Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
10 0
Čistá mzda pre exekučné zrážky DRAK (23.11.11)
Zistenie čistej mzdy pre exekučné zrážky.</SPAN></SPAN> Ustanovenia Zákonníka práce o zrážkach zo mzdy sa vzťahujú nielen na mzdu ale aj na všetky zložky príjmu poskytované zamestnávateľom. Čiže zráž...
6 0
Vaše želania na vypracovanie otázok - pokračovanie (14.09.17)
Táto téma je pokračovaním siahodlhej témy http://www.porada.sk/t37548-vase-zelania-na-vypracovanie-otazok.html , ktorá už spôsobovala technické výpadky. Nové otázky môžete zadávať naďalej v tejto té...
1 0
Opravný výkaz na SP (16.05.24)
Dobrý deň. Prosím poraďte kde robím chybu? Robím opravný výkaz na Sociálnu poisťovňu keďže zamestnanec dostal rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku. Sumu na invalidne p. a poistenie v nezamestn...
1 0
Rodičovská dovolenka - materské otec. - nárok na dovolenku (16.05.24)
Dobrý deň, zamestnanec, otec je na rodičovskej dovolenke s dieťaťom vo veku do 3 rokov a poberá materské. Materská dovolenka sa považuje za výkon práce. Zákonník práce uvedené obdobie súčasne považuj...
1 0
Má nárok na 5 týždňov dovolenky? (16.05.24)
Dobrý deň, týmto by som sa chcela informovať, či náš zamestnanec má nárok na 5 týždňov dovolenky, pričom je narodený v r. 1992, t.j. má 32 rokov. V októbri 2023 sa oženil, pričom si zobral ženu s d...
12 0
Študenti a letné brigády DRAK (03.07.15)
Mnohí študenti cez letné prázdniny brigádujú na dohody o vykonaní práce (ďalej len „DoBPŠ“). Tu je niekoľko rád a odporúčaní. 1. Ak ste žiakom základnej školy, respektíve práve ste základnú školu sko...
1 3
Výpoveď v skúšobnej dobe (15.05.24)
Zamestnankyna je zamestnaná od 03.04.2024 na dobu určitú so skúšobnou dobou.V mesiaci apríl odpracovala iba polovicu mesiaca a druhú polovicu požiadala o neplatené voľno z rodinných dôvodov. do 30.04....
0 0
Pracovná pohotovosť DRAK (10.08.07)
Súčasťou ustanovení Zákonníka práce k pracovnému času a dobe odpočinku sú aj ustanovenia o pracovnej pohotovosti (§ 96 Zákonníka práce). Pracovná pohotovosť Zamestnávateľ má právo v odôvodnených ...
4 0
Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021 DRAK (10.12.20)
Zákon 467/2019 Z.z. (od 1.1.2021) upravil obdobia nároku na ošetrovné a rozšíril okruh možných poberateľov ošetrovného. Účinnosť bola presunutá na 1.4.2021 (v NR SR tlač 292 schválené 10.12.2020). Ná...
1 0
1.atestácia - preradenie do vyššej triedy (14.05.24)
Zamestnankyňa 17.apríla vykonala atestačnú skúšku. 10.mája mi priniesla doklad o získaní 1.atestácie, no vtedy sme už mzdy za apríl mali spracované a odoslané. Mala mať nový platový výmer spravený bez...
1 0
je treba odpracovať výpovednú dobu ? (14.05.24)
ahoj , jedná sa o takýto prípad , osoba nastúpila na PN , počas ktorej dovŕšila dôchodcovský vek a začala poberať dôchodok (starobný) PN trvá už vyše roka , osoba medzi tým dala počas PN výpoveď zo ...
5 0
Zákonník práce, § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru DRAK (06.04.12)
Dohoda je jedným zo spôsobov, ako ukončiť pracovný pomer (§ 59). Pre uzavretie dohody platia všeobecné ustanovenia Zákonníka práce, najmä § 18 a 19. Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranný...
1 0
Nahlásenie OOP - do kedy je potrebné nahlásiť? (13.05.24)
Prosím o radu. Zamestnávateľ má nejaký limit na nahlásenie uplatňovanie OOP do SP? Napr. ak by bol dátum nahlásenia uplatňovania OOP 30.4. a ja pošlem oznámenie dnes, je to ok? Ďakujem.
1 1
Vyplatenie odchodneho až po priznaní predčasného starobného dôchodku (13.05.24)
Dobrý deň. Prosím ako postupovať čo sa týka odvodov z odchodného ak sa bude zamestnancovi vyplácať až po skončení pracovného pomeru a až po doručení rozhodnutia o o priznaní predčasného starobného dô...
1 0
darovanie krvi- prekážka v práci všeo.záujmu 2 dni (19.03.21)
zamestnanec pravidelne daruje krv a vždy prinesie papier ako prekážku v práci od lekára na 2 dni. Je to tak v poriadku? 1 deň mu bude vykázaný ako prekážka všeobecného záujmu a ďalší ako návšteva leká...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk