Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
mladistvy zamestnanec

Zákonník práce, § 173 Aké práce môžu vykonávať mladiství zamestnanci

Zákonník práce, § 176 Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci

Zákonník práce, § 224 Dohody - povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

Zákonník práce, § 175 Práce zakázané mladistvým zamestnancom

Zákonník práce, § 174 Zákaz práce nadčas, práce v noci a pracovnej pohotovosti

Zákonník práce, § 172 Mladistvý zamestnanec - ukončenie pracovného pomeru

Zákonník práce, § 171 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov

[ Populárne značky ]