Zavrieť

Porady

Materská dovolenka

Materská dovolenka Synonymá: MaterskáMaterské

Doba poskytovania materského- nárok na materské vzniká

 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu
 • z ochrannej lehoty iba od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu alebo odo dňa pôrodu, ak nastal skôr- nárok na materské zaniká

 • spravidla uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku
 • aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku
  • najdlhšie 37 týždňov od vzniku nároku na materské, ak je poistenkyňa osamelá
  • najdlhšie 43 týždňov od vzniku nároku na materské, ak poistenkyňa porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará
 • na konci 14. týždňa od vzniku nároku, ak sa narodilo mŕtve dieťa
 • ak dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, nárok trvá do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, nie dlhšie ako do konca 34., príp. 43. týždňa, od vzniku nároku na materské (nie kratšie ako 14 týždňov)- obdobie nároku na materské
 • poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu
 • inému poistencovi odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti do uplynutia 28. týždňa od vzniku nároku na materské, v prípade, ak je osamelý do uplynutia 31. týždňa
 • ak prevzal iný poistenec do starostlivosti dve alebo viac detí, do uplynutia 37. týždňa od vzniku nároku na materské
 • fyzická osoba, ktorej zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu


Materské sa poskytuje za dni.

Výška materského je 65% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Nárok na materké vzniká poistenkyni, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.
••• viac••• menej
1 0
NČZD na manželku, ak bol manžel na RD s materskou dávkou + manželka pracovala (Včera)
Prosím Vás. Manžel bol na RD s poberaním materskej do 29.05.2022. Potom nastúpil naspäť do zamestnania. Manželka počas jeho materskej bola zamestnaná na dve hodiny denne a zarobila približne 1.500...
1 0
Daňový bonus SZČO (04.02.23)
Dobrý deň, poprosím Vás má SZČO nárok na daňový bonus ak popri príjmu z podnikania , ktorý dosahoval počas celého roku 2022 bol na materskej dovolenke ? ďakujem
1 0
Potrebujem vypomoc do MŠ - ako ju získať? (03.02.23)
Potrebujeme posilu do materskej školy a detských jasieľ na výpomoc pri upratovaní, asistenciu pri kŕmení, obliekaní detí a pod. Nemôžeme platiť nikoho z vlastných zdrojov. Aké možnosti sú na "získa...
1 0
Zamestnanie mamičky na materskej (31.01.23)
Dobrý deň, chcem sa poradiť, je to len otázka. Viem, že môžem zamestnať osobu, ktorá je na materskej dovolenke, ale môžem ju zamestanať aj tak aby nemala žiadny príjem? V Sociálnej poisťovni by bola p...
1 0
Materská otec (27.01.23)
Dobrý deň, prosím syn končí pracovný pomer 28.2.2023, od 1.3.2023 chce požiadať o materskú na 1. dcéru 16.5.2023.bude mať 3 roky. 30. 12.2023 sa im narodila druhá dcérka na ktorú si uplatnil 14 dňovú...
1 0
NČZD na manželku (26.01.23)
Zamestnanec si chce uplatniť NČZD na manželku, ktorá poberá rodičovský príspevok od 11/2022, dovtedy poberala materskú. Akú sumu si za ňu môže uplatniť? Január a február 2022 ešte pracovala, tam by si...
3 0
Dovolenka DRAK (20.08.07)
Všetko o dovolenke. Nárok na dovolenku, výmera dovolenky, krátenie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky, posúdenie výkonu práce na účely dovolenky. Úvod (§ 100) Pri splnení príslušných p...
1 0
Skončený pracovný pomer na dobu určitú 31.12. 2022 (13.01.23)
Dobrý deň, dňa 31.12. 2022 mi skončil pracovný pomer na dobu určitú, zamestnávateľ ma nechal ďalej pracovať s tým, že ked zmuluvu nepredĺžil (kedže som ju v minulosti už mala predĺženú 1x, najprv som...
1 0
Nastup na matersku - otec (06.01.23)
Dobrý deň, chcem sa spýtať, je vhodnejšie nastúpiť na materskú - ako otec, - 1.Apríla ( prvý deň v mesiaci) , alebo koncom mesiaca - napr. 27. Marca ? Alebo je to jedno ? Podmienky spĺňam. Ďalšia o...
1 1
Nárok na dovolenku počas materskej a rodičovskej dovolenky (02.01.23)
Dobrý deň. Zamestnankyňa nastúpila na MD 3.1.2022. Mala vyčerpanú celú dovolenku za rok 2022. Na RD nastúpila ako osamelá matka 19.9.2022. Na koľko dní dovolenky jej vznikol nárok za rok 2022? Ďakujem...
1 0
Ukončenie dohodu cez matersku (21.12.22)
Dobrý deň. CHcem sa opýtať či môžem zamestnankyni, ktorá poberá materskú ukončiť pracovný pomer dohodou.
1 0
Prax zdravotníckych zamestnancov ústavných zariadení pre účely stanovenia koeficientu na výpočet mzdy od 1.1.2023 (09.12.22)
dobrý deň. Pre výpočet mzdy a určenie koeficientu podľa doby praxe pre zdravotníckych zamestnancov pracujúcich v ústavnom zariadení sa do úvahy berie aj prax vykonávaná v ambulanciách (lekár, sestra)...
7 0
Zákonník práce, § 48 Pracovný pomer na určitú dobu DRAK (01.04.12)
Zákonník práce umožňuje dohodnúť pracovnú zmluvu na neurčitý čas alebo na časovo ohraničené obdobie - určitú dobu. Pri pracovnej zmluve dohodnutej na určitú dobu pracovný pomer uplynie dňom dohodnutý...
1 1
Materská - priemer zo živnosti/TPP? (27.11.22)
Dobrý deň, potrebujem poradiť. Ako sa priemeruje materská (druhá v poradí) ak má človek príjem aj z TPP, aj zo živnosti? Vopred ďakujem.
Sleduj témy Materská dovolenka
na hlavnej stránke Porada.sk