Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

všeličo (2011-2015)

 1. dunajské ramena pri Vojke nad Dunajom
 2. Dunajské ramena
 3. fotenie na HRANE
 4. ako sa tvoria ľadové sochy na Hrebienku
 5. Tatranský ľadový dom
 6. jeseň...... keď vonku prší
 7. prázdninová
 8. moja roľa.......... aj s mandolinkami (aby ich....)
 9. májová vegetácia bažín na ostrove Žitnom
 10. kaplnka
 11. zima v kocke
 12. Ľudia v Prielome Hornádu
 13. zimná galéria v Prielome Hornádu
 14. tatranský ľadový dom
 15. prvý sneh
 16. PB032858
 17. PB032853
 18. jeseň sa hlási
 19. Tatranská kalvária - jedenáste zastavenie
 20. decembrové hmly
 21. zjesenieva sa
 22. príjemný čas Vianoc všetkým praje Julián
 23. október v Tatrách
 24. október na podhorí
 25. Až na vrcholky hor.....
Showing photos 1 to 25 of 47