Zavrieť

Porady

••• viac••• menej
3 0
Dovolenka DRAK (20.08.07)
Všetko o dovolenke. Nárok na dovolenku, výmera dovolenky, krátenie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky, posúdenie výkonu práce na účely dovolenky. Úvod (§ 100) Pri splnení príslušných p...
9 0
Skončenie RD a pracovného pomeru a preplatenie nevyčerpanej dovolenky, odstupného... (14.06.12)
Zamestnankyňa končí rodičovskú dovolenku 20.4.2012 a zároveň končí aj pracovný pomer. Pri skončení pracovného pomeru je jej vyplatené odstupné a preplatená nevyčerpaná dovolenka. Aké poistné sa platí ...
5 0
Zákonník práce, § 109 Krátenie dovolenky DRAK (17.04.12)
Dovolenka, na ktorú vznikol nárok v príslušnom kalendárnom roku, sa kráti len z dôvodov, ktoré vznikli v tom roku (viď § 109 ods. 7). Krátenie dovolenky za kalendárny rok a pomernej časti dovolenky...
1 0
Zaokrúhľovanie základu dane v daňovom priznaní k DPH (28.10.20)
Prosím Vás, zaokrúhľuje(upravuje) sa základ dane pri DPH priznaní k príslušnej DPH, aby bola presná suma, alebo sa necháva, ako sa nazbiera súčet základov dane a vznikne rozdiel? Ide najmä o rozdiel z...
3 4
Celoročné bývanie v chate na záhrade (14.12.11)
Zdravím, prečítal som veľa stránok na túto tému, ale pár vecí by som sa chcel ešte poradiť... Celoročné bývanie  na pozemku vedenom ako záhrada, v záhradkárskej oblasti, v chatke do 25m2 je vo ...
10 0
Zrážky zo mzdy DRAK (23.11.11)
Zákonník práce (§131) rozoznáva 3 skupiny zrážok :</SPAN></SPAN> Tzv. prednostné zrážky zo mzdy (§131 ods.1) - poistné do jednotlivých fondov Sociálnej poisťovne, zdravotné poistenie, preddavok na da...
1 0
platobný terminál, vrp, bankový výpis (09.09.20)
Účtujeme PU v Omege. Práve nám zaviedli platobné terminály po pobočkách. Ako je správne účtovať tržby z vrp a erp? Denne či stačí mesačne? Poprosím podrobný návod aj s typmi dokladov, ako účtovať ...
79 0
Práca na dohodu od 1.1.2013 po novom DRAK (21.07.12)
Vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa od 1. januára 2013 významne z...
1 1
Hotovosť nad 1000€ cez ERP (31.08.20)
Ako je to prosím s platbami od 1000€ do 5000€, keď predávam tovar fyzickej osobe - nepodnikateľovi. Môžem zákazníkovi vystaviť bloček napr. na 1300€ s DPH a on zaplatí v hotovosti? Ďakujem.
1 0
Zákonník práce, § 121 Mzda za prácu nadčas DRAK (18.04.12)
Za prácu nadčas patrí zamestnancovi: - dosiahnutá mzda a - mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % jeho priemerného zárobku alebo - mzdové zvýhodnenie najmenej 35 % jeho priemerného zárobku, ak zamestnanec...
1 0
ERP ELCOM EURO-50TE MINI (03.08.20)
na vrátenie tovaru potrebujem zistiť Identikátor UID, OKP aôebo Číslo účtenky z predošlého dňa.
1 0
príspevok na rekreáciu - položky na doklade z ERP (22.07.20)
Dobrý deň, zamestnanec predložil doklad z ERP ako úhradu faktúry za ubytovanie. Chcela by som vedieť, či položky ako čapované pivo, džús sú nároky na preplatenie. Je to mimo poskytnutej polpenzie. Eš...
5 0
Zákonník práce, § 226 Dohoda o vykonaní práce DRAK (11.06.12)
Dohoda o vykonaní práce sa môže uzatvoriť len na prácu vymedzenú výsledkom. Pre dohody o vykonaní práce platia všeobecné podmienky, uvedené v § 223. Časové obmedzenie rozsahu práce Dohodu o vykonan...
1 0
Zaúčtovanie dokladu z ERP k dobierke (12.05.20)
Prosím o radu, ako postupovať, ak spoločnosť vystavila k dobierke doklad cez ERP, ako zaúčtovať v podvojnom účtovníctve jej úhradu, ktorá bude poukázaná na bankový účet?
1 0
SP od 1.1.2011 - nemocenské dávky DRAK (11.12.10)
NEMOCENSKÉ DÁVKY Druhy nemocenských dávok ostávajú zachované, t.j. nemocenské, ošetrovné, materské a vyrovnávacia dávka. Menia sa podmienky nároku u jednotlivých skupín poistencov. <?xml:namespace p...
Sleduj témy Elektronická registračná pokladňa
na hlavnej stránke Porada.sk