Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
socialne poistenie

Zamestnanec na PN má príjem. Platí poistné na zdravotné poistenie?

Ako sa SZČO vyhne odvodom do Sociálnej poisťovne?

Autorské honoráre od 1.1.2016, oznamovanie, SP, ZP

Zamestnanci s nepravidelným príjmom - prihlasovanie a vykazovanie

Novely "mzdárskych" zákonov k 1.1.2016

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015 schválená

Zmeny v Zákonníku práce a sociálnom poistení od 1.7.2014

Invalidný dôchodok priznaný podľa zákona č.121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení.

SZČO a sociálne poistenie od 1.7.2015

Poistné člena a zapisovateľa volebnej komisie

Zákon o sociálnom poistení, § 60 Obdobie dôchodkového poistenia

Zamestnankyňa chce zostať do rodičovskej dovolenke doma s dieťaťom

Minimálny vymeriavací základ v roku 2015

Otec na materskej - oznamovanie zamestnávateľa

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

Doktorandi - aké platia dane a odvody z doktorandského štipendia

Nový Registračný list FO (Sociálna poisťovňa) od 1.11.2013

Bude sa od 1.1.2015 zavádzať ročné zúčtovanie v sociálnom poistení?

SZČO podniká popri zamestnaní a sociálne poistenie

Otec na materskej

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2008 - test

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.7.2014

Zmeny v SP od 1.3.2012

Autori a umelci - daň z príjmov a odvody

Ako získa dobrovoľne nem. poistený čo najvyššie dávky pri čo najmenšom poistnom?

Vymeriavací základ SZČO na sociálne poistenie pri práceneschopnosti

Odvody SZČO aktuálne - od januára 2013

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2014

Odvody SZČO do SP a ZP od 1.1.2013

Zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných (video)
Strana 3 z 11 PrváPrvá 1234567891011 PoslednáPosledná

[ Populárne značky ]