Zavrieť

Porady

Materská dovolenka

Materská dovolenka Synonymá: MaterskáMaterské

Doba poskytovania materského- nárok na materské vzniká

 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu
 • z ochrannej lehoty iba od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu alebo odo dňa pôrodu, ak nastal skôr- nárok na materské zaniká

 • spravidla uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku
 • aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku
  • najdlhšie 37 týždňov od vzniku nároku na materské, ak je poistenkyňa osamelá
  • najdlhšie 43 týždňov od vzniku nároku na materské, ak poistenkyňa porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará
 • na konci 14. týždňa od vzniku nároku, ak sa narodilo mŕtve dieťa
 • ak dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, nárok trvá do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, nie dlhšie ako do konca 34., príp. 43. týždňa, od vzniku nároku na materské (nie kratšie ako 14 týždňov)- obdobie nároku na materské
 • poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu
 • inému poistencovi odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti do uplynutia 28. týždňa od vzniku nároku na materské, v prípade, ak je osamelý do uplynutia 31. týždňa
 • ak prevzal iný poistenec do starostlivosti dve alebo viac detí, do uplynutia 37. týždňa od vzniku nároku na materské
 • fyzická osoba, ktorej zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu


Materské sa poskytuje za dni.

Výška materského je 65% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Nárok na materké vzniká poistenkyni, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.
••• viac••• menej
0 0
Materské v roku 2009 - diel V. DRAK (04.08.09)
V prvej časti seriálu príspevkov o materskej sme vysvetlili, kedy vzniká nárok na materské. V druhej časti sme si ukázali, ako sa vypočíta výška materského. V tretej časti sme popísali, ako sa pos...
1 0
Materská dovolenka (oznámenie zamestnávateľovi) (02.07.20)
Do koľkých dní (pracovných alebo kalendárnych) je povinný zamestnanec oznámiť, že nastupuje na materskú dovolenku? Ďakujem!
1 1
DP z predaja bytu (29.06.20)
Dobrý deň. Môžete mi prosím Vás poradiť ohľadom DP z predaja bytu. Manželia kupovali byt a sú bez podieloví vlastníci. Do 2 rokov ho predali a že sú povinní podať daňové priznanie? Môžu podať DP iba j...
1 0
dovolenka po materskej (24.06.20)
poprosím vás o výpočet dovolenky po materskej....nejak sa neviem zhodnúť so zamestnankyňou: rok 2017 nástup na MD 27.6.2017 - zostatok dovolenky 59/45 nárok + 14 dni stará dovolenka/, rok 2018 nást...
9 0
Skončenie RD a pracovného pomeru a preplatenie nevyčerpanej dovolenky, odstupného... (14.06.12)
Zamestnankyňa končí rodičovskú dovolenku 20.4.2012 a zároveň končí aj pracovný pomer. Pri skončení pracovného pomeru je jej vyplatené odstupné a preplatená nevyčerpaná dovolenka. Aké poistné sa platí ...
3 0
Dovolenka DRAK (20.08.07)
Všetko o dovolenke. Nárok na dovolenku, výmera dovolenky, krátenie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky, posúdenie výkonu práce na účely dovolenky. Úvod (§ 100) Pri splnení príslušných p...
1 0
Výpočet výšky materského (16.06.20)
Pri výpočte materského nebrala poisťovňa do úvahy zamestnávateľom oznámený vymeriavací základ z bodu 7. Potvrdenia zamestnávateľa...1 504,91 Eur a materské určila vo výške 31,76692500 Eur na deň, čo ...
1 1
nárok otca na materskú dovolenku (08.06.20)
syn nastúpil na materskú 1.12.2019 v januári odišiel do zahraničia, v marci sa mu v zahraničí mimo EU narodilo druhé dieťa. Má nárok po vyčerpaní materského na prvé dieťa požiadať o materské na druhé ...
1 0
otec pracujúci popri materskej na dohodu a prihlásenie do ZP (06.06.20)
Dobrý deň otec, ktorý od 04.06. nastúpil na rodičovskú dovolenku s poberaním materského, a zároveň od 04.06. pracuje na DoPČ v tej istej firme (iný druh práce) ako sa má nahlásiť do ZP? (aké kódy a dá...
1 0
Výpočet pravdepodobného priemeru na rezervu nevyčerpané dovolenky (04.06.20)
Zamestnankyna nastúpila na matersku dovolenku na konci roka 2018. V 2019 jej vznikol nárok na dovolenku, ešte za materskú dovolenku a to 16,5 dňa. Ako jej vypočítame priemer na dovolenku? Pýtame s...
1 0
Ako evidovať zamestnanca na ZP, ktorý je na neplatenej rodičovskej dovolenke? (28.05.20)
Ako ohlásiť zamestnanca (muža) na zdravotnej poisťovni, ktorý: - zamestnanec momentálne na rodičovskej dovolenke (poberá dávku materské), avšak jeho manželka nastupuje na materskú dovolenku s ďalším ...
0 0
Zákon o rodine DRAK (15.06.07)
ZÁKON O RODINE Zákon 36/2005 Z.z. z 19. januára 2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platnosť od: 31.5.2013 Účinnosť od: 15.6.2013 Znenie Zákona č. 36/2005 Z.z. po novele č. 125...
1 1
Materská po skončení PP (27.05.20)
Dobrý deň, zamestnankyňa má hlavný pracovný pomer v svojej firme od roku 2016 + od augusta 2017 aj vedľajší pracovný pomer v našej organizácii. Tu sa jej PP na dobu určitú končí dňa 15.7.2020. Dňa 20....
1 3
Skončenie pracovného pomeru počas PN (14.05.20)
Dobrý deň, Chcela by som sa s vami podariť. Už 4 roky som zamestnaná v súkromnom školskom sektore. 2 roky mi bola predlžovaná zmluva na zástup kolegyň počas MD. Momentálne som na PN kvôli rizikov...
1 0
Použitie lehotníku na materskú dovolenku (19.05.20)
Prosím vás, ak použijem lehotník na výplatu materskej dávky. zamestnanec nastúpil na materskú dňa 02.11.2019 poberal 28týždňov - v lehotníku máme dátum zániku nároku 16.05.2020 . Znamená, že mám z...
Sleduj témy Materská dovolenka
na hlavnej stránke Porada.sk