Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
danovy bonus

Daňový bonus za rok 2007 a pre rok 2008 v kocke

Zmena životného minima k 1.7.2007 a z toho vyplývajúce dôsledky

Zoznam veličín používaných v mzdovom účtovníctve - rok 2007

Daňový bonus - SZČO v zisku

Daňový bonus - časť roka si nárokuje otec, časť roka matka

Daňový bonus - cudzinec

Daňový bonus - zamestnanec mal aj príjem na základe príkaznej zmluvy

Daňový bonus - cudzinec, trvalý pobyt na Slovensku, dieťa sa narodilo v cudzine

Zákon o dani z príjmov, § 38 Ročné zúčtovanie

Zákon o dani z príjmov, § 37 Spôsob preukazovania nároku na zníženie základu dane...

Zákon o dani z príjmov, § 35 Vyberanie a platenie preddavkov na daň...zo záv. čin.

Od 1.1.2007 sa zjednodušujú daňové tlačivá

Daňový bonus - spoločník, konateľ s.r.o.

Daňový bonus - zamestnanec bol celý mesiac PN

Daňový bonus - cudzinec, trvalý pobyt na Slovensku

Daňový bonus - rozvedené manželstvo (bývalí manželia žijú spolu)

Daňový bonus - deti z prvého manželstva

Daňový bonus - SZČO

Daňový bonus - manželka a jej dieťa z prvého manželstva

Daňový bonus - družka a jej dieťa

Daňový bonus - výška sumy

Daňový bonus - narodenie dieťaťa

Daňový bonus - externé štúdium

Daňový bonus - štúdium na druhej vysokej škole

Môže si rodič uplatniť daňový bonus na dieťa ktoré si uplatňuje nezdaniteľnú čiastku?

Zoznam veličín používaných v mzdovom účtovníctve - rok 2006
Strana 3 z 3 PrváPrvá 123

[ Populárne značky ]