Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
socialne poistenie

Zákon o sociálnom poistení, § 139 Rozhodujúce obdobie na určenie VZ

Zákon o sociálnom poistení, § 138 Vymeriavací základ dobrovoľne poistenej osoby

Vymeriavací základ SZČO na sociálne poistenie pri ukončení podnikania

Vymeriavací základ SZČO na sociálne poistenie pri prerušení poistenia

Vymeriavací základ SZČO na sociálne poistenie

Zákon o sociálnom poistení, § 139a VZ pri neplatne skončenom pracovnom pomere

Zákon o sociálnom poistení, § 138 Vymeriavací základ zamestnanca

Denný vymeriavací základ zamestnanca - dôchodcu, pri výpočte náhrady príjmu pri PN

Má zamestnanec - dôchodca, nárok na úrazový príplatok?

Tehotná SZČO nemá nárok na materské. Je PN, dokedy má nárok na nemocenské?

Zoznam veličín používaných v mzdovom účtovníctve - rok 2006

Denný vymeriavací základ - maximum

Minimálny VZ na úrazové a garančné poistenie v prípade dohody o vykonaní práce

Povinné poistenie SZČO v Sociálnej poisťovni

Dôchodcovia a sociálne poistenie po 1.8.2006

Zákon o sociálnom poistení, § 28 a 29 Právne úkony a počítanie lehôt

Zákon o sociálnom poistení, § 27 Spôsobilosť fyzickej osoby...

Zákon o sociálnom poistení, § 26 Prerušenie povinného...poistenia

Zákon o sociálnom poistení, § 25 Vznik a zánik garančného poistenia

Zákon o sociálnom poistení, § 24 Vznik a zánik úrazového poistenia

Zákon o sociálnom poistení, § 23 Vznik a zánik poistenia dobrovoľne poistenej osoby

Zákon o sociálnom poistení, § 22 Vznik a zánik povinného dôch. poistenia iných osôb

Zákon o sociálnom poistení, § 21 Vznik a zánik povinného...poistenia...SZČO

Zákon o sociálnom poistení, § 20 Vznik a zánik povinného...poistenia...zamestnanca

Garančné poistenie - platí ho nezisková organizácia?

Garančné poistenie - platí ho materská škola?

Zákon o sociálnom poistení, § 18 Osobný rozsah garančného poistenia

Musí dobrovoľne nemocensky poistená osoba platiť aj poistné na dôchodkové poistenie?

Zákon o sociálnom poistení, § 14 Osobný rozsah dôchodkového poistenia

Započítava sa do príjmov SZČO pre povinné poistenie aj príjem z prenájmu?
Strana 10 z 11 PrváPrvá 1234567891011 PoslednáPosledná

[ Populárne značky ]