Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
rocne zuctovanie dane

Žiadosť o ročné zúčtovanie za rok 2006 podľa § 38 zákona č.595/2003 Z.z.

Tlačivá daňových priznaní za rok 2006 sú už na svete

Ročné zúčtovanie dane - preplatok z ročného zúčtovania poistného

Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane"

Ročné zúčtovanie dane/daňové priznanie dôchodcu, ktorý mal príjmy len zo záv.činnosti

Ročné zúčtovanie dane - je povinnosť oň požiadať?

Kam máme v "Potvrdení o príjme" zaradiť preplatok zamestnanca z RZZP?

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzatvorení r.2006 z pohľadu zákona o dani z príjmov

Ročné zúčtovanie dane - zamestnávateľ zanikol

Nedoplatok pri ročnom zúčtovaní dane nižší ako 100 Sk

Zákon o dani z príjmov, § 40 Povinnosti zamestnávateľa

Zákon o dani z príjmov, § 39 Povinnosti zamestnávateľa

Ročné zúčtovanie dane zamestnanca, ktorý mal aj príjmy z prenájmu

Zákon o dani z príjmov, § 38 Ročné zúčtovanie

Zákon o dani z príjmov, § 37 Spôsob preukazovania nároku na zníženie základu dane...

Možno urobiť ročné zúčtovanie dane zamestnancovi, ktorý mal preplatok z RZZP?

Preplatok z RZZP už nepatrí medzi ostatné príjmy. A to už za rok 2006!
Strana 6 z 6 PrváPrvá 123456

[ Populárne značky ]