Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
3 0
Novela ZP - dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa DRAK (07.02.21)
Zamestnanec trvalo sa starajúci sa o dieťa (§ 40 ods. 11) S účinnosťou od 1.1.2020 bola na základe novely Zákonníka práce (zákon 380/2019 Z.z.) navýšená dĺžka základnej výmery dovolenky na 5 týždňov...
4 0
Ročné zúčtovanie dane za rok 2020 DRAK (03.12.20)
Zamestnávateľ je povinný do 15.2.2021 prijímať od svojich (aj bývalých) zamestnancov vyplnené a podpísané tlačivo „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnos...
4 0
Vaše želania na vypracovanie otázok - pokračovanie (14.09.17)
Táto téma je pokračovaním siahodlhej témy http://www.porada.sk/t37548-vase-zelania-na-vypracovanie-otazok.html , ktorá už spôsobovala technické výpadky. Nové otázky môžete zadávať naďalej v tejto té...
1 0
Omega - Na konci roka mi nesedí účet 472 Soc. fond. (Dnes)
1.ID - Tvorbu SF mám zaúčtovanú na ID mzdy importom z Olympu 527/472, čerpanie SF - príspevok na stravovanie - mám zaúčtované 472/331. 2.ID - Následne mám zaúčtovaný ID - výdaj stravných lístkov, kd...
1 0
daňový bonus (Dnes)
SZČO nema príjem na uplatnenie daňového bonusu, môže si zarátať aj prijem z prvej pomoci za rok 2021 do celkoveho príjmu
4 0
Nepostihnuteľné sumy pre zrážky od 1.1.2022 DRAK (03.11.21)
Pod číslom 390/2021 Z.z. vyšla novela nariadenia vlády 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pro výkone rozhodnutia. Novela je účinná o 1.1.2022 a prináša úpravy základnej sumy (tzv. nepostihnuteľnýc...
1 1
Započítanie praxe - zamestnanec nedoručil žiadne dokumenty (Dnes)
Zamestnanec odmeňovaný pri výkone práce vo verejnom záujme počas 3 týždňov trvania PP nedodal žiadne dokumenty na započítanie praxe, a to ani čestné vyhlásenie. Je riešením oznámiť mu písomne ku dňu s...
1 0
Daňový bonus a invalidný dôchodok (Dnes)
Má nárok na daňový bonus zamestnanec na syna, ktorý mal 18 rokov, navštevuje 4. ročník ale bol mu priznaný invalidný dôchodok v oktobri 2021 do 31.8.2022? Vyplácala som mu do konca roka 2021.
1 2
Môže zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky? (Dnes)
Je rok 2022 a niektorí zamestnanci majú nevyčerpanú dovolenku z roku 2021 celých 25 dní. Nemáme vo firme nariadenú celozávodnú dovolenku. Každý zamestnanec si čerpá dovolenku podľa svojej potreby. Môž...
1 1
Späťvzatie výpovede zamestnávateľom (Dnes)
dobrý deň prajem, Prevádzka sa z organiačných dôvodov rusí 31.1.2022. Zamestnancom bola v 11/21 podaná výpoveď, tzn. že t.č. im plynie výpovedná doba. Nakoľko sa v spol. zmenila situácia, a už te...
1 0
Preradenie na inú prácu, vstup.LP a sk.doba (Dnes)
Dobrý deň prajem, ak mám ZC-a (vedúci predajne), ktorý od 1.2.22 je presunutý na pracovisko pod administratívu (ide o zmenu prac. pozície, miesta výkonu práce, mzdy, a i.): 1. musí taký ZC absolvov...
1 0
vlastný príjem manželky k ročnému zúčtovaniu dane (Dnes)
Dobrý deň, zamestnanec si môže uplatniť v ročnom zúčtovaní dane na manželku NZČ. Manželka bola do 9 mesiaca 2021 na rodičovskej dovolenke a od 10 mesiaca 2021 nastúpila na ďalšiu materskú dovolenku. ...
1 2
nezamestanany po rocnej PN (Včera)
dobry večer.Prosim Vas manžel rocnik 1960 po rocnej PN bude prepusteny , nemaju pre neho adekvatnu pracu vzhladom k jeho zdr.stavu. Ma 1 rok do starobneho dochodku a poziadal o invalidny dochodok.Z pr...
3 0
Konateľ a prihlasovanie do SP v r.2011 (28.04.11)
Nasledujúce platí obdobne pre členov štatutárnych orgánov, členov dozornej rady, kontrolných komisií a pod. Od 1.1.2011 je zamestnancom pre účely sociálneho poistenia každý, kto má uzatvorený právny...
1 1
RZD a MD,RD (Včera)
Dobry den, dcerina mzdarka k RZD vyzvala zdokladovať MD a RD za rok 2021,potvrdenie vyda socialna poistovna?
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk