Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
1 0
príspevok na opatrovanie a výška príjmu (Včera)
0 odpovedí Otázka od eviinka33 Mzdy a personalistika
Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytuje, ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima tj...
3 0
RZD za rok 2023 - súhrn DRAK (29.11.23)
RZD za rok 2023 súhrn tém Informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň za rok 2023 nájdete v týchto témach: Daňové termíny a tlačivá Daňové vzorce pri výpočte dane v RZD Nezdaniteľné časti zá...
1 0
RZD za rok 2023 a daňový bonus na úroky DRAK (29.11.23)
​Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky Ide o formu daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa zákona č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie v znení neskorších predpisov. Za...
1 0
RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa DRAK (29.11.23)
Daňový bonus na dieťa sa počnúc rokom 2015 vždy zvyšoval k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia a to rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima k 1. júlu predchádzajúceho zda...
1 0
RZD za rok 2023 a nezdaniteľné časti základu dane DRAK (29.11.23)
​Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZDD) Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť každá fyzická osoba (daňový rezident SR a aj daňový nerezident SR), ak v príslušnom z...
2 0
RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá DRAK (29.11.23)
Vyhlásenie na zdanenie príjmov do konca mesiaca, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania Pri výpočte mesačných preddavkoch na daň si zamestnanec môže uplatniť u zamestnávateľa nárok na nezdanit...
1 0
dodatočné doloženie zápočtového listu (28.11.23)
0 odpovedí Otázka od Ajdinka Mzdy a personalistika
Zamestnanec pracuje u nás od roku 2021, teraz 23.11.2023 dodatočne doložil ešte jeden zápočtový list (ktorý predtým nemohol nájsť) - oznámenie o plate mu dávam s účinnosťou od 1.11. alebo od 1.12.? ďa...
1 0
Predvolená investičná stratégia v II. pilieri od 1.5.2023 DRAK (13.11.23)
0 odpovedí Otázka od Jana Motyčková Mzdy a personalistika
V roku 2023 došlo k zmenám v sporiacej fáze starobného dôchodkového sporenia, väčšina zmien platí od 1.5.2023. Automatická prvá účasť na SDS Od 1.5.2023 vzniká poistencom automaticky prvá účasť na...
1 0
oznamovacia povinnosť pri nástupe RD (03.11.23)
0 odpovedí Otázka od Ludmila19 Mzdy a personalistika
Dobrý deň, zamestnanec prerušil RD nastúpil do zamestnania, kde 31.10. nastupuje opäť na RD - do SP nahlasujem začiatok prerušenia 1.11. - dôvod 6 a na ZP " 2 K" s dátumom 31.10.? ďakujem
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk