Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
10 0
Čistá mzda pre exekučné zrážky DRAK (23.11.11)
Zistenie čistej mzdy pre exekučné zrážky.</SPAN></SPAN> Ustanovenia Zákonníka práce o zrážkach zo mzdy sa vzťahujú nielen na mzdu ale aj na všetky zložky príjmu poskytované zamestnávateľom. Čiže zráž...
10 0
Zrážky zo mzdy DRAK (23.11.11)
Zákonník práce (§131) rozoznáva 3 skupiny zrážok :</SPAN></SPAN> Tzv. prednostné zrážky zo mzdy (§131 ods.1) - poistné do jednotlivých fondov Sociálnej poisťovne, zdravotné poistenie, preddavok na da...
6 0
Vaše želania na vypracovanie otázok - pokračovanie (14.09.17)
Táto téma je pokračovaním siahodlhej témy http://www.porada.sk/t37548-vase-zelania-na-vypracovanie-otazok.html , ktorá už spôsobovala technické výpadky. Nové otázky môžete zadávať naďalej v tejto té...
5 0
Finančný príspevok na stravovanie (novela ZP od 1.1.2022) DRAK (03.11.21)
Dňa 26.10.2021 bola schválená novela zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov, ktorá nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022. Schválené znenie prikladám v prílohe (ku dnešnému dňu...
4 0
Predčasný starobný dôchodok po odpracovaní 40 rokov DRAK (10.10.22)
Novela zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení prijatá v NR SR 5.10.2022 prináša s účinnosťou od 1.1.2023 nový druh predčasného starobného dôchodku (PSD). Okrem prípadu, že nárok na PSD vzniká na...
4 0
Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021 DRAK (03.12.20)
Zamestnanci majú možnosť uplatniť si u zamestnávateľa pri výpočte mesačných preddavkoch na daň nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus na vyživované dieťa. Tieto n...
2 0
RZD za rok 2023 a nezdaniteľné časti základu dane DRAK (29.11.23)
​Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZDD) Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť každá fyzická osoba (daňový rezident SR a aj daňový nerezident SR), ak v príslušnom z...
1 0
RZD - NZCD na manželku (Dnes)
Dobrý deň, prvýkrát mam taký prípad, že zamestnanec si chce v ročnom zúčtovani uplatniť NCZD na manželku. Doložil mi potvrdenie o príjme manželky zo zamestnania (7 mesiacov) v tom tlačive beriem do...
1 0
Uplatnenie NCZD na manzela (Dnes)
Moze si uplatnit NCZD na manzela ak mal od 1.1.2023 do 31.12.2023 vyplatneu davku v nezamestnanosti.
1 0
Nárok na dávku v nezamestnanosti (Včera)
Ahojte, ak je zamestnanec zamestnaný od 24.8.2022 a skončí pracovný pomer 30.6.2024,.bude mať narok na dávku v nezamestnanosti? Myslím, že nie, ale radšej sa opytam
1 0
Prac.doba (Včera)
Zdravim chcem sa spýtať ako pracujú nepedagogicki zamestnanci v školstve teda či majú aj oni voľno cez prazdniny. Dakujem
1 0
Moze RZD zamestnavatel robit postupne v 2 mesiacoch? (Včera)
Ahojte, môžem spraviť RZD v dvoch mesiacoch - časť Z-cov v jeden mesiac a ďalší nasledujúci?Z-tel zabudol poslať žiadosti ktoré dostal od bývalých Z-ov, pričom RZD sme riešili už minulý mesiac. Dakuj...
1 0
RZD za rok 2023 a daňový bonus na dieťa DRAK (29.11.23)
Daňový bonus na dieťa sa počnúc rokom 2015 vždy zvyšoval k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia a to rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima k 1. júlu predchádzajúceho zda...
1 1
Príspevok na rekreáciu (01.03.24)
Naša pracovníčka si žiada o výplatu mzdy na účet svojej dcéry. Teraz si z tohto účtu zaplatila rekreeáciu. Môžem jej vyplatiť príspevok na rekreáciu, napriek tomu, že ho neuhradila zo svojho účtu?
1 0
Daňové priznanie - dôchodca (01.03.24)
Dobrý deň, chcem sa len uistiť, zamestnanec ukončil PP dňa 31.01.2023,bolo vyplatené odchodné, môže si podať DP a keďže nepresiahol sumu 2 461,41 eur tak mu vrátia daň?
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk