Zavrieť

Porady

Materská dovolenka

Materská dovolenka Synonymá: MaterskáMaterské

Presmerované z Materské
Doba poskytovania materského- nárok na materské vzniká

 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu
 • z ochrannej lehoty iba od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu alebo odo dňa pôrodu, ak nastal skôr



- nárok na materské zaniká

 • spravidla uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku
 • aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku
  • najdlhšie 37 týždňov od vzniku nároku na materské, ak je poistenkyňa osamelá
  • najdlhšie 43 týždňov od vzniku nároku na materské, ak poistenkyňa porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará
 • na konci 14. týždňa od vzniku nároku, ak sa narodilo mŕtve dieťa
 • ak dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, nárok trvá do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, nie dlhšie ako do konca 34., príp. 43. týždňa, od vzniku nároku na materské (nie kratšie ako 14 týždňov)



- obdobie nároku na materské
 • poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu
 • inému poistencovi odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti do uplynutia 28. týždňa od vzniku nároku na materské, v prípade, ak je osamelý do uplynutia 31. týždňa
 • ak prevzal iný poistenec do starostlivosti dve alebo viac detí, do uplynutia 37. týždňa od vzniku nároku na materské
 • fyzická osoba, ktorej zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu


Materské sa poskytuje za dni.

Výška materského je 65% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Nárok na materké vzniká poistenkyni, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.
••• viac••• menej
1 0
materska a jednorazový príjem (14.11.22)
Ahojte, ak je osoba na materskej a spíšeme s ňou jednodňovú zmluvu za služby tlmočenia za čo dostane 70 €, musí si tá osoba tento vedľajší príjem priznať a zdaniť? Alebo je tento príjem do výšky 500 €...
1 0
Prechod z materskej na rodičovskú...čo všetko žiada úrad práce, aké doklady a kedy podať žiadosť na úrad práce (11.11.22)
Chcem pomôcť neveste s byrokraciou lebo nemôže odbehovať často od vnuka po úradoch práce.Chcem sa poradiť kedy je potrebné požiadať úrad práce o poberanie rodičovského príspevku .Vnuk sa narodil konco...
1 0
materské ak zamestnanie je viac ako 90 dní (08.11.22)
Dobrý večer dnes sme v práci riešili jednu známu čo od 1.11. ma nové zamestnanie na matersku ma nastupiť v marci 2023 takže materská sa jej počíta už z nového zamestnania však? aj keď má nižší vymer.z...
1 2
dovolenka po MD A RD (26.10.22)
Poprosím info k dovolenke čerpanej po nástupe z Materskej a rodičovskej dovolenky . Zostatok dovolenky 45 dní nástup do práce 1.9.2022. K 1.9. nový platový výmer. V 9/22 odpracovaných 13 dní následne ...
1 0
Materska dovolenka po davke v nezamestnanosti (25.10.22)
Modelová situácia: V apríli končím v zamestnaní a registrujem sa na úrade práce na dobu 6 mesiacov. Aký mi vzniká nárok na materskú doolenku ak počas tejto doby otehotniem? Do akého dátumu mám nárok n...
1 0
Materská - DVZ (18.10.22)
Zamestnanec (otec) ide na materskú dovolenku s dcérou (1,5 roka).. K nám nastúpil do zamestnania 1.11.2021. Od januára do konca júna 2021 bol na materskej so starším synom a potom od augusta do konca ...
1 0
Koniec pracovného pomeru pred materskou. (09.10.22)
Zamestnankyňa má odpracovaných 270 dní pred nástupom na materskú dovolenku, ktorá jej má začať 03.11.2022. Jej pracovný pomer na dobu určitú sa však skončí 15.10.2022. Bude to mať skutočnosť, že jej p...
1 0
Súbeh živnosti a rodičovskej dovolenky (22.09.22)
FO si založí živnosť od 15.10.2022 , pričom do 30.11.2022 je ešte na materskej dovolenke, od 1.12.2022 ide na rodičovskú dovolenku. Je povinná platiť si odvody do SP od nástupu na rodičovskú?
1 4
Aký bude priemer pre výpočet dovolenky po nástupe z rodičovskej dovolenky? (15.09.22)
Poprosím o radu Pani sa vráti po 6 rokoch z rodičovskej do zamestnania - zatiaľ má klasický prac.pomer ako odchádzala na pevú materskú s príjmom cca 1200 eur. Po návrate jej bude ponúknuta dohoda s ...
3 0
Dovolenka DRAK (20.08.07)
Všetko o dovolenke. Nárok na dovolenku, výmera dovolenky, krátenie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky, posúdenie výkonu práce na účely dovolenky. Úvod (§ 100) Pri splnení príslušných p...
1 0
Práca na dohodu popri poberani rodičovského príspevku. (06.09.22)
Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať niekoľko otázok ohľadom tehotenského príspevku, materskej a rodičovského príspevku pre manželku. Aktuálna situácia: Manželka bola zamestnaná od r.2014 bez prerušen...
1 0
Ako vyrátať plat - práca vo verejnom záujme (04.09.22)
Dobrý deň, Je tu prosím skúsený personalista, ktorý je ochotný poradiť ? Situácia: uchádzač o zamestnanie, VŠ vzdelanie ,Mgr, učiteľstvo Prax : učiteľstvo v základnej škole13 rokov, v strednej škole ...
1 0
Prechod z rodičovskej na materskú (29.08.22)
Prosím poradí niekto: zamestnankyňa prechádza z rodičovskej na materskú - aké povinnosti má zamestnávateľ voči Sociálnej a Zdravotnej poisťovni?
2 0
Zákonník práce, § 68 Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľ DRAK (07.04.12)
Špecifická možnosť ukončenia pracovného pomeru, kedy sa neuplatňuje výpovedná doba. V akých prípadoch môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný...
1 0
Mam narok na davku v nezamestnanosti? (16.08.22)
Dobry den. Mam narok na davku v nezamestnanosti ak som na urade prace zaevidovana od 27.6.22? Toto je nasledujuca situacia za posledne 4 roky od 27.6.2018. -Rok 2018 odrobenych 172 dni. -Rok 2019...
Sleduj témy Materská dovolenka
na hlavnej stránke Porada.sk