Zavrieť

Porady

Materská dovolenka

Materská dovolenka Synonymá: MaterskáMaterské

Doba poskytovania materského- nárok na materské vzniká

 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu
 • z ochrannej lehoty iba od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu alebo odo dňa pôrodu, ak nastal skôr- nárok na materské zaniká

 • spravidla uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku
 • aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku
  • najdlhšie 37 týždňov od vzniku nároku na materské, ak je poistenkyňa osamelá
  • najdlhšie 43 týždňov od vzniku nároku na materské, ak poistenkyňa porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará
 • na konci 14. týždňa od vzniku nároku, ak sa narodilo mŕtve dieťa
 • ak dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, nárok trvá do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, nie dlhšie ako do konca 34., príp. 43. týždňa, od vzniku nároku na materské (nie kratšie ako 14 týždňov)- obdobie nároku na materské
 • poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu
 • inému poistencovi odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti do uplynutia 28. týždňa od vzniku nároku na materské, v prípade, ak je osamelý do uplynutia 31. týždňa
 • ak prevzal iný poistenec do starostlivosti dve alebo viac detí, do uplynutia 37. týždňa od vzniku nároku na materské
 • fyzická osoba, ktorej zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu


Materské sa poskytuje za dni.

Výška materského je 65% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Nárok na materké vzniká poistenkyni, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.
••• viac••• menej
1 0
Má živnostník nárok na materskú pri minimálnych odvodoch? (Dnes)
Ak je živnostník (viac ako 270 dní), ktorý si platí minimálne odvody do SP aj ZP - má nárok na materskú? Oplatilo by sa, keby sa živnostník zamestná na TPP, pričom by nesplnil podmienku 270 dní? Ďakuj...
1 0
Výška materskej pri prerušení PP u toho istého zamestnávateľa (Včera)
Zdravím Vás, prosím o skúsenosti. Zamestnankyňa ukončila PP. Po niekoľkých dňoch (bola evidovaná na UPSVaR) sa vrátila na vyššiu pozíciu, teda aj vyšší plat. Zistila, že je tehotná. Bude sa jej rátať...
1 0
Dovolenkový nárok z dôvodu starostlivosti o dieťa 25 dní. (19.09.23)
Prosím máme zamestnankyňu, ktorá sa vracia po materskej dovolenke do zamestnania. Má 28 rokov na materskej je o 5.3.2021 do 28.10.2021. Rodičovská od 29.10.2021 do 30.9.2023. Zostatok dovolenky v ro...
1 1
Ako disponuje zamestnavatel s narokom na zamestnancovu dovolenku (23.08.23)
Dobry den. Po navrate do zamestnania po materskej dovolenke mi zamestnavatel dal prikazom 2tyzdnovu dovolenku teraz cez leto. Nie uplne v termine, co mi vyhovoval ( nejde o celozavodnu dovlenku, ale ...
1 8
Nárok na dovolenku - otec na materskej po 28 týždňoch od narodenia dieťaťa (16.08.23)
Dobrý deň. Chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o radu v oblasti nároku na riadnu dovolenku. Zamestnanec spoločnosti, ktorej spracovávame mzdy, prevzal od 13.1.2023 do 27.7.2023 po manželke do sta...
1 0
Oznamovacia povinnosť SP a ZP pri rodičovskej dovolenke (14.07.23)
Dobrý deň, prosím Vás pri prechode zamestnankyne z materskej na rodičovskú dovolenku treba oznámiť v SP - PRERUSENIE alebo ZMENU? Ja som bola v tom, že prerušenie a dôvod č.6, ale teraz ma jeden člán...
1 0
Rodičovská dovolenka - otec (25.07.23)
Zamestnanec (otec) ide na materskú dovolenku s dcérou (2 roky)..Matka sa zamestnala a teraz nastupuje na pol roka otec. Aké povinnosti -hlásenia máme voči sociálnej a zdravotnej poisťovní?
1 0
Otcovská dovolenka (19.07.23)
Dobrý deň, prosím o vysvetlenie. Zamestnanec si podal žiadosť na SP o otcovskú dovolenku v trvaní 14 kalendárnych dní. Voči sociálnej poisťovni ako zamestnávateľ nie sú žiadne oznamovacie povinnosti, ...
1 0
Akym sposobom je najvyhodnejsie prejst na matersku v mojom pripade? (14.07.23)
Dobry den. K 30.4.2021 sa mi skoncil pracovny pomer, ktory trval od 09/2012. 07/2015 som nastupila na MD, potom presla na RD, 04/2018 som nastupila na dalsiu MD a RD (do 28.04.2021). Od 01.05.2021 do ...
1 3
Dovolenka zamestnanca po 2 materských a rodičovských (07.07.23)
Dobrý deň, máme zamestnankyňu, ktorá bola 2 krát na materskej a rodičovskej dovolenke. Teraz chce preplatiť zvyšnú dovolenku. Rátam dobre nárok? Prvá MD bola od: 14.6.2017 - 6.2.2018. Zostatok dovole...
1 3
Dovolenka zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa (03.07.23)
Máme zamestnanca, ktorému sa 8.6.2023 narodilo dieťa, zamestnanec má 32 rokov. V Zákonníku práce sa v § 103 ods. 2 píše : dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši naj...
1 0
Je toto správny výpočet odvodov počas RD pri ukončení PP? (01.07.23)
Dobrý deň potrebovala by som poradiť, zamestnankyňa - vznik pracovného pomeru v roku 2017. V roku 2022 pracovala od 01.01.2022 nasledovne: január 2022 odpracovaný celý(VZ 1194,26) február do 13.0...
3 0
Dovolenka DRAK (20.08.07)
Všetko o dovolenke. Nárok na dovolenku, výmera dovolenky, krátenie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky, posúdenie výkonu práce na účely dovolenky. Úvod (§ 100) Pri splnení príslušných p...
1 0
Nárok na dovolenku. (29.06.23)
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o odsúhlasenie nároku na dovolenku za rok 2021. Zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku 29.07.2020 a trvala do 23.03.2021, od 24.03.2021 do 19.09.2023 rodič...
1 1
Skončenie pracovného pomeru počas materskej dovolenky. (20.06.23)
Zamestnankyňa nastúpila na MD 29.6.2023 ale pracovnú zmluvu má uzatvorenú na dobu určitú do 31.8.2023. Má sa prihlásiť po tomto termíne na úrad práce ako nezamestnaná?
Sleduj témy Materská dovolenka
na hlavnej stránke Porada.sk