Zavrieť

Porady

2 13
Ako postupovať pri písaní závetu vlastnou rukou ? (17.07.19)
Som vdovec. Dedičstvo po manželke je vysporiadané dedičským konaním. Mám 4 synov. Rozhodol som sa po mojej smrti prenechať závetom všetok môj hnuteľný i nehnuteľný majetok jednému zo synov. Dôvod je,...
1 0
znalecky posudok pravosti podpisov (26.03.19)
účastnik dedičského konania si dal vypracovať na svoje náklady znalecký posudok o pravosti podpisov sporného závetu. Učastnik dedičskeho konania si sám vyhladal a určil a zadal mu tuto požiadavku. ...
1 3
zaujatost notára (26.11.18)
som účastníkom dedičského konania,ktoré trvá 6 rokov.Rozsudkom súdu bol vyhláseny závet je neplatný.Súd nariadil notárovi ukončit konanie 2 krát čo notár neakceptuje pretože neplatnost závetu zapríči...
1 0
prenos zaväzku z dedičskeho konania (19.11.18)
Dobrý deň, Viaceré deti a jeden rodič zdedili okrem iných vecí aj pôdu. Tým aby celú vec zjednodušili (čo sa týka pôdy) prepisali každy svoj podiel na pôde na jedeneho z nich, - v tomto prípade na ...
1 24
ako riešiť budúce dedičstvo (17.11.18)
vznikla veľmi zložitá situácia ... rodičia by chceli napísať závet ale sestra ich prišla požiadať o pomoc . že je zadĺžená a potrebovala by aby jej rodičia pomohli tým aby založili byt na 20r. aby zob...
1 0
Relatívna neplatnosť závetu (23.10.18)
V priebehu dedičského konania sa našiel závet poručiteľa, kde odkázal nehnuteľnosť, príslušenstvo nehnuteľnosti, elektrospotrebiče, náradie, materiál, bližšie nešpecifikované rozsiahle zbierky rôznych...

...i. Podotýkam, že v závete, ktorý sa našiel, a je cca 18 rokov starý, je tiež tento dedič spomenutý. Závet sa našiel cca rok po rozhodnutí súdu, že na základe predloženia rodného listu je môj otec aj j...
2 0
Dedenie - Záveť (24.09.18)
Je nás 7 súrodencov, 5 a 2 nevlastné sestry po mame. Rodičia postavili rodinný dom na pozemku nevlastných sestier. Keď rodičia zomreli dedičské konanie prebehlo tak, že dom bol ponechaný najmladšiemu...
2 11
Závet a zrušenie závetu (18.07.18)
Dobrý deň, po otcovi prebehlo dedičské konanie bez závetu, sme 3 súrodenci. Mám podozrenie, že nejaký závet bol spísaný a potom aj zrušený pravdepodobne nie u notára ale u právnika. Nechcem aby bol...
1 7
Dve zavete (17.06.18)
Ak su napisane dve zavet rovnakeho znenia v ten isty den, ktora bude platna, ked v jednej je napisane, ze je neodvolatelna a nevyvratitelna a v druhej nie?Boli zaslane sudnemu pismoznalcovi, aby over...
1 0
Zriadenie zavete? (29.05.18)
Odporucate napisat zavet? Aby podla neho byt v OV starkej, v pripade smrti starkej , pripadol vylucne jej synovi, ( jedinemu potomkovi v rade,) a peniaze na sporiacom ucte starkej, boli odkazane len v...
1 3
Môžem dediť po nesvojprávnom príbuznom? (22.05.18)
Mám nesvojprávneho bratranca ktorý žije v DSS,bol závislý od alkoholu.Jeho mama zomrela,predtým ma požiadala aby som urobila to,čo ona nedokázala..aby som si ho vzala k sebe,bola jeho opatrovníkm a po...
1 4
Novoobjavený závet...vydedenie (07.04.18)
Dobrý deň. Po smrti môjho otca, keď ešte nestihlo prebehnúť dedičské konanie zomrela aj jeho žena (nebola to moja mama). V dedičskom konaní, ktoré prebehlo v roku 2016 a bolo zo zákona, som zdedil 1/4...
1 2
Dedičstvo, osobný bankrot dediča + súdny spor (18.03.18)
Nedávno zosnul môj ex-manžel. Sme presvedčení, že závet nezanechal. Ex-manžel spolu s dcérou mali pôžičku, ktorú ale prestali splácať. Dcéra žiadala o malý konkurz, pričom jeho prvá časť prebehla, no...
1 5
Záveť - v prospech jedného potomka, pochádzajúceho z 1. manželstva (04.03.18)
V roku 1994, ked už boli 9 rokov - môj otec s novou ženou manželia, sa robili prevody družstevných bytov do súkromných rúk. Polovica jej 3-trojizbového bytu sa stala aj otcovým. Macocha mi v týchto dň...
1 6
Notár a bezodkladná registrácia závetu (20.02.18)
S jednou známou spísala notárka závet, kde majetok poukázala iným dedičom ako podľa zákona. Mohla to urobiť, nemala neopomenuteľných dedičov. Spísala to s ňou v starobinci, kde ležala v ťažkom stave a...
Sleduj témy Závet
na hlavnej stránke Porada.sk