Zavrieť

Porady

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Máme zaregistrované SVB. Je nás 32 bytov a sami si robíme správu. Máme vlastnú kotoľnu. Má Spoločenstvo uzavrieť zmluvu s jednotlivými vlastníkmi bytov o dodávke tepla a teplej vody, alebo keď sme všetci podpísali Zmluvu o spoločenstve, kde sa SVB zaviazalo dodávkou, majiteľ bytu sa zaviazal platbou?
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor Jana Acsová
Ak je v predmete činnosti zmluvy o spoločenstve zabezpečenie všetkých súvisiacich dodávok (elektrika, plyn, voda, smeti atď.), tak dodávka je jednotlivým vlastníkom poskytovaná v zmysle tejto zmluvy a netreba ďalšie.
Treba si ešte pozrieť zákon 637/2004 ktorým sa menil a doplnil zákon 182/1993 o vlastnítve bytov a nebytových priestorov. Určite sú tam uvedené potrebné súvislosti. Ešte som sa nestretla so spoločenstvom, ktoré by nemalo zmluvu o výkone správy, ale ak je to možné riešiť v zmluve o spoločenstve, tak potom stačí tá. Over si to v spomínaných zákonoch napr. na www.zbierka.sk
Moja rada je bez záruk.

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.