Zavrieť

Porady

Vysielanie zamestnancov, Holandsko - 183 dni

Milí poradcovia,
prosím o radu pri vysielaní zamestnancov konkrétne do Holandska. Naša firma sídli na Slovensku, E101 máme pre všetkých vyslaných zamestnancov vybavené na príslušnej Sociálnej poisťovni.
Viete mi poradiť aké sú naše daňové povinnosti v prípade prekročenia 183 kalendárnych dní v Holandsku?
Vopred srdečná vďaka.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa bodov

  hanelie je offline (nepripojený) hanelie

  sprievodca CR Rakúsko, hanelie
  http://hnonline.sk/attachment.php/13...o_zdanenia.htm

  pozri tu: http://www.etrend.sk/osobne-financie...ake/69388.html


  a ešte info: zdroj: financnik.sk

  I. Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti

  Slovenská republika k dnešnému dňu uzatvorila približne 60 zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej iba Zmluvy). Pri zdaňovaní mzdy slovenského zamestnanca vyslaného do zahraničia bude slovenský zamestnávateľ postupovať nielen podľa paragrafu 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej iba ZDP), ale aj podľa článku „Príjmy zo závislej činnosti“ príslušnej Zmluvy. Tento článok Zmluvy zvyčajne ustanovuje, že príjmy slovenského daňového rezidenta zo závislej činnosti vykonávanej v štáte vyslania môžu byť zdaňované v tomto štáte. Iba v prípade, ak sú kumulatívne splnené nasledujúce tri podmienky, bude mzda zamestnanca vyslaného do zahraničia zdaňovaná len v Slovenskej republike.

  Ak si ako príklad zoberieme Zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenú medzi Slovenskou a Českou republikou, sú tieto podmienky podľa článku 14 „Príjmy zo závislej činnosti“ slovenskočeskej Zmluvy nasledovné:

  1. Vyslaný zamestnanec je zamestnaný v Českej republike počas jedného obdobia alebo viacerých období nepresahujúcich v úhrne 183 dní v akomkoľvek dvanásťmesačnom období, ktoré sa začína alebo končí v príslušnom daňovom roku a

  2. odmeny sú tomuto zamestnancovi vyplácané zamestnávateľom alebo v mene zamestnávateľa, ktorý nie je rezidentom Českej republiky a

  3. odmeny nejdú na ťarchu stálej prevádzkarne, ktorú má slovenský zamestnávateľ v Českej republike.

  Ak je jedna z vyššie uvedených podmienok porušená, bude mzda zamestnanca podliehať zdaneniu v štáte vyslania, v tomto konkrétnom prípade v Českej republike.

  Dôležité je pozastaviť sa nad výpočtom vyššie uvedených 183 dní. Podľa článku 14 odsek 3 slovensko-českej Zmluvy sa do týchto dní počítajú nielen dni fyzickej prítomnosti vrátane dní príchodov a odchodov do a z Českej republiky, ale aj dni strávené mimo Českej republiky (soboty, nedele, štátne sviatky, dovolenky a služobné cesty priamo spojené s týmto vyslaním), ak po ich uplynutí zamestnanec pokračoval vo výkone práce v Českej republike.

  Zamestnávateľ je definovaný ako osoba, ktorá má právo na vykonanú prácu a ktorá nesie zodpovednosť a riziko spojené s vykonávaním práce. Z toho vyplýva, že nie je možné chápať zamestnávateľa pre účely Zmluvy iba v zmysle Zákonníka práce, ale širšie. Rovnako pri počítaní dní strávených v Českej republike je nutné brať do úvahy aj dni strávené mimo Českej republiky, ak súvisia s vyslaním.
  V tejto súvislosti nemožno opomenúť medzinárodný prenájom pracovnej sily. Ako je uvedené vyššie, podľa definície zamestnávateľa v zmysle slovensko-českej Zmluvy a podľa definície v ZDP v Českej a Slovenskej republike sa za zamestnávateľa považuje aj ekonomický zamestnávateľ (užívateľ) pracovnej sily, pre ktorého zamestnanci slovenského subjektu vykonávajú prácu podľa jeho príkazov. V takomto prípade je mzda vyslaných zamestnancov zdaniteľná v Českej republike od prvého dňa výkonu ich práce a daň z príjmu zo závislej činnosti bude zrážať a odvádzať český užívateľ pracovnej sily.

  Rovnako ak by vznikla zamestnávateľovi v Českej republike stála prevádzkareň, podliehajú mzdy zamestnancov – slovenských daňových rezidentov zdaneniu v Českej republike od prvého dňa výkonu práce. Ak by zamestnávateľovi nevznikla stála prevádzkareň (najčastejšie v prípade staveniska alebo stavebných, montážnych či inštalačných projektov), ale zamestnanec by strávil v Českej republike viac ako 183 dní (vrátane dní súvisiacich strávených mimo Českej republiky), jeho mzda sa bude zdaňovať v Českej republike. Slovenský zamestnávateľ bude platiteľom dane zo závislej činnosti v Českej republike a nebude mať naopak v súlade s § 35 ZDP povinnosť odvádzať preddavky na daň z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti v Slovenskej republike.
  Naposledy upravil hanelie : 12.11.08 at 08:18

  Vysielanie zamestnancov, Holandsko - 183 dni

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.