Zavrieť

Porady

Dovolenka

Dovolenka

Dovolenka z pohľadu Zákonníka práce je čas, počas pracovných dní, ktorý môže zamestnanec stráviť na súkromné účely mimo pracoviska.Zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok naa) dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť,

b) dovolenku za odpracované dni,

c) dodatkovú dovolenku.Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.
••• viac••• menej
1 0
Rodičovský, zrušenie prevádzky, podpora/prípadne založenie szco a ďalšia materská (21.02.20)
Ahojte, prosím Vás o pomoc.. mám takýto prípad: moje otázky vs. odpovede klient 1. Firma v ktorej manželka pracuje sa ruší/zaniká? Ak áno kedy? Ak nie, prečo majú v pláne rozviazať pracovný ...
1 0
Poplatok za školenie (17.02.20)
Dobrý deň, zamestnanec spoločnosti si sám zaplatil určitú sumu za vlastné školenie. Konateľ sa rozhodol, že mu na jeho školenie neprispeje. Poskytuje mu pracovné voľno podľa § 140, ods. 4 ZP. Otázka...
1 1
ukončenie PP a dovolenka (13.02.20)
dobrý deň, nie som si istá, či postupujem správne, 07.01. ukončenie pracovného pomeru, z minulého roka vyčerpaná dovolenka, tento rok si čerpal 2 dni, čo podľa mňa nemá nárok. Môžem mu to vo výplate s...
1 0
Dovolenka - nárok (13.02.20)
Dobrý deň, ak zamestnanec začal pracovať od 12.01.2020 na dobu určitú, na akú dovolenku má nárok? Aký počet dní má mať vo výplatnej páske?
1 0
mesačný plat a mzda hodinová (11.02.20)
Dobrý deň. Začínam robiť mzdy a preto by som vás poprosila o usmernenie, či je to v poriadku. zamestnanec šofér, zaradený do 2.stupňa náročnosti práce, mesačná mzda 710 eru, úväzok 37,5 hod mzda za ...
1 2
krátenie dovolenky z dôvodu PN (06.02.20)
Pri krátení dovolenky z dôvodu PN, musí PN trvať dlhšie ako 100 pracovných dni súvisle? Alebo sa napočítavajú PNky počas celeho roka a ak je spolu za všetky PN viac ako 100 pracovných dní, kráti sa...
1 1
Dovolenka počas rodičovskej dovolenky (03.02.20)
Ak je zamestnankyňa od 01.01.2020 na rodičovskej dovolenke má alebo nemá nárok na dovolenku za rok 2020?
1 0
Dovolenka (24.01.20)
Dobrý deň, prosím o radu.. Zamestnanec mal na začiatku roka 2019 13 dní dovolenky z roku 2018 + nová dovolenka 25 dní na rok 2019.. Vyčerpal 7 dní.. Od 10.06.2019 do konca roka je PN, čo je celkom 1...
1 0
nevyčerpaná dovolenka za rok 2018 (26.01.20)
Dobrý večer, zamestnanec nevyčerpal dovolenku 25 dní z roku 2018 (ročný nárok 25 dní) a 25 dní z roku 2019. Do roku 2020 sa mu môže preniesť iba 25 dní dovolenky z roku 2019, a 20 dní z roku 2018 mu p...
1 1
Dovolenka 2020 pre zamestnancov, ktorí nemajú 33 rokov, ale trvalo sa starajú o dieťa (17.01.20)
Mám otázku týkajúcu sa výmery dovolenky pre zamestnancov, ktorí nemajú 33 rokov, ale trvalo sa starajú o dieťa. Na základe čoho ako zamestnávateľ viem, že sa trvalo stará o dieťa (ak nie je ani pobera...
1 0
nárok na dovolenku a materská dovolenka (15.01.20)
Zamestnankyňa ide 15.2.na materskú dovolenku, ktorá sa považuje za výkon práce. Čiže jej vznikne nárok na dovolenku v roku 2020 - 20 dní. Môže si vybrať 5 dní dovolenky pred materskou dovolenkou, ktor...
1 0
Kedy podať výpoveď, ak sa blíži koniec rodičovskej dovolenky? (14.01.20)
Som zamestnaná ako učiteľka od roku 2012. V júni 2015 som nastúpila na materskú, po ktorej nasledovala rodičovská dovolenka, z ktorej som prešla na druhú materskú v marci 2018. Rodičovská dovolenka sa...
1 0
Zamestnankyna po predlženej rodičovskej dovolenke a daňové priznanie (14.01.20)
Dobrý deň, žene v auguste 2019 skončila neplatená predlžená rodičovská dovolenka v jednej firme, v tejto firme mala príjem len v poslednom mesiaci ked jej bola vyplatená nevyčerpaná dovolenka. V septe...
1 2
preplatenie nevyčerpanej dovolenky (14.01.20)
2.1.2018 som nastúpil do súčastného zamestnania.Od 4.2.2019 som dlhodobo PN. Odborný lekár odporučil ukončiť PN koncom tohoto mesiaca(január 2020), ale na pôvodné miesto sa už vrátiť nemôžem, lebo je ...
1 1
Celozávodná dovolenka a očr (09.01.20)
Dobrý deň. Počas minulého roka manžel vyčerpal celú dovolenku, ostali mu 4 očr.ka. Zamestnávateľ nariadil celozávodnú dovolenku od 23.12.2019 do 7.1.2020. Od septembra 2019 do konca decembra 2019 išli...
Sleduj témy Dovolenka
na hlavnej stránke Porada.sk