Zavrieť

Porady

Dovolenka

Dovolenka

Dovolenka z pohľadu Zákonníka práce je čas, počas pracovných dní, ktorý môže zamestnanec stráviť na súkromné účely mimo pracoviska.Zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok naa) dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť,

b) dovolenku za odpracované dni,

c) dodatkovú dovolenku.Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.
••• viac••• menej
1 4
Aký bude priemer pre výpočet dovolenky po nástupe z rodičovskej dovolenky? (15.09.22)
Poprosím o radu Pani sa vráti po 6 rokoch z rodičovskej do zamestnania - zatiaľ má klasický prac.pomer ako odchádzala na pevú materskú s príjmom cca 1200 eur. Po návrate jej bude ponúknuta dohoda s ...
3 0
Dovolenka DRAK (20.08.07)
Všetko o dovolenke. Nárok na dovolenku, výmera dovolenky, krátenie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky, posúdenie výkonu práce na účely dovolenky. Úvod (§ 100) Pri splnení príslušných p...

...omernú časť (§ 101 až 104), dovolenku za odpracované dni (§ 105), dodatkovú dovolenku (§ 106 a 107).Dovolenka za kalendárny rok (§ 101) Nárok na dovolenku za kalendárny rok má zamestnanec, ak: prac...
1 0
Výpočet priem. hod. zárobku na dovolenku. (06.09.22)
Dobrý deň. Potrebujem poradiť, či rozmýšľam správne. Prijali sme 01.07.2022 zamestnanca do riadneho pracovného pomeru. Mesačná hrubá mzda 1 900.- €. Za siedmy mesiac mal odpracované 144 hodín a 16 hod...
1 0
Ako vyrátať plat - práca vo verejnom záujme (04.09.22)
Dobrý deň, Je tu prosím skúsený personalista, ktorý je ochotný poradiť ? Situácia: uchádzač o zamestnanie, VŠ vzdelanie ,Mgr, učiteľstvo Prax : učiteľstvo v základnej škole13 rokov, v strednej škole ...
1 0
Nepretržitá prevádzka - výpočet mzdy pri zmluvne určenej mzde za mesiac (30.08.22)
Zamestnanec pracuje v nepretržitej prevádzke 12-hod. režim (denná, nočná, voľno, voľno). Podľa mesač.rozpisu zmien vychádza 15 resp. 16 zmien/mesiac. V zmysle ZP par. 85 by mal byť prac.čas najviac 37...
3 0
Zákonník práce, § 141 Dôležité osobné prekážky v práci DRAK (23.04.12)
Osobné prekážky v práci sú také skutočnosti a príčiny, pri ktorých zamestnanec z osobných dôvodov nevykonáva prácu, napriek tomu, že podľa rozvrhu pracovného času by pracovať mal. Počas trvania osobný...
1 1
Práca na polovičný uväzok - na čo je nárok? (10.08.22)
Dobrý deň. Prosím poradiť. Zamestnanec sa dohodol so zamestnávateľom na zmene pracovnej doby od 1.8., tá je stanovená na 20 hodín týždenne. Tým pádom nebude mať nárok na fin.príspevok na stravné, dovo...
1 1
Dovolenka - problem v CK (29.07.22)
Dobrý deň, neviem ako postupovať, 2.8. som mala letieť na dovolenku ktorú mám vyplatenú 5 týždňov dopredu a včera poobede m volali z CK, že mi zabudli zarezervovať miesta ... Nestojím o vrátenie peňaz...
0 0
Návšteva lekára ako prekážky v práci v kocke DRAK (07.01.07)
Medzi prekážky v práci sa zaraďuje aj vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení Podľa § 141 ods.2 písm. a) Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pra...
1 0
Rodičovská dovolenka - oznamovacia povinnosť voči ZP (07.07.22)
zamestnanec bol na rodičovskej dovolenke od 13.5.2021 - vtedy sa odhlasoval kodom 2K 12.5. a 1C 13.5., zmeny v oznamovacej povinnosti nahlasovania kodom 2K boli od 1.12.2021- ako mám prihlásiť do ZP k...
2 0
Materská dovolenka (23.06.22)
Dobrý deň. Chcem sa informovať. Neter je zamestnaná od 1.11 2021 a zamestnanie trvá. Od 1.8. -31.10. 2021 bola v evidencii a pred evidenciou bola zamestnaná. Dnes zistila že je tehotná. Vedeli by ste ...
2 3
nárok na dovolenku (23.06.22)
Chcela by som sa uistiť či počítam správne: 1.) zamestnanec zamestnaný už viac rokov - PN od 02.02. - 06.02 .2022 PN od 25.04.-05.06.2022 ukončenie PP k 05.06.2022 z dôvodu úmrtia Má n...
1 0
Podpora v nezamestnanosti (22.06.22)
Dobrý deň, chcela by som sa poradiť z pohľadu vyššej podpory, končí mi rodičovská dovolenka k 15.07. (dieťa má tri roky). Bolo by výhodnejšie vrátiť sa do zamestnania pred rodičovskou teda ukončiť...
10 0
Oznamovanie NV,A,RD, nepravidelného príjmu do ZP po 1.10.2011 DRAK (31.10.11)
Na základe zmeny metodického usmernenia ÚDZS č. 3/3/2009 došlo k zmene oznamovacích povinností pri : - pracovnom voľne zamestnanca bez náhrady mzdy (neplatené voľnno), - absencii, - príjme vyplatenom ...
1 3
riadna dovolenka po nástupe z rodičovskej dovolenky (20.06.22)
Kráti sa riadna dovolenka za rok 2022 po nástupe po rodičovskej dovolenke u zamestnanca ktorý nástupil do práce 14.02.2022 ?
Sleduj témy Dovolenka
na hlavnej stránke Porada.sk