Zavrieť

Porady

Materská dovolenka

Materská dovolenka Synonymá: MaterskáMaterské

Doba poskytovania materského- nárok na materské vzniká

 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu
 • z ochrannej lehoty iba od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu alebo odo dňa pôrodu, ak nastal skôr- nárok na materské zaniká

 • spravidla uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku
 • aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku
  • najdlhšie 37 týždňov od vzniku nároku na materské, ak je poistenkyňa osamelá
  • najdlhšie 43 týždňov od vzniku nároku na materské, ak poistenkyňa porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará
 • na konci 14. týždňa od vzniku nároku, ak sa narodilo mŕtve dieťa
 • ak dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, nárok trvá do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, nie dlhšie ako do konca 34., príp. 43. týždňa, od vzniku nároku na materské (nie kratšie ako 14 týždňov)- obdobie nároku na materské
 • poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu
 • inému poistencovi odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti do uplynutia 28. týždňa od vzniku nároku na materské, v prípade, ak je osamelý do uplynutia 31. týždňa
 • ak prevzal iný poistenec do starostlivosti dve alebo viac detí, do uplynutia 37. týždňa od vzniku nároku na materské
 • fyzická osoba, ktorej zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu


Materské sa poskytuje za dni.

Výška materského je 65% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Nárok na materké vzniká poistenkyni, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.
••• viac••• menej
1 0
prechod z materskej na rodičovskú dovolenku. (Dnes)
Dobrý deň, prosím o uistenie.. Zamestnakyňa je na materskej dovolenke do 21.04.2021. Od 22.4.2021 nastupuje na RD. Ukončenie materskej dovolenky už zamestnávateľ v SP nenahlasuje.. Nahlásim len za...
1 0
Materská dovolenka - kombinácia PP a dohody (15.04.21)
Zamestnankyňa má u nás pracovný pomer od r.2012. V septembri pôjde na materskú dovolenku. Od februára 2021 pracuje aj na dohodu o pracovnej činnosti u ďalšieho zamestnávateľa. Bude sa jej tento príjem...
1 0
Otec požiadal o rodičovskú dovolenku - dovolenka nárok (09.04.21)
Dobrý deň, prosím Vás neviete mi niekto poradiť. Otec 1.2.2019 požiadal zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku. Dovtedy do roku aj dvoch mesiacov dieťaťa bola na rodičovskej dovolenke matka, ktorá nast...
1 0
Tehotenské štipendium a tehotenské? (08.04.21)
Dobrý deň, chcem sa informovať študentka vysokej školy a školu ukonči v Júni 2021 bude mať nárok na tehotnské je dva mesiace tehotná. Popri škole pracovala na dohodu 6 mesiacov. Neviete mi dať bližši...
1 0
preplatenie nevyčerpanej dovolenky a MD (07.04.21)
Veľmi by som ocenila akékoľvek usmernenie, už som sa dost zamotala: zamestnankyna je u nás zamestnaná od 1.4.2019, prenos z 2019 na 2020 bol 11 dní dovolenky, 31.5.2020 nastúpila na materskú dovolenku...
3 0
Dovolenka DRAK (20.08.07)
Všetko o dovolenke. Nárok na dovolenku, výmera dovolenky, krátenie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky, posúdenie výkonu práce na účely dovolenky. Úvod (§ 100) Pri splnení príslušných p...
1 1
evidenčný počet zamestnancov a organizačná štruktúra (30.03.21)
Ahojte, trošku máme vo firme "guľáš" v zisťovaní počtov zamestnancov...Pre naše overenie: 1, Org. štruktúra sa tvorí na prac.úväzky, nie na fyzické osoby - zamestnancov, však? 2, Ak potrebujeme niekam...
1 0
NČZD na manželku a materské na prelome rokov (29.03.21)
Ahojte, prosím Vás pekne, už som to niekde riešila, ale neviem to nájsť. Ak manželka poberá materské a má zo SP sumy vyplateného materského za október - december 2020, avšak december je vyplatený v j...
1 0
Materska dovolenka a prechod na rodičovskú dovolenku (27.03.21)
Zamestnankyňa prechádza z mat.dovolenky na rodičovsku dovolenku.Robí sa oznamovacia povinnosť voči SP v roku.2021?
1 0
Nárok na materskú? (26.03.21)
Zamestnankyňa ukončila rodičovskú dovolenku dňa 30.09.2020. Po návrate do práce ukončila hneď PP k 01.10.2020, kde jej bola vyplatená aj nevyčerpaná dovolenka, takže za 1 deň jej vznikol VZ 226,20 na ...
1 0
skontroluje mi niekto výpočet NČZD na manželku či mám správne? (23.03.21)
Zamestnanec si uplatňuje nčzd na manželku, ona pracovala do od 1.1.2020 potom bola dlhodobo na PN až do nástupu na materskú (materská nástup 3.6.2020) až do konca roka 2020. Dieťa sa narodilo 11.7.20...
1 1
Materská dovolenka a zrušenie pracovného miesta (16.03.21)
Dobrý deň prajem, chcem sa opýtať na takýto prípad: zamestnankyňa je na materskej dovolenke, z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry sa má jej pracovné miesto zrušiť - môžeme s ňou v takomto prípade uko...
1 0
otec na RD - viackrát s tým istým dieťaťom (15.03.21)
Dobrý deň, môže byť otec na rodičovskej dovolenke aj viackrát s tým istým dieťaťom? Minulý rok bol na rodičovskej dovolenke 28 týždňov, kedy poberal aj dávku materské. Potom cca pol roka pracoval a te...
1 0
Prihlášky a prerušenie poistenia počas MD a RD po zmenách od 1.1.2021 (25.02.21)
Zamestnankyňa je od 29.7.2019 na rodičovskej dovolenke a od 21.02. 2021 nastúpila na novú materskú dovolenku. Prosím o poradenie aké mám povinnosti ako zamestnávateľ voči sociálnej a zdravotnej poisťo...
1 0
Ukončenie RD a priemerna mzda (24.02.21)
Dobrý deň prajem, chcem sa uistiť. Dieťa dovŕši vek 3 roky 8.2.2021 V SP zadam ukončenie RD dňa 8.2.21 9.2.21 čerpanie dovolenky 10.2. skončenie pp dohodou + preplatenie starej dovolenky. Pr...
Sleduj témy Materská dovolenka
na hlavnej stránke Porada.sk