Zavrieť

Porady

KPZ z r.2004 a návrh na vklad do katastra

V r.2004 sme spísali Kúpno-predajnú zmluvu na predaj vytu. Čo sa stane ,ak návrh do katastra bol daný len v tomto roku? je tam nejaká doba, alebo budeme platiť pokutu, má niekto takú skúsenosť ?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

  Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
  Bea Š.
  V r.2004 sme spísali Kúpno-predajnú zmluvu na predaj vytu. Čo sa stane ,ak návrh do katastra bol daný len v tomto roku? je tam nejaká doba, alebo budeme platiť pokutu, má niekto takú skúsenosť ?
  Pri predaji bytu , po spísaní KPZ a zaplatení predávajúcemu návrh na kataster sa posiela hneď. Neviem ako na to zareagoval kupujúci . Jedine , že ste byt predávali v decembri 2004 a návrh na kataster bol v januári . Vtedy sa nič nedeje .

  Bea Š. je offline (nepripojený) Bea Š.

  Bea Š.
  Zmluvu sme spísali už v máji 2004, ale oni si hyptéku vybavili až teraz. Takže až teraz chceme dať návrh na vklad.

  Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

  Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
  Bea Š.
  Zmluvu sme spísali už v máji 2004, ale oni si hyptéku vybavili až teraz. Takže až teraz chceme dať návrh na vklad.
  Nejde mi to do hlavy , já ako kupec v máji spíšem s Vami zmluvu , vyplatím a ešte by som nemala vlastníctvo ??? To sa mi nejako nepozdáva . Aj s tým hypotekárnym úverom taktiež . Aby až po takejto dobe vybavovali HÚ . No neviem . Vo Vašom prípade treba zájsť na KÚ a informovať sa tam osobne , čo s toho vyplýva , že teraz dáte návrh na zmenu vlastníka !!!!

  Bea Š. je offline (nepripojený) Bea Š.

  Bea Š.
  Viete, ide mi o to, ako obísť to, aby som bola oslobodená od dane z predaja bytu. Preto ten dátum 05/2004, lebo vtedy som tam mala trvalý pobyt. A podmienka oslobodenia je 2 roky pred predajom trvalý pobyt. V žiadnom prípade nie som ochotná zaplatiť 19 % zo 400tis. Už som z toho všetkého zúfalaá. Preto všetky tieto možné riešenia.

  RenataK je offline (nepripojený) RenataK

  RenataK
  Prikladám Ti článok, ktorý mi dnes prišiel z e-novin:

  Konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností

  Živnostník a podnikanie - Informujeme Vás, vydanie: 5/2005, vyšlo: 3.5.2005  Práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv uvedené v § 1 ods. 1 katastrálneho zákona sa zapisujú do katastra vkladom. Ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmlúv (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o predaji podniku alebo jeho časti, zámenná zmluva, zmluva o prevode vlastníctva bytu a pod.) nadobúda sa vlastníctvo k nej vkladom do katastra nehnuteľností.


  Konanie o povolení vkladu sa začína na návrh účastníka konania.
  Účastníkom konania o povolení vkladu je účastník právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti. Účastníkmi konania, napr. ak pôjde o kúpnu zmluvu budú kupujúci a predávajúci.
  Návrh na vklad sa musí podať v trojročnej lehote od uzavretia zmluvy. Správa katastra je návrhom účastníka konania viazaná. Návrh na vklad môžu podať všetci účastníci konania, alebo len jeden z nich (napr. len predávajúci).
  Návrh na vklad sa podáva písomne v jednom vyhotovení (návrh na vklad sa však odporúča vyhotoviť vo dvoch vyhotoveniach, z dôvodu, že na druhom vyhotovení správa katastra vyznačí dátum a hodinu doručenia návrhu) a musí obsahovať podstatné náležitosti.
  Návrh na vklad sa podáva v podateľni príslušnej správy katastra. Príslušná na konanie o povolenie vkladu je tá správa katastra, v ktorej obvode sa nehnuteľnosť nachádza.

  V konaní o povolenie návrhu na vklad sa skúma najmä či :
  - návrh na povolenie vkladu podal účastník uvedený v zmluve alebo jeho právny nástupca
  - bol návrh na vklad podaný v trojročnej lehote od uzavretia zmluvy
  - po uzavretí zmluvy do rozhodnutia o povolení vkladu nenastali skutkové, alebo právne zmeny, ktoré bránia vkladu do katastra.
  Správa katastra rozhoduje o návrhoch na vklad v takom poradí, v akom boli správe katastra doručené.
  Správa katastra ďalej najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď jej bol doručený návrh na vklad, vyznačí na liste vlastníctva plombu o zmene práva k nehnuteľnosti, že právo k nehnuteľnosti evidované v katastri je dotknuté zmenou. Ak sa plomba týka iba niektorej nehnuteľnosti alebo iba niektorého spoluvlastníckeho podielu, plomba sa vyznačí v časti A listu vlastníctva alebo v časti B listu vlastníctva. Ak sú zmenou dotknuté všetky údaje evidované na liste vlastníctva, plomba sa vyznačí v časti C listu vlastníctva. Plomba sa skladá z čísla registra lomeného dvojčíslom roku, napr. „V 123/04–plomba”. Plomba má len preventívny účinok a správa katastra ju zruší vykonaním vkladu alebo právoplatným rozhodnutím o zamietnutí návrhu na vklad alebo právoplatným rozhodnutím o zastavení konania. Plombu správa katastra vyznačí v takom poradí, v akom sa správe katastra doručili návrhy na vklad. Ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí. Správa katastra by mala o návrhu na vklad rozhodnúť do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. Nie všetky správy katastra však túto zákonnú lehotu dodržiavajú a môže sa stať, že správa katastra rozhodne o návrhu na vklad až po uplynutí niekoľkých mesiacov. Správa katastra môže rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatení správneho poplatku do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.
  Rozhodnutie, ktorým sa vklad povoľuje, správa katastra vyznačí v zmluve. Vyznačenie správy katastra obsahuje deň, keď sa správa katastra o vklade rozhodla, podpis osoby, ktorá vklad povolila a odtlačok okrúhlej pečiatky správy katastra. Toto rozhodnutie o povolení vkladu sa spravidla vyznačí na prvej strane všetkých doručených vyhotoveniach zmluvy textom : „Vklad povolený dňa.. pod č. V-.. 200.; rozhodnutie nadobúda právoplatnosť týmto dňom“. Základné údaje o povolení vkladu možno vyznačiť aj odtlačkom pečiatky, čo sa v praxi často prevádza.

  Dúfam, že Ti pomôže.

  josipar je offline (nepripojený) josipar

  pátrač pre klienta josipar
  nemalo by sa stať nič, akurát doteraz bola nehnuteľnosť evidovaná na predávajúceho. Problém skôr vidím ak by bola nehnuteľnosť poistená a prišlo by k poistnej udalosti. Ale to je celkom iná parketa. Je v záujme oboch zmluvných strán, aby pri predaji a kúpe dali do poriadku vlastníctvo aj prostredníctvom správneho konania na katastri.Oproti r. 2004 budete platiť vyšší poplatok za konanie. Myslím, že vtedy to bolo 1000 a 5000, teraz je 2000 a 8000.

  vieroslava je offline (nepripojený) vieroslava

  vieroslava
  josipar Pozri príspevok
  nemalo by sa stať nič, akurát doteraz bola nehnuteľnosť evidovaná na predávajúceho. Problém skôr vidím ak by bola nehnuteľnosť poistená a prišlo by k poistnej udalosti. Ale to je celkom iná parketa. Je v záujme oboch zmluvných strán, aby pri predaji a kúpe dali do poriadku vlastníctvo aj prostredníctvom správneho konania na katastri.Oproti r. 2004 budete platiť vyšší poplatok za konanie. Myslím, že vtedy to bolo 1000 a 5000, teraz je 2000 a 8000.
  Si tu prvý raz, takže s úsmevom. Odpovedal si na otázku starú 2 roky.

  P.s. Vzdy pri otázke aj odpovedi máš dátum , kedy bola otázka zadaná a kedy bol poslaný príspevok.

  KPZ z r.2004 a návrh na vklad do katastra

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.