené zmluvu a podobné veci
akorát ma mrzí, že to nevložíš ako prílohu
skús to nabudúce vložiť ako prílohu..ďakujem
Mne sa prílohy vo Worde dosť ťažko prikladajú, nakoľko ja nemám doma Office - klasický ale iba Open Office a taká príloha sa tu nedá vložiť, ale keď budem práve v robote, tak určite priložím aj Word dokument - doc. Pre mňa je dosť drahý Oficce, ja mám doma všetok softvér zakúpený a Open Oficce je voľne širiteľný program.
Naposledy upravil lenkak : 05.04.05 at 16:27
0 0
Nuno Nuno

Nuno je offline (nepripojený) Nuno

coneek ma pravdu, tu zmluvu by kataster nikdy nezapisal. chybaju jej podstatne nalezitosti. Kedze tu ide o vaznu vec, neradim si to pisat sam, odporucam sa obratit na notara, ktory vam zmluvu napise za menej penazi ako advokat, maju totiz podla vyhlasky presne urcene poplatky a tie su nizsie ako tarifne u advokata.
0 0
andela25 andela25

andela25 je offline (nepripojený) andela25

suhlasim s connekom a nunom, i ked nam robila zmluvu pravnicka,za "urceny" poplatok a kataster nezapisal na zaklade tejto zmluvy,lebo jej prosim pekne chybal nazov "kupna zmluva" cize treba si vybrat aj skuseneho pravnika ci notara. uśetrite na dodatocnych priplatkom a opravach zmluv.
0 0
josh josh

josh je offline (nepripojený) josh

tak to by som len tak nenechal (keby som mal cas a chut), zmluvy sa maju posudzovat podla obsahu a nie podla nadpisu.
0 0
rada rada

rada je offline (nepripojený) rada

Súhlasím s tým, že zmluvy sa majú posudzovať podľa obsahu, ale KÚ je predsa len KÚ. Poznám prípad, že rodičia darovali nehnuteľnosť synovi a KÚ ju vrátil s poznámkou, ktorú sme až po dlhšom čase identifikovali, keď v zmluve bolo aj vecné bremeno, avšak pri názve zmluvy "darovacia zmluva " tento fakt chýbal. Po doplnení názvu o "zmluvu o vecnom bremene" bolo už všetko OK.
Moja osobná skúsenosť zo súdu keď sa mi omylom pod č.konania dostalo "spaťvzatie návrhu" - (právnici poznáte to pri písaní viac vecí naraz), avšak z textu a z príloh vyplývalo úplne niečo iné bolo, že súd mi konanie zastavil práve pre späťvzatie návrhu. Už som podozrievala svojho klienta, že sa dohodol s protistranou , čo sa napokon ukázalo, že nie je pravda. Podala som samozrejme odvolanie a teraz čakám. Takže ani súdy neposudzujú podľa obsahu a príloh aj napriek tomu, že o tom existuje judikát.
0 0
lubo.f lubo.f

lubo.f je offline (nepripojený) lubo.f

Ak predávaš, nazabudni tam uviesť "zmluva je uzatváraná v zmysle $ 501 Občiankeho zákonníka". Vyvaruješ sa tomu, že ak predávaš dom byt a pod. a kupec ti nezapatí celú sumu naraz, aby nemohol neskôr špekulovať s "reklamáciami".
0 0
calawen calawen

calawen je offline (nepripojený) calawen

Ahojte,

chcela by som sa popýtať, či nemáte niekde vzor, alebo odkaz na náležitosti zmluvy o kúpe nehnuteľnosti....

Vopred ďakujem
0 0
Erika-ežka Erika-ežka

Erika-ežka je offline (nepripojený) Erika-ežka

Potrebuješ podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka? Idem pohľadať.
0 0
Erika-ežka Erika-ežka

Erika-ežka je offline (nepripojený) Erika-ežka

calawen Pozri príspevok
Ahojte,

chcela by som sa popýtať, či nemáte niekde vzor, alebo odkaz na náležitosti zmluvy o kúpe nehnuteľnosti....

Vopred ďakujem
Našla som podľa Obč.zákonníka - možno pomôže
0 0
pravnicka pravnicka

pravnicka je offline (nepripojený) pravnicka


Občiansky zakonnik upravuje kúpnu zmluvu:KÚPNA A ZÁMENNÁ ZMLUVA
Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve
§ 588
Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.
§ 589
Cenu treba dojednať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, inak je zmluva neplatná podľa § 40a.
§ 590
Ak nie je dohodnuté inak, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, včítane úžitkov, súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Ak kupujúci nadobudne vlastníctvo skôr, než dôjde k odovzdaniu predmetu kúpy, má predávajúci až do odovzdania práva a povinnosti uschovávateľa.
§ 591
Ak nie je dohodnuté inak ani ak to nie je obvyklé, sú účastníci povinní plniť bez zbytočného odkladu. Predávajúci je oprávnený odovzdanie predmetu kúpy odoprieť, ak kupujúci nezaplatí cenu včas. Ak sa odosiela predmet kúpy na miesto plnenia alebo určenia, nie je kupujúci povinný zaplatiť cenu, dokiaľ nemá možnosť si predmet kúpy prezrieť.
§ 592
Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, môže predávajúci predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa alebo ho môže po upozornení predať na účet kupujúceho. Ak ide o vec podliehajúcu rýchlej skaze a ak nie je na upozornenie čas, upozornenie nie je potrebné.
§ 593
Ak nie je dohodnuté inak, znáša náklady spojené s odovzdaním predmetu kúpy, najmä náklady merania, váženia a balenia, predávajúci a náklady spojené s prevzatím kupujúci; ak sa vec odosiela na miesto, ktoré nie je miestom splnenia, znáša náklady odoslania kupujúci.
§ 594
Ak má predávajúci predmet kúpy odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, že vec bola odovzdaná v čase, keď bola odovzdaná na prepravu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
§ 595
Tomu, kto kúpi budúce úžitky nejakej veci vcelku alebo s nádejou na neisté budúce úžitky, patria všetky úžitky riadne vyťažené. Znáša však stratu, ak bolo jeho očakávanie zmarené.
§ 596
Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.
§ 597
(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.
(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.
§ 598
Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
§ 599
(1) Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do šiestich mesiacov, ak ide o vady krmív, do troch týždňov, a ak ide o vady zvierat, do šiestich týždňov od prevzatia veci.
(2) Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi v lehote uvedenej v odseku 1.
§ 600
Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.
Druhý oddiel
Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve
§ 601
Výhrada vlastníctva
Ak má vlastníctvo k predanej hnuteľnej veci prejsť na kupujúceho až po zaplatení ceny, musí sa táto výhrada dohodnúť písomne. Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia na kupujúceho odovzdaním veci.
Predkupné právo
§ 602
(1) Kto predá vec s výhradou, že mu ju kupujúci ponúkne na predaj, keby ju chcel predať, má predkupné právo.
(2) Také právo možno dohodnúť aj pre prípad iného scudzenia veci než predajom.
§ 603
(1) Predkupné právo ukladá povinnosť iba tomu, kto vec ponúknuť na predaj.
(2) Predkupné právo možno dohodnúť aj ako vecné právo, ktoré pôsobí aj voči nástupcom kupujúceho. Zmluva sa musí uzavrieť písomne a predkupné právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Ak predávajúci nekúpil vec ponúknutú kupujúcim, zostáva mu zachované predkupné právo aj voči jeho právnemu nástupcovi.
(3) Ak sa predkupné právo porušilo, môže sa oprávnený buď od nadobúdateľa domáhať, aby mu vec ponúkol na predaj, alebo mu zostane predkupné právo zachované.sľúbil
§ 604
Predkupné právo neprechádza na dediča oprávnenej osoby a nemožno ho previesť na inú osobu.
§ 605
Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosť do ôsmich dní, nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok; ak ide o nehnuteľnosť, musí byť ponuka písomná.
§ 606
Kto je oprávnený kúpiť vec, musí zaplatiť cenu ponúknutú niekym iným, ak nie je dohodnuté inak. Ak nemôže vec kúpiť alebo ak nemôže splniť podmienky ponúknuté popri cene a ak ich nemožno vyrovnať ani odhadnou cenou, predkupné právo zanikne.
Právo spätnej kúpy
§ 607
(1) Kto predá hnuteľnú vec s výhradou, že má právo žiadať vrátenie veci do určitej doby po kúpe, ak vráti kupujúcemu zaplatenú cenu, má právo spätnej kúpy.
(2) Zmluva o práve spätnej kúpy sa musí uzavrieť písomne.
§ 608
(1) Právo spätnej kúpy musí predávajúci uplatniť písomnou formou, a ak nie je dohodnuté inak, najneskôr do jedného roka od odovzdania veci kupujúcemu, inak právo spätnej kúpy zanikne.
(2) Ak predávajúci využije právo spätnej kúpy, musí kupujúci vrátiť vec bez zbytočného odkladu a každá strana má práva a povinnosti, ktoré mala druhá strana z pôvodnej kúpnej zmluvy.
§ 609
(1) Ak sa právo spätnej kúpy týka veci určenej podľa druhu, vzniká uplatnením tohto práva kupujúcemu záväzok vrátiť vec toho istého druhu.
(2) Ak sa právo spätnej kúpy týka veci jednotlivo určenej, je kupujúci povinný vrátiť tú istú vec, ktorú kúpil. Zmluva o scudzení veci, ktorou sa porušilo právo spätnej kúpy, je neplatná.
§ 610
Iné vedľajšie dojednania
(1) Účastníci môžu písomnou zmluvou dohodnúť aj iné vedľajšie dojednania majúce povahu výhrad a podmienok pripúšťajúcich zánik právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou.
(2) Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, zanikajú tieto výhrady a podmienky najneskôr uplynutím jedného roka od uzavretia kúpnej zmluvy, ak ich predávajúci v tejto lehote neuplatnil.
0 0
calawen calawen

calawen je offline (nepripojený) calawen

veľmi pekne ďakujem všetkým za pomoc...
0 0
vladenl vladenl

vladenl je offline (nepripojený) vladenl

Nuno Pozri príspevok
coneek ma pravdu, tu zmluvu by kataster nikdy nezapisal. chybaju jej podstatne nalezitosti. Kedze tu ide o vaznu vec, neradim si to pisat sam, odporucam sa obratit na notara, ktory vam zmluvu napise za menej penazi ako advokat, maju totiz podla vyhlasky presne urcene poplatky a tie su nizsie ako tarifne u advokata.
nesuhlasim, ze notár je lacnejší ako advokát. S advokátom sa dá dohdonúť na akejkoľvek sume, často nižšej ako je odmena notára.
0 0
vladenl vladenl

vladenl je offline (nepripojený) vladenl

rada Pozri príspevok
Súhlasím s tým, že zmluvy sa majú posudzovať podľa obsahu, ale KÚ je predsa len KÚ. Poznám prípad, že rodičia darovali nehnuteľnosť synovi a KÚ ju vrátil s poznámkou, ktorú sme až po dlhšom čase identifikovali, keď v zmluve bolo aj vecné bremeno, avšak pri názve zmluvy "darovacia zmluva " tento fakt chýbal. Po doplnení názvu o "zmluvu o vecnom bremene" bolo už všetko OK.
Moja osobná skúsenosť zo súdu keď sa mi omylom pod č.konania dostalo "spaťvzatie návrhu" - (právnici poznáte to pri písaní viac vecí naraz), avšak z textu a z príloh vyplývalo úplne niečo iné bolo, že súd mi konanie zastavil práve pre späťvzatie návrhu. Už som podozrievala svojho klienta, že sa dohodol s protistranou , čo sa napokon ukázalo, že nie je pravda. Podala som samozrejme odvolanie a teraz čakám. Takže ani súdy neposudzujú podľa obsahu a príloh aj napriek tomu, že o tom existuje judikát.
máš ten judikát? pošli číslo please
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať