Zavrieť

Porady

dátum zdaniteľného plnenia pri nájme

Dostala som požiadavku na vystavenie faktúry za nájom od 1.10. - 31.12.2008. Sme mesacny platcovia DPH.
Fakturantka chce ako dátum zdaniteľného plnenia dať 31.12.2008 - čo je posledný deň nájmu, teda ukončenia služby (tak ako je v Zákone o DPH § 19 bod 3).
Nemôže byť dátum zdaniteľného plnenia skorší? Napr. deň, ku ktorému sa faktúra vystaví?
Za pomoc ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  človiečik Vladimír Ozimý
  Pri opakovaných zdaniteľných plneniach je zadefinované že deň kedy vznika daňová povinnosť je najneskôr posledný deň za ktorý požadujeme úhradu. Vo vašom prípade je to 31.12. Avšak to neznamená, že je to povinnosť. To znamená ak by ste vy na faktúre deklarovali že dátum dodania je posledný deň, potom ale musíte dodržať podmienku prijatej platby, ktorá nesmie byť skôr ako tento dátum pretože vtedy vzniká dátum dodanie v deň prijatia platby. Takže mám pocit že dátum 31.12.2008 by bol na faktúre uvedený nesprávne. Ja osobne by som dňom vystavenia faktúry považoval aj za dodanie služby pokiaľ je fa vystavená v intervale poskytovanej služby čo je... v podstate vystavenoufaktúrou deklarujete poskytnutie služby a ste podľa môjho názoru povinní odviesť daň v čase vystavenia faktúry...
  Naposledy upravil Vladimír Ozimý : 24.10.08 at 10:01

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  danusinka Pozri príspevok
  Dostala som požiadavku na vystavenie faktúry za nájom od 1.10. - 31.12.2008. Sme mesacny platcovia DPH.
  Fakturantka chce ako dátum zdaniteľného plnenia dať 31.12.2008 - čo je posledný deň nájmu, teda ukončenia služby (tak ako je v Zákone o DPH § 19 bod 3).
  Nemôže byť dátum zdaniteľného plnenia skorší? Napr. deň, ku ktorému sa faktúra vystaví?
  Za pomoc ďakujem
  Pozri si toto: §19 Zákon o dph
  (3) Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, považuje sa tovar alebo služba za dodaný najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje, a ak je dohodnutá platba za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa tovar alebo služba za dodaný najneskôr posledným dňom 12. mesiaca.Ak platiteľ požaduje za každé obdobie opakovane poskytovaného nájmu nehnuteľnosti popri nájomnom osobitne úhradu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody a tepla, vzniká daňová povinnosť pri týchto tovaroch dňom vyhotovenia faktúry, ktorou platiteľ požaduje platbu za tieto tovary. Pri opakovane poskytovaných elektronických komunikačných sieťach a elektronických komunikačných službách a spolu s nimi dodávaných elektronických službách osobami, ktoré majú na poskytovanie uvedených sietí a služieb povolenie podľa osobitného predpisu, 6a) sa za deň dodania služby považuje najneskôr deň vyhotovenia faktúry; ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po období, na ktoré sa opakovane dodávaná služba vzťahuje, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tomto období. Za čiastkové dodanie tovaru alebo služby sa považuje také dodanie tovaru alebo služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Za opakované dodanie tovaru alebo služby sa považuje dodanie rovnakého druhu tovaru alebo služby v opakovaných dohodnutých lehotách.

  (4) Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.

  Llívia je offline (nepripojený) Llívia

  Llívia
  Dodávateľ uzatvoril s odberateľom nájomnú zmluvu, kde sa uvádza, že nájomné je splatné mesačne vopred a to k 15. dňu predchádzajúceho mesiaca na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Zmluva bola uzatvorená 25.10.2008. Vystavila som faktúru na mesiace október a november s dátum zdaniteľného plnenia 31.10.2008. Teraz mám dilemu, s akým dátumom vystaviť faktúru na december 2008, keďže táto by mala byť zaplatená 20.11.2008. Podľa § 19 ods. 3 zákona o DPH: "Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, považuje sa tovar alebo služba za dodaný najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje..." Posledný deň by mal byť 31.12.2008. Ale zároveň podľa ods. 4: "Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby." Lenže teraz ešte neviem, či odberateľ túto faktúru skutočne 20.11.2008 zaplatí. Bude správny postup, keď vystavím faktúru s dnešným dátumom, t.j. 12.11.2008 a dátum zdaniteľného plnenia uvediem 20.11.2008? Aj keď by sa faktúra nemala vystavovať skôr, než dôjde k plneniu?
  PS: Opačný príklad: dodávateľ má v prenájme byt. Platby do fondov, za služby a pod. sa tiež platia vopred. Správca posiela faktúru napr. za november s tým, že jej dátum vystavenia je napr. 15.10.2008, dátum zdaniteľného plnenia 31.10.2008 a dátum splatnosti tiež 31.10.2008. Je takto vystavená faktúra od správcu OK?
  Ďakujem.
  Naposledy upravil Llívia : 12.11.08 at 10:58

  Llívia je offline (nepripojený) Llívia

  Llívia
  Zatiaľ mi napadá jediné riešenie môjho problému: za december vystavím zálohovú faktúru teraz v novembri. Ak ju odberateľ uhradí do konca tohto mesiaca, zdaniteľné plnenie bude november. Ak ju uhradí v decembri, zdaniteľné plnenie bude v decembri podľa dátumu úhrady. Ak zálohovú faktúru odberateľ neuhradí, zdaniteľné plnenie bude 31.12.2008.

  Orsz je offline (nepripojený) Orsz

  Orsz
  Llívia Pozri príspevok
  Zatiaľ mi napadá jediné riešenie môjho problému: za december vystavím zálohovú faktúru teraz v novembri. Ak ju odberateľ uhradí do konca tohto mesiaca, zdaniteľné plnenie bude november. Ak ju uhradí v decembri, zdaniteľné plnenie bude v decembri podľa dátumu úhrady. Ak zálohovú faktúru odberateľ neuhradí, zdaniteľné plnenie bude 31.12.2008.
  Radila som sa o tomto s daňovou poradkyňou /inak sme auditovaná spoločnosť/, a povedala mi, že ak v zmluve je dohodnutá platba vopred, dňom dodania je deň vystavenia faktúry, ktorou sa požaduje platba. Teda ak je v zmluve dohodnuté, že nájomné je splatné vopred do 15.dňa predchádzajúceho mesiaca na základe vyhotovenej faktúry, tak dňom dodania pri nájomnom za obdobie november 2008 je 15.10.2008. Viem že tu na porade koluje aj iný názor....ale nemám dôvod pochybovať o rade daňového poradcu, nakoľko radí aj daňovým kontrolórom. Keďže spracovávam viacero firiem, stretla som sa s týmto aj na opačnej strane, kedy dodávateľ takto požaduje platbu a uplatňuje DPH.... a ide o veľkého dodávateľa veľkého komplexu kancelárskych priestorov. No tak porozmýšľajme, do akej miery je pre nás zmluva smerodajná.

  cicus je offline (nepripojený) cicus

  cicus
  Ahojte, potrebujem poradit.... dostala som fakturu s danovou povinnostou 11.11.2008 datum vyhotovenia je tiez 11.11.2008, uhrada bola 12.11.2008 ... faktura je za najomne na obdobia 10-11-12/2008.... najomne je splatne vopred a zacina od 1.10.2008 .... je aj s DPH... odberatel je vsak platcom DPH od 20.11.2008.... neviem ako si uplatnit dph.... mozem alikotne na november a celu cast na december? ale datum dan povinnosti 11.11.08 na fakture ma nepusti..... vtedy sme este neboli platcami...... prosim poradte dakujem

  Bendy7 je offline (nepripojený) Bendy7

  Bendy7
  Ahojte, súhlasím s Erikou. Aj nám takto faktúrujú nájom. Len by som mala jednu otazku, a to, kde v zákone o DPH sa hovorí o takejto možnosti? Ja som to hľadala, no nenašla.

  dátum zdaniteľného plnenia pri nájme

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.