Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
doplnkove dochodkove sporenie

Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

RZD 2020 - NČ príspevky na DDS

Platí sa daň a odvody z príspevkov na dopl. dôch. sporenie hradených zo soc.fondu?

Nezdaniteľná časť základu dane príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za rok 2014

Zmeny v zákone o dani z príjmov k 1.1.2014/1.2.2014

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2014

Nezdaniteľná časť na príspevky na DDS - príspevky neskoro priradené na účet v DDS

Kedy daňovník nedodrží podmienky na uplatnenie nezdanit.časti - príspevky na DDS?

Platia sa odvody na sociálne poistenie z príspevkov zamestnávateľa na DDS?

Nezdaniteľná časť na príspevky na DDS

[ Populárne značky ]