Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
10 0
Zrážky zo mzdy DRAK (23.11.11)
Zákonník práce (§131) rozoznáva 3 skupiny zrážok :</SPAN></SPAN> Tzv. prednostné zrážky zo mzdy (§131 ods.1) - poistné do jednotlivých fondov Sociálnej poisťovne, zdravotné poistenie, preddavok na da...
25 0
Príspevok na rekreáciu podľa novely Zákonníka práce DRAK (28.10.18)
Dňa 23.10.2018 bola schválená novela zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len "novela zákona o podpore cestovného ruchu"), ktorou sa novelizoval aj Zá...
7 0
Autori a umelci (2016) DRAK (11.08.16)
Autori a umelci majú v našom daňovo-odvodovom systéme špecifické postavenie. Dôvody sú dva. 1. Príjmy autorov a umelcov (autorské honoráre vyplatené na základe Autorského zákona) sa rozdeľujú na tzv...
1 1
Návrat po rodičovskej s dodatkom (15.11.19)
Zamestnankyňa sa vrátila v septembri z rodičovskej dovolenky (bola na RD s vnukom) pri návrate podpísala dodatok, že pracovná zmluva sa konči ku koncu novembra. Teraz sa zdráha, že nechce odísť, má n...
5 0
Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019 DRAK (06.11.18)
Právnu úpravu problematiky odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách upravuje zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďal...
1 0
Priznaný SD_vrátené poistné (14.11.19)
Dobrý deň, prosím Vás.. Zamestnancovi bol priznaný SD, na základe čoho som upravovala odvody do SP.. PP zamestnancovi končí v októbri.. Preplatok prišiel dnes.. Môžem mu ten preplatok dať už do októ...
1 0
Evidencia na UP a dohoda (14.11.19)
Môže kamarátka pracovať na dohodu o vykonaní práce, keď je evidovaná na Úrade práce? Platia tam nejaké obmedzenia?
11 0
Zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014 DRAK (11.12.13)
V doplnkovom dôchodkovom sporení dochádza od 1.1.2014 k zásadným zmenám, najmä pokiaľ ide o zmenu podmienok nároku na doplnkový starobný dôchodok a výsluhový dôchodok. Tieto nové podmienky sa budú vzť...
1 0
Okamzite skoncenie PP pre nevyplatenie mzdy (13.11.19)
Som dlhe roky zamestnaany v s.r.o. a moj sef je (bol) moj dobry kamarat. Stala sa vsak taka vec, ze pred viac ako 3mesiacmi prisiel o zakazku a nevyplatil mi mzdu. Chcel som byt lojalny a kvoli kamar...
1 0
Priemerný hodinový zárobok (13.11.19)
Dobrý deň, zamestnanec nastúpil do práce 01.09., v septembri mal 3xnávštevu lekára po 2 hodiny.. Ale zakaždým bol v ten deň aj v práci.. V septembri bolo celkom 21 dní.. Prosím Vás, aký priemer bude...
1 0
Vyplatenie očr od soc.poistovne (13.11.19)
Dobrý deň, dňa 1.10.-10.10. som bola na očr. Pracujem vo výrobe, od 28.1.-31.7.cez agentúru od 1.8.ma prebrala firma do kmeňu. Zarábam v čistom cez 700e, pri posúdení DVZ mi nevzniklo 90dni u zames...
1 1
PN zamestnanca (13.11.19)
Dobrý deň, od 3.11.2019 máme zamestnanca na PN. Vie mi niekto poradiť aký dátum mám uviesť v kolónke: naposledy odpracoval dňa 31.10 alebo 1.11 /sviatok/ Ďakujem.
2 0
Žena na MD bez materského DRAK (04.06.15)
Žena v pracovnom pomere je na materskej dovolenke ale nepoberá materské z dôvodu, že nesplnila podmienky pre nárok na túto dávku - napr. nemá 270 dní poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. ...
1 1
Nárok na paragraf pri svadbe v sobotu? (12.11.19)
má zamestnanec právo na deň voľna s náhradou mzdy pri svadbe v sobotu ? alebo to je len benefit firmy?
1 0
Výpoveď zo strany zamestnanca, výpovedná doba. (12.11.19)
Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ak mám v zmluve určenú výpovednú lehotu 3 mesiace a pracujem pre zamestnávateľa menej ako 1 rok, akú budem mať výpovednú lehotu? Podľa zákonníka práce 1 mesiac alebo...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk