Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Presmerované z Mzdy
Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
1 0
Dohoda o brig.práci študenta VŠ - 26 rokov a ZP (Včera)
Dobrý deň, ak študent denného štúdia VŠ dovŕšil 26 rokov v apríli, ešte pokračuje v dennom štúdiu, do ZP ho neprihlasujem? (zamestnaný bude 23.7-31.8.2019) ďakujem pekný deň
1 0
Ukončenie DoPČ - kedy oznámiť (Dnes)
Zdravím, s akým najmenším predstihom treba dať dohodárovi vedieť že sa s ním rozväzuje dohoda? Povedzme že k 31.7. sa má ukončiť dohoda, kedy je nutné najneskôr mu to oznámiť? V podstate ide o to, že ...
1 0
krátenie RD kvôli PN (Včera)
Dobré ráno zamestnanec je od 21.1.na pn, krátenie RD -januar 11 dní, feburár 20,marec 21,apríl 22,máj 23,jun 20,jul 23 spolu ma vymeškaých 140 dní to znamená že za 100 pracovných dní mu krátim rd o 1/...
4 0
Vaše želania na vypracovanie otázok - pokračovanie (14.09.17)
Táto téma je pokračovaním siahodlhej témy http://www.porada.sk/t37548-vase-zelania-na-vypracovanie-otazok.html , ktorá už spôsobovala technické výpadky. Nové otázky môžete zadávať naďalej v tejto té...
1 1
rekreačný poukaz pri kratšom pracovnom čase (Včera)
Len sa chcem uistiť či to bude správne: zamestnanec je u nás zamestnaný na 5,5 hodín týždenne tj. má 75,86 % úväzku - pri uplatnení rekreačného poukazu mu môžem preplatiť max. 208,62 €?
8 0
Letná a vianočná odmena v roku 2019 DRAK (07.03.19)
Po novele zákona 595/2003 Z.z., ktorá vyšla pod číslom 54/2019 Z.z. - čl.V, sa menia podmienky pre uplatnenie daňovo-odvodového zvýhodnenia peňažných plnení vyplatených pri príležitosti letných dovole...
25 0
Príspevok na rekreáciu podľa novely Zákonníka práce DRAK (28.10.18)
Dňa 23.10.2018 bola schválená novela zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len "novela zákona o podpore cestovného ruchu"), ktorou sa novelizoval aj Zá...
1 0
Ukončenie prac.pomeru a súčasne aj rodičovskej dovolenky. (Včera)
0 odpovedí Otázka od nana989 Mzdy a personalistika Odvody
Zamestnankyňa, ktorá je na RD che dňom dovŕšenia 3.roku dieťaťa ukončiť pracovný pomer dohodou, nakoľko má opatrovateľský príspevok. Aké odvody z preplatenej nevyčerpanej dovolenky jej stiahnúť? Do S...
1 1
zmluva o brigádnickej práci študenta-prihlasovací kód SP, odmena (Včera)
Poprosím o poradenie, ak chceme prijať na zmluvu o brigádnickej práci študenta, tak prihlásenie do SP je kódom ZECD4? Je to správne? Bude mať výnimku - do 200€ zárobku. Môžeme mu dať hodinovú sadzbu a...
1 9
ošetrovné nad 10 dní (10.07.19)
zamestnanec poberá ošetrovné ale od lekára je uznané viac ako 10 dní potreba ošetrovania (teda bez príjmu), ako je to z pohľadu zdravotného poistenia? VšZp sa vyjadrila, že to je neplatené voľno a zd...
1 0
Ako máme urobiť pracovnú zmluvu zamestnancovi, ktorý zastupuje učiteľku na ďalšej MD? (19.07.19)
Zamestnankyňa- učiteľka nastúpila 24.2.2017 na MD. Do 1. 9. 2017 si jej j žiakov rozdelili a učili ostatní učitelia v ZUŠ. Do PP na jej zastupovanie sme prijali nového učiteľa až od 1. 9. 201...
1 2
Pohreb exmanžela a náhrada mzdy. (19.07.19)
Máme rozvedenú zamestnankyňu, ktorej minulý mesiac zomrel exmanžel. Nebývali v spoločnej domácnosti. Kompletne zariaďovala pohreb a priniesla potvrdenia. Má nárok na dva dni plateného voľna, alebo ni...
1 1
Výpočet čistej mzdy. (19.07.19)
Keď zamestnávateľ dá 1180€v hrubom ,koľko to bude v čistom.? Koľko percent sú teraz odvody ? Ďakujem
1 0
krátenie dovolenky za pn beru sa do odprac.dní aj sviatky? (19.07.19)
Dobré ránko krátim dovolenku za PN beru sa do odprac.dni na krátenie dovolenky aj sviatky?ak ma mesiac napríklad 22 dní a 1 sviatok ide o hodinovo odmeovanehé zamestnanca počítať mu pre krátenie dovol...
1 0
Má zamestnávateľ nejaké povinnosti v súvislosti so zamestnávaním starobného dôchodcu s českým občianstvom? (19.07.19)
Pán žije na Slovensku, trvalý pobyt má na Slovensku, len občianstvo má české. Konateľ s.r.o. ho zamestnal na dohodu. Ja som nenašla, žeby mal zamestnávateľ nejaké zvláštne povinnosti vzhľadom na obči...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk