Zavrieť

Porady

nepredložený písomný doklad na vyúčtovanie cestovných náhrad

Máme nasledovný problém:
Zamestnankyňa po skončení pracovnej cesty do 10 dní nepredložila písomný doklad na vyúčtovanie pracovnej cesty. Od daného dátumu ubehlo približne pol roka. Do dnešného dňa ani nepožiadala o cestovné náhrady, ani písomný doklad nepredložila. Keďže nepredložila tento doklad, nemala vyplatené cestovné náhrady. Obdržali sme od nej okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu nevyplatenia cestovných náhrad. Máme za to, že ukončenie pracovného pomeru je neplatné, chceme to postúpiť na príslušný súd. Zamestnankyňu potrebujeme, momentálne nám jej absenciou v práci vznikajú finančné straty. Nereaguje na výzvy.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  kati4 je offline (nepripojený) kati4

  kati4
  Máme nasledovný problém:
  Zamestnankyňa po skončení pracovnej cesty do 10 dní nepredložila písomný doklad na vyúčtovanie pracovnej cesty. Od daného dátumu ubehlo približne pol roka. Do dnešného dňa ani nepožiadala o cestovné náhrady, ani písomný doklad nepredložila. Keďže nepredložila tento doklad, nemala vyplatené cestovné náhrady. Obdržali sme od nej okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu nevyplatenia cestovných náhrad. Máme za to, že ukončenie pracovného pomeru je neplatné, chceme to postúpiť na príslušný súd. Zamestnankyňu potrebujeme, momentálne nám jej absenciou v práci vznikajú finančné straty. Nereaguje na výzvy.

  plavčík je offline (nepripojený) plavčík

  človek s dušou plavčík
  Myslím, že je stanovené, že zamestnanec vyslaný na pracovnú služobnú cestu je POVINNÝ do 10 dní od skončenia SC predložiť zamestnávateľovi hlásenie ako aj vyúčtovanie SC. Teda podľa mňa chybu urobila ona ....a teda nie je dôvod z vašej strany

  denisie je offline (nepripojený) denisie

  denisie
  Áno súhlasím, z vašej strany chyba nebola, zákon o cestovných náhradách predsa hovorí o tom že ZC je povinný do 10 dní predložiť doklady.

  § 36 zákona o cestovných náhradách

  (3) Zamestnanec je povinný do desiatich pracovných dní po dni skončenia pracovnej cesty predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie pracovnej cesty a tiež vrátiť nevyúčtovaný preddavok. Zamestnávateľ môže zamestnancom, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, vo vnútornom predpise určiť dlhší čas na predloženie písomných dokladov potrebných na Vyúčtovanie pracovnej cesty a vrátenie nevyúčtovaného preddavku, najdlhšie však do 30 kalendárnych dní po dni skončenia pracovnej cesty.

  (4) Zamestnávateľ je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov vykonať Vyúčtovanie pracovnej cesty zamestnanca a uspokojiť jeho nároky. Zamestnávateľ môže zamestnancom, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, vo vnútornom predpise určiť dlhší čas na Vyúčtovanie pracovnej cesty, najdlhšie však do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia písomných dokladov.

  Modroocko je offline (nepripojený) Modroocko

  Nerobím druhým to, čo nechcem, aby robili mne. ...viac Modroocko
  toto mi pripadá tak, akoby tá vaša zamestnankyňa prišla do obchodu niečo kúpiť, ale nemala dosť peňazí na zaplatenie, takže nakoniec nič nekúpila, tovar ostal v predajni a ona sa teraz ide sťažovať na SOI-ku.
  Nie som právnik, ale myslím si, že tá pani by na súde bola v nevýhode. Akurát by ešte stálo za to vedieť, aké opatrenia ste urobili vy, aby tie doklady predložila, či ste ju písomne vyzvali (myslím ešte v čase, keď bola riadne zamestnaná a nepodala výpoveď), či na to máte v práci nejaký interný predpis a pod. Na súde sa totiž skúmajú aj takéto hovadiny. Na jednej z nich sme raz aj my pohoreli.

  kati4 je offline (nepripojený) kati4

  kati4
  Ďakujem za rýchle odpovede. Domnievame sa, že zamestnankyni nevznikol nárok na cestovné náhrady a preto doklad nepredložila. Táto osoba si totiž v daný deň urobila tzv. rodinný výlet, smer Tatry. Mala firemné vozidlo a viezla v ňom svoje dcéry, išli na výlet a popritom urobila prácu. Za tento deň jej bol daný stravný lístok, ktorý prijala. Tento zamestnanec nám najprv poslal žiadosť o ukončenie PP dohodou, tú sme zamietli, následne na to, poslala toto vykonštruované ukončenie. My ju stále evidujeme ako zamestnanca, píšeme jej absencie, ona už pracuje u iného zamestnávateľa.

  jankasm je offline (nepripojený) jankasm

  jankasm
  kati4 Pozri príspevok
  Ďakujem za rýchle odpovede. Domnievame sa, že zamestnankyni nevznikol nárok na cestovné náhrady a preto doklad nepredložila. Táto osoba si totiž v daný deň urobila tzv. rodinný výlet, smer Tatry. Mala firemné vozidlo a viezla v ňom svoje dcéry, išli na výlet a popritom urobila prácu. Za tento deň jej bol daný stravný lístok, ktorý prijala. Tento zamestnanec nám najprv poslal žiadosť o ukončenie PP dohodou, tú sme zamietli, následne na to, poslala toto vykonštruované ukončenie. My ju stále evidujeme ako zamestnanca, píšeme jej absencie, ona už pracuje u iného zamestnávateľa.
  Takže to je podľa mňa čístá špekulácia, hľadala nejaký spôsob ako by mohla hneď ukončiť zamestnanie.

  Lenže ako píšeš, na ten deň dostala stravný lístok, cestovala služobným autom, takže neviem čo viac by si chcela ešte vyúčtovať? Na nič viac predsa už nemá nárok.

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  kati4 Pozri príspevok
  Ďakujem za rýchle odpovede. Domnievame sa, že zamestnankyni nevznikol nárok na cestovné náhrady a preto doklad nepredložila. Táto osoba si totiž v daný deň urobila tzv. rodinný výlet, smer Tatry. Mala firemné vozidlo a viezla v ňom svoje dcéry, išli na výlet a popritom urobila prácu. Za tento deň jej bol daný stravný lístok, ktorý prijala. Tento zamestnanec nám najprv poslal žiadosť o ukončenie PP dohodou, tú sme zamietli, následne na to, poslala toto vykonštruované ukončenie. My ju stále evidujeme ako zamestnanca, píšeme jej absencie, ona už pracuje u iného zamestnávateľa.
  Neviem ako to máte vo firme zavedené, ale inde pred nástupom na pracovnú cestu dostáva zamestnanec (resp. si vyplňuje) cestovný príkaz. Trochu sa čudujem nad efektívnosťou vášho vnútorného kontrolného systému, že zamestnanec sa môže sám nominovať na pracovnú cestu bez toho, aby mu to nadriadený prikázal alebo schválil.

  Ale nebudem okolo toho filozofovať. Jedna vec však je oprávnenosť právneho úkonu (možno ste v práve) a druhá či to vôbec má význam sa s ňou súdiť.

  Pokiaľ dôjde k súdnemu sporu, tým, že ste navrhovateľ, tak dôkazné bremeno leží na vás. Máte pripravené všetky relevantné písomné dôkazy a ste pripravení na súdny proces? Viete všetky tvrdenia jednoznačne dokázať? Čo keď ona vytiahne kópiu nejakého vyúčtovania, že vám do doručila? Máte pracovné cesty očíslované podľa poradia? Máte v dokumentácii ku každej ceste cestovný príkaz a vyúčtovanie?

  Treba zvážiť, že ak by ste aj súd vyhrali, čo dosiahnete? Neverím, že by nastúpila k vám späť. Akurát že predĺžite ukončenie jej PP.

  Takže treba zvážiť všetky pre aj proti.

  kati4 je offline (nepripojený) kati4

  kati4
  Ešte otázka-ky, nie je náhodou v zákonníku práce stanovená lehota jeden mesiac, na okamžité skončenie pracovného pomeru, resp. Z môže ukončiť PP v lehote do jedného mesiaca od kedy sa o dôvode dozvedel ? V tomto prípade ubehlo 6 mesiacov.
  Aké máte skúsenosti s uplatňovaním si ušlého zisku, resp. finančnej škody spôsobenej zamestnancom ? Daná zamestnankyňa je u nás v súčasnosti jediným odborným pracovníkom, neplnením si pracovných povinností nám spôsobuje nemalé škody. Musíme danú oblasť vykrývať dodávateľskými spoločnosťami.

  kati4 je offline (nepripojený) kati4

  kati4
  Nuž, my musíme dokázať neplatnosť ukončenia PP z tohto dôvodu: zamestnanec je osoba s odbornou spôsobilosťou a my na základe tejto osoby máme oprávnenia na výkon činností. Zatiaľ nemáme náhradu, oprávnenie stratiť nemôžeme. Zo strany zamestnanca je to čistá špekulácia. Máme interný predpis, ktorý hovorí o postupe pri pracovných cestách. Účtovníčka je splnomocnená osoba k tomu, aby podpisovala cestovné príkazy. Cestovné príkazy má v evidencii, vyúčtovanie nemá, keďže jej nebol zamestnancom písomný doklad na vyúčtovanie predložený. Zamestnaci boli niekoľkokrát na poradách upozornení na to, aby doklady odovzdávali.

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  kati4 Pozri príspevok
  Nuž, my musíme dokázať neplatnosť ukončenia PP z tohto dôvodu: zamestnanec je osoba s odbornou spôsobilosťou a my na základe tejto osoby máme oprávnenia na výkon činností. Zatiaľ nemáme náhradu, oprávnenie stratiť nemôžeme. Zo strany zamestnanca je to čistá špekulácia. Máme interný predpis, ktorý hovorí o postupe pri pracovných cestách. Účtovníčka je splnomocnená osoba k tomu, aby podpisovala cestovné príkazy. Cestovné príkazy má v evidencii, vyúčtovanie nemá, keďže jej nebol zamestnancom písomný doklad na vyúčtovanie predložený. Zamestnaci boli niekoľkokrát na poradách upozornení na to, aby doklady odovzdávali.
  OK, tak sa súďte. Všetky okolnosti nasvedčujú tomu, že máte šance na úspech. V takýchto prípadoch je to pochopiteľné.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.