Zavrieť

Porady

••• viac••• menej
3 0
Dovolenka DRAK (20.08.07)
Všetko o dovolenke. Nárok na dovolenku, výmera dovolenky, krátenie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky, posúdenie výkonu práce na účely dovolenky. Úvod (§ 100) Pri splnení príslušných p...
0 0
Pracovná pohotovosť DRAK (10.08.07)
Súčasťou ustanovení Zákonníka práce k pracovnému času a dobe odpočinku sú aj ustanovenia o pracovnej pohotovosti (§ 96 Zákonníka práce). Pracovná pohotovosť Zamestnávateľ má právo v odôvodnených ...
1 1
obmedzenie platieb v hotovosti od 1.7.2023 limity (10.04.24)
Limit na platby v hotovosti od 1.7.2023 je 15 000 EUR. Platí aj pre FO,podnikateľov aj PO. Ale ako to je pri platbe v hotovosti cez ERP, tiež platí tento limit? Aký to má vplyv na odpočet DPH , pri ...
10 0
Zrážky zo mzdy DRAK (23.11.11)
Zákonník práce (§131) rozoznáva 3 skupiny zrážok :</SPAN></SPAN> Tzv. prednostné zrážky zo mzdy (§131 ods.1) - poistné do jednotlivých fondov Sociálnej poisťovne, zdravotné poistenie, preddavok na da...
1 0
Pizzeria a sklady (31.01.24)
Dobrý deň, mám otázku ohľadom skladov v pizzerií v JU. Preberáme účtovníctvo, predchádzajúca účtovníčka nevyžadovala vedenie skladovej evidencie. Všetky nakúpené potraviny (materiál) išiel priamo do s...
0 0
Preplatenie nevyčerpanej dovolenky (29.07.07)
Učiteľka v mesiaci august nastúpi po rodičovskej dovolenke. Za rok 2006 má celú dovolenku 9 týždňov. V roku 2007 sa jej dovolenka kráti z dôvodu rodičovskej dovolenky. Aká časť dovolenky za rok 200...
1 0
Je možné vyplatiť dividendu z pokladne? (18.12.23)
Ahojte, pri tomto predvianočnom zhone sa v spoločnosti nakopilo veľa hotovosti v pokladni, mojou otázkou je, či je možné vyplatiť dividendu cca 2000 Eur v hotovosti? Cez bankový účet to veľmi nec...
1 0
SP od 1.1.2011 - nemocenské dávky DRAK (11.12.10)
NEMOCENSKÉ DÁVKY Druhy nemocenských dávok ostávajú zachované, t.j. nemocenské, ošetrovné, materské a vyrovnávacia dávka. Menia sa podmienky nároku u jednotlivých skupín poistencov. <?xml:namespace p...
2 0
Zákonník práce, § 122 Mzda a náhrada mzdy za sviatok DRAK (18.04.12)
roz Zákon č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch definuje ako štátne sviatky tieto dni: 1. január - Deň vzniku Slovenskej republiky, 5. júl - sviatok svä...
1 0
Ak preddavok za poskytnutnutú službu sa platí bankovým prevodom a potom neskôr zvyšok v hotovosti, tak ako sa o tom vystavuje pokladničný doklad? (23.09.23)
Dobrý deň, jedná sa o kurz týkajúci sa mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Záujemca o kurz dopredu zaplatí 20 eur ako preddavok formou bankového prevodu a potom zvyšok ceny kurzu v deň kurzu v hotovost...
1 0
Aké účtovné doklady musí vystaviť podnikateľka poskytujúca služby v prípade príjmu/výdavku v hotovosti? (21.09.23)
Dobrý deň, moja sestra ako dôchodkyňa (bývalá učiteľka na ZŠ) si získala živnostenské oprávnenie na mimoškolskú vzdelávaciu činnosť na organizovanie kurzov, školení a seminárov. Táto činnosť nie je ve...
0 0
Mzda DRAK (28.08.07)
Základné zásady (§ 118, 119) Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Mzda je: peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda)poskytované zamestn...
1 0
Výber cez e-kasu PÚ (28.06.23)
Dobrý deň, konateľ pozastavil e-kasu, pretože rušil prevádzku. Zabudol však na konci zaevidovať výber konečného zostatku v pokladni. Vklad na bankovom účte je zachytený. Treba k tomu výberu nejaký záp...
2 0
Preplatenie nevyčerpanej dovolenky (27.07.07)
Otázka č.1: Z roka 2006 ostali zamestnancovi 4 týždne dovolenky (20 dní), ktoré si nevyčerpal a preniesol si ich do roku 2007. Za rok 2007 má zamestnanec nárok na nové 4 týždne dovolenky (20 dní). Na...
5 0
Zákonník práce, § 226 Dohoda o vykonaní práce DRAK (11.06.12)
Dohoda o vykonaní práce sa môže uzatvoriť len na prácu vymedzenú výsledkom. Pre dohody o vykonaní práce platia všeobecné podmienky, uvedené v § 223. Časové obmedzenie rozsahu práce Dohodu o vykonan...
Sleduj témy Elektronická registračná pokladňa
na hlavnej stránke Porada.sk