Zavrieť

Porady

Služobná cesta a práca nadčas

som taká aká som
Chcela by som vedieť aj názor ostatných.

Ak zamestnanca - údržbára vyšlete do našej pobočky na opačnom konci republiky, má nárok aj na preplatenie práce nadčas?
Som trochu na pochybách, nakoľko nikde v cestovných náhradách to nenajdete a ani v §57 sa nadčas nespomína.
Ja som za to že má cesťák a on tvrdí, že má aj nadčas? Kto ho skontroluje, že 10x nestál?
No čo vy ostatní na to?
Usporiadat
amco amco

amco je offline (nepripojený) amco

Všetky ste mimo!
Vezmime do úvahy podstatný fakt. Zamestnávateľ vyšle zamestnanca na výkom práce do pobočky mimo miesto sídla spoločnosti. Napr BA - KE. Zamestnanec sadne do firemného auta a cesta mu trvá 5 hod. Výkon práce je 5 hodín a cesta späť je 5 hodín. T.Z. že zamestnanec vykonal 5 hodínový pracovný výkon a 10 hodín cestoval. V zákonníku je určené že za prácu sa počíta aj čas strávený na pracovnej ceste. Týmto by ste museli zamestnancovi uhradiť mzdu vo výške 5 hodín ale zamestanec je 15 hodín v práci. Za to mu náleží mzda v plnej výške pacovného času 8 hod + 7 hod nadčasu. je potrebné si uvedomiť že na prácu ho vyslal zamestnávateľ. Prečo potom zamestnávateľ neurčil dopravný prostriedok "vrtulník" aby zamestnanec bol na mieste určenia výkonu práce skôr, keď nechce preplácať čas strávený na ceste. Je jednoduché sa na to pozerať len z jedného pohľadu. Skúste si to vyskúšať sama, aké to je byť 10x z mesiaca na takýchto pracovných cestách, skoro ráno vstávať, riskovať život či vás nejaký blbec nenabúra, sústrediť sa na prácu a prísť domov večer unavený z 10 hodinového šoferovania a vidieť deti už keď spia v posteli! Doprajem to každej jedne birokratičke čo sedí za stolom. """ Potom si bude nárokovať na preplatenie nadčasu alebo náhradné volno aby dobehla stratený čas, ktorý teraz má pre seba a svoju rodinu""""""
0 0
amco amco

amco je offline (nepripojený) amco

Dodatok:::
Som zvedavý či sa budete pozastavovať nad týmto problémom, ak si ho bude nárokovať generálnay riaditeľ vašej spoločnosti, alebo iný zástupca TOP manažmentu?, ktorý až tak platovovo nie je závislý ako ten spomínaný údržbár s nižšou platovou tarifou.
Ten kto z vás cestuje po slovensku tak vie že cestovné (diety) nad 18 hod sú vo výške 208,- SKK čo je smiešne ak sa má ten údržbár počas toho dňa najesť obed a večera. Naďalej nezabúdajte že zamestnanec pri šoférovaní firemného res. referentského vozidla musí dodržiavať bezpečnostné prestávky, ktoré sú taktiež zahrnuté do doby pracovného času.

A teraz som zvdavý čo vy nato???????
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

amco Pozri príspevok
Všetky ste mimo!
Vezmime do úvahy podstatný fakt. Zamestnávateľ vyšle zamestnanca na výkom práce do pobočky mimo miesto sídla spoločnosti. Napr BA - KE. Zamestnanec sadne do firemného auta a cesta mu trvá 5 hod. Výkon práce je 5 hodín a cesta späť je 5 hodín. T.Z. že zamestnanec vykonal 5 hodínový pracovný výkon a 10 hodín cestoval. V zákonníku je určené že za prácu sa počíta aj čas strávený na pracovnej ceste. Týmto by ste museli zamestnancovi uhradiť mzdu vo výške 5 hodín ale zamestanec je 15 hodín v práci. Za to mu náleží mzda v plnej výške pacovného času 8 hod + 7 hod nadčasu. je potrebné si uvedomiť že na prácu ho vyslal zamestnávateľ. Prečo potom zamestnávateľ neurčil dopravný prostriedok "vrtulník" aby zamestnanec bol na mieste určenia výkonu práce skôr, keď nechce preplácať čas strávený na ceste. Je jednoduché sa na to pozerať len z jedného pohľadu. Skúste si to vyskúšať sama, aké to je byť 10x z mesiaca na takýchto pracovných cestách, skoro ráno vstávať, riskovať život či vás nejaký blbec nenabúra, sústrediť sa na prácu a prísť domov večer unavený z 10 hodinového šoferovania a vidieť deti už keď spia v posteli! Doprajem to každej jedne birokratičke čo sedí za stolom. """ Potom si bude nárokovať na preplatenie nadčasu alebo náhradné volno aby dobehla stratený čas, ktorý teraz má pre seba a svoju rodinu""""""

A sakra. Ty si nám to teraz ale nandal!

Takto z čista jasna. My sa tu snažíme záležitosť rozanalyzovať, podložiť zákonnými ustanoveniami... a hľa, aké je to jednoduché. Stačí len napísať, že je to nadčas! Že nám to skôr nenapadlo?!?"

A neskúsiš to aj trochu podložiť paragrafmi? Alebo aspoň to vyložiť bližšie aj s odkazmi na príslušné zákony, z ktorých si k tomuto záveru došiel?
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

amco Pozri príspevok
Všetky ste mimo!
Vezmime do úvahy podstatný fakt. Zamestnávateľ vyšle zamestnanca na výkom práce do pobočky mimo miesto sídla spoločnosti. Napr BA - KE. Zamestnanec sadne do firemného auta a cesta mu trvá 5 hod. Výkon práce je 5 hodín a cesta späť je 5 hodín. T.Z. že zamestnanec vykonal 5 hodínový pracovný výkon a 10 hodín cestoval. V zákonníku je určené že za prácu sa počíta aj čas strávený na pracovnej ceste.
Už hneď tu ťa môžem vyviesť z omylu, pretože svojimi tvrdeniami tu zavádzaš prípadných čitateľov. Ty si zo zákona (dokonca to nie je v Zákonníku práce, ako uvádzaš, ale v zákon o cest. náhradách) cituješ len to, čo tebe vyhovuje. To ustanovenie znie presne:

Čas, ktorý na pracovnej ceste spadá do pracovného času zamestnanca, strávený bez jeho zavinenia inak ako plnením pracovných úloh, sa na účely tohto zákona považuje za výkon práce.


Takže nie celý čas strávený na pracovnej ceste.

amco Pozri príspevok
Týmto by ste museli zamestnancovi uhradiť mzdu vo výške 5 hodín ale zamestanec je 15 hodín v práci. Za to mu náleží mzda v plnej výške pacovného času 8 hod + 7 hod nadčasu. je potrebné si uvedomiť že na prácu ho vyslal zamestnávateľ. Prečo potom zamestnávateľ neurčil dopravný prostriedok "vrtulník" aby zamestnanec bol na mieste určenia výkonu práce skôr, keď nechce preplácať čas strávený na ceste. Je jednoduché sa na to pozerať len z jedného pohľadu. Skúste si to vyskúšať sama, aké to je byť 10x z mesiaca na takýchto pracovných cestách, skoro ráno vstávať, riskovať život či vás nejaký blbec nenabúra, sústrediť sa na prácu a prísť domov večer unavený z 10 hodinového šoferovania a vidieť deti už keď spia v posteli! Doprajem to každej jedne birokratičke čo sedí za stolom. """ Potom si bude nárokovať na preplatenie nadčasu alebo náhradné volno aby dobehla stratený čas, ktorý teraz má pre seba a svoju rodinu""""""
Ostatné sú len populistické reči.
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

amco Pozri príspevok
Ten kto z vás cestuje po slovensku tak vie že cestovné (diety) nad 18 hod sú vo výške 208,- SKK čo je smiešne ...

A teraz som zvdavý čo vy nato???????
Tak ty asi necestuješ, pretože by si vedel, že od 1.6.2008 je sadzba stravného 230,- SKK.

Viem, že to nie je veľký rozdiel, ale mal by si to vedieť.
0 0
amco amco

amco je offline (nepripojený) amco

Asi si nepochopil podstatu!
Zák práce § 57 výklad: " Zákon o cestovných náhradách vymedzuje pracovnú cestu z časového a miestneho hľadiska. Z časového hľadiska je pracovná cesta ohraničená nástupom zamestnanca na cestu a časom ukončenia tejto cesty, a tiž dobou výkonu práce medzi časom nástupu a časom ukončenia. Z miestneho hľadiska sa pracovnou cestou rozumie skutonosť, že zamestnanec vakonáva prácu na inom mieste, ako je jeho pravidelné pracovisko." Týmto sa počíta že od nástupu do auta pred firmou alebo domom ako aj vystúpenie na tom istom mieste je pracovným časom. Tak mi potom povedz, že keď sa uplatňuje nárok na stravné ako sa uplatňuje nárok na preplatenie práce nad čas????
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

amco Pozri príspevok
Asi si nepochopil podstatu!
Zák práce § 57 výklad: " Zákon o cestovných náhradách vymedzuje pracovnú cestu z časového a miestneho hľadiska. Z časového hľadiska je pracovná cesta ohraničená nástupom zamestnanca na cestu a časom ukončenia tejto cesty, a tiž dobou výkonu práce medzi časom nástupu a časom ukončenia. Z miestneho hľadiska sa pracovnou cestou rozumie skutonosť, že zamestnanec vakonáva prácu na inom mieste, ako je jeho pravidelné pracovisko." Týmto sa počíta že od nástupu do auta pred firmou alebo domom ako aj vystúpenie na tom istom mieste je pracovným časom. Tak mi potom povedz, že keď sa uplatňuje nárok na stravné ako sa uplatňuje nárok na preplatenie práce nad čas????
Treba si uvedomiť, že "pracovná cesta" a "výkon práce" sú dva rozličné pojmy. Na oba pojmy sa vzťahujú iné pravidlá a iné náhrady. Pracovník nevykonáva prácu počas celej pracovnej cesty. Teda výkon práce bude kratší, nanajvýš rovnako dlhý, ako je pracovná cesta. To, ako dlho vykonáva prácu na pracovnej ceste, je dané samotným výkonom práce a prípadne ak nevykonáva prácu, tak závisí od toho, či ten čas spadá do jeho základného pracovného času alebo nie. Ak áno, tak sa to považuje ako výkon práce.

Ak nie, tak to nie je výkon práce. Pokiaľ zamestnanec v tomto čase cestuje, tak nevykonáva prácu a nepatrí mu náhrada mzdy za tento čas.

Pre určenie cest. náhrad je zase dôležité vedieť, ako dlho trvá samotná pracovná cesta. A pracovná cesta trvá od nástupu na PC až do jej skončenia, ako si ty napísal, od nástupu do auta. Doba, za ktorú dostáva cest. náhrady nie je totožná, za ktorú dostáva mzdu alebo náhradu mzdy.
0 0
amco amco

amco je offline (nepripojený) amco

Ja si myslím že a takto ďálej nedostaneme, pretože nemáme stanovené či mzda pracovníka je stanovená hodinovo alebo úkolovo (od výkonu). Je niečo iné zamestnanec zaradený do pracovného procesu a jeho mzda je odvodená od počtu odpracovaných hodín ako napr. zdravotná sestra, ktorá je vyslaná na školenie viď prípad mojej ženy " bola jej vyplatená stravná náhrada + cestovné výlohy ako aj náhradné volno. alebosa budeme baviť o zamestnancovi, ktorý je platený od výkonu napr: servisný technik nejakého zariadenia, ktorý je motivovaný precentom z donesených peňazí pre zamestnávateľa. V tomto prípade súhlasím s tebou že servisák nemá nárok na náhradné voľno pretože čas strávený na ceste je adkvátne započítaný do cestovného a aj z tejto čiastky mu ide provízna časť. Ale u obyčajného zamestnanca zaradeného do hodinoveho paušálu je to iné on svoju výšku mzdy tým neovplivní. A argument že zamestnanec je k dispozícií zamestnávateľoi je tiež dikutabilný pretože zákonník práca jasne definuje " so súhlasom zamestnanca " .
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

amco Pozri príspevok
Ja si myslím že a takto ďálej nedostaneme, pretože nemáme stanovené či mzda pracovníka je stanovená hodinovo alebo úkolovo (od výkonu). Je niečo iné zamestnanec zaradený do pracovného procesu a jeho mzda je odvodená od počtu odpracovaných hodín ako napr. zdravotná sestra, ktorá je vyslaná na školenie viď prípad mojej ženy " bola jej vyplatená stravná náhrada + cestovné výlohy ako aj náhradné volno. alebosa budeme baviť o zamestnancovi, ktorý je platený od výkonu napr: servisný technik nejakého zariadenia, ktorý je motivovaný precentom z donesených peňazí pre zamestnávateľa. V tomto prípade súhlasím s tebou že servisák nemá nárok na náhradné voľno pretože čas strávený na ceste je adkvátne započítaný do cestovného a aj z tejto čiastky mu ide provízna časť. Ale u obyčajného zamestnanca zaradeného do hodinoveho paušálu je to iné on svoju výšku mzdy tým neovplivní. A argument že zamestnanec je k dispozícií zamestnávateľoi je tiež dikutabilný pretože zákonník práca jasne definuje " so súhlasom zamestnanca " .
Veď práve to "so súhlasom zamestnanca" je alfou a omegou celých pracovných ciest. Pri začiatku pracovného pomeru si treba so zamestnávateľom ujasniť, či zamestnanec je ochotný byť vyslaný na pracovné cesty. Pokiaľ áno, tak sa to zakotví do pracovnej zmuvy a zamestnávateľ ho môže kedykoľvek vyslať (okrem osobitných prípadov, napr. tehotné). Pokiaľ to nie je v pracovnej zmluve a zamestnávateľ ho chce vyslať na prac. cestu, tak to môže urobiť jedine so súhlasom zamestnanca.
0 0
amco amco

amco je offline (nepripojený) amco

ale my sa tu nebavím o tom či zamestnanec pôjde na služobku alebo nie. Tu ide o kompenzáciu času, ktorý strávil zamestnanec na ceste. Pochybujem že ty keď budeš na služobke v Aši a firmu máte v KE si za tých 10 hod cesty nebudeš nárokovať na mzdu? alebo áno? Z 28 hodinovej cesty 10 - tam 8 výkon a 10 späť čo sú 3 pracovné dnie ti zamestnávateľ preplatí len 8 hod? Tým pádom ako hovoríš nebudeš mať odrobených 160 hod a ak tvoja mzda je cca v hrubom 1000,- sk na deň tak sa necháš odrbkať o 2 litre??? Tak si u mňa iný kabrňák - 4 také cesty do mesiaca a žena ťa určite rada privíta s výplatou, aj keď jej budeš pod nosom mávať s dietami, z ktorých 3/4 minieš na stravu.
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

amco Pozri príspevok
ale my sa tu nebavím o tom či zamestnanec pôjde na služobku alebo nie. Tu ide o kompenzáciu času, ktorý strávil zamestnanec na ceste. Pochybujem že ty keď budeš na služobke v Aši a firmu máte v KE si za tých 10 hod cesty nebudeš nárokovať na mzdu? alebo áno? Z 28 hodinovej cesty 10 - tam 8 výkon a 10 späť čo sú 3 pracovné dnie ti zamestnávateľ preplatí len 8 hod? Tým pádom ako hovoríš nebudeš mať odrobených 160 hod a ak tvoja mzda je cca v hrubom 1000,- sk na deň tak sa necháš odrbkať o 2 litre??? Tak si u mňa iný kabrňák - 4 také cesty do mesiaca a žena ťa určite rada privíta s výplatou, aj keď jej budeš pod nosom mávať s dietami, z ktorých 3/4 minieš na stravu.
amco, asi na pracovné cesty nechodíš, preto si si vytvoril vlastné pravidlá, alebo si nepochopil, aké sú tie pravidlá v zmysle zákona. Bohužiaľ je to tak, ako si myslíš, že to nie je. Ak si na tej ceste 28 hodí, z ktorých cestuješ 10, pracuješ 8 a znovu cestuješ 10, tak skutočne máš zaplatených len 8 hodín. Tých 20 hodín je strávených na pracovnej ceste.

Neviem, v akom svete ty žiješ, keď tvrdíš, že nie sú takéto pravidlá. Nenapísal si z čoho vychádzaš. Chodím bežne na pracovné cesty, najmä do cudziny a u každého zamestnávateľa to funguje takto. Napíš mi, v ktorej firme to funguje tak, ako píšeš ty.

A keď niekto pôjde na 3 týždňovú pracovnú cestu (bol som na takej v zahraničí), tak podľa teba bude mať za ten mesiac odpracovaných 504 hodín?????? Nemyslíš si, že je to somarina?

Je to pochopiteľné napr. u vodiča kamiónovej dopravy. Ten počas cesty pracuje, lebo jeho náplňou je vedenie vozidla. Takže počas cesty vykonáva prácu, preto u neho čas strávený na ceste sa bude rovnať počtu odpracovaných hodín. Ale ak niekde prenocuje, tak ten čas nebude považovaný za výkon práce.

Teba by som chcel mať ako zamestnávateľa a nechal by som sa vyslať na celý mesiac na pracovnú cestu. To by som mal nadčasov a výplatu.....
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

veronikasad Pozri príspevok
Ale amco bol na PC tri dni, tak nie 8 hod., ale 24...
veronika, s amcom diskutujeme o čase strávenom mimo pracovného času cestovaním. Podľa neho by celý čas strávený na pracovnej ceste mal byť zaplatený ako odpracovaný.

Alebo som to ja zle pochopil?
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

veronikasad Pozri príspevok
chce mať samozrejme zaplatený aj čas po pracovnej dobe, na čo samozrejme nárok nemá. Z predch.príspevku mi však vyplýva, že ak cestuje z KE do Ašu 3 prac. dni, nemôže mať zaplatené len 8 hod.
Teoreticky áno. Ak by nástup na cestu bol o 22:00, napr. spacím vlakom, v Aši by bol o 8:00, tam by pracoval do 16:00 a znovu by cestoval domov 10 hodín, tak by mal zaplatené len 8 hodín. On nepíše, že pracovná cesta trvala 3 dni. Písal, že PC by trvala 28 hodín.
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

veronikasad Pozri príspevok
V tomto prípade ano, ja som vychádzala z tejto citácie :

Z 28 hodinovej cesty 10 - tam 8 výkon a 10 späť čo sú 3 pracovné dnie ti zamestnávateľ preplatí len 8 hod?

Ak cestoval tam aj späť mimo pracovného času, bohužiaľ ...
On myslel akože tých 28 hodín ako 3 pracovné dni po 8 hodín.
0 0
veronikasad veronikasad

veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

Chobot Pozri príspevok
On myslel akože tých 28 hodín ako 3 pracovné dni po 8 hodín.
v tom prípade som to zle pochopila ja a mažem všetky príspevky v tejto téme, aby som nezavádzala. Nárok na preplatenie nadčasu stráveného inak ako výkonom práce, mimo pracovného času nemá. /Môže si so zamestnávatelom dohodnúť kompenzáciu napr. formou odmeny/
0 0
zvs-enco zvs-enco

zvs-enco je offline (nepripojený) zvs-enco

Prosím o radu: náš zamestnanec išiel s tovarom do zahraničia 16.11.2008 do 18.11.2008. 16.11.08 bpla nedeľa a 17.11.08 bol sviatok. Zaplatím nedeľu a sviatok ako nadčas?
Vopred ďakujem a spozdravom Viki.
0 0
zvs-enco zvs-enco

zvs-enco je offline (nepripojený) zvs-enco

Prosím o radu: náš zamestnanec išiel s tovarom do zahraničia 16.11.2008 do 18.11.2008. 16.11.08 bola nedeľa a 17.11.08 bol sviatok. Zaplatím nedeľu a sviatok ako nadčas?
Vopred ďakujem a s pozdravom Viki.
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

zvs-enco Pozri príspevok
Prosím o radu: náš zamestnanec išiel s tovarom do zahraničia 16.11.2008 do 18.11.2008. 16.11.08 bola nedeľa a 17.11.08 bol sviatok. Zaplatím nedeľu a sviatok ako nadčas?
Vopred ďakujem a s pozdravom Viki.
A prečítal si si celú tému aj odkazy, ktoré uvádzam vyššie v mojich príspevkoch. Asi nie, lebo tam by si odpoveď našiel. Bolo to popísané dosť podrobne aj s príkladmi, preto si myslím, že je zbytočné to znovu vysvetľovať. Navyše si neuviedol všetky skutočnosti, na základe ktorých by som ti mohol fundovane odpovedať, a to - koľko hodín ten zamestnanec vykonával prácu v zahraničí (okrem toho, že tam bol). Aké je pracovné zaradenie toho zamestnanca - je to šofér z povolania?
0 0
JOJ JOJ

JOJ je offline (nepripojený) JOJ

Zdravim!
Prosim Vas potreboval by som poradit.
V pracovnej zmluve mam uvedene:
Miesto vykonu prace Zamestnanca je:Trnava
Pre ucely poskytovania cestovnych nahrad sa so zamestnancom dohodlo miesto trvaleho pobytu.
Pracovny cas je 37.5h cistych tyzdenne po-piat.Pracovna doba pondelok 11h-16h,ut,str,stvr. 6h-16h a piat.6h-11h.Mame prevadzky po Slovensku,na ktore chodim vlakom,autobusom,sluzobnym autom.
Chodim na pracovne cesty z miesta trv.bydliska, ktore zacinaju v pondelok o 5h.V mieste výkonu práce som o 8.00h a zostavam tu cely tyzden.Po dohode z veducim pracujeme v pondelok 8-18 pocita sa nam 9.5h, 0.5h prestavka na obed,ut,str. 6-18 pocita sa nam 11h, 1h prestavka na obed a vo stvrtok pracujeme 6-12.30 pocita sa 6h,0.5h prestavka na obed.Po 12.30h mam odpracovanych 37.5h a cestujem do miesta trvaleho bydliska,kde pracovnu cestu ukoncim.V piatok cerpam nahradne volno,ktore som nadpracoval za uvedene dni.
Chcem sa spytat ci musim v mieste vykonu prace odpracovat celych 37.5h,alebo na zaklade casu,kolko mi trval prichod na danu prevadzku,odist skor,napriklad vo stvrtok miesto 12.30h - 3h cesta skoncit o 9.30h a aplikovat § 37:
"Čas, ktorý na pracovnej ceste spadá do pracovného času zamestnanca, strávený bez jeho zavinenia inak ako plnením pracovných úloh, sa na účely tohto zákona považuje za výkon práce."
Dakujem za odpoved.
0 0
niik niik

niik je offline (nepripojený) niik

Zdravím,

riešim ten istý problém s náhradami pre zamestnancov na služobných cestách. Našiel som nový Zákon o Cestovných náhradách č. 40/2009 a je tam veľa vysvetlené.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať