Zavrieť

Porady

Dovolenka

Dovolenka

Dovolenka z pohľadu Zákonníka práce je čas, počas pracovných dní, ktorý môže zamestnanec stráviť na súkromné účely mimo pracoviska.Zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok naa) dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť,

b) dovolenku za odpracované dni,

c) dodatkovú dovolenku.Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.
••• viac••• menej
1 0
Materská dovolenka - kombinácia PP a dohody (15.04.21)
Zamestnankyňa má u nás pracovný pomer od r.2012. V septembri pôjde na materskú dovolenku. Od februára 2021 pracuje aj na dohodu o pracovnej činnosti u ďalšieho zamestnávateľa. Bude sa jej tento príjem...
1 0
Otec požiadal o rodičovskú dovolenku - dovolenka nárok (09.04.21)
Dobrý deň, prosím Vás neviete mi niekto poradiť. Otec 1.2.2019 požiadal zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku. Dovtedy do roku aj dvoch mesiacov dieťaťa bola na rodičovskej dovolenke matka, ktorá nast...
3 0
Dovolenka DRAK (20.08.07)
Všetko o dovolenke. Nárok na dovolenku, výmera dovolenky, krátenie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky, posúdenie výkonu práce na účely dovolenky. Úvod (§ 100) Pri splnení príslušných p...

...omernú časť (§ 101 až 104), dovolenku za odpracované dni (§ 105), dodatkovú dovolenku (§ 106 a 107).Dovolenka za kalendárny rok (§ 101) Nárok na dovolenku za kalendárny rok má zamestnanec, ak: prac...
1 0
Dovolenka (01.04.21)
Dobrý deň, prosím o radu.. Zamestnanec ukončil PP 02.03. Aký bude jeho nárok na dovolenku za rok 2021? Ročný nárok by bol 25 dní. Pracoval normálne, až na pár dní dovolenky, ale tie sa počítajú ako v...
1 0
Materska dovolenka a prechod na rodičovskú dovolenku (27.03.21)
Zamestnankyňa prechádza z mat.dovolenky na rodičovsku dovolenku.Robí sa oznamovacia povinnosť voči SP v roku.2021?
1 1
Materská dovolenka a zrušenie pracovného miesta (16.03.21)
Dobrý deň prajem, chcem sa opýtať na takýto prípad: zamestnankyňa je na materskej dovolenke, z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry sa má jej pracovné miesto zrušiť - môžeme s ňou v takomto prípade uko...
1 1
Ako prihlásiť zamestnanca do sociálnej poisťovne ak v jeden deň má koniec rodičovskej aj ukončenie pracovného pomeru a ešte aj sa jej preplatí dovolenka? (23.02.21)
Zamestnanec končí rodičovskú dovolenku 4.3.2021 a zároveň končí aj pracovný pomer. A má tam zostatok dovolenky asi 16 dní, ktorý bude preplatený. Len neviem ako to urobiť s tými prihláškami a odhlášk...
1 0
Materské - reťazový pôrod (20.10.06)
Som zamestnankyňa v pracovnom pomere od roku 2003. Na jar 2004 som nastúpila na materské pri prvom dieťati. Po materskej nasledovala rodičovská dovolenka až do konca roka 2005. Od 1.1.2006 som sa v...
1 0
Krátenie dovolenky po ukončení PN (22.02.21)
Pekný deň, ako sa mi skráti dovolenka (keďže naša ekonómka nemá čas na odpoveď a prerátavanie) ak som vo firme zamestnaný od 25.8.2020, no od 3.12 2021 do 28.2.2021 som na PN z dôvodu úrazu, nie prac...
1 0
krátenie dovolenky (18.02.21)
Zamestnankyňa zostalo z roku 2019 11 dní dovolenky, ktoré sa jej preniesli do roku 2020. Od 24.3.2020 zostala PN až do konca roka 2020,. PN jej stále trvá. V roku 2020 jej vznikol nárok na dovolenku...
1 0
Nahrada za dovolenku - berie sa kvartál - obdobie alebo výplata ? (15.02.21)
Možno drobná otázka, ale nikde neviem nájsť odpoveď. Vo mzde sa náhrada za dovolenku počíta z predchádzajúceho kvartálu. Ale berie sa nárok za obdobie, alebo vyplatená mzda ? Napr.dovolenka v me...
1 0
Materská dovolenka podmienky? (15.02.21)
Dobrý večer, chcem sa opýtať k mojej situácii. Od Júla 2020 som zamestnaná na pracovnú zmluvu ale s odpracovaním len 1 hodiny denne. Pred tým som bola od Júna 2018 na materskej dovolenke a následne na...
1 1
Môžem po skončení RD nárokovať podporu a potom nastúpiť na "neplatenú rodičovskú dovolenku"? (10.02.21)
Ahojte, v apríli (28.4.2021 bude mať syn 3 roky) sa mi končí rodičovská dovolenka. V práci chcem požiadať o ukončenie pracovného pomeru dohodou ku koncu mesiaca apríl a vybrať si 2 dni dovolenky (2 dn...
1 0
materská dovolenka (08.02.21)
Mám otázočku, zrejme od veci ale skúsim: dcéra ide na materskú 21.3.2021, podľa toho čo guglim tak nemôže do konca mesiaca pracovať u toho istého zamestnávateľa, výhodnejšie je pre nu zrejme nastúpiť ...
1 2
Karanténa + dovolenka (07.02.21)
Dobrý deň, zamestnanec bol v kontakte s pozitívnym (po antigenovom teste), musí sa zahlásiť na RUZV u svojho všeobecného lekára. Je potrebné, aby mu vystavoval karanténnu PN alebo môže zamestnanec aj...
Sleduj témy Dovolenka
na hlavnej stránke Porada.sk