Zavrieť

Porady

••• viac••• menej
10 0
Zrážky zo mzdy DRAK (23.11.11)
Zákonník práce (§131) rozoznáva 3 skupiny zrážok :</SPAN></SPAN> Tzv. prednostné zrážky zo mzdy (§131 ods.1) - poistné do jednotlivých fondov Sociálnej poisťovne, zdravotné poistenie, preddavok na da...
3 0
Dovolenka DRAK (20.08.07)
Všetko o dovolenke. Nárok na dovolenku, výmera dovolenky, krátenie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky, posúdenie výkonu práce na účely dovolenky. Úvod (§ 100) Pri splnení príslušných p...
1 0
SP od 1.1.2011 - nemocenské dávky DRAK (11.12.10)
NEMOCENSKÉ DÁVKY Druhy nemocenských dávok ostávajú zachované, t.j. nemocenské, ošetrovné, materské a vyrovnávacia dávka. Menia sa podmienky nároku u jednotlivých skupín poistencov. <?xml:namespace p...
2 0
Zákonník práce, § 122 Mzda a náhrada mzdy za sviatok DRAK (18.04.12)
roz Zákon č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch definuje ako štátne sviatky tieto dni: 1. január - Deň vzniku Slovenskej republiky, 5. júl - sviatok svä...
1 0
Ak preddavok za poskytnutnutú službu sa platí bankovým prevodom a potom neskôr zvyšok v hotovosti, tak ako sa o tom vystavuje pokladničný doklad? (23.09.23)
Dobrý deň, jedná sa o kurz týkajúci sa mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Záujemca o kurz dopredu zaplatí 20 eur ako preddavok formou bankového prevodu a potom zvyšok ceny kurzu v deň kurzu v hotovost...
1 0
Aké účtovné doklady musí vystaviť podnikateľka poskytujúca služby v prípade príjmu/výdavku v hotovosti? (21.09.23)
Dobrý deň, moja sestra ako dôchodkyňa (bývalá učiteľka na ZŠ) si získala živnostenské oprávnenie na mimoškolskú vzdelávaciu činnosť na organizovanie kurzov, školení a seminárov. Táto činnosť nie je ve...
0 0
Mzda DRAK (28.08.07)
Základné zásady (§ 118, 119) Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Mzda je: peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda)poskytované zamestn...
1 0
Výber cez e-kasu PÚ (28.06.23)
Dobrý deň, konateľ pozastavil e-kasu, pretože rušil prevádzku. Zabudol však na konci zaevidovať výber konečného zostatku v pokladni. Vklad na bankovom účte je zachytený. Treba k tomu výberu nejaký záp...
2 0
Preplatenie nevyčerpanej dovolenky (27.07.07)
Otázka č.1: Z roka 2006 ostali zamestnancovi 4 týždne dovolenky (20 dní), ktoré si nevyčerpal a preniesol si ich do roku 2007. Za rok 2007 má zamestnanec nárok na nové 4 týždne dovolenky (20 dní). Na...
5 0
Zákonník práce, § 226 Dohoda o vykonaní práce DRAK (11.06.12)
Dohoda o vykonaní práce sa môže uzatvoriť len na prácu vymedzenú výsledkom. Pre dohody o vykonaní práce platia všeobecné podmienky, uvedené v § 223. Časové obmedzenie rozsahu práce Dohodu o vykonan...
0 0
Návšteva lekára ako prekážky v práci v kocke DRAK (07.01.07)
Medzi prekážky v práci sa zaraďuje aj vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení Podľa § 141 ods.2 písm. a) Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pra...
1 0
Ako účtujete faktúry vystavené zdravotným poisťovniam? (05.11.22)
Študujem si o účtovaní lekárne, prosím poraďte, už som toľko prečítala a mám nejasnosti. Tržba v ERP za predaj liekov na recept sa v dennej uzávierke premietne len vo výške, ktorú uhradil pacient? Ak ...
1 0
Ako účtovať tržby z registračnej pokladnice? (10.10.22)
Dobrý deň, začínam účtovať doklady z ERP. Chcem sa spýtať, že ako je to v praxi zaúčtuje sa každý nákup samostatne /resp. každý blok z ERP/ zvlášť? A potom suma za všetky doklady z ERP má sedieť na de...
1 1
Zaokruhlovanie (19.08.22)
Dobrý deň, stane sa, že v pokladni nemám dostatok peňazí, tak bločky účtujem cez ID na 365. Chcem sa opýtať, či aj na takéto doklady sa vzťahuje zaokruhlovanie?? Keďže na bločku z ERP je to všade uved...
1 0
účtovanie predpisu dotácie a jeho výška (28.06.22)
Zmluva na projekt bola podpísaná koncom r. 21 (celková suma dotácie 14970€) Predpis dotácie zaúčtujeme v sume 14970 alebo len v sume prijatej časti platby (4491€) 346/691 prijatie FP 221/346 projekt s...
Sleduj témy Elektronická registračná pokladňa
na hlavnej stránke Porada.sk