Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
1 0
Vyška očr pri dohode (Včera)
0 odpovedí Otázka od Tina5959 Mzdy a personalistika
Aká je prosím výška očr pri dohode o pracovnej činnosti s pravidelnym prijmom, ak sa výška očr určuje z pravdepodobneho VZ? Taká ako pri klasickej pracovnej zmluve alebo nižšia? Ďakujem.
1 1
Predĺženie PvN o jeden mesiac. (Včera)
Mám otázku, bude sa týkať predĺženie vyplácania podpory v nezamestnanosti o 1 mesiac aj tých nezamestnaných, ktorí poberajú teraz podporu. Ďakujem.
2 0
Koronavírus - zmeny v BOZP prijaté 2.4.2020 DRAK (Včera)
0 odpovedí Otázka od Jana Motyčková Mzdy a personalistika
Zmena zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prijatý v rámci novely Zákonníka práce 2.4.2020. Ak k prijatiu do zamestnania, preloženiu na iné pracovisko, zaradeniu alebo prevedeniu na inú p...
2 0
Koronavírus - zmeny v sociálnom poistení prijaté 2.4.2020 DRAK (Včera)
0 odpovedí Otázka od Jana Motyčková Mzdy a personalistika
Zmeny v zákone o sociálnom poistení prijaté v NR SR ako súčasť novely Zákonníka práce 2.4.2020. Zmeny sú účinné od zverejnenia novely v Zbierke zákonov. Ošetrovné Novela zákona prijatá doplnila do ...
3 0
Koronavírus - novela Zákonníka práce prijatá 2.4.2020 DRAK (Včera)
0 odpovedí Otázka od Jana Motyčková Mzdy a personalistika
Novela Zákonníka práce bola prijatá v NR SR 2.4.2020. Účinná bude odo dňa zverejnenia v Zbierke zákonov. Novela obsahuje úpravu Zákonníka práce iba prechodným ustanovením (§ 250b). Zmeny majú platiť ...
1 0
Skrátený pracovný úväzok a stravné lístky (Včera)
Od apríla firma zaviedla kratší pracovný úväzok( 60%). Čo vychádza týždenne 22.5 hodín. Pi dohode zamestnanci odpracujú 3x 7,5 hodinové zmeny za týždeň. Majú zamestnanci nárok na stravné lístok za odp...
4 0
Koronavírus - oznamovanie a preukazovanie prekážky v práci zamestnávateľovi DRAK (29.03.20)
Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, osobného a...
6 0
Zamestnanci počas karantény v súvislosti s koronavírusom DRAK (13.03.20)
Zamestnanec v karanténe Ak je zamestnancovi nariadené karanténne opatrenie, je to posudzované rovnako ako PN. PN zamestnanec vybaví telefonicky u svojho všeobecného lekára. Citujem zo stránky SP : "T...
1 0
Zdravotna poistovna- rocne zuctovanie (Včera)
Dobry den. Podáva samoplatitel zdravot.poistenia Ročne zučtovanie alebo nejaku žiadost do zdravotnej poistovne za minuly rok? Ďakujem
1 0
Začiatok karantény 25.3. - ako pri PN postupovať? (Včera)
SP to vysvetľuje takto Ako to bude s náhradou príjmu, ak prvých desať dní mojej práceneschopnosti z dôvodu karantény prekračuje dátum 27. marca 2020, keď začala platiť novela upravujúca tieto záležit...
1 0
Peňažný príspevok na stravné pre učiteľov (Včera)
Zamestnávateľ by chcel poskytnúť doma pracujúcim učiteľom peňažný príspevok namiesto stravných lístkov. Suma by bola vo výške 55 % povinného príspevku zamestnávateľa + príspevok zo sociálneho fondu. B...
1 0
Nárok na dovolenku (Včera)
Dobrý deň, mám na vás jednu otázku. Zamestnanec, ktorý pracuje vo firme si vyčerpal starú dovolenku. Prosím, má nárok na novú dovolenku, keďže bol PN a neodpracoval 21 dní? Či mu ju môžem dať hneď cel...
6 0
Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia DRAK (26.03.20)
Zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia v súvislosti s koronavírusom 25.3.2020 boli prijaté v NR SR novely niekoľkých zákonov, predovšetkým novela zákona o sociálnom poistení, pričom novela obsahu...
1 0
Zákonník práce, § 142 Prekážky na strane zamestnávateľa DRAK (24.04.12)
Prekážky v práci na strane zamestnávateľa sú také skutočnosti a príčiny, pri ktorých zamestnanec z dôvodov zapríčinených zamestnávateľom nevykonáva prácu, napriek tomu, že podľa rozvrhu pracovného čas...
1 1
Ako postupovať pri ziadosti o prispevok na mzdy pri uzavretej prevadzke (Včera)
Chcem sa spýtať ako mám začať postupovať kEĎ chceme uplatniť pri zatvorení prevádzky pre koronnavírus platy 80 % zamestnancov to si vypočítam a kam to treba poslať aký je postup. Na int. nenachádzám ž...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk