Zavrieť

Porady

1 0
Rodičovská dovolenka - materské otec. - nárok na dovolenku (16.05.24)
Dobrý deň, zamestnanec, otec je na rodičovskej dovolenke s dieťaťom vo veku do 3 rokov a poberá materské. Materská dovolenka sa považuje za výkon práce. Zákonník práce uvedené obdobie súčasne považuj...
5 0
Zákonník práce, § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru DRAK (06.04.12)
Dohoda je jedným zo spôsobov, ako ukončiť pracovný pomer (§ 59). Pre uzavretie dohody platia všeobecné ustanovenia Zákonníka práce, najmä § 18 a 19. Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranný...
3 0
Zákonník práce, § 141 Dôležité osobné prekážky v práci DRAK (23.04.12)
Osobné prekážky v práci sú také skutočnosti a príčiny, pri ktorých zamestnanec z osobných dôvodov nevykonáva prácu, napriek tomu, že podľa rozvrhu pracovného času by pracovať mal. Počas trvania osobný...
3 0
Dovolenka DRAK (20.08.07)
Všetko o dovolenke. Nárok na dovolenku, výmera dovolenky, krátenie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky, posúdenie výkonu práce na účely dovolenky. Úvod (§ 100) Pri splnení príslušných p...
1 0
Rodičovská dovolenka a daňový bonus (11.03.24)
Dobrý deň,pani ktorá nemala žiadne zdaniteľné príjmy, ( Je na RD , ma dve deti a len jedno je jej druha) druh, ktorý ma dostačujúci prijem si však nemôžeme uplatniť danovy bonus na obe deti. Tým že ...
1 0
Rodičovská dovolenka (03.02.24)
Prosím, nevie niekto kde nájdem tlačivo na stránke SP, kde je možné vyplniť tlačivo ohľadom začiatku RD? Našla som iba PDF, kde sa nedá písať. Ďakujem
7 0
Zákonník práce, § 48 Pracovný pomer na určitú dobu DRAK (01.04.12)
Zákonník práce umožňuje dohodnúť pracovnú zmluvu na neurčitý čas alebo na časovo ohraničené obdobie - určitú dobu. Pri pracovnej zmluve dohodnutej na určitú dobu pracovný pomer uplynie dňom dohodnutý...
1 0
Materská/rodičovská dovolenka s 3. dieťaťom a započítanie praxe (17.01.24)
Dobrý deň, chcem sa len utvrdiť - zamestnankyňa (učiteľka) je s 3. dieťaťom na materskej dovolenke. Pri všetkých materských/rodičovských bola u nás zamestnaná. Teraz v januári budem všetkým pridávať ...
0 0
Preplatenie nevyčerpanej dovolenky (29.07.07)
Učiteľka v mesiaci august nastúpi po rodičovskej dovolenke. Za rok 2006 má celú dovolenku 9 týždňov. V roku 2007 sa jej dovolenka kráti z dôvodu rodičovskej dovolenky. Aká časť dovolenky za rok 200...
1 0
Návrat po rodičovskej dovolenke a poistovne (08.11.23)
Dobrý deň, poprosím Vás zamestnankyne končí 12.11.2023 rodičovská dovolenka. 13.11.2023 nastupuje do práce. Ako zamestnávateľovi nám aké povinnosti vyplývajú voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni ? ...
1 0
SP od 1.1.2011 - nemocenské dávky DRAK (11.12.10)
NEMOCENSKÉ DÁVKY Druhy nemocenských dávok ostávajú zachované, t.j. nemocenské, ošetrovné, materské a vyrovnávacia dávka. Menia sa podmienky nároku u jednotlivých skupín poistencov. <?xml:namespace p...
1 0
Oznamovacia povinnosť SP a ZP pri rodičovskej dovolenke (14.07.23)
Dobrý deň, prosím Vás pri prechode zamestnankyne z materskej na rodičovskú dovolenku treba oznámiť v SP - PRERUSENIE alebo ZMENU? Ja som bola v tom, že prerušenie a dôvod č.6, ale teraz ma jeden člán...
1 0
Rodičovská dovolenka - otec (25.07.23)
Zamestnanec (otec) ide na materskú dovolenku s dcérou (2 roky)..Matka sa zamestnala a teraz nastupuje na pol roka otec. Aké povinnosti -hlásenia máme voči sociálnej a zdravotnej poisťovní?
1 0
Je toto správny výpočet odvodov počas RD pri ukončení PP? (01.07.23)
Dobrý deň potrebovala by som poradiť, zamestnankyňa - vznik pracovného pomeru v roku 2017. V roku 2022 pracovala od 01.01.2022 nasledovne: január 2022 odpracovaný celý(VZ 1194,26) február do 13.0...
1 0
Nárok na dovolenku. (29.06.23)
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o odsúhlasenie nároku na dovolenku za rok 2021. Zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku 29.07.2020 a trvala do 23.03.2021, od 24.03.2021 do 19.09.2023 rodič...
Sleduj témy Rodičovská dovolenka
na hlavnej stránke Porada.sk