Zavrieť

Porady

1 0
rodičovská dovolenka u muža (27.11.20)
Manželia robia v rovnakej firme. Manželka ukončila materskú dovolenku, a nastúpila na rodičovskú dovolenku s tým, že nepoberá rodičovský príspevok. Manžel hneď po ukončení manželkinej materskej dovole...
1 0
nárok na dávku v nezamestnanosti (25.11.20)
Prosím o radu, či by vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti v nasledovnom prípade: Od 01.02.2016 - 14.02.2020 trval pracovný pomer, počas tejto doby však bola od 08/2016 do 12/2016 PN, potom od 01/...
2 0
Zákonník práce, § 68 Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľ DRAK (07.04.12)
Špecifická možnosť ukončenia pracovného pomeru, kedy sa neuplatňuje výpovedná doba. V akých prípadoch môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný...
5 0
Zákonník práce, § 109 Krátenie dovolenky DRAK (17.04.12)
Dovolenka, na ktorú vznikol nárok v príslušnom kalendárnom roku, sa kráti len z dôvodov, ktoré vznikli v tom roku (viď § 109 ods. 7). Krátenie dovolenky za kalendárny rok a pomernej časti dovolenky...
1 0
Rodičovská dovolenka pri dvojičkách (13.11.20)
Dobrý deň, chcela by som sa informovať, ako postupuje zamestnávateľ v prípade, ak zamestnankyni končí materská dovolenka na jedno dieťa z dvojičiek a otec je na materskej s druhým dieťaťom. Zamestnank...
1 0
Rodičovská dovolenka a práca popri nej.... (08.11.20)
Ahojte, vie mi niekto poradiť s nasledujúcou požiadavkou? Som zamestnanec firmy a moja manželka ide na materskú dovolenku s 2. dieťaťom. Ak by som ja využil tú možnosť, že by som šiel v tom čase na ro...
1 0
Má čerpanie dovolenky prednosť pred neplateným voľnom? (05.11.20)
Zamestnankyňa má ešte nevyčerpanú starú dovolenku, ale chce si požiadať o neplatené voľno. Má čerpanie dovolenky prednosť pred neplateným voľnom? Ako správne postupovať? Zamestnankyni skončila rodičo...
7 0
Zákonník práce, § 48 Pracovný pomer na určitú dobu DRAK (01.04.12)
Zákonník práce umožňuje dohodnúť pracovnú zmluvu na neurčitý čas alebo na časovo ohraničené obdobie - určitú dobu. Pri pracovnej zmluve dohodnutej na určitú dobu pracovný pomer uplynie dňom dohodnutý...
3 0
Dovolenka DRAK (20.08.07)
Všetko o dovolenke. Nárok na dovolenku, výmera dovolenky, krátenie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky, posúdenie výkonu práce na účely dovolenky. Úvod (§ 100) Pri splnení príslušných p...
9 0
Skončenie RD a pracovného pomeru a preplatenie nevyčerpanej dovolenky, odstupného... (14.06.12)
Zamestnankyňa končí rodičovskú dovolenku 20.4.2012 a zároveň končí aj pracovný pomer. Pri skončení pracovného pomeru je jej vyplatené odstupné a preplatená nevyčerpaná dovolenka. Aké poistné sa platí ...

...aj poistné).</SPAN> Príklad </SPAN>Zamestnankyňa Anna nastúpila na rodičovskú dovolenku 10.2.2010. Rodičovská dovolenka jej končí 3.8.2012. Zároveň so skončením RD jej končí aj pracovný pomer. Pri sk...
1 0
szčo a rodičovská dovolenka musí platiť zdravotné odvody? (25.07.20)
brat je szčo a je na rodičovskej dovolenke musí ako živnostník na rodičovskej platiť odvody do zdravotnej poisťovne?živnosť počas rodičovskej stale ma
1 0
Rodičovská dovolenka - predĺženie a povinnosti voči zamestnávateľovi (13.07.20)
Máme zamestnankyňu, ktorej by mala k 22.7.2020 končiť rodičovská dovolenka. Na konci júna nám telefonicky oznámila, že by si chcela vybaviť jej predĺženie.Odvtedy sa neozvala. Ako to môžeme riešiť? Má...
5 0
Zákonník práce, § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru DRAK (06.04.12)
Dohoda je jedným zo spôsobov, ako ukončiť pracovný pomer (§ 59). Pre uzavretie dohody platia všeobecné ustanovenia Zákonníka práce, najmä § 18 a 19. Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranný...
1 0
13. plat a rodičovská dovolenka (05.06.20)
Dobrý deň prajem, môže zamestnávateľ vyplatiť 13. plat (zvýhodnenú letnú odmenu) aj zamestnankyni, ktorá je už 2 roky na rodičovskej dovolenke? Odvody z 13. platu vo výške 500 Eur budú u nej potom le...
4 0
Zákonník práce, § 71 Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu DRAK (07.04.12)
Špecifikom pracovného pomeru uzatvoreného na určitú dobu (viď § 48) je, že sa skončí uplynutím doby, na ktorú sa uzatvoril. Dohodnutá doba sa obvykle stanoví v pracovnej zmluve ako konkrétny dátum. D...
Sleduj témy Rodičovská dovolenka
na hlavnej stránke Porada.sk