Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
rocne zuctovanie dane

Nezdaniteľná časť základu dane dobrovoľné príspevky na II. pilier za rok 2013

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2013

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2013

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2012

Potvrdenie o príjmoch na daňové účely - zrušenie druhej časti

Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2012

Nezdaniteľná časť na príspevky na DDS - príspevky neskoro priradené na účet v DDS

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2012 (tlačivo)

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela za rok 2012

Daňové priznanie a ročné zúčtovanie dane za rok 2012

Zamestnanecká prémia za rok 2012

Pozvánka na konzultačné semináre (pre predplatiteľov DRAK-a zdarma)

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2012

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2012

Seminár k novinkám v legislatíve + RZD v Poprade a na Orave

Ročné zúčtovanie dane za rok 2012 - kde čo nájdete?

Ročné zúčtovanie dane - kedy oň zamestnanec nemôže požiadať

Ročné zúčtovanie a príjmy z prenájmu nehnuteľnosti

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2011

Ročné zúčtovanie a príjmy zdanené daňou vyberanou zrážkou (§ 43 ZDP)

Ročné zúčtovanie a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

Ročné zúčtovanie a príjmy od dane oslobodené

Vrátenie dane na konci roka – uplatnenie § 11 ZDP alebo uplatnenie § 46 ZDP

Ročné zúčtovanie a nepeňažné príjmy zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie a podnikanie (príjmy podľa § 6 ZDP)

Povinnosť podania daňového priznania zamestnancom (§ 32 ZDP) za r.2011

Tabuľka vybraných najčastejších kombinácií príjmov a ročné zúčtovanie

Ročné zúčtovanie dane pre zamestnanca, ktorý bol časť roka nezamestnaný

Dodatočné daňové priznanie - dôchodca, zamestnávateľ mu urobil ročné zúčtovanie dane

Daňové priznanie
Strana 3 z 6 PrváPrvá 123456 PoslednáPosledná

[ Populárne značky ]