Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
vypoved

Zákonník práce, § 76 Odstupné

Zákonník práce, § 62 Výpovedná doba

Zákonník práce, § 68 Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľ

Zákonník práce, § 71 Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

Zákonník práce, § 73 Hromadné prepúšťanie

Zákonník práce, § 63 Výpoveď daná zamestnávateľom

Zákonník práce, § 69 Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnanec

Dočasné pridelenie po 1.3.2015 - pracovné zmluvy a dohody o dočasnom pridelení

Zákonník práce, § 172 Mladistvý zamestnanec - ukončenie pracovného pomeru

Zákonník práce, § 252a Prechodné ustanovenia (1.7.2003)

Zákonník práce, § 70 Okamžité skončenie pracovného pomeru obsah a forma

Zákonník práce, § 67 Výpoveď daná zamestnancom

Zákonník práce, § 64 Zákaz výpovede

Zákonník práce, § 61 Výpoveď

[ Populárne značky ]