Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
zrazky

Poradie zrážok a výška zrážky pri viacerých exekúciách

Zrážky zo mzdy

Zrážky zo mzdy, exekúcie

Výška zrážky - tretinový systém

Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok zo mzdy

Vyživované osoby pre exekučné zrážky

Exekučné zrážky pri viacerých platiteľoch mzdy

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a zamestnávateľ

Čistá mzda pre exekučné zrážky

Výpočet 2 exekúcií - výživné+neprednostná pohľadávka

Zákonník práce, § 131 Zrážky zo mzdy a poradie zrážok

Ako rozoznať perdnostnú a neprednostnú pohľadávku

[ Populárne značky ]