Zavrieť

Porady

Dovolenka

Dovolenka

Dovolenka z pohľadu Zákonníka práce je čas, počas pracovných dní, ktorý môže zamestnanec stráviť na súkromné účely mimo pracoviska.Zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok naa) dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť,

b) dovolenku za odpracované dni,

c) dodatkovú dovolenku.Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.
••• viac••• menej
1 0
Dovolenka pri prechode z TPP na 1/2 úväzok (23.05.23)
Poprosím o radu, keďže sa stretám s protichodnými názormi.V polovici decembra 2022 som bol zamestnávateľom prakticky donútený prejsť z TPP na 1/2 úväzok od januára 2023 s tým, že už som nestihol vybra...
1 0
materská dovolenka v ČR a nástup na rodičovskú dovolenku (19.05.23)
Dobrý deň, potreboval by som poradiť v nasledovnej veci: matka dieťaťa bola zamestnaná v ČR, tu poberala materské dávky. V tomto období jej končí materská a chce nastúpiť na rodičovskú dovolenku, ktor...
1 0
Dovolenka počas MD a RD (15.05.23)
Prosím Vás o kontrolu výpočtu nároku na dovolenku počas MD a RD: 2017 práca 01.01.2017-31.01.2017 MD 01.02.2017-26.09.2017 RD 27.09.2017-31.12.2017 plný...
1 0
Dovolenka po MD a PP na dobu určitú (12.05.23)
Dobrý deň, zamestnankyňa je na MD do 22.5.2023, PP má na dobu určitú do 30.6.2023. Z minulého roku má zvyšnú dovolenku 15,5 dní. Na koľko dní dovolenky má nárok na rok 2023? Riadnu dovolenku si chce ...
1 0
Preplatenie dovolenky (14.04.23)
Pracovný pomer som skončila 31.3.2023. Posledné 2 mesiace som bola PN. Z minulého roka mi zostala dovolenka 10 dní. Musí mi ju zamestnávateľ preplatiť?
1 0
Dovolenka po materskej a rodičovskej nárok. (12.04.23)
Dobrý deň prosím zamestnankyňa má ročný nárok 25 dní dovoelenky Materská dovolenka 02.07.2017 24.02.2018 Rodičovská dovolenka ...
1 0
Ukončenie PP po predĺženej rodičovskej dovolenky pre zlý zdravotný stav dieťaťa do 6 rokov. (12.04.23)
Dobrý deň, máme zamestnankyňu lekárku, ktorá nám odpracovala 8 mesiacov a nastúpila na dlhodobú PN 6 mesiacov, následne na materskú a rodičovskú dovolenku. Po rodičovskej dovolenke z dôvodu nepriazni...
1 0
výška materskej (06.04.23)
Dňa 31.8.2021 mi skončil pracovný pomer, počas RD, PP bol na dobu určitú. Rodičovská dovolenka mi končí 19.7.2023. V auguste 2023 nastúpim na novú materskú dovolenku. Z čoho mi budú počítať MD? Moment...
1 0
Zápočet praxe - MD a RD (30.03.23)
Ahojte, od 1.4. prijímame nového zamestnanca a potrebujem ho zaradiť do platového stupňa (odmeňovanie podla zákona 553/2003). Má odrobených cca 5 rokov ale nie na pozicii na ktoru ho prijímame, pret...
3 0
Zákonník práce, § 141 Dôležité osobné prekážky v práci DRAK (23.04.12)
Osobné prekážky v práci sú také skutočnosti a príčiny, pri ktorých zamestnanec z osobných dôvodov nevykonáva prácu, napriek tomu, že podľa rozvrhu pracovného času by pracovať mal. Počas trvania osobný...
1 0
Zamestnankyňa a rodičovská dovolenka (15.03.23)
Dobrý deň, zamestnankyňa skončila rodičovskú dovolenku, ale neoznámila nám to do firmy. Nedala výpoveď, ani nenastúpila do zamestnania. Nastúpila do iného zamestnania, o ktorom sme nevedeli. My sme j...
1 0
rodičovská dovolenka - zástup počas PN (14.03.23)
Ahojte, hľadáme zástup za zamestnanca,ktorý je na dlhodobej PN. Ozvala sa nám jedna pani, ktorá je nezamestnaná a momentálne akože na rodičovskej dovolenke. Ak by sme ju prijali, berieme ju ako nez...
3 0
Dovolenka DRAK (20.08.07)
Všetko o dovolenke. Nárok na dovolenku, výmera dovolenky, krátenie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky, posúdenie výkonu práce na účely dovolenky. Úvod (§ 100) Pri splnení príslušných p...

...omernú časť (§ 101 až 104), dovolenku za odpracované dni (§ 105), dodatkovú dovolenku (§ 106 a 107).Dovolenka za kalendárny rok (§ 101) Nárok na dovolenku za kalendárny rok má zamestnanec, ak: prac...
1 0
Nárok na dovolenku (10.03.23)
Zamestnanec ukončil pracovný pomer 10.3.2023 v januári čerpal 4 dni , vo februári 8 dní a v marci 8 dní dovolenky. Odpracoval v r. 2023 30 dní čiže má nárok na 2 dni dovolenky je to správne? ďakujem
1 1
Krátenie dovolenky 2022+2023 (08.03.23)
Ahojte, zamestnanec končí PP zrejme k 30/3/2023 Je na dlhodobejšej PN už od júla 2022 Ak pristúpime ku kráteniu dovolenky, rok 2022 je mi jasný, nakoľko krátim o 2/12 Ale ako krátim rok 2023? Musím...
Sleduj témy Dovolenka
na hlavnej stránke Porada.sk