Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
22 0
Náhrada príjmu pri PN a nemocenské - zmeny k 1.1.2013 DRAK (04.01.13)
Od 1. januára 2013 dochádza k zmenám v nemocenských dávkach zamestnancov (§ 30 až 58 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení) a v zákone č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej...
15 0
Spoločníci a konatelia - dane a odvody 2016/2017 DRAK (02.08.16)
Téma je venovaná možnostiam spoločníkov a konateľov s.r.o. pokiaľ ide o zdanenie príjmov a platenie odvodov. Týchto možností je viac a sú naviazané na riešenie postavenia spoločníka či konateľa vo vla...
10 0
Materské - ako si ho vylepšiť (20.10.06)
Som zamestnaná v pracovnom pomere od mája 2004. Môj plat sa pohybuje na úrovni 10000 až 12000 Sk mesačne. Na budúci rok by som chcela otehotnieť. Viem, že pri svojom plate budem mať pomerne nízke mate...
9 0
Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020 DRAK (15.05.20)
Zmeny v opatreniach na udržanie pracovných miest od 14.5.2020 V opatreniach 1-4 na udržanie pracovných miest boli od 14.5.2020 upravené a v niektorých prípadoch upresnené podmienky (podmienky platili...
8 0
Legislatívne zmeny od 1.1.2020 vyplývajúce z novely zákona o dani z príjmu DRAK (02.10.19)
Dňa 19.6.2019, 11.9.2019 a 18.9.2019 boli schválené novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, z ktorých vyplývajú aj zmeny s dopadom na spracovanie mzdovej agendy....
6 0
Zamestnanci počas karantény v súvislosti s koronavírusom DRAK (13.03.20)
Zamestnanec v karanténe Ak je zamestnancovi nariadené karanténne opatrenie, je to posudzované rovnako ako PN. PN zamestnanec vybaví telefonicky u svojho všeobecného lekára. Citujem zo stránky SP : "T...
6 0
Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia DRAK (26.03.20)
Zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia v súvislosti s koronavírusom 25.3.2020 boli prijaté v NR SR novely niekoľkých zákonov, predovšetkým novela zákona o sociálnom poistení, pričom novela obsahu...
4 0
Vaše želania na vypracovanie otázok - pokračovanie (14.09.17)
Táto téma je pokračovaním siahodlhej témy http://www.porada.sk/t37548-vase-zelania-na-vypracovanie-otazok.html , ktorá už spôsobovala technické výpadky. Nové otázky môžete zadávať naďalej v tejto té...
4 0
Posudzovanie dôchodcov pri platení poistného od r. 2020 DRAK (26.11.19)
Novela č. 321/2019 Z.z. (tlač 1530) zákona o sociálnom poistení upravuje od 1.1.2020 nadobudnutie právnych účinkov dovŕšenia dôchodkového veku a priznania dôchodku pre účely sociálneho poistenia a ďal...
2 0
Skončenie ošetrovného 22.9.2020 pri predškolákoch DRAK (23.09.20)
23.9.2020 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení č. 258/2020 Z.z. Podľa tejto novely nemá od 23.9.2020 nárok na ošetrovné rodič, ktorého dieťa je prijaté do predškolského zariadenia, al...
2 3
Dôchodky - ako získať najlepšiu penziu (02.10.20)
Dobrý večer, mám ešte jednu voľnú publikáciu Dôchodky 2020 autor, RNDr. Jozef Mihál. Pre Anku P a Veroniku sad už mám nachystané (poslala som Vám email). Chcem jednu publikáciu (podotýkam zadarmo) po...
1 0
Narok na MD (Včera)
V roku 2017 som nastupila ako zamestnanec na dobu neurcitu na matersku dovolenku a bola mi materska priznana. Presla som na RD, ktora mi skoncila v maji 2020. Od vtedy som cerpala pandemicku OČR do ko...
1 1
Súbeh dovolenky a nadčasu? (Včera)
Môže zamestnanec, ktorý je na dovolenke prísť na pár hodín do práce, pričom mu bol za tieto hodiny preplatený príplatok za nadčas? Ak áno, za akých podmienok? Ďakujem
1 0
Pn po rodičovskej dovolenke (Včera)
Dobrý deň, poprosím o radu. Po skončení RD musím nastúpiť na PN, ale zamestnávateľ chce ukončiť PP, keďže korona. Je výhodnejšie vrátiť sa ešte aspoň na pár dní do práce, čerpať dovolenku, alebo na to...
1 1
Dohoda o vykonani prace evidovaneho na UP (Včera)
Zamestnanec prijatý dňa 12.10.20 na Dohodu o vykonaní práce. Zároveň je registrovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Dohoda je od 12.10.20 do 30.11.20. Viem, že môže pracovať tento zamestna...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk