Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
zamestnanec

Sumy stravného sa od 1. septembra 2012 zvyšujú

Zákonník práce, § 11 Zamestnanec

Ročné zúčtovanie dane - kedy oň zamestnanec nemôže požiadať

Zákonník práce, § 58b Uzatvorenie pracovného pomeru s užívateľským zamestnávateľom

Zákonník práce, § 58 Dočasné pridelenie

Zákonník práce, § 56 Lekárske vyšetrenie pred zmenou pracovných podmienok/preradením

Zákonník práce, § 52a Zamestnanec vykonávajúci duchovenskú činnosť

Zákonník práce, § 50 Viac pracovných pomerov súčasne

Zákonník práce, § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru

Zamestnankyňa na materskej má príjem. Platí poistné na zdravotné poistenie?

Zákonník práce, § 191 Právo zamestnávateľa požadovať od zamestnanca náhradu škody

Zákonník práce, § 189 Náhrada škody pri schodku, strate zverených predmetov...

Zákonník práce, § 188 Cena veci pri určení škody na veci

Zákonník práce, § 187 Pomerná časť náhrady škody podľa miery zavinenia

Zákonník práce, § 186 Rozsah a spôsob náhrady škody

Zákonník práce, § 185 Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov

Zákonník práce, § 184 Inventarizácia pri dohode o hmotnej zodpovednosti

Zákonník práce, § 183 Zánik dohody o hmotnej zodpovednosti

Zákonník práce, § 182 Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách

Zákonník práce, § 181 Zodpovednosť zamestnanca, ktorý nezakročil pri hroziacej škode

Zákonník práce, § 180 Zodpovednosť za škodu zamestnanca s duševnou chorobou

Zákonník práce, § 179 Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu

Zákonník práce, § 178 Predchádzanie škodám - povinnosti zamestnanca

Zákonník práce, § 175 Práce zakázané mladistvým zamestnancom

Zákonník práce, § 174 Zákaz práce nadčas, práce v noci a pracovnej pohotovosti

Zákonník práce, § 172 Mladistvý zamestnanec - ukončenie pracovného pomeru

Zákonník práce, § 171 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov

Zákonník práce, § 170 Prestávky na dojčenie

Zákonník práce, § 165 Úprava pracovného času (zamestnanec starajúci sa ...)

Zákonník práce, § 162 Úprava pracovných podmienok tehotných žien
Strana 5 z 16 PrváPrvá 123456789101112131415 ... PoslednáPosledná

[ Populárne značky ]