Zavrieť

Porady

Dovolenka

Dovolenka

Dovolenka z pohľadu Zákonníka práce je čas, počas pracovných dní, ktorý môže zamestnanec stráviť na súkromné účely mimo pracoviska.Zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok naa) dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť,

b) dovolenku za odpracované dni,

c) dodatkovú dovolenku.Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.
••• viac••• menej
1 0
Nové zamestnanie nepedagogický zamestnanec - novo vzniknutá situácia prázdniny - dovolenka v skúšobnej dobe (Dnes)
Dobrý deň - od 1.10. mám nové zamestanie vedúca ŠJ v MŠ - som samozrejme v skúšobnej dobe - teraz sú nariadené prázdniny - ako je to s čerpaním dovolenky - resp ako sa to robí - keď som v skúšobnej ...
1 0
Rada školy - počet členov a voľby počas núdzového stavu (22.10.20)
Dobrý deň, prosím Vás sme ZUŠ s počtom zamestnancov 10 /z toho 8pedag.zamestnancov/. Potrebujeme vykonať voľby a zvoliť si členov rady školy, nakoľko už v januári 2020 skončilo funkčné obdobie. Žiaľ n...
1 0
zatvorená prevádzka a nariadená dovolenka (21.10.20)
zamestnávateľ uzavrel prevádzku z dôvodu pandémie a nedostatku hostí. Môže nariadiť zamestnancom čerpanie dovoleniek alebo sa to musí brať ako prekážka v práci na strane zamestnávateľa, ktorá musí byť...
1 0
Nárok na 5 dní dovolenky navyše? (16.10.20)
Dobrý deň, naša zamestnankyňa /28 r./ je u nás v TPP od 1.1.2016. Od 25.11.19 do 19.7.20 bola na MD. Od 20.7.20 do 11.10.20 bola na RD. Dňa 12.10.20 nastúpila späť do práce. Má nárok v tomto roku na 5...
1 2
Krátenie dovolenky otec na materskej (14.10.20)
Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ohľadne , či bolo správne krátené manželovi dovolenka po materskej. Nástup 02.01.2020 - 15.07.2020 od 16.07.2020 -15.08.2020 bol PN potom už nástup 16.08.2020 do ...
1 0
Výpočet poistného (13.10.20)
Dobrý deň. Sociálna poisťovňa dňa 05.09.2020 vydala Rozhodnutie, že zamestnanec je invalidný nad 70 % odo dňa 24.08.2020. Zamestnanec bol práceneschopný do 23.08.2020. Pre zdravotnú poisťovňu musím s...

...acovný pomer 14.09.2020. Zamestnanec bude mať vyplatené za september 2020 nasledovné zložky mzdy : Dovolenka 435,29 eur, odstupné 1603,96 eur, odchodné 801,98. Spolu príjem za obdobie od 01.09.202...
1 1
Dovolenka 1/2 dňa (09.10.20)
Môže čerpať zamestnanec len pol dňa dovolenky?
1 1
Preplatenie dovolenky a odvody do SP (06.10.20)
Dobrý deň, ja mám takýto prípad: zamestnanec bol celý mesiac 09/2020 PN, k 30.9.2020 sme ukončili pracovný pomer. Vznikol mu nárok na preplatenie dovolenky. Je suma preplácanej dovolenky vymeriavacím ...
1 1
Dovolenka a jej kratenie (02.10.20)
chcem sa vas opýtat mame zamestnanca ktoremu pnka trvala od 01.09.2019 do 30.08.2020 1rok ako skrátim dovolenku za rok 2020 resp ci má vôbec narok na dovolenku (z r. 2019 ostalo z dovolenky 4dni) dňa...
1 0
alikvotná časť dovolenka (28.09.20)
Chcela by som sa uistiť či počítam správne: Zamestnanec nastúpil dnes do zamestnania. Nárok na dovolenku bude mať 3/12, ak odpracuje 60 dní. A nárok na vyšetrenie alebo ošetrenie bude mať 3...
1 1
Dlhodobá PN a nárok na dovolenku (24.09.20)
Zamestnankyňa bola PN od 30.12.2019 do 05.09.2020. Za rok 2020 jej teda nevznikol nárok na dovolenku. Koľko musí odpracovať dní, aby jej vznikol nárok na pomernú časť dovolenk, 60 alebo 21?ďakujem za ...
1 4
Nárok na dovolenku počas dlhodobej pn (21.09.20)
Dobrý deň. V období 9/2018 sa stal zamestnanec PN. Zostatok dovolenky bol 9 dní. Keďže sa jedná o dlhodobú PN a ukončená bola až teraz v 9/2020, môže sa tých 9 dní z roku 2018 preplatiť? Samozrejme, ž...
1 1
Dovolenka - nárok (21.09.20)
Ahojte, potrebujem uistiť, či uvažujem právne: Z-nec za TPP od 29.11.2019 - 21.9.2020, vek 30 rokov, celkovo odprac. 169 dní, má nárok na preplatenie dovolenky resp. jej vyčerpanie vo výške 16 dní?
1 0
Zrážka zo mzdy za spotrebované stravné lístky, na ktoré zamestnanec nemal nárok. (11.09.20)
Dobrý deň, ak napr. 01.10.2020 dám zamestnancovi 22 stravných lístkov a on ich všetky minie, pri vyúčtovaní jeho októbrovej mzdy sa zistí, že mal nárok len na 15 lístkov(napr. dovolenka). Môžem mu ali...
Sleduj témy Dovolenka
na hlavnej stránke Porada.sk