Zavrieť

Porady

Zmena GRID kariet na SP

Dnes sociálka mení na celom Slovensku grid karty. Nejedná sa o spam ani hoax, prihláste sa a uvidíte. Iba upozorňujem, že môžu nastať problémy s prihlasovaním.

Samozrejme, že bez akéhokoľvek upozornenia.
Usporiadat
katka50 katka50

katka50 je offline (nepripojený) katka50

Braňo Pozri príspevok
Dnes sociálka mení na celom Slovensku grid karty. Nejedná sa o spam ani hoax, prihláste sa a uvidíte. Iba upozorňujem, že môžu nastať problémy s prihlasovaním.

Samozrejme, že bez akéhokoľvek upozornenia.
Citácia zo stránky Soc. poisťovne:
Zmena bezpečnostného predmetu a prihlasovania v systéme EZU platná od 14. júla 2008<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
V súvislosti so zmenou bezpečnostného predmetu používaného pre systém EZU a v súlade s článkom VI Osobitné ustanovenia Dohody o podmienkach elektronickej komunikácie uzavretej podľa § 186 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z.z. Sociálna poisťovňa nahradí v súčasnosti platné prístupové bezpečnostné predmety (GRID karty) novými (Prístupová GRID karta). Zmena sa uskutoční v mesiacoch jún a júl 2008. Nové bezpečnostné karty už nebudú vystavené na právnické osoby, ale na mená fyzických osôb (klientov EZU), ktorých odvádzateľ poistného (zamestnávateľ) poveril na výkon činností v systéme EZU vo svojom mene.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Výmena súčasných bezpečnostných predmetov (GRID karta) za nové bezpečnostné predmety (Prístupová GRID karta) sa uskutoční nasledujúcim spôsobom :<o:p></o:p>


 • <LI class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">Po prihlásení súčasného klienta EZU do systému, na stránke podateľne EZU vyplní formulár a potvrdí správnosť údajov kódom z bezpečnostného predmetu (GRID karty). Klient EZU zodpovedá za správnosť vyplnených údajov.<o:p></o:p>

  <LI class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">Systém EZU skontroluje povinné údaje a v prípade zhody bude klientovi EZU poštou doručený doporučene do 14 dní (najskôr 5. júna.2008) na adresu uvedenú vo formulári, nový bezpečnostný predmet (Prístupová GRID karta), ktorý nadobúda platnosť predbežne 14. júla 2008 a nové identifikačné číslo pridelené Sociálnou poisťovňou, ktorými sa klient EZU bude po 14. júli 2008 hlásiť do systému EZU. Do tohto dátumu bude klient EZU používať na doručenie podaní súčasný bezpečnostný predmet (GRID karta). <o:p></o:p>

  <LI class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">Klient EZU, ktorý vykonáva podania v mene viacerých odvádzateľov poistného, bude používať len jeden bezpečnostný predmet, v súlade s oprávneniami pre každého odvádzateľa poistného, v mene ktorého je poverený vykonávať činnosti v systéme EZU.<o:p></o:p>

  <LI class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">Klientovi EZU ktorému nový bezpečnostný predmet (Prístupová GRID karta), už bol zaslaný za prvého odvádzateľa poistného, po prihlásení za ďalšieho odvádzateľa poistného a po vyplnení formulára a potvrdení správnosti údajov systém EZU overí registráciu, informuje ho o tom a priradí mu na už zaregistrovaný nový bezpečnostný predmet oprávnenia na činnosť v mene ďalšieho odvádzateľa poistného. Tento postup sa zopakuje za všetkých odvádzateľov poistného. <o:p></o:p>

  <LI class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">V prípade nesúladu povinných kontrolovaných údajov, bude klient EZU o tomto informovaný a vyzvaný, aby navštívil pobočku Sociálnej poisťovne, kde sa musí preukázať povereniami na vykonávanie činností v systéme EZU od všetkých odvádzateľov poistného, v mene ktorých tieto činnosti vykonáva.<o:p></o:p>

  <LI class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">Na jeden súčasný bezpečnostný predmet (GRID karta) je možné vydať len jeden nový bezpečnostný predmet (Prístupová GRID karta). <o:p></o:p>

  <LI class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">Odvádzatelia poistného (zamestnávatelia) budú osobitne listom informovaní o menovitých zoznamoch klientov EZU, ktorým boli pridelené nové bezpečnostné predmety na doručovanie podaní v mene odvádzateľa poistného.<o:p></o:p>
 • Odvádzatelia poistného (zamestnávatelia) sú povinní, bez zbytočného odkladu po obdržaní uvedeného listu, oznámiť Sociálnej poisťovni akékoľvek požadované zmeny a iné úpravy súvisiace s vydaním bezpečnostných predmetov pre klientov EZU, ktorých poverili na vykonávanie činností v systéme EZU.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Veríme, že nová a kvalitnejšia Prístupová GRID karta spolu s jednoznačnejšou identifikáciou prispeje k zlepšeniu Vašej práce.<o:p></o:p>
V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na tel.čísle: 02/59 248 988 alebo na e-mailovej adrese odd.08@socpoist.sk<o:p></o:p>
0 0
Stina Stina

Stina je offline (nepripojený) Stina

Vďaka za upozornenie.
Samozrejme som si oznámenie zverejnené na stránke SP prečítala až teraz.
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
No, ja som vás už upozorňovala 16. mája: http://www.porada.sk/731216-post105.html
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
Práve som sa pokusil prihlásiť do podateľne SP. A prečo by fungoval? Hlavne pri takýchto zmenách.
0 0
Ľubica2 Ľubica2

Ľubica2 je offline (nepripojený) Ľubica2

Ja sa zatiaľ do systému EZU môžem dostať, ale čo majú v usmernení písané :

"Po prihlásení súčasného klienta EZU do systému, na stránke podateľne EZU vyplní formulár a potvrdí správnosť údajov kódom z bezpečnostného predmetu (GRID karty)."

Ja tam žiadny formulár na vyplnenie nemám , vy áno ?

0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Ľubica2 Pozri príspevok
Ja sa zatiaľ do systému EZU môžem dostať, ale čo majú v usmernení písané :

"Po prihlásení súčasného klienta EZU do systému, na stránke podateľne EZU vyplní formulár a potvrdí správnosť údajov kódom z bezpečnostného predmetu (GRID karty)."

Ja tam žiadny formulár na vyplnenie nemám , vy áno ?
Vyskočí tabuľka s RČ..., menom... to majú zrejme na mysli a ako formulár.
0 0
michelle84 michelle84

michelle84 je offline (nepripojený) michelle84

Tweety Pozri príspevok
Vyskočí tabuľka s RČ..., menom... to majú zrejme na mysli a ako formulár.
mne sa to tiež nezobrazuje. A chcem sa opýtať, túto novú grid kartu môže používať len jedna osoba alebo dve, keďže to bude na rodné číslo?
0 0
VladoaKatka VladoaKatka

VladoaKatka je offline (nepripojený) VladoaKatka

Komu sa už podarilo vyplniť "formulár" a prebehlo všetko O.K.?
0 0
ZuzanaP ZuzanaP

ZuzanaP je offline (nepripojený) ZuzanaP

:-D
Mne včera, stačilo to vyplniť na jednej firme.
0 0
VERONIKA6 VERONIKA6

VERONIKA6 je offline (nepripojený) VERONIKA6

michelle84 Pozri príspevok
mne sa to tiež nezobrazuje. A chcem sa opýtať, túto novú grid kartu môže používať len jedna osoba alebo dve, keďže to bude na rodné číslo?
Tiež sa s tým trápim a žiadny formulár tam nie je.
0 0
Aňuška Aňuška

Aňuška je offline (nepripojený) Aňuška

Ja som včera vypĺňala formulár na 2 firmy a prebehlo to v poriadku.
0 0
VERONIKA6 VERONIKA6

VERONIKA6 je offline (nepripojený) VERONIKA6

Aňuška Pozri príspevok
Ja som včera vypĺňala formulár na 2 firmy a prebehlo to v poriadku.
A kde si ho objavila? Popíš postup.
0 0
ZuzanaP ZuzanaP

ZuzanaP je offline (nepripojený) ZuzanaP

:-D
Hneď po zadaní prihlasovacích údajov nabehla stránky EZU a bola tam tabuľka...
0 0
VERONIKA6 VERONIKA6

VERONIKA6 je offline (nepripojený) VERONIKA6

ZuzanaP Pozri príspevok
Hneď po zadaní prihlasovacích údajov nabehla stránky EZU a bola tam tabuľka...
Tabuľka aká, kde sa prihlasuješ?
0 0
Aňuška Aňuška

Aňuška je offline (nepripojený) Aňuška

VERONIKA6 Pozri príspevok
A kde si ho objavila? Popíš postup.
Musíš zadať údaje (IČZ ...) ako keby si išla posielať mesačný výkaz.
Potom sa objaví formulár, ktorý vypíšeš. Potom pýta kód z pôvodnej
GRID karty. Napíše ti oznámenie, že prihlásenie prebehlo v poriadku a že
pošlú novú GRID kartu.
Pri druhej firme, ak je to isté rodné číslo, tak sa už nemusí vyplňovať
celá tabuľka.
0 0
VERONIKA6 VERONIKA6

VERONIKA6 je offline (nepripojený) VERONIKA6

Aňuška Pozri príspevok
Musíš zadať údaje (IČZ ...) ako keby si išla posielať mesačný výkaz.
Potom sa objaví formulár, ktorý vypíšeš. Potom pýta kód z pôvodnej
GRID karty. Napíše ti oznámenie, že prihlásenie prebehlo v poriadku a že
pošlú novú GRID kartu.
Pri druhej firme, ak je to isté rodné číslo, tak sa už nemusí vyplňovať
celá tabuľka.
Ja sa prihlásim a formulár sa mi neobjaví. Sú tam iba údaje, ktoré sú tam pri odosielaní výkazu alebo RL FO. Nič nové.
0 0
Aňuška Aňuška

Aňuška je offline (nepripojený) Aňuška

Vypísala si IČZ, užívateľské meno, heslo?
0 0
VERONIKA6 VERONIKA6

VERONIKA6 je offline (nepripojený) VERONIKA6

Aňuška Pozri príspevok
Vypísala si IČZ, užívateľské meno, heslo?
Všetko som vypísala.
0 0
ZuzanaP ZuzanaP

ZuzanaP je offline (nepripojený) ZuzanaP

:-D
Mne sa nedá teraz ani len pripojiť na podateľňu...
0 0
Aňuška Aňuška

Aňuška je offline (nepripojený) Aňuška

Skús z toho odísť a vyskúšaj znova. Inak neviem, čo by som
poradila.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať