Zavrieť

Porady

Dovolenka

Dovolenka

Dovolenka z pohľadu Zákonníka práce je čas, počas pracovných dní, ktorý môže zamestnanec stráviť na súkromné účely mimo pracoviska.Zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok naa) dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť,

b) dovolenku za odpracované dni,

c) dodatkovú dovolenku.Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.
••• viac••• menej
1 1
Preplatenie dovolenky - PN - ukončenie PP (11.08.20)
Dobrý deň, zamestnankyňa (má 31 rokov) mala PZ od 02/2019. Od 18.03.2020 je na PN. Dala výpoveď k 31.07.2020. Z roku 2019 jej zostala 1 dovolenka. Na rok 2020 ako vypočítam nárok na dovolenku? 20/1...
2 1
nárok na dovolenku pri PN (10.08.20)
Zamestnanec nastúpil na PN 20.3.2020 a ukončil PN 7.8.2020. 10.8. 2020 ukončil pracovný pomer.Z roku 2019 mu nezostala žiadna dovolenka.Jeho ročný nárok na dovolenku je 25 dní. Do začiatku PN odpraco...
1 0
prečerpaná dovolenka (10.08.20)
Zamestnanec v auguste čerpal dovolenku 5 dní , ale mal nárok len na 3 dni a skončil pracovný pomer . Vymeriavací základ za 5 dní by bol 187,50 , a za 3 dni je 112,50. Storno za 2 dni je -75 euro. Prog...
3 0
Dovolenka DRAK (20.08.07)
Všetko o dovolenke. Nárok na dovolenku, výmera dovolenky, krátenie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky, posúdenie výkonu práce na účely dovolenky. Úvod (§ 100) Pri splnení príslušných p...

...omernú časť (§ 101 až 104), dovolenku za odpracované dni (§ 105), dodatkovú dovolenku (§ 106 a 107).Dovolenka za kalendárny rok (§ 101) Nárok na dovolenku za kalendárny rok má zamestnanec, ak: prac...
1 1
Preplatenie dovolenky (04.08.20)
Zamestnanec si do nového roka preniesol 25 dní dovolenky + ďalších 25 dní mu nabehlo v novom roku. V priebehu roka vyčerpal 9 dní a celý júl tiež čerpal dovolenku 23 dní. To znamená, že mu ostalo 18 ...
9 0
Skončenie RD a pracovného pomeru a preplatenie nevyčerpanej dovolenky, odstupného... (14.06.12)
Zamestnankyňa končí rodičovskú dovolenku 20.4.2012 a zároveň končí aj pracovný pomer. Pri skončení pracovného pomeru je jej vyplatené odstupné a preplatená nevyčerpaná dovolenka. Aké poistné sa platí ...
1 0
szčo a rodičovská dovolenka musí platiť zdravotné odvody? (25.07.20)
brat je szčo a je na rodičovskej dovolenke musí ako živnostník na rodičovskej platiť odvody do zdravotnej poisťovne?živnosť počas rodičovskej stale ma
1 2
Čerpanie dovolenky pri výpovedi ... (22.07.20)
Prajem pekný deň. Podal som zamestnávateľovi výpoveď a zostalo mi 8 dní dovolenky. Chcem si ju vyčerpať. Má zamestnávateľ právo mi dovolenku zamietnuť s tím, že mi dovolenku preplatí ak s tím nesúhlas...
1 0
Materská 2020 (22.07.20)
V novembri pôjde zamestnankyňa na materskú dovolenku. Je u nás zamestnaná od roku 2005. Od 01.08.2020 má možnosť pracovať v novej spoločnosti. Ovplyvní jej tento nový pracovný pomer výpočet materského...
1 1
Nerovnomerny rozvrhnuty pracovny cas - dovolenka (13.07.20)
Prosím v prípade, že zamestnanec neodparcoval 21 zmien (krátky dlhý týždeň) nevzniká mu nárok na dovolenku správne? Program mi totiž vypočítal nárok, tak neviem, či si správne vysvetlujem alebo 2...
1 0
Rodičovská dovolenka - predĺženie a povinnosti voči zamestnávateľovi (13.07.20)
Máme zamestnankyňu, ktorej by mala k 22.7.2020 končiť rodičovská dovolenka. Na konci júna nám telefonicky oznámila, že by si chcela vybaviť jej predĺženie.Odvtedy sa neozvala. Ako to môžeme riešiť? Má...
1 0
Materská dovolenka (oznámenie zamestnávateľovi) (02.07.20)
Do koľkých dní (pracovných alebo kalendárnych) je povinný zamestnanec oznámiť, že nastupuje na materskú dovolenku? Ďakujem!
2 2
Prepočet D po RD a ukončenie PPV. (26.06.20)
Dobrý deň, zamestnankyňa bola od 25 04 2015- 12 05 2017 na RD (po MD) od 13 05 2017 -05 01 2018 na novej MD od 06 01 2018 - trvá RD Prepočet D: rok 2015 od 01 01 2015 - 25 04 2015 bolo 82 odprac. dn...
1 0
dovolenka po materskej (24.06.20)
poprosím vás o výpočet dovolenky po materskej....nejak sa neviem zhodnúť so zamestnankyňou: rok 2017 nástup na MD 27.6.2017 - zostatok dovolenky 59/45 nárok + 14 dni stará dovolenka/, rok 2018 nást...
Sleduj témy Dovolenka
na hlavnej stránke Porada.sk