Zavrieť

Porady

23 0
Živnostenský zákon od 01.01.2015 (10.01.06)
Živnostenský zákon ZÁKON 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) Aktuálne znenie zákona o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) po novele 399/2014....
21 0
Živnostenský zákon od 1.1.2009 do 26.5.2009 (10.01.06)
<center> Živnostenský zákon Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie ZÁKON 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) Aktuálne znenie zákona o živnostenskom ...

...není niektorých zákonov v znení neskor- ších predpisov§ 15 zákona č. 90/1998 Z. z. 49. Verejné obstarávanie preukaz o odbornej spôsobilosti § 126 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom...
21 0
Živnostenský zákon od 27.5.2009 do 30.11.2009 (10.01.06)
<center> Živnostenský zákon Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie ZÁKON 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) Aktuálne znenie zákona o živnostensko...

...není niektorých zákonov v znení neskor- ších predpisov§ 15 zákona č. 90/1998 Z. z. 49. Verejné obstarávanie preukaz o odbornej spôsobilosti § 126 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom...
21 0
Živnostenský zákon od 1.12.2009 do 31.5.2010 (10.01.06)
<center> Živnostenský zákon Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie ZÁKON 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) Aktuálne znenie zákona o živnostenskom...

...není niektorých zákonov v znení neskor- ších predpisov§ 15 zákona č. 90/1998 Z. z. 49. Verejné obstarávanie preukaz o odbornej spôsobilosti § 126 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom...
21 0
Živnostenský zákon od 01.06.2010 do 30.12.2010 (10.01.06)
<center> Živnostenský zákon Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie ZÁKON 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) Aktuálne znenie zákona o živnostenskom...

...oplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 15 zákona č. 90/1998 Z. z. 60. Verejné obstarávanie - preukaz o odbornej spôsobilosti § 126 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejn...
21 0
Živnostenský zákon od 31.12.2010 do 31.07.2011 (10.01.06)
<center> Živnostenský zákon Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie ZÁKON 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) Aktuálne znenie zákona o živnostenskom...

...oplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 15 zákona č. 90/1998 Z. z. 60. Verejné obstarávanie - preukaz o odbornej spôsobilosti § 126 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejn...
21 0
Živnostenský zákon od 01.08.2011 do 30.11.2011 (10.01.06)
<center> Živnostenský zákon Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie ZÁKON 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) Aktuálne znenie zákona o živnostenskom...

...oplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 15 zákona č. 90/1998 Z. z. 60. Verejné obstarávanie - preukaz o odbornej spôsobilosti § 126 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejn...
21 0
Živnostenský zákon od 01.12.2011 do 31.12.2011 (10.01.06)
<center> Živnostenský zákon Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie ZÁKON 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) Aktuálne znenie zákona o živnostenskom...

...oplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 15 zákona č. 90/1998 Z. z. 60. Verejné obstarávanie - preukaz o odbornej spôsobilosti § 126 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejn...
8 0
Zákon o inšpekcií práce - komentár DRAK (10.11.12)
§ 1 Podľa čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky majú zamestnanci právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Podľa čl. 51 je možné domáhať sa uvedených práv len v medziach zákonov, ktoré tie...
6 2
Zákon o službách zamestnanosti od 01.05.2013 (09.03.06)
Zákon o službách zamestnanosti Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1.5.2013. História znenia zákona: 01.01.2012 až 31.12.2012 01.09.2011 až 31.12.2011 01.0...
6 0
Zákon o službách zamestnanosti od 01.01.2012 do 31.12.2012 (09.03.06)
Zákon o službách zamestnanosti Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1.1.2012 do 31.12.2012. História znenia zákona: 01.09.2011 až 31.12.2011 01.08.2011 až 3...
6 0
Zákon o službách zamestnanosti od 01.01.2013 do 30.04.2013 (09.03.06)
Zákon o službách zamestnanosti Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1.1.2013 do 30.4.2013. História znenia zákona: 01.01.2012 až 31.12.2012 01.09.2011 až 31...
5 0
Prerábka triedy (12.06.15)
Sme škola, musím uskutočniť VO, ak realizátor prerábky (osadí priečku, vymuruje dvere, zamuruje otvor), ak limity na stavebné práce sú rovné alebo väčšie ako 1000 a tovar je rovný alebo väčšie ako 100...
5 0
Zákon o službách zamestnanosti od 23.08.2008 do 31.12.2008 (09.03.06)
Zákon o službách zamestnanosti Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanostis účinnosťou od 23.08.2008. História znenia zákona: 01.08.2008 do 22.08.2008 01.07.2008 do 31.07.2008 01...
5 0
Zákon o službách zamestnanosti od 01.01.2009 do 28.02.2009 (09.03.06)
Zákon o službách zamestnanosti Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanostis účinnosťou od 01.01.2009 do 28.02.2009. História znenia zákona: 23.08.2008 do 31.12.2008 01.08.2008 do...
Sleduj témy Verejné obstarávanie
na hlavnej stránke Porada.sk