Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Presmerované z Mzdy
Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
1 0
Vzťahy na pracovisku, počet pracovných dní (29.09.23)
Dobrý deň.Chcela by som sa opýtať 2 otázky na ktoré očakávam jednoduché a stručné odpovede, ale od ľudí ktorí sa do tejto problematiky rozumejú.To, že tak robí Deži ma nezaujíma, zaujíma má zákon. ...
1 0
Dovolenka pri zmene prac. času (Včera)
Dobrý deň, spoločnosť zamestnáva pracovníkov v 3- zmennej prevádzke, s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom. Do 10 09 2023 majú postavený plán s inou dochádzkou, od 11 09 2023 majú nový plán. Po...
8 0
Zákonník práce, § 87 Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času DRAK (11.04.12)
Kedy môže zamestnávateľ rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne Podmienkami nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času sú: - povaha práce alebo podmienky prevádzky, ktoré nedovoľujú, aby sa pracovný čas...
1 0
absencia počas výpovednej doby (29.09.23)
Ahojte, ak je zamestnanec vo výpovednej dobe a ma absenciu či sa mu kráti alebo ma nárok na odstupné? Za každú odpoveď ďakujem
1 0
Príplatok za sobotu - nočná práca (29.09.23)
Prosím o radu. 1)Zamestnanec pracujúci v nepretržitej prevádzke s pravidelnými nočnými zmenami. Nočná je do 20,00 do 8,00 hod zo soboty na nedeľu. Ráta sa tento odpracovaný čas celý do soboty alebo sa...
1 0
nárok na daňový bonus (29.09.23)
Dobrý deň, zamestnanec doniesol potvrdenie o ukončení štúdia dieťaťa - I.stupňa VŠ- bakalarskou skúškou v 6/2023 avšak nevzali ho na II. stupeň (magisterský). Za jún teda daňový bonus zamestnanec dos...
1 0
Miesto výkonu práce obch. zástupcu (29.09.23)
Dobrý deň, firma chce prijať obchodného zástupcu. Keďže bude celé Slovensko, ako mu sformulovať do PZ miesto výkonu práce? Máte niekto nejaký vzor, prosím? Ďakujem
2 0
Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári DRAK (26.06.23)
Ak sa vám zdalo, že systém sociálneho poistenia pri zamestnancoch už nemôže byť zložitejší, tak ste/sme sa (opäť) mýlili. Aby ste/sme sa v lete nenudili tak máme v NRSR schválenú novelu zákona o sociá...
4 0
Zmeny v dohodách od 1.11.2022 DRAK (07.10.22)
Novela Zákonníka práce prijatá v NR SR 4.10.2022 prináša s účinnosťou od 1.11.2022 v rámci transpozície smernice EÚ 2019/1152 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EÚ aj zmeny v...
1 0
Žiadosť o prídavok na dieťa (28.09.23)
Mám otázočku: Pri narodení druhého dieťaťa rodič dáva na ÚPSVaR Žiadosť o prídavok na dieťa ale Žiadosť o prídavok na ďalšie dieťa. Ďakujem
1 0
jednorazový výber z 2. piliera (25.09.23)
Manžel poberá invalidný dôchodok, ktorý mu bol priznaný na viac ako 70%. Suma dôchodku je vyššia , ako referenčná suma na rok 2023-521,30€. Môže požiadať o jednorazové vyplatenie poisťovňu, ak je v ce...
10 0
Zrážky zo mzdy DRAK (23.11.11)
Zákonník práce (§131) rozoznáva 3 skupiny zrážok :</SPAN></SPAN> Tzv. prednostné zrážky zo mzdy (§131 ods.1) - poistné do jednotlivých fondov Sociálnej poisťovne, zdravotné poistenie, preddavok na da...
1 0
Lesné pozemkové spoločenstvo (27.09.23)
0 odpovedí Otázka od Katarina2819 Mzdy a personalistika
Ak má člen dozornej rady lesného pozemkoveho spoločnostva priznanu odmenu,musí mať tento člen uzatvorený pracovno-právny vzťah so spolocenstvom,na základe ktorej mu je odmena vyplatená raz za rok?ale...
1 0
nadčas a ďalší stravný lístok (27.09.23)
Dobrý deň, v kolektívnej zmluve máme uvedené: Zamestnávateľ poskytne naviac ďalší príspevok na stravu pre zamestnancov, ktorých pracovná zmena trvá viac ako 11 hod. V jeden deň výnimočne kvoli poduja...
4 0
Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov DRAK (10.10.22)
Novela zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení prijatá v NR SR 5.10.2022 prináša s účinnosťou od 1.1.2023 nový druh predčasného starobného dôchodku (PSD). Okrem prípadu, že nárok na PSD vzniká na...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk