Zavrieť

Porady

Top otázky

viac

Nezodpovedané

viac

Najlepšie radia

5 2
Zaúčtovanie poštovného na prijatých a vystavených FA. (07.02.14)
Hľadala som odpoveľ ako správne účtovať poštovné na FA pri kúpe a predaji tovaru. Tu aj inde som našla veľa rôznych názorov, preto som sa opýtala finančnej správy a tu je odpoveď. Možno má niekto podo...

...n.p.), a toto poštovné na odberateľskej faktúre zaúčtuje oproti príslušnému účtu z účtovej triedy 3-Zúčtovacie vzťahy, napr. účet 315, prípadne účet 378, bez použitia účtu 518 (účtovný predpis pre pre...
Sleduj témy Zúčtovacie vzťahy
na hlavnej stránke Porada.sk