Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
3 0
Životné minimum od 1.7.2021 a dopad na vybrané mzdové veličiny DRAK (17.06.21)
Od 1.7.2021 sa mení výška životného minima. Je to dôležitý parameter v mzdovej učtárni, pretože od neho sú odvodené viaceré veličiny ako napr. daňový bonus, daňové úľavy, nepostihnuteľné sumy, ktoré m...
4 0
Vaše želania na vypracovanie otázok - pokračovanie (14.09.17)
Táto téma je pokračovaním siahodlhej témy http://www.porada.sk/t37548-vase-zelania-na-vypracovanie-otazok.html , ktorá už spôsobovala technické výpadky. Nové otázky môžete zadávať naďalej v tejto té...
25 0
Príspevok na rekreáciu podľa novely Zákonníka práce DRAK (28.10.18)
Dňa 23.10.2018 bola schválená novela zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len "novela zákona o podpore cestovného ruchu"), ktorou sa novelizoval aj Zá...
1 0
Dovolenka zamestnanca (Včera)
Ako vyrátať nárok zamestnanca na dovolenku, ak má nerovnomerne rozvrhnuty pracovný čas. Týždenný PC je 7,75h. Pracovná zmluva je na dobu určitú do 31.12.2021. Ďakujem
1 0
Cestovné náhrady - preddavok (Včera)
Ahojte, prosím je povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi preddavok na tuzemskú pracovnú cestu? Ak áno, podľa ktorého článku zákona o cestovných náhradách? Veľmi pekne ďakujem
1 0
z akého obdobia a ako sa vyráta priemerný mesačný zárobok (17.06.21)
na účely odstupného,ak pred ukončením PP bola PN v dľžke skoro rok a počas tejto doby došlo vo firme k zvýšeniu mzdy,keďže sa zvyšovala minimálka,a dostala som aj nejaké dodatočné odmeny......
1 0
spoločník, zároveň štatutár - dohoda a garančné poistenie (17.06.21)
Dobrý deň ak má spoločník 50%-ný a vyšší podiel “na majetku” spoločnosti a zároveň je štatutárom spoločnosti, nepodlieha garančnému poisteniu. Platí toto aj pre dohody? A ak sa jedná o jedno-osobovú...
13 0
Otec na materskej? DRAK (03.05.14)
Okrem matky dieťaťa môžu materské, ako jednu z dávok nemocenského poistenia, čerpať aj iné osoby. Stanovuje to § 49 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zmyslom tohto ustanovenia je najmä ...
1 0
Príspevok z prvej pomoci na mzdy zamestnancov za 12/2020 v JU stornujem interným dokladom až v roku 2021, kedy boli zamestnancom vyplatené ? (16.06.21)
Mzdy zamestnancov za 12/2020 vyplatené 31.01.2021. Príspevok na mzdy zamestnancov z prvej pomoci za 12/2020 pripísaný na účet v JU rok 2021 - zaúčtujem ako PNZD v roku 2021. Storno miezd za 12/2...
1 1
zamestnanec bol na očkovaní a doniesol potvrdenie o očkovaní nie orazenú priepstku (16.06.21)
zamestnanec bol na očkovaní a neorazil si priepustku ale priniesol potvrdenie o očkovaní,môžme mu to akceptovať a dať zaplatený paragraf?
1 1
Otec na MD a matka? (16.06.21)
Dobrý deň, matke končí MD, otec by chcel nastúpiť na MD. Tým pádom matka nemôže požiadať o RP (majú len 1 dieťa). Keďže je už nezamestnaná, musí sa ísť niekam evidovať? Po ukončení MD manžela by šl...
1 0
Doplatok do minimálnej mzdy (16.06.21)
Dobrý deň, veľmi pekne prosím o kontrolu pri výpočte doplatku do minimálnej mzdy, 3. stupeň náročnosti.. Zamestnanec má mesačnú mzdu 820 EUR, v máji odpracoval 159,5 hodín, t.j. 820/168*159,50 =...
3 0
Zmeny dôchodkového veku ročníky 1957-1965 DRAK (16.11.20)
Zákon č.275/2020 Z.z. novelizoval zákon o sociálnom poistení a s účinnosťou od 1.1.2021 upravil dôchodkový vek žien a mužov ročníkov 1957-1965 nasledovne : Ženy - ročník 1957 - bez detí - dôchodkový ...
1 0
Výpočet odstupného (16.06.21)
Zamestnanec končí PP 30.06.2021. Od 1.1.2021 do 30.06.2021 bol na PN. Základný mesačný plat má 648.- EUR pri 7 hod. prac. úväzku. Patrí mu odstupné. Chcem sa poradiť, ak použijem priem. min. hod. záro...
1 1
skončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov (16.06.21)
Pri skončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov dohodou môžem preplatiť dovolenku, nadčasové hodiny? Ďakujem
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk