Zavrieť

Porady

1 0
Zaúčtovanie prijatého daru (napr. počítača) školou od občianskeho združenia (10.11.21)
Ako škola sme dostali dar (počítač v hodnote 500 EUR) od občianskeho združenia. Prosím, ako ho zaúčtujem do majetku ? Ak vôbec. Ako dar s nulovou hodnotou ? Treba ho zaúčtovať aj medzi náklady a výno...
1 0
Dotácia na nájom na prelome účtovných období (15.03.21)
Ako prosím účtujete dotáciu na nájom z pohľadu prenajímateľa, ak bola dotácia poskytnutá v roku 2021 za obdobie 10-12/2020 . Faktúry za sťažené obdobie 10-12/2020 nájomca úplne uhradil, alebo čiastočn...
1 0
DP FO SZČO - podvojné účtovníctvo - r. 116 a následne r. 135 áno či nie?? (27.03.21)
Dobrý deň, prosím o odsúhlasenie poprípade usmernenie. SZČO príjmy len zo živnosti na SR, vedie podvojné účtovníctvo. Čiastkový základ dane 6.933,54 eur - 4.414.20 eur NČZD na daňovníka = ZD daňovníka...
1 0
Dotácia na účte 384 - časť dotácie, ktorá sa zúčtuje do výnosov bežného roka za kratšie obdobie ako 12 mesiacov (23.02.21)
Pekný večer, spoločnosti bola v 12/2020 poskytnutá dotácia na obstaranie DHM, majetok bude obstaraný až v tomto roku. dotáciu na účte 384AE - výnosy budúcich období - tento účet bude v súvahe vykazova...
1 0
účtovanie predaja výrobkov cez Amazon (18.10.17)
Má tu niekto skúsenosť s účtovaním predaja cez Amazon? konkrétnejšie sa jedná o situáciu keď s.r.o. neplatca DPH predáva svoje výrobky prostredníctvom Amazonu. Výrobky zasiela na sklad Amazonu do USA....
1 0
Opatrenie 3B výška tržby (21.01.21)
vstupujú výnosy zo zákazkovej výroby účtované v rámci uzávierkových operácií interným dokladom 316/606 do tržieb v súvislosti s príspevkami pre podnikateľov prvá pomoc plus
1 0
Opatrenie č. 2 - posudzovanie príjmu (22.12.20)
Považujú sa iné dotácie (napr. dotácia poľnohospodára, dotácia z úradu práce na podporu zamestnávania) za príjem pri výpočte k opatreniu č.2? V manuáli je písané, že sa tržbou rozumejú výnosy podľa...
1 0
Zakon o vodach - nakladanie s odpadovymi vodami (14.12.20)
0 odpovedí Otázka od cavabcici Právo Pokuty Výnosy
Riesim taku vec, ci je moze prijat obcou VZN ... ktore by prikazovalo obyvatelom povinnost dokladovat obci nakladanie s odpadovymi vodami (kazdy obcan by musel raz za urcite obodbie sam od seba prinie...

... 100 eur, (3) Priestupky podľa a) odseku 1 písm. c), f), g), h), i) a m) prejednáva obec, (5) Výnosy pokút uložených za priestupky podľa a) odseku 1 písm. c), f), g), h), i) a m) sú príjmom ro...
1 0
Posúdenie výšky tržieb na účely vypočítania poklesu tržieb v rámci Opatrenia 3B. (25.10.20)
Skúmam manuál k posúdeniu výpočtu tržieb v rámci Opatrenia 3B. Je tu uvedené, že ak vedieme podvojné účtovníctvo a sme platcami dph, tak údaje získané o výnosoch z účtovníctva sa posudzujú na základe ...
1 0
Príspevok opatrenie č. 2, JU, poistné plnenie započítať do tržieb? (27.05.20)
Pri porovnávaní tržieb kvôli príspevku som narazila na otázku, ktorú sa mi už dlhšie nedarí vyriešiť. V apríli 2019 sme okrem tržieb za služby dostali aj dosť vysoké poistné plnenie za ukradnuté auto ...
1 0
DP PO (24.03.20)
Ahoj, za dva roky, odkedy robím účtovníctvo som ešte nemala prípad, kedy firme vyšla strata. Preto sa chcem poradiť. Vyšla nám aj účtovná aj daňová strata.V DP vypĺňam výnosy, náklady, pripočítateľné ...
1 0
Je potrebné podať nulový súhrnný výkaz? (17.02.20)
Firma má povinnosť podávať mesačne súhrnný výkaz. V mesiaci január nemala firma žiadne výnosy . Chcela by som sa opýtať či je firma povinná podať nulový súhrnný výkaz? Ďakujem.
1 0
cestovna agentura a predané zajazdy v roku 2019 pre rok 2020 (18.01.20)
Dobrý den riešime dilemu cestovna agentura ktorá len sprostredkuvava zajazdy iných ck predala prostred. zmluvy o obstaraní zajazdu nejake zajazdy už pre rok 2020. Klient zaplatil len 50 percent napr...
1 0
Účet 325 alebo účet 379 ? (14.01.20)
Dobrý deň, prišiel nám dobropis - vyúčt.faktúra za elektrinu za odberné miesto, ktoré prenajímame. Zaúčtovala som ju do 1/2020 z pohľadu DPH. Znížila som náklady za rok 2019 ID. Nájomcovi sme vysta...
1 0
uctovanie betonarky (05.12.19)
Pekny vecer prajem, prosim o radu, ako účtujete vynosy z vyroby a predaja betonovej zmesi? na vystavenej fa mam tieto polozky: betonova zmes, rozbehova chemia, priplatok za nevytazenz m3 betonu a čer...
Sleduj témy Výnosy
na hlavnej stránke Porada.sk