Zavrieť

Porady

Úprava prenajatého priestoru

Prosím o radu.

Vzali sme do prenájmu holopriestor, ktorý si na vlastné náklady musíme upraviť do prevádzky schopnej činnosti. Táto úprava bude dosť fanančne náročná ( asi 100.000 Sk ). Ako zaúčtovať nákup materiálu, prevažne stavebného ( elektrika, sadrokarton, ....), môže to byť daňovo uznaný výdavok, alebo ide o technické zhodnotenie. Díky
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  Prikladám Vám zopár bodov z NZ, kt. by nemali v NZ chýbať, sú i na ochranu nájomcu, ako i prenajímateľa:

  - Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má prenajímateľ v zmysle bodu ...... zmluvy vykonať a umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv. Zároveň sa nájomca zaväzuje spolupracovať s povereným pracovníkom prenajímateľa pri nahlasovaní opráv, spolupôsobiť pri ich odstraňovaní a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá vznikla nesplnením tejto povinnosti.

  - Drobné opravy, bežnú údržbu a servisnú činnosť si zabezpečí nájomca na vlastný náklad. Zároveň sa nájomca zaväzuje uhradiť náklady spôsobené neprimeraným užívaním prenajatých nebytových priestorov s príslušenstvom. Pod pojmom náklady spojené s drobnými opravami a obvyklou údržbou sa rozumie:
  a) drobnými opravami súvisiacimi s udržiavaním nehnuteľnosti je výmena drobných súčiastok a jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia do hodnoty .....,- Sk za každý kus, po uplynutí záruk na vybudovanom objekte prenajímateľa,
  b) náklady spojené s obvyklým udržiavaním nehnuteľnosti sú náklady na práce, ktoré sa obvykle vykonávajú pri dlhšom užívaní, napr. maľovanie, deratizácia, a pod.

  - Stavebné úpravy, úpravy rozvodov elektriny, vody, rozvodu tepla a telefónov, zmeny a úpravy na predmete zmluvy, alebo ktorejkoľvek jeho časti môže nájomca vykonávať len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa. Prenajímateľ sa zaväzuje vyjadriť najneskôr do .....pracovných dní odo dňa obdržania požiadavky stavebných úprav. V prípade neobdržania písomného vyjadrenia prenajímateľa v danom termíne, považujú sa stavebné úpravy za schválené.

  - Ak na základe súhlasu prenajímateľa v zmysle bodu ... Zmluvy vykoná nájomca stavebné úpravy majúce charakter technického zhodnotenia objektu, je oprávnený hodnotu tohto zhodnotenia účtovne viesť a odpisovať.

  andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

  andrej_rv
  Podľa mňa tieto úpravy nemožno posudzovať ako daňovo uznaný výdavok ale ako technické zhodnotenie prenajatého majetku. Môžete ho odpisovať, ak budú splnené podmienky stabovené v § 24 ods. 2 ZDP - najmä písomný súhlas prenajímateľa s odpisovaním tohoto technického zhodnotenia a vyhlásenie, že TZ nezvyšuje vstupnú cenu u prenajímateľa. Ak sú splnené podmienky, vykonané TZ sa v zmysle § 22 ods. 6 písm. d) ZDP zaradí ako iný majetok a bude odpisovať v rovnakej odpisovej skupine ako zhodnocovaný majetok (holopriestor).
  Vhodné je zmluvne ošetriť aj vysporiadanie zostatkovej ceny TZ v prípade ukončenia nájmu pred úplným odpísaním TZ.

  durisovad je offline (nepripojený) durisovad

  uctovnicka na dochodku durisovad
  Ja som mala pred casom podobny pripad. Riesili sme to tak, ze sme sa s majitelom dohodli na uhrade najomneho za rok vopred a on za tie peniaze potrebne upravy urobil. Odpisoval to sam.

  Heni je offline (nepripojený) Heni

  Heni
  prípadne úpravy vykonať a "započítať" to s nájomným, myslím tak, že ak je nájomné napr. 50.000 mesačne, a úpravy boli v hodnote 100.000, tak platiť až od 3.-tej splátky (platby) nájomného...

  ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

  Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac ondrejvla
  Tiež som mala podobný prípad, prenajatý holopriestor, po celý čas, kým sa účtovali úpravy, prerábky-voda,elektrina a iné, som účtovala platby na účet 042, po ukončení , resp.dokončení prevádzkových priestorov som zaúčtovala ma účet 021 a odpisujem, jednalo sa o čiastku 125 tis.Sk, prevádzka 2 kancelárie. V zmluve mám samozrejme stanovené-súhlas od prenajímateľa, po dobu 10 rokov neplatíme nájomné, s tým, že po ukončení nájmu budú tieto priestory uvoľnené a prenajímateľ nebude požadovať žiadnu platbu ale i zhodnotený holopriestor zostáva prenajímateľovi upravený, bez toho, aby firma požadovala za svoje náklady nejakú odplatu.
  Takže musíš mať najmä dobre ošetrenú zmluvu.

  durisovad je offline (nepripojený) durisovad

  uctovnicka na dochodku durisovad
  Aj toto ne dobre riesenie, ale, tak ako hovori pani Vlasta, vsetko zavisi od dobre uzavretej zmluvy.

  JanaS. je offline (nepripojený) JanaS.

  na rodičovskej dovolenke a popri robim účtovníctvo ...viac JanaS.
  Spýtam sa aj ja, keď vidím tuto tému mame prenajatý priestor. s dodávateľom máme podpísanú zmluvu a to tak že, keď si priestory prerobíme samy že nám dajú lepšiu cenu teda nájom. Prvú prerábku mame vo faktúre s cenou 40 208,- sk dala som to do spotreby. ale asi to nieje správne? a druha faktúra je 83 315,-(montáž kaz. stropu, sadrokartón, svietidlo , maľovanie...) ma to ísť na 042? a potom zaradiť?

  KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

  audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
  JanaS. Pozri príspevok
  Spýtam sa aj ja, keď vidím tuto tému mame prenajatý priestor. s dodávateľom máme podpísanú zmluvu a to tak že, keď si priestory prerobíme samy že nám dajú lepšiu cenu teda nájom. Prvú prerábku mame vo faktúre s cenou 40 208,- sk dala som to do spotreby. ale asi to nie je správne? a druha faktúra je 83 315,-(montáž kaz. stropu, sadrokartón, svietidlo , maľovanie...) ma to ísť na 042? a potom zaradiť?
  ak tie prerábky boli v jednom roku, tak by som to spočítala a spolu odpisovala. Ovšem treba splniť podmienky - musí byť súhlas vlastníka, on si nesmie zvýšiť cenu a sám odpisovať.

  Lydka R je offline (nepripojený) Lydka R

  Večný optimista so zmyslom pre humor, ale aj prísny detailista obľubujúci matematiku a logiku. ...viac Lydka R
  JanaS. Pozri príspevok
  Spýtam sa aj ja, keď vidím tuto tému mame prenajatý priestor. s dodávateľom máme podpísanú zmluvu a to tak že, keď si priestory prerobíme samy že nám dajú lepšiu cenu teda nájom. Prvú prerábku mame vo faktúre s cenou 40 208,- sk dala som to do spotreby. ale asi to nieje správne? a druha faktúra je 83 315,-(montáž kaz. stropu, sadrokartón, svietidlo , maľovanie...) ma to ísť na 042? a potom zaradiť?
  Popozeraj niečo tu

  http://www.porada.sk/search.php?searchid=4524828

  Kathryn je offline (nepripojený) Kathryn

  Kathryn
  Súhlasím, že uvedené prerábky sú technickým zhodnotením. Čo však poviete na okná - výmena, podľa mňa to môžem dať priamo do daňových výdavkov. Alebo výmena kotla a príslušenstva v kotolni. Môže byť aj toto priamo v nákladoch ako daňový výdavok ? Oba prípady sú v hodnote vyššej ako 30 000 Sk. Vďaka za odpoveď.

  KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

  audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
  Kathryn Pozri príspevok
  Súhlasím, že uvedené prerábky sú technickým zhodnotením. Čo však poviete na okná - výmena, podľa mňa to môžem dať priamo do daňových výdavkov. Alebo výmena kotla a príslušenstva v kotolni. Môže byť aj toto priamo v nákladoch ako daňový výdavok ? Oba prípady sú v hodnote vyššej ako 30 000 Sk. Vďaka za odpoveď.
  výmena okien ako aj kotla sa považuje za opravu bez ohľadu na výšku ceny.
  Sú daňovým výdavkom.
  ALE
  v zmysle ZDP sú súčasne zdaniteľným príjmom prenajímateľa.
  citujem (aj keď opakovane - už som to tu zverejnila viackrát)
  §17
  (22) Súčasťou základu dane je aj nepeňažný príjem prenajímateľa, ktorý je vlastníkom prenajatej veci, a to vo výške výdavkov vynaložených nájomcom, po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa, na technické zhodnotenie tejto veci nad rámec povinností dohodnutých v nájomnej zmluve a neuhradených prenajímateľom, a to v zdaňovacom období, v ktorom
  a) bolo technické zhodnotenie uvedené do užívania, ak o hodnotu technického zhodnotenia vlastník zvýšil vstupnú (zostatkovú) cenu tohto majetku,
  b) došlo k skončeniu nájmu; nepeňažný príjem sa určí vo výške zostatkovej ceny, ktorú by malo technické zhodnotenie pri použití rovnomerného odpisovania (§ 27).

  (23) Nepeňažným príjmom prenajímateľa sú aj výdavky vynaložené nájomcom na opravy prenajatého hmotného majetku zahrnuté do daňových výdavkov nájomcu nad rámec povinností nájomcu dohodnutých v nájomnej zmluve. 80)
  ............
  odst. 22 sa týka prípadu, ak budete výdavky odpisovať ako TZ prenajatej veci.

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  Ten kotol môže trošku miasť.

  Ak ste vymenili kotol na pevné palivo, za kotol s pevným palivom, ide o opravu.
  Ak ste však vymenili kotol z pevného paliva na plynový, ide o TZ.
  Ak ste menili plynový kotol za kotol napr. na pelety, alebo podobný kotol na tieto ekologické palivá, ide tiež o TZ.

  JanaS. je offline (nepripojený) JanaS.

  na rodičovskej dovolenke a popri robim účtovníctvo ...viac JanaS.
  a keď to budem teda odpisovať a dajme tomu, že po 6 rokov skonči nájomná zmluva ten majetok musím vyradiť nič iné k tomu nebude treba?

  JanaS. je offline (nepripojený) JanaS.

  na rodičovskej dovolenke a popri robim účtovníctvo ...viac JanaS.
  a tieto prestavby holopriestorov je vlastne budova.teda v odpisovej skupine 4? dakujem

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.