Zavrieť

Porady

Materská dovolenka

Materská dovolenka Synonymá: MaterskáMaterské

Doba poskytovania materského- nárok na materské vzniká

 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu
 • z ochrannej lehoty iba od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu alebo odo dňa pôrodu, ak nastal skôr- nárok na materské zaniká

 • spravidla uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku
 • aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku
  • najdlhšie 37 týždňov od vzniku nároku na materské, ak je poistenkyňa osamelá
  • najdlhšie 43 týždňov od vzniku nároku na materské, ak poistenkyňa porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará
 • na konci 14. týždňa od vzniku nároku, ak sa narodilo mŕtve dieťa
 • ak dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, nárok trvá do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, nie dlhšie ako do konca 34., príp. 43. týždňa, od vzniku nároku na materské (nie kratšie ako 14 týždňov)- obdobie nároku na materské
 • poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu
 • inému poistencovi odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti do uplynutia 28. týždňa od vzniku nároku na materské, v prípade, ak je osamelý do uplynutia 31. týždňa
 • ak prevzal iný poistenec do starostlivosti dve alebo viac detí, do uplynutia 37. týždňa od vzniku nároku na materské
 • fyzická osoba, ktorej zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu


Materské sa poskytuje za dni.

Výška materského je 65% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Nárok na materké vzniká poistenkyni, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.
••• viac••• menej
1 0
Rada školy - počet členov a voľby počas núdzového stavu (22.10.20)
Dobrý deň, prosím Vás sme ZUŠ s počtom zamestnancov 10 /z toho 8pedag.zamestnancov/. Potrebujeme vykonať voľby a zvoliť si členov rady školy, nakoľko už v januári 2020 skončilo funkčné obdobie. Žiaľ n...
1 0
nárok na podporu (14.10.20)
Manželka pracovala u rôznych zamestnávateľov od 25.6.2013 - 30.4. 2014,od 1.6.2014 - 5.6.2014,od 1.10.2014-30.9.2015 a od 1.10.2015-5.8.2017...na materskú dovolenku nastúpila v auguste 2017, teraz v o...
1 0
Dlhodobá PN a nárok na materskú (14.10.20)
Dobrý deň, 5 rokov som zamestnana a od 25.11.2019 som PN /aj v súčastnosti/. PN mi zachvíľu konči, ale zistila som, že som 1mesiac tehotná, mám však rizikové tehotenstvo. Zároveň sa zamestnávateľ ruší...
1 2
Krátenie dovolenky otec na materskej (14.10.20)
Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ohľadne , či bolo správne krátené manželovi dovolenka po materskej. Nástup 02.01.2020 - 15.07.2020 od 16.07.2020 -15.08.2020 bol PN potom už nástup 16.08.2020 do ...
1 2
dohoda o brigádnickej práci ?-dôchodkyňa, matka na materskej dovolenke (06.10.20)
Prosím vás veľmi pekne o pomoc. Nemám skúsenosti s tým ako to chodí. Robím sro kde pani konateľka vyrába cukrovinky. Nestíha to sama piecť. Uvažuje zamestnať dôchodkyňu a maminu na materskej dovol...
1 0
Leasing , prevzatie predmetu, dátum do KV (25.09.20)
Ahojte, potrebujem poradiť, akosi sa neviem skonsolidovať po materskej :D :P :) Firma prevzala predmet lesingu dňa 31.8.2020, úhrada prebehla 1. zvýšenej splátky 4.9.2020. Teraz si nie som istá, č...
7 0
Zákonník práce, § 48 Pracovný pomer na určitú dobu DRAK (01.04.12)
Zákonník práce umožňuje dohodnúť pracovnú zmluvu na neurčitý čas alebo na časovo ohraničené obdobie - určitú dobu. Pri pracovnej zmluve dohodnutej na určitú dobu pracovný pomer uplynie dňom dohodnutý...
1 0
Stravne pri odchode na matersku dovolenku (14.09.20)
V juli som odpracovala 15 dni a 7 dni mala dovolenku, v auguste mi bolo na Ticket kartu pripocitana hodnota 15 listkov. V auguste som odpracovala 7 dni a odisla na matersku dovolenku, cize som neodp...
1 0
Nárok na dovolenku počas MD (08.09.20)
Mám v PP zamestnankyňu /40 rokov, slobodná/, ktorej PP začal 01.02.2017, od 05.03.2017 bola PN /rizikové tehotenstvo/ až do nástupu na MD od 02.08.2017 - do 27.03.2018. Potom bola na RD až do 07.09.20...
1 0
Materská 2021 (04.09.20)
Dobrý deň, prosím Vás, v decembri 2020 mám nastúpiť na materskú. Vo firme pracujem od r. 2007, ale chcela by som si nejako vylepšiť VZ. Ak by som sa teraz v septembri dala prepustiť u môjho terajšieho...
1 1
platnosť dohody o skončení pomeru - uvedená zlá adresa zamestnanca (21.08.20)
Prosím Vás o radu. Zamestnankyňa po odpracovanom roku odišla na materskú a rodičovskú dovolenku. Po jej skončení sa prišla informovať čo ďalej. Dohodli sme sa, že PP ukončíme. Dohodu si prečítala, pod...
1 0
Otec pracuje - domácka práca a je súčasne na materskej dovolenke (06.08.20)
Dobrý deň, máme zamestnanca, ktorý u nás pracuje už dlhšie a nahlásila som zmenu na SP z 1.prac.pomeru z dôvodu MD. Zároveň mu firma zmenila pracovnú pozíciu druhou pracovnou zmluvou a prac.čas ...
1 0
RD + konateľka s.r.o. + dividenda (10.08.20)
Dobrý deň, prosím Vás, žena na RD, poberá rodičovský príspevok, by sa mala stať konateľkou s.r.o.. Neplánuje sa v nej zamestnať. Mohlo by to mať vplyv na výpočet prípadnej materskej? Prípadne, ak by j...
1 0
Ako získať vyšší rodičovský príspevok pri 2. dieťati? (06.08.20)
Dcéra bola do 2/2017 SZČO. Platila odvody niekoľko rokov do soc. poisťovne, potom bola 3 mes. zamestnaná, ale keďže jej v tehotenstve nastali zdravotné problémy, PP ukončila v skúšobnej dobe. Matersk...
3 0
Dovolenka DRAK (20.08.07)
Všetko o dovolenke. Nárok na dovolenku, výmera dovolenky, krátenie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky, posúdenie výkonu práce na účely dovolenky. Úvod (§ 100) Pri splnení príslušných p...
Sleduj témy Materská dovolenka
na hlavnej stránke Porada.sk