Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
nahrada prijmu pripn

Náhrada príjmu pri PN a nemocenské - zmeny k 1.1.2013

Zákon o náhrade príjmu pri PN, §8 Výška náhrady príjmu

Zmeny v zákone o náhrade príjmu pri DPN k 1.11.2013/1.1.2014

Náhrada príjmu pri DPN od 1.1.2011

Zákon o náhrade príjmu pri PN, §8 ods.4 Rozhodujúce obdobie

Výpočet denného vymeriavacieho základu zamestnancov - dôchodcov

Náhrada príjmu - poskytovanie zamestnancovi, poberateľovi dôchodku

Zákon o náhrade príjmu pri PN, §11 Premlčanie nároku

Zákon o náhrade príjmu pri PN, §10 Vyplácanie náhrady príjmu

Zákon o náhrade príjmu pri PN, §9 ods.2 a ods.4 Kontrola liečebného režimu

Zákon o náhrade príjmu pri PN, § 9 ods.1 a ods.2 Uplatňovanie nároku

Zákon o náhrade príjmu pri PN, §7 Poskytovanie náhrady príjmu

Zákon o náhrade príjmu pri PN, §5 Vylúčenie nároku na náhradu príjmu

Zákon o náhrade príjmu pri PN, §4 Podmienky nároku

Náhrada príjmu pri PN - maximálny DVZ

Zákon o náhrade príjmu pri PN, §1 predmet zákona

[ Populárne značky ]