Zavrieť

Porady

Dovolenka

Dovolenka

Dovolenka z pohľadu Zákonníka práce je čas, počas pracovných dní, ktorý môže zamestnanec stráviť na súkromné účely mimo pracoviska.Zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok naa) dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť,

b) dovolenku za odpracované dni,

c) dodatkovú dovolenku.Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.
••• viac••• menej
1 0
Dovolenka_pohreb (14.01.21)
Dobrý deň, v období Vianoc má firma plánovanú dovolenku. Zamestnanec nám doniesol ale v tomto čase potvrdenie o pohrebe svojho otca na dva dni.. Dovolenka sa z tohto dôvodu neprerušuje.. Ako by ste to prosím riešili? Môžem to uznať? Ďakujem!...
1 0
neodpracované dni - rodičovská dovolenka (08.01.21)
dobrý deň, ktoré dni môžem považovať za neodpracované dni počas rodičovskej dovolenky. Sviatok, ktorý pripadá na pracovný deň, sa považuje za neodpracovaný deň ? Alebo sa počítajú len pracovné dni bez...
3 0
Dovolenka DRAK (20.08.07)
Všetko o dovolenke. Nárok na dovolenku, výmera dovolenky, krátenie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky, posúdenie výkonu práce na účely dovolenky. Úvod (§ 100) Pri splnení príslušných p...

...omernú časť (§ 101 až 104), dovolenku za odpracované dni (§ 105), dodatkovú dovolenku (§ 106 a 107).Dovolenka za kalendárny rok (§ 101) Nárok na dovolenku za kalendárny rok má zamestnanec, ak: prac...
1 0
Nevyčerpaná dovolenka zamestnankyne - preplatenie dovolenky (07.01.21)
Dobrý deň, chcela by som poradiť ohľadom preplatenia dovolenky. Ide o p. učiteľku, čiže ročný nárok je 45 dní. Ku koncu roku 2019 mala zostatok dovolenky 87 dní. Nastúpila naspäť 1.9.2020, čiže za rok...
1 2
Materská dovolenka a ročná odmena (30.12.20)
Zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku v septembri. V decembrovej výplate sa bude vyplácať ročná odmena. Ako ovplyvní táto odmena vyplatenie materského? Našla som, že v prípade, že sú to pen...
1 0
Prečerpaná dovolenka (16.12.20)
Dobrý deň, dá sa v medziach zákona stiahnuť zamestnancovi náhradu za prečerpanú dovolenku v inom ako v poslednom mesiaci pracovného pomeru z dôvodu, že vieme, že výška mzdy nebude postačovať na stiah...
1 0
Nedostatok dovolenky pedagogických zamestnancov (14.12.20)
Ahojte. Kvôli navýšeniu počtu dní prázdnin, nemajú niektorí zamestnanci dostatok dovolenky. Je porušením zásady rovnakého zaobchádzania, ak zamestnancom, ktorí majú dostatok dovolenky je nariadená dov...
1 0
dovolenka za odpracované dni (11.12.20)
Potrebovala by som poradiť: zamestnanec nastúpil do zamestnania 28.9.2020, od 20.11.2020 je práceneschopný. Pracovný pomer trvá do 11.12.2020 kedy je ukončená aj práceneschopnosť. Má nárok na 1/12 dov...
1 0
dovolenka a polovicny uvazok (11.12.20)
0 odpovedí Otázka od salik Mzdy a personalistika Dovolenka
Presiel som na polovicny uvazok. Zvysila mi dovolenka za dni ked som pracoval 8 hodin denne. Tuto zvysnu dovolenku si vyberiem ako 4 hodinovu alebo 8 hodinovu? ODPOVED: dovolenka sa rata na dni. Mal ...
9 0
Skončenie RD a pracovného pomeru a preplatenie nevyčerpanej dovolenky, odstupného... (14.06.12)
Zamestnankyňa končí rodičovskú dovolenku 20.4.2012 a zároveň končí aj pracovný pomer. Pri skončení pracovného pomeru je jej vyplatené odstupné a preplatená nevyčerpaná dovolenka. Aké poistné sa platí ...
1 0
Stará dovolenka, presun do dalšieho roka (08.12.20)
Dobrý deň, mám zamestnanca ktorý v roku 2019 čerpal prednostne dovolenku z nároku po materskej a rodičovskej dovolenke a potom dovolenku z roku 2019, ktorú nevyčerpal celú a preto sa mu 22,5 dní pren...
1 0
Dovolenka a pracovná pohotovosť (02.12.20)
Zamestnanec má riadnu dovolenku dňa 02.12.2020. Pracovný úväzok je 8 hod. od 07.00 hod. do 15.30 hod. Môže mu zamestnávateľ v tento deň s jeho súhlasom nariadiť pracovnú pohotovosť od 15.30 hod. do 07...
1 0
Z čoho sa bude počítať prípadná podpora v nezamestnanosti ak sa žena po rodičovskej dovolenke zamestná na 2 mesiace (25.11.20)
Zamestnankyňa po rodičovskej dovolenka dostáva výpoveď a odstupné. Zvyšná dovolenka aj odstupné jej bude vyplatené k poslednému dňu rodičovskej dovolenky. Keby sa od nasledujúceho dňa zamestnala na 2-...
1 0
nárok na dávku v nezamestnanosti (25.11.20)
Prosím o radu, či by vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti v nasledovnom prípade: Od 01.02.2016 - 14.02.2020 trval pracovný pomer, počas tejto doby však bola od 08/2016 do 12/2016 PN, potom od 01/...
5 0
Zákonník práce, § 109 Krátenie dovolenky DRAK (17.04.12)
Dovolenka, na ktorú vznikol nárok v príslušnom kalendárnom roku, sa kráti len z dôvodov, ktoré vznik...
Sleduj témy Dovolenka
na hlavnej stránke Porada.sk